Ouderen vinden tuinprogramma “Groen voor Grijs”


AALTEN – De telefoon rinkelt behoorlijk bij vmbo Schaesrvoorde aan het stationsplein Aalten VMBO. Vanaf 1 februari kunnen ouderen bellen om leerlingen in te huren voor klein tuinonderhoud of voor een leuke ochtend bloemschikken op een dinsdagochtend.
Vanaf maart gaan de leerlingen op pad om de klus zowel te inventariseren als te klaren.

De leerling komt twee keer langs bij de oudere. Eenmaal om kennis te maken en de klus te inventariseren ( Tevens een check welke gereedschappen reeds in huis zijn bij de oudere) en eenmaal om de opdracht uit te voeren. Behalve de klus klaren is binnen deze pilot ook contact tussen de jongere en de senior belangrijk, samen koffie/thee/fris drinken wordt ingebouwd binnen het programma. Groen voor Grijs is een initiatief van talentverbinder Richard Jongetjes en vmbo Schaersvoorde.

Ouderen die gebruik willen maken van dit aanbod kunnen zich inschrijven via de receptie van Schaersvoorde aan het stationsplein tel nummer 0543 491400.Na deze pilot wordt er geëvalueerd met de intentie om project “Groen voor Grijs” voort te zetten en verder uit te bouwen.