Categoriearchief: Gemeente

Oproep aan Lichtenvoorde om mee te praten over nieuw activiteitenplein

Wethouder Marieke Frank: “De stem van Lichtenvoorde is voor ons heel belangrijk”

LICHTENVOORDE Een nieuw plein voor activiteiten in het centrum van Lichtenvoorde. Dat idee brachten veel mensen in bij het programma Geef Lichtenvoorde Kleur. De verplaatsing van de bibliotheek maakt dat de ruimte voor het plein vanzelf ontstaat. De komende twee weken kan iedereen reageren op de drie ideeën die voor de openbare ruimte van het plan Bonifatiushof-Nieuwmarkt zijn ingediend. Binnenkort kiest het college van Oost Gelre, mede op basis van de reacties, één idee dat verder wordt uitwerkt met een klankbordgroep.

De vraag voor een extra bijzonder plein in Lichtenvoorde komt niet uit de lucht vallen. Wethouder Marieke Frank van Geef Lichtenvoorde Kleur vertelt: “Lichtenvoorde is een echt evenementendorp. Daardoor is de druk op het centrum soms hoog. Ook leent niet elk evenement zich voor de Markt, waar ook al de nodige terrassen staan. Op het plein moeten evenementen kunnen plaatsvinden. Verder is er ruimte voor parkeren dicht bij het centrum van het dorp. Maar het is vooral de bedoeling dat iedereen er in het dagelijks gebruik ook prettig gaat vertoeven.”

In gesprek met klankbordgroep en omwonenden
Wethouder Frank: “Sinds kort hebben we een heel enthousiaste klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit 7 betrokken Lichtenvoordenaren met elk een andere achtergrond. Zij geven ons dit voorjaar advies over de voorstellen en gaan samen met het te kiezen bedrijf de inrichting van het activiteitenplein verder uitwerken. Ook blijven we nadrukkelijk in gesprek met de direct omwonenden van de Nieuwe Maat, Bonifatiushof en de Nieuwmarkt. Ons uitgangspunt is en blijft dat het voor hen ook in de toekomst prettig wonen is op deze straks nog mooiere plek.”

Samen verder uitwerken
“Ik ben heel blij met de inzet om van het activiteitenplein iets unieks te maken. De stem van Lichtenvoorde is voor ons heel belangrijk in dit proces, net als bij alle andere projecten van het programma Geef Lichtenvoorde Kleur. Daarom geven we nu iedereen de kans om te reageren op de eerste ideeën van de drie bedrijven die we hebben aangeschreven. Alle inbreng is welkom. Ik wil tot slot wel benadrukken dat dit echt pas eerste ideeën zijn. Op sommige punten hebben de bedrijven de vrijheid gepakt en de grenzen van onze uitgangspunten opgezocht. Het zijn dus ook wat ons betreft zeker geen definitieve plaatjes!” aldus Marieke Frank.

Reageer uiterlijk 13 maart op de ideeën!
De gemeente heeft drie bedrijven gevraagd om een poster te maken van hun ideeën. Deze posters zijn in te zien op www.facebook.com/geeflichtenvoordekleur en www.geeflichtenvoordekleur.nl. De posters hangen ook in de hal van het gemeentehuis (Varsseveldseweg 2 in Lichtenvoorde). Reageren kan via een reactie op Facebook, een e-mail naar communicatie@oostgelre.nl of via het papieren formulier bij de posters in het gemeentehuis. Reageren kan tot uiterlijk 13 maart.

Belangstellenden kunnen laten weten welke aandachtspunten zij hebben, of aangeven welk onderdeel van een ontwerp zij belangrijk, mooi of goed vinden. Uiteraard mag ook de voorkeur voor een bedrijf worden uitgesproken, maar dat hoeft niet per se.

Vervolgproces
De gemeente verzamelt alle reacties die binnenkomen. Ze worden ook meegegeven aan de klankbordgroep. Die adviseert het college van B&W bij het maken van een keuze voor één van de bedrijven. Begin april krijgt één bedrijf de opdracht. Dat bedrijf gaat samen met alle betrokkenen het ontwerp verder uitwerken. De bedoeling is om het activiteitenplein aan te leggen als de bebouwing van Nieuwmarkt fase 3 klaar is. Naar verwachting wordt hiermee dit najaar gestart. Dit begint met de bouw van de nieuwe bibliotheek. Het afronden van fase 3 kan enkele jaren duren.

Meer informatie
Mensen met vragen over de nieuwe inrichting van de Bonifatiushof-Nieuwmarkt kunnen hun vraag stellen aan Marieke Bluemer. Marieke is projectleider van Geef Lichtenvoorde Kleur. Ze is bereikbaar op telefoonnummer (0544) 39 36 62 of via een e-mail naar m.bluemer@oostgelre.nl.

Inloopavond nieuwbouw Careaz Antoniushove

Toelichting op plannen en ontwerpbestemmingsplan

Woensdag 6 maart houdt de gemeente in samenwerking met Careaz een inloopavond over de nieuwbouwplannen van het huidige Antoniushove in Lichtenvoorde. De avond in