Categoriearchief: Doetinchem

Lezing over Wientjesvoort te Vorden

door Gerda Rossel, Hansjorg Ahrens, Paul Gorter en Willem Norde.
Donderdag 21 november 2019, 14.00 (inloop), 14.30 (aanvang) – 16.30 uur
DOETINCHEM / VORDEN – Bij de naam Wientjesvoort wordt in de eerste plaats gedacht aan het statige landhuis aan de Ruurloseweg te Vorden. De naam is echter ook verbonden aan het gebied en een aantal boerderijen en huizen in de directe omgeving van dit landhuis.

Gerda Rossel heeft de geschiedenis van dit gebied uitgezocht en geeft op 21 november 2019 een lezing hierover met enkele van de coauteurs met wie zij het boek De geschiedenis van de Wientjesvoort (2018) heeft geschreven. Tegen de achtergrond van de algemene ontwikkeling van het gebied geeft ze een inkijkje in de familiebanden en soms heftige belevenissen van enkele kleurrijke bewoners, o.a. van boerderij/herberg de Wientjesvoort. Ze heeft hier samen met coauteur Ben Wullink onderzoek naar gedaan. Tevens belicht ze de bouwhistorie van boerderijen in het gebied, waarnaar ze samen met coauteur Wim Jansen onderzoek heeft gedaan.

Hansjorg Ahrens, paleontoloog en projectleider educatieve ontwikkeling bij Naturalis, vertelt over de dieren die in de laatste ijstijd in het gebied rondliepen en belicht de vondst van fossiele botten van mammoeten en andere dieren bij boerderij de Wenneker.

Paul Gorter, eigenaar-bewoner van de Oude Voorde, belicht het leven van zijn grootvader, de succesvolle Amsterdamse landschapschilder Arnold M. Gorter (1866-1933), die dit landgoed begin vorige eeuw liet aanleggen. Behalve als zomerverblijf en plek om te kunnen schilderen had het landgoed ook als doel het cultuurlandschap te behouden.

De lezing wordt besloten door Willem Norde met het verhaal van de laatste boerenfamilie op de oudste boerderij in dit gebied, de Wenneker (voorheen Groot Wenekinck). Mede aan de hand van familiedocumenten, waarvan de oudste teruggaan tot halverwege de 18e eeuw, geeft hij een inkijkje in het leven van de bewoners van deze eeuwenoude boerenplaats.

Locatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, ’t Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem.
Entrée: € 3,50 (inclusief 1 koffie/thee).
Bij voorkeur aanmelden via : info@ecal.nu of 0314-787078.

Longpunt. voor longpatiënten en hun omgeving

DOETINCHEM – Longpunt Doetinchem organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners op: 7 november van 15.30 tot 17.30 een bijeenkomst met het thema: Stilzitten is het nieuwe roken
Dit thema zal worden besproken door: Wilma Buesink, Longconsulent en Remco van Reen, NVFS Sportfysiotherapeut, Msc. werkzaam bij Janssen van Dijke Fysiotherapeuten.

Omdat bij onze bezoekers veel vragen met betrekking tot dit onderwerp bestaan hebben wij voor het stellen van vragen ruim tijd ingepland.

Locatie: Slingeland Ziekenhuis (auditorium)
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem
Zaal open 15.00 uur
Gratis deelname en parkeren

U wordt verzocht om tijdens deze bijeenkomst geen luchtjes te gebruiken.

In verband met de grote, nog steeds groeiende, belangstelling voor onze Longpuntbijeenkomsten dienen wij ons te houden aan een door de autoriteiten ingesteld maximum aantal bezoekers. Aanmelding verplicht.
Daarom adviseren wij u om u zo snel mogelijk aan te melden want: vol = vol.

Meer informatie EN AANMELDING uitsluitend mogelijk via ons e-mailadres: doetinchem@longpunt.longfonds.nl of tel. 06 – 43486657 Jannie ter Vrugt. Zie ook facebookpagina: Longpunt Doetinchem, Zie ook de website: http://gelderland.longfonds.nl/

Flonkergood 2020: Verhalen gezocht over ‘Helden’

DOETINCHEM – Jaarlijks wordt in de maand maart de ‘Waeke van het Achterhoekse en Liemerse Boek’ gehouden. Ter gelegenheid daarvan wordt het boekenweekgeschenk Flonkergood uitgegeven. De organisatie roept voor de uitgave 2020 op tot inzending van verhalen en gedichten over het thema ‘Helden’.

Iedereen die over dit onderwerp zijn of haar verhaal kwijt wil, wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage in te sturen. De beste verhalen worden geplaatst in Flonkergood. Een aantal auteurs wordt uitgenodigd om hun verhaal voor te dragen tijdens de aftrap van de ‘Waeke van het Achterhoekse en Liemerse boek’ op zondag 1 maart 2020. (locatie is nog niet bekend).

Thema
Helden: wie is jouw held. Een oorlogsheld, de brandweerman die iemand redt uit een brandend huis of iemand die er altijd voor je is, de held openbaart zich in vele varianten. Wij zijn benieuwd naar de helden die in de verhalen naar voren komen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:
– De verhalen zijn geschreven in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten.
– Elke deelnemer mag maximaal drie verhalen/gedichten insturen.
– De lengte van een verhaal is maximaal 500 woorden. Gedichten max. 32 regels, inclusief witregels.

Langere teksten worden niet in behandeling genomen.
– De bijdragen moeten uiterlijk 15 november 2019 als word-document en per e-mail worden

ingestuurd naar: info@ecal.nu (let op: dit is een ander mailadres dan voorgaande jaren)

AGEM bereikt akkoord over vijftig procent lokaal eigendom en zeggenschap Zonnepark Lievelde

DOETINCHEM/LIEVELDE – AGEM heeft overeenstemming bereikt met de initiatiefnemers van het Zonnepark Lievelde over de ontwikkeling van een zonnepark op een perceel gelegen tussen de Nieuwendijk, Berkendijk en Stikkemaatsdijk. AGEM en projectontwikkelaar Sunvest gaan samen, als gelijkwaardig partners het zonnepark verder ontwikkelen.

Als het gaat om grootschalige projectontwikkeling duurzame energie gaat AGEM altijd voor minimaal vijftig procent lokaal eigendom. Omwonenden moeten zoveel mogelijk mee kunnen profiteren van de duurzame energie.

In de principeovereenkomst met Sunvest is samenwerking op basis van een gelijke aandelenverhouding opgenomen. Hiermee is de medezeggenschap over het zonnepark voor lange termijn lokaal geborgd. AGEM zal in overleg met lokale stakeholders een lokale energiecooperatie opzetten. Via deze coöperatie kunnen inwoners financieel participeren in het zonnepark.

Het park heeft een vermogen van ruim 10 MWp en gaat naar verwachting circa 9,5 GWh per jaar leveren. Dit is genoeg stroom voor circa 3000 huishoudens. Realisatie vindt plaats op de locatie tussen de Nieuwendijk, Berkendijk en Stikkemaatsdijk in Lievelde. Op gronden van Vincent en Jos Hulshof, ondernemers van een varkenshouderij en mede-initiatiefnemers van het zonnepark.

De locatie zal niet enkel gebruikt worden voor energieopwekking, maar heeft ook een recreatieve en educatieve functie door het plaatsen van een laadpunt voor elektrische fietsen en een uitkijkheuvel met informatiebord.

De ambitie van de Achterhoek is energieneutraal in 2030. Om deze doelstelling te gaan halen, is een veel hogere snelheid en volume geboden. De maatschappelijke organisatie AGEM richt zich op het aanjagen van de energietransitie en het versterken van de regio door ontwikkeling, opwek en levering van energie zoveel mogelijk samen, in en voor de Achterhoek te organiseren. Participatie, oftewel samen doen, is hierbij van groot belang voor het versterken van de regio. AGEM gaat voor tijdige inspraak en betrokkenheid van alle partijen en is trots op het akkoord dat nu bereikt is.

Op korte termijn verwacht AGEM nog meer ontwikkelingen te kunnen delen omtrent samenwerkingen en toekomstige projecten.

Achterhoeks Beweeg en Sportakkoord 2020 – 2030

Inclusief sporten en excelleren in de Achterhoek
DEN HAAG – Of het nu gaat om vitale medewerkers in de Achterhoek, een gezonde jeugd of zelfredzaam oud worden. Iedereen in de Achterhoek moet kunnen meedoen. Dat staat in het ‘Beweeg- en Sportakkoord 2020-2030’ dat donderdag 27 juni in Den Haag is gepresenteerd en ondertekend. De twee speerpunten in het Achterhoekse Sportakkoord zijn: ‘Inclusief sporten’ en ‘Excelleren in de Achterhoek’.

Minister Bruno Bruins: samenwerking is nodig
Sportminister Bruno Bruins was donderdag 27 juni aanwezig bij de ondertekening van het Achterhoeks Sportakkoord. Een jaar geleden, in juni 2018, presenteerde Bruins het Nationaal Sportakkoord en sprak de wens uit dat het landelijke akkoord navolging zou krijgen in regionale en lokale sportakkoorden. Bruins: “Sporten en bewegen is van grote waarde voor iedere Nederlander. Voor lol in sport hebben we iedereen nodig en is het belangrijk dat sportaanbieders en gemeenten en partijen uit de zorg-, welzijn en onderwijssector er samen de schouders onder gaan zetten’. De ondertekening van het Achterhoeks Beweeg- en Sportakkoord is een landelijk voorbeeld voor de minister hoe zo’n samenwerking rondom sport, bewegen en een gezonde leefstijl eruit kan zien.

Achterhoek wil toekomstbestendig sportlandschap
De Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Montferland en Winterswijk) werken al sinds 2014 samen binnen het programma Achterhoek in Beweging. “We hebben de afgelopen jaren in de Achterhoek al veel verbindingen gelegd tussen de overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg, maar ook met ondernemers en het verenigingsleven. We willen de komende jaren nog bredere en nog grotere coalities vormen”, zegt Pascal Kamperman, programmamanager van Achterhoek in Beweging. Het uiteindelijk doel is om het Achterhoeks sportlandschap toekomstbestendig te maken. In het akkoord dat donderdag 27 juni is ondertekend heeft Achterhoek in Beweging samen met de strategische partners de ambities vastgelegd voor de komende tien jaren. Tijdens een officieel moment in Nieuwspoort ondertekenden de partners het akkoord met een handtekening.

Bert Kuster, voorzitter van het Achterhoekse wethoudersoverleg sport: “De ambitie is dat iedere Achterhoeker een leven lang plezier gaat beleven aan sport en bewegen. Dit heeft niet alleen een positief effect op de individuele gezondheid, maar ook op sociaal-/ maatschappelijke vraagstukken”.

Jan Markink, gedeputeerde bij de provincie Gelderland geeft aan dat het Gelderse Sportakkoord landelijk navolging heeft gekregen in een Nationaal Sportakkoord en nu ook in dit Achterhoeks Beweeg- en Sportakkoord. “Daar ben ik enorm trots op. De maatschappelijke en economische kracht van sport zijn enorm en sporten helpt je om het beste uit jezelf te halen. Dat willen we stimuleren in Gelderland. Met dit Achterhoeks akkoord worden deze Gelderse doelen nu ook regionaal en lokaal vertaald en opgepakt. En wat zou het mooi zijn als meer gemeenten in Gelderland gaan samenwerken in hun sportbeleid, dan krijgen we nog meer voor elkaar hier in Gelderland”, aldus Markink.

Ambities voor verschillende thema’s
De twee speerpunten in het regionale sportakkoord zijn ‘Inclusief Sporten’ en ‘Excelleren in de Achterhoek’. De belangrijkste ambitie voor het ‘Inclusief Sporten’ is dat iedereen in de Achterhoek mee kan doen. De focus ligt hierbij op verschillende thema’s: vitale werknemers, een gezonde jeugd, vitaal ouder worden en uniek sporten voor mensen met een beperking. Onder de noemer  ‘Excelleren in de Achterhoek’ gaan de partners zich inzetten om de economische positie van de Achterhoek verder versterken door samen met partners te innoveren in de sport. De focus ligt hierbij op het ontwikkelen van open clubs, de begeleiding van sporttalenten en het investeren in topevenementen.

Strategische partners zien meerwaarde sportakkoord
Verschillende strategische partners van Achterhoek in Beweging waren gisteren bij de presentatie en ondertekening in Den Haag: van vertegenwoordigers van De Graafschap, de Rabobank, zorgverzekeraar Menzis tot afgevaardigden van de KNVB, Provincie Gelderland en het Graafschap College. In een gesprek onder leiding van ‘superboer’ Sjoerd Weikamp en oud-topsporter en columnist Marijn de Vries deelden de partners in Nieuwspoort Den Haag ervaringen en bevindingen vanuit hun eigen werkveld. Allemaal onderschreven ze gistermiddag de meerwaarde van regionaal samenwerking tot lokale uitvoering met daarbij  duidelijk omschreven ambities.

Volgende stap: opstellen uitvoeringsagenda
Nu het ‘Beweeg- en Sportakkoord 2020-2030’ officieel is gepresenteerd en ondertekend is de volgende stap het opstellen van een uitvoeringsagenda. Achterhoek in Beweging zal in de uitvoeringsagenda gaan beschrijven welke activiteiten en lokale initiatieven er ontwikkeld worden tussen 2020 en 2024 om de ambities in de Achterhoek te realiseren.

Grolsch verlengt sponsorschap bij De Graafschap

DOETINCHEM/BOEKELO – De Graafschap en Koninklijke Grolsch verlengen hun langdurige samenwerking met 2 jaar tot een nieuwe periode van 6 jaar. Afgelopen woensdag werden de handtekeningen gezet onder de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Grolsch blijft daarmee tot medio 2025 als sponsor verbonden aan de club. De Graafschap en Grolsch blijven ook na reeds vele jaren sponsorschap hun krachten bundelen. Trots op de regio, de supporters, de club en het bier is wat de twee samenbrengt.


Bij de ondertekening waren aanwezig: Alex Evenhuis (sr. Accountmanager Horeca Grolsch), Hans Martijn Ostendorp (Algemeen Directeur De Graafschap), Remon Enting (Financieel Directeur De Graafschap) en Erik Kottink (Sales Manager Horeca Grolsch).

Hans Martijn Ostendorp, Algemeen Directeur De Graafschap: “Wij zijn verheugd dat onze langdurige relatie een vervolg gaat krijgen. Grolsch en De Graafschap zijn verbonden met de regio, twee stevige merken met een eigen karakter. Ook op sociaal maatschappelijk gebied draaien wij al geruime tijd een project met Grolsch, en geven wij mensen die het kunnen gebruiken een warm welkom tijdens een thuiswedstrijd.”

Alex Evenhuis, senior Accountmanager On Trade bij Koninklijke Grolsch: “Als afronding op de solide basis die deze, van oorsprong Achterhoekse bedrijven, in de afgelopen jaren in de samenwerking hebben gelegd, is het goed om deze te verstevigen en weer uit te breiden naar een langdurige periode. Door deze samenwerking geven Grolsch en de Graafschap een stevig signaal af voor goed Naoberschap in de Achterhoek. Daarbij hebben we naast de aandacht voor het voetbal ook zeker oog voor de mensen en de mooie regio. Op vele mooie jaren samen, proost!”

Uittenue De Graafschap in kleuren Achterhoekse vlag

DOETINCHEM – Voetbalclub De Graafschap presenteerde woensdagochtend het nieuwe tenue voor het aankomende seizoen. Vooral het uittenue is opmerkelijk omdat deze in de kleuren van de Achterhoekse vlag is.

De vlag, die werd ontworpen door de Winterswijker Paul Heutinck en gepresenteerd werd op de Zwarte corss in 2018, is mateloos populair.

Bij veel huizen in de Achterhoek wappert de groene vlag dat het landschap uitbeeld. Het gebogen kruis staat voor de kronkelende wegen in het buitengebied.

Feestelijke ondertekening convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal De Achterhoek

DOETINCHEM – Op donderdag 27 juni 2019 om 11.00 uur is het zover. Dan tekenen de Achterhoekse schoolbesturen, gemeenten, muziekverenigingen en muziekscholen een convenant in Schouwburg Amphion te Doetinchem. Naast maar liefst 350 basisschoolleerlingen zijn de wethouders van de Achterhoekse gemeenten hierbij aanwezig, Jantien Westerveld (directeur Méér Muziek in de Klas) en Joop van den Ende (ambassadeur Méér Muziek in de Klas).

Ambitie
In het convenant spreken de partners de ambitie uit om samen zorg te dragen voor goed en duurzaam muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen in de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.  Dat betekent dat 22 461 kinderen in 2022 weer structureel muziekonderwijs krijgen op school.

Feestelijk programma
De feestelijke ondertekening wordt ondersteund met een programma vol muziek door en voor kinderen. Onderdelen van het programma zijn o.a. interactieve optredens voor de kinderen van GelderVesteband Playground, Stef Woestenenk, het Jeugdorkest van vereniging Psalm150 met het Spelenderwijsorkest, aanstormende talenten YoMama! en John Sonderen.

Werksessies
Na het zaalprogramma zijn er werksessies (van 13.00 – 14.00 uur) over publiek-private samenwerking ten behoeve van duurzaam muziekonderwijs.

Méér Muziek in de Klas Lokaal
Het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal is gestart om duurzame verankering van muziekonderwijs op basisscholen in de regio te realiseren. Dit gebeurt door regionale partijen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Eerder werden er convenanten getekend in Zeeland, Limburg, Friesland, De Liemers, Zutphen- Lochem e.o., Losser en de stad Groningen. Het programma is opgezet door de stichting Méér Muziek in de Klas, een landelijke stichting die ervoor wil zorgen dat alle 1,6 miljoen kinderen op de basisschool structureel muziekonderwijs krijgen.

Kijk voor meer informatie op: www.meermuziekindeklas.nl

Feestelijke ondertekening convenant Méér Muziek in de Klas Lokaal De Achterhoek

DOETINCHEM – Op donderdag 27 juni 2019 om 11.00 uur is het zover. Dan tekenen de Achterhoekse schoolbesturen, gemeenten, muziekverenigingen en muziekscholen een convenant in Schouwburg Amphion te Doetinchem. Naast maar liefst 350 basisschoolleerlingen zijn de wethouders van de Achterhoekse gemeenten hierbij aanwezig, Jantien Westerveld (directeur Méér Muziek in de Klas) en Joop van den Ende (ambassadeur Méér Muziek in de Klas).

Ambitie
In het convenant spreken de partners de ambitie uit om samen zorg te dragen voor goed en duurzaam muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen in de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.  Dat betekent dat 22 461 kinderen in 2022 weer structureel muziekonderwijs krijgen op school.

Feestelijk programma
De feestelijke ondertekening wordt ondersteund met een programma vol muziek door en voor kinderen. Onderdelen van het programma zijn o.a. interactieve optredens voor de kinderen van GelderVesteband Playground, Stef Woestenenk, het Jeugdorkest van vereniging Psalm150 met het Spelenderwijsorkest, aanstormende talenten YoMama! en John Sonderen.

Werksessies
Na het zaalprogramma zijn er werksessies (van 13.00 – 14.00 uur) over publiek-private samenwerking ten behoeve van duurzaam muziekonderwijs.

Méér Muziek in de Klas Lokaal
Het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal is gestart om duurzame verankering van muziekonderwijs op basisscholen in de regio te realiseren. Dit gebeurt door regionale partijen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Eerder werden er convenanten getekend in Zeeland, Limburg, Friesland, De Liemers, Zutphen- Lochem e.o., Losser en de stad Groningen. Het programma is opgezet door de stichting Méér Muziek in de Klas, een landelijke stichting die ervoor wil zorgen dat alle 1,6 miljoen kinderen op de basisschool structureel muziekonderwijs krijgen.

Kijk voor meer informatie op: www.meermuziekindeklas.nl

Helma van Loon ontvangt eerste nummer Zomer in de Achterhoek

DOETINCHEM – Op donderdag 13 juni neemt Helma van Loon, predikant / pionier bij de Protestantse Gemeente Doetinchem, het eerste exemplaar in ontvangst van het magazine Zomer in de Achterhoek. Deze aanbieding vindt plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Hofkerk te Doetinchem, Hofstraat 34. Ina Veldhuizen, predikant van de Protestantse Gemeente Doetinchem, laat de aanwezigen kennismaken met het kerkelijk leven in deze plaats. De avond begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis, koffie vanaf 19.45 uur.

Dit jaar verschijnt de Zomer in de Achterhoek voor de eerste keer. Een kleurrijk magazine dat in de zomerperiode door plaatselijke kerken wordt verspreid onder de vakantiegangers in de Achterhoek. Het blad biedt toeristische informatie, aanvangstijden van kerkdiensten, boeiende interviews en een mix van columns en verhalen. Zomer in de Achterhoek wordt verspreid door kerken in o.a. Barchem, Doetinchem, Etten, Terborg, Ulft, Halle, Harfsen, Hengelo Gld, Laren, Lochem, Winterswijk, Zieuwent en Zutphen.

Vakantiepastor
Ook biedt Zomer in de Achterhoek een service: de Vakantiepastor. Toeristen die behoefte hebben aan een luisterend oor kunnen in de maanden juni t/m augustus mailen of bellen met de Vakantiepastor. Telefoontjes en mailtjes worden altijd beantwoord en er zijn zo nodig professionele hulpverleners beschikbaar. De Vakantiepastor is bereikbaar via vakantiepastor@gmail.com of 06 – 166 847 26.

Voor meer informatie: Wim den Braber (06-15908564) en www.zomerindeachterhoek.nl

Achterhoekse pilot Zonnige Bedrijfsdaken kent succesvolle start

DOETINCHEM – In vijf Achterhoekse gemeenten voert AGEM een pilot uit voor realisatie van grote zonnedaken. Ruim tweehonderd bedrijven hebben zich al aangemeld. Al meer dan tweehonderd Achterhoekse bedrijven met een dakoppervlak van minimaal vijfhonderd vierkante meter hebben belangstelling getoond voor de realisatie van een zonnedak op hun bedrijf en onderzoeken momenteel met behulp van AGEM de technische en financiële haalbaarheid.

Zonnige Bedrijven Achterhoek betreft een pilot welke mede wordt gefinancierd door de provincie Gelderland en vijf Achterhoekse gemeenten. Het doel van de pilot is onder andere om inzicht te krijgen waarom bepaalde bedrijven en bedrijfstakken wel of niet overgaan tot de realisatie van een groot zonnedak. Ook zorgt de pilot voor meer inzicht in de realisatie van de opgave energieneutraal in 2030.

Projectleider Paul Wallerbos van AGEM heeft wel een verklaring voor grote belangstelling: ‘Bedrijven denken steeds vaker na over het verduurzamen van hun bedrijfspand, niet zelden gedreven doordat de markt ook steeds vaker een duurzaam bedrijfsproces vereist. Daarnaast zijn er verschillende manieren om een zonnedak te realiseren, maar hierdoor zien bedrijven door de bomen vaak het bos niet meer. Dan blijkt een onafhankelijk advies zeer welkom. Daarnaast zijn bedrijven vaak niet op de hoogte van de eisen en mogelijkheden rondom subsidie, wij geven daarin snel duidelijkheid.’

AGEM verkoopt zelf geen zonnepanelen. ‘Wij zijn juist door de gemeenten en de provincie ingeschakeld om een onafhankelijk advies te kunnen geven. Indien een bedrijf tot de conclusie komt dat het technisch en financieel haalbaar is, proberen wij ze wel te wijzen op goede regionale installateurs die het zonnedak kunnen plaatsen. Zo stimuleren we ook de Achterhoekse economie. Het versterken van de regio is tenslotte onderdeel van de doelstelling van AGEM!’

Een voorwaarde voor deelname aan de pilot is dat het bedrijfsdak een oppervlak heeft van minimaal vijfhonderd vierkante meter. Onder andere MKB-bedrijven, agrariërs maar ook grote logistieke Achterhoekse bedrijven met enorme bedrijfshallen hebben zich opgegeven voor de pilot. ‘Elke doelgroep heeft wel zijn specifieke uitdagingen. Bij agrariërs is de aanwezigheid van asbest en de ligging in het buitengebied vaak een extra en soms onoverkomelijke kostenpost, terwijl de grotere bedrijfsdaken nog wel eens constructieve problemen hebben, oftewel onvoldoende draagkracht.’

De komende maanden zullen de eerste bedrijven vanuit het pilotproject overgaan tot daadwerkelijke realisatie van een zonnedak. Kramp in Varsseveld zal in juni een zonnedak op hun magazijnhal in gebruik nemen van maar liefst 1.600 panelen. ‘Het bijzondere van dit zonnedak is dat de werknemers van Kramp investeren in de installatie en zo meehelpen het bedrijf te vergroenen!’.

De pilot loopt momenteel in vijf Achterhoekse gemeenten: Montferland, Berkelland, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Doetinchem. Opgave is nog (beperkt) mogelijk via www.zonnigebedrijven.nl

Directeur De Graafschap ambassadeur Doemee-award 2019

Hans Martijn Ostendorp roept organisaties op voorbeeld te zijn voor anderen
DOETINCHEM – Hans Martijn Ostendorp, algemeen directeur Betaald Voetbal van De Graafschap, zet zich dit jaar in als ambassadeur voor de Doemee-award 2019. De award wordt eind dit jaar voor de vierde keer uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich in zijn omgeving inzet voor een samenleving van en voor iedereen. “Ik ben heel blij dat MEE met deze award aandacht vraagt voor de inclusieve samenleving. Want we kunnen niet genoeg voorbeelden krijgen van mensen die stimuleren dat meedoen belangrijk is.”

Bewustwording blijft nodig volgens Ostendorp
De Doemee-award zet organisaties in het zonnetje die ervoor zorgen dat mensen met een beperking, chronische ziekte of een afstand tot de arbeidsmarkt in staat zijn maximaal mee te doen. Hans Martijn Ostendorp voelt zich als individu en als directeur van De Graafschap verantwoordelijk voor een samenleving waarin we allemaal kunnen meedoen. “Niemand laat bewust mensen aan de kant staan, maar tegelijkertijd zijn we ons er niet altijd van bewust als er wél mensen aan de kant blijven staan. Daar moeten we onze ogen voor openhouden, we moeten omzien naar elkaar. Er is niets zo erg voor mensen als niet mee kunnen doen”, zegt Hans Martijn Ostendorp.

Iedereen heeft zijn talent en zijn rol in deze samenleving
Als directeur van De Graafschap weet Ostendorp als geen ander hoe belangrijk het is om talent te zien en te blijven ontwikkelen. “De man bij De Graafschap die ervoor zorgt dat de grasmat er perfect bij ligt is net zo belangrijk als onze voetballers. Ook hij heeft zich hier bij De Graafschap kunnen ontwikkelen door zijn trekkerdiploma te halen. Hij heeft een andere rol, een ander talent, maar hij doet er ook toe. Zo heeft iedereen zijn eigen talent, we moeten kijken hoe we elkaars talenten niet alleen goed benutten, maar ook respect hebben voor elkaars rol.”

Oproep om voorbeelden te delen en in te zenden
Volgens de directeur van De Graafschap zijn er om ons heen gelukkig veel inspirerende voorbeelden te vinden van mensen en organisaties die ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen. “Zij vinden wat ze doen heel gewoon. Ze zouden daarover nooit hoog van de toren blazen. Ik zou ze willen aanmoedigen om het vooral gewoon te blijven vinden en die bescheidenheid te behouden. Tegelijkertijd hoop ik dat dit soort mensen en organisaties een voorbeeld durven te zijn voor anderen. Want juist hun voorbeelden en succesverhalen hebben we nodig om andere mensen en organisaties te stimuleren en inspireren.”

Inzenden via www.doemee-award.nl

Vanaf nu kan iedereen een naam van iemand of een organisatie inzenden die de Doemee-award zou moeten winnen. Inzenden van de naam van een persoon of organisatie in Gelderland kan tot 1 oktober 2019 viawww.doemee-award.nl. De winnaar ontvangt een geldbedrag om het initiatief verder uit te bouwen en meer mensen mee te laten doen. Hans Martijn Ostendorp zal zich samen met andere juryleden over de inzendingen buigen. De winnaars worden eind dit jaar tijdens een feestelijke uitreiking bekend gemaakt.

Kijk voor meer informatie op www.doemee-award.nl of neem contact op met MEE via telefoonnummer 088-633 0 633.

Maatregelen rondom eredivisiewedstrijd De Graafschap – Ajax

DOETINCHEM – Op woensdag 15 mei om 19.30 uur spelen De Graafschap en Ajax in stadion De Vijverberg tegen elkaar. De gemeente heeft in overleg met de politie, het Openbaar Ministerie en De Graafschap maatregelen getroffen rondom het stadion en in de binnenstad van Doetinchem.

Supporters Ajax Supporters van Ajax met een toegangskaart voor het uitvak maken gebruik van de verplichte buscombi. Supporters die vertrekken van de Johan Cruijf Arena worden gefouilleerd bij vertrek. De inzittenden van de bussen die niet vanuit Amsterdam vertrekken, maar elders in het land, worden bij binnenkomst van het stadion gefouilleerd. Ajax-supporters zonder (geldig) ticket zijn niet welkom in Doetinchem en worden door de politie teruggestuurd. Er zijn in Doetinchem geen activiteiten of mogelijkheden om buiten het stadion de wedstrijd te volgen.

Supporters die rondom de wedstrijd door de politie worden aangehouden, zijn niet welkom bij een eventuele huldiging van Ajax in Amsterdam. Zij krijgen gedurende de huldiging een meldplicht of gebiedsverbod opgelegd.

Maatregelen De wijk rondom het stadion wordt vanaf 16.30 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De wijk is alleen toegankelijk voor bewoners van de wijk en automobilisten met een parkeerkaart voor P1 en P2. Tevens worden automobilisten voor P4 en P5 en de media met de juiste kaarten ook doorgelaten. Hierop zal streng worden toegezien. De afzetting blijft in stand tot na de wedstrijd.

Bij de toegang van het stadion zal verscherpte controle plaatsvinden. We vragen alle supporters daarom om op tijd naar het stadion te komen, zodat de toegang soepel verloopt en iedereen op tijd binnen is.

Huisregels De Graafschap Wij benadrukken dat iedereen de huisregels van De Graafschap dient na te leven. Dat betekent ook dat het doorverkopen van toegangsbewijzen aan derden niet toegestaan is. Het betreden van het speelveld is ten strengste verboden. Aanwijzingen van de stewards en politie dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Samen feest maken De Graafschap, gemeente Doetinchem, politie en Openbaar Ministerie roepen alle supporters op om er een gezellig feestje van te maken in het stadion en samen te genieten van een mooie wedstrijd. Wij wensen iedereen een plezierige wedstrijd.

Aanpak leegstand belangrijkst voor Achterhoekers

Resultaten eerste onderzoek inwonerpanel Achterhoek Spreekt

In maart is het inwonerpanel Achterhoek Spreekt gestart. Ruim 4.300 Achterhoekers deden mee aan het eerste onderzoek en gaven aan wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de Achterhoek. Met stip scoort de aanpak van leegstaande winkels, kantoren en boerderijen.

Opvallend is de eensgezindheid in de reacties; als het gaat om de vraag wat er in de Achterhoek de komende tien jaar moet gebeuren kiezen de panelleden uit de zeven gemeenten nagenoeg dezelfde onderwerpen. Naast de aanpak van leegstand (74%) scoren hoog: ‘Mensen wonen zoals ze wensen’ (56%), ‘Bereikbaarheid van voorzieningen en bedrijven’ (53%) en ‘Kansen voor Achterhoekers die willen werken’ (52%). In iets mindere mate genoemd, maar zeker relevant is het ‘Tegengaan van ondermijnende criminaliteit (38%). Achterhoekers tot 40 jaar geven andere accenten aan dan ouderen; zij vinden bereikbaarheid belangrijker en hechter minder waarde aan het tegengaan van ondermijnende criminaliteit en de samenwerking met Duitsland.

“Goed dat onze panelleden zo’n duidelijk, eensgezind signaal afgeven,” aldus Mark Boumans, voorzitter van de Achterhoek Board. “Dat is belangrijk, onder meer voor de invulling van de Regio Deal (*). Neem de aanpak van de leegstand. Een ingewikkelde opgave die jaren in beslag neemt en waarvoor de inzet van veel partijen nodig is. Onze inwoners hebben het met stip op één gezet. Daarmee gaat de Thematafel Wonen en Vastgoed dus aan de slag. In deze Thematafel hebben alle zeven gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties op het gebied van wonen en vastgoed hun krachten gebundeld. Zij zorgen ervoor dat dit onderwerp wordt aangepakt.”

Onderzoek- & adviesbureau Moventem beheert dit eerste regionale panel in opdracht van Achterhoek ambassadeurs. De resultaten van het eerste onderzoek van Achterhoek Spreekt zijn te vinden op www.achterhoekspreekt.nl

Spreek mee
Sinds twee maanden kan iedereen die in de Achterhoek woont en werkt en ouder is dan 16 jaar lid worden van het inwonerpanel Achterhoek Spreekt. Ruim 4.500 Achterhoekers hebben zich al aangemeld en ruim 4.300 panelleden deden mee aan het eerste onderzoek. Naar verwachting is het volgende onderzoek komend najaar. Aanmelden voor het panel kan via www.achterhoekspreekt.nl

AGEM bestaat vijf jaar

DOETINCHEM –  AGEM bestaat vijf jaar en viert dit met de hele Achterhoek. De aftrap van de feestelijkheden is een jubileumbijeenkomst op 10 mei in stadion De Vijverberg.

AGEM is een maatschappelijke organisatie, vijf jaar geleden opgericht met als doel het aanjagen van de energietransitie in de Achterhoek en het versterken van de regio. In vijf jaar is de maatschappelijke organisatie gegroeid van een team van drie, tot inmiddels een team van tweeëntwintig mensen.

Het thema van de jubileumbijeenkomst op 10 mei is ‘Energie’ in de breedste zin van het woord. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (duurzame) energie uit je stopcontact, maar ook de Achterhoekse ‘D’ran’-energie. Onder andere Siward Zomer (ODE Decentraal), Florian Dirkse (co-founder The Ocean Cleanup) en Hans Martijn Ostendorp (directeur De Graafschap) zullen hun bijdrage leveren.

Als coöperatie zonder winstoogmerk heeft AGEM inmiddels negentien leden. Dit zijn de acht Achterhoekse gemeenten en elf lokale (burger)energiecoöperaties. Door deze structuur is de coöperatie echt voor én door de Achterhoek.

AGEM werkt aan een energieneutrale Achterhoek en stimuleert en ontwikkelt projecten voor groene energie. Als leverancier van echt Achterhoekse energie zorgt AGEM er tevens voor dat de lokaal opgewekte energie bij de Achterhoekers terecht komt. Vorig jaar is AGEM verhuisd van Winterswijk naar innovatiecentrum De Steck in Doetinchem. De aanjager van de energietransitie in de Achterhoek is volop in ontwikkeling en verwacht de komende jaren verder te groeien.

De jubileumbijeenkomst is op vrijdag 10 mei in stadion De Vijverberg (Lijsterbeslaan 101A) en begint om 12:30. Aanmelden is gewenst. Kijk voor meer informatie en aanmelden op https://agem.nu/jubileum/.

Achterhoek Ambassadeurs werken samen voor de Achterhoek

DOETINCHEM – De nieuwe naam voor het Achterhoekse samenwerkingsverband is Achterhoek Ambassadeurs. Een naam die past bij iedereen die zich inzet voor deze samenwerking, of hij/zij nu lid is van de Achterhoek Raad, Achterhoek Board of een van de zes Thematafels, accounthouder, bestuurder of medewerker van Regio Achterhoek of deelnemer aan het inwonerpanel Achterhoek Spreekt.

Achterhoekvlag
De term ‘ambassadeur’ staat symbool voor inzet en nodigt uit tot meedoen: integraal en inclusief werken vormen immers de basis voor onze samenwerking en onze visie.

Met de korte, krachtige schrijfwijze 8RHK willen we onze daadkracht benadrukken. Het veelkleurige logo, met een knipoog naar de Achterhoekvlag, onderstreept de dynamiek en diversiteit van onze samenwerking.

De naam Achterhoek2030 komt dus te vervallen. De komende tijd wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd in alle communicatiemiddelen.

Nieuwe ‘Steck’ voor Achterhoek Ambassadeurs
U kunt ons vanaf nu vinden bij De Steck, Raadhuisstraat 25 in Doetinchem. De Steck is een broedplaats voor ondernemers, overheid en onderwijs. Precies de levendige ontmoetingsplek waar we als spin in het web van de vernieuwde samenwerking willen zitten.

Staatssecretaris Visser: “Achterhoekers staan met plezier in het leven”

DOETINCHEM – “Innovatiecentrum De Steck is echt een initiatief dat typerend is voor de Achterhoek. Hier ziet men mogelijkheden en deze worden dan ook benut. Daardoor kan een mooi initiatief van 9 ondernemers uitgroeien tot een prachtige broedplaats voor ondernemers in een bijzonder gebouw en
dat zonder overheidssubsidie!”, aldus Barbara Visser, Staatssecretaris van Defensie, tijdens haar werkbezoek aan Doetinchem.

De Staatssecretaris zette samen met Nicky Eppich, VVD-kandidaat nummer 5 voor de Provinciale Statenverkiezingen de ‘founding fathers’ van De Steck, waaronder Jan Nijendijk, Stefan Roelvink en Hanno Littink in het zonnetje. “Met veel plezier reik ik dit VVD-vaasje uit dat symbool staat voor Nederland. Met zeventien miljoen mensen moeten we dit vaasje goed vasthouden. Met iedereen die snapt dat we er met elkaar iets van moeten maken. Dat kan alleen als we naast elkaar en niet tegenover elkaar staan.” Nicky Eppich: “Enthousiaste ondernemers die naast het runnen van een bedrijf, ook nog eens hun schouders zetten onder een mooi idee en dat dan daadwerkelijk tot realisatie brengen, zijn daar een uitgelezen voorbeeld van. Dat verdient niet alleen een vaasje voor in de gezamenlijke ruimte maar ook een grote taart om met zijn allen te delen.”

Aan het einde van het werkbezoek aan Doetinchem dat ‘s ochtends begon bij het Graafschap College alwaar de Staatssecretaris de VEVA bezocht, de MBO-opleiding met militaire skills, was dit haar eindconclusie. “Het valt mij steeds weer op dat Achterhoekers omkijken naar een ander, voor elkaar willen zorgen en met plezier in het leven staan. Nergens in Nederland zie ik zoveel borden langs de weg die feesten aankondigen! Ik kijk terug op een ontzettend leuk bezoek aan de Achterhoek. Mooi om zoveel enthousiaste jonge toekomstige militairen te hebben mogen ontmoeten en kennis te hebben kunnen maken met De Steck en met de bijzondere samenwerking in de Achterhoek tussen de overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties”.

De Steck is een innovatieve broedplaats voor ondernemers, gevestigd in de oude bibliotheek van de gemeente Doetinchem, die na jaren leegstand, is omgebouwd tot een ‘0 op de meter’-bedrijfs- verzamelgebouw. Met behoud van de karakteristieke architectuur van de jaren’80 (ruwe betonbouw) is een duurzaam gebouw gerealiseerd, waaraan inmiddels meer dan vijftig bedrijven zich verbonden hebben. Zonder overheidssubsidie hebben negen ondernemers zich sterk gemaakt voor dit bijzondere initiatief. Zij hebben een plek gerealiseerd waar (fysiek) ondernemers, maatschappij en overheid elkaar treffen en samenwerken. Een aantal bedrijven heeft een vaste werkplek in het gebouw (zoals de AGEM (zie onderstaand) en Duoplan), anderen maken gebruik van de vergaderfaciliteiten of flexplekken. Ook de Regio Achterhoek verhuist binnenkort naar De Steck om vanuit daar te (net)werken. Door een intensieve samenwerking met kennisinstellingen in en ook buiten de regio, werken vanuit De Steck tientallen studenten aan opdrachten in de Achterhoek. Zij versterken hiermee de regionale bedrijven en vormen een front tegen de ontgroening.

Presentatie van Wiesneus 2019

ACHTERHOEK – Wiesneus, een tijdschrift ontworpen door Het Huus van de Taol in Drenthe, wordt sinds vorig jaar in een Achterhoekse versie uitgegeven. Thema van Wiesneus 2019 is “Feest”. Er staan ‘leedjes, verhalen, ne zeukplate en strips in, allemaole in het Achterhooks’! Het magazine is bedoeld om kinderen voor dialect te interesseren en hen de rijke schat aan dialectwoorden te tonen. Aan de hand van Wiesneus gaan medewerkers van de Bibliotheken West-Achterhoek, Oost-Achterhoek en Achterhoekse Poort de dialectlessen op de basisscholen verzorgen. De lessen vinden plaats tussen maart en half mei 2019.

De dialectlessen Wiesneus worden dit jaar voor de tweede keer gegeven op zo’n 50 basisscholen in de Achterhoek aan in totaal bijna 2000 kinderen. Dat zijn er meer dan vorig jaar. De reacties van de deelnemende scholen en de scholieren waren vorig jaar zo enthousiast dat een vervolg op Wiesneus niet kon uitblijven. Vorig jaar waren 17 scholen bij het project betrokken. Het aantal is gegroeid doordat dit jaar ook Bibliotheek Achterhoekse Poort mee doet. We hopen en verwachten dat Bibliotheek Montferland volgend jaar volgt.

Hans Keuper, ambassadeur
Er is zelfs besloten om een officiële ambassadeur voor Wiesneus aan te trekken. Dialectliedjesschrijver en muzikant Hans Keuper vervult deze rol. Zijn enthousiasme voor Wiesneus is ontstaan toen hij vorig jaar een gastles verzorgde en heeft er toe geleid dat hij de vertaling van Wiesneus 2019 voor zijn rekening heeft genomen. De inhoud van het blad moest namelijk worden omgezet van het Drents naar het Achterhoeks. Dit jaar zullen Keuper en andere prominente Achterhoekers bij enkele lessen aanwezig zijn.

Ook in Wiesneus 2019 zijn prijsvragen opgenomen. Onder de goede inzendingen van een ‘woordzeuker’ en andere prijsvragen (schrijf een ‘praotwolke’ en maak een ‘feestheudjen’) worden een tablet en andere leuke prijzen verloot. De kinderen kunnen tot 1 juni 2019 hun reactie insturen naar info@ecal.nu.

De uitreiking van de prijzen is op woensdagmiddag 5 juni 2019 tijdens een feestelijk en muzikaal dialectoptreden. Alle aanwezige kinderen ontvangen op deze middag een leuke attentie.

Geïnteresseerden in het dialectlesprogramma Wiesneus kunnen zich aanmelden bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers via info@ecal.nu of via 0314-787078. Over het programma van de prijsuitreiking op 5 juni 2019 vindt u t.z.t. meer informatie op www.ecal.nu.

Team Jantoo winnaar vierde editie Expeditie Noordkaap!

LICHTENVOORDE – Team 1905 Jantoo is met 4010 punten de winnaar geworden van Expeditie Noordkaap 2019. Expeditie Noordkaap is een 8-daagse toertocht naar het noordelijkste puntje van het Europese continent, die de deelnemers naar de mooiste plekken in Scandinavië brengt, met als hoogtepunt een bezoek aan de Noordkaap zelf. Dit jaar zijn er op zondag 27 januari 2019 vijftien teams gestart vanuit Lichtenvoorde.

Team Jantoo bestaande uit Toon Christiaens en Jan van Dam uit Bergen op Zoom hebben al aan verschillende rally’s meegedaan. Het meedoen aan Expeditie Noordkaap was een grote uitdaging die ze dus succesvol hebben volbracht. Op de tweede en derde plaats zijn respectievelijk Team Plaggie met Walter en Rick Plaggenburg uit Lichtenvoorde en Team Arctic Adventure met Lia Bulsink en Erni Wopereis uit Varsseveld geëindigd.

De editie 2019 kenmerkte zich door de extreme weersomstandigheden waarbij er op dag 2 al 7 auto’s aan de zijkant van de weg belanden en uit de sneeuw getrokken moesten worden. De laatste kilometers naar de Noordkaap zijn de teams begeleid door twee sneeuwschuivers omdat deze door de stevige sneeuwval onbereikbaar was.

De teams finishten afgelopen zondag rond 17 uur bij ’t Zwaantje in Lichtenvoorde.

Nieuwe leergang Achterhoek College van start

DOETINCHEM – Het Achterhoek College is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de Achterhoekse samenleving. In zes colleges wordt inzicht gegeven in alle aspecten van de Achterhoek, zowel in de (cultuur)historie als in de eigenheid van de Achterhoek. Bovendien maakt de deelnemer kennis met een interessant netwerk van mensen.

De uiteenlopende onderwerpen die de colleges belichten zijn: het unieke maar kwetsbare coulissenlandschap; het belang van topsport en de rol van voetbalclub De Graafschap hierin;   het ontstaan van de moderne Achterhoek in de wederopbouwperiode, de consequenties hiervan voor de bevolking en in de architectuur; de (Achterhoekse) vrouw als spil van het verzet; de grote geschiedenis van het kleine riviertje De Berkel en het beheren van een landgoed.

Om de Achterhoek nog beter te leren kennen, worden de colleges op verschillende interessante locaties gegeven, zoals kasteel De Wildenborch te Vorden, voetbalstadion De Vijverberg te Doetinchem en het Nationaal Onderduikmuseum te Aalten. De colleges vinden plaats op de dinsdagavonden 12 en 26 maart, 9 en 23 april, 7 en 21 mei 2019 van 19.30 tot 21.30 uur.

Voor uitvoerige inhoudelijke informatie over de colleges, de docenten, de kosten en de brochure kijk op www.ecal.nu of bel met 0314-787078. Aanmelden kan tot 1 maart 2019.
Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers.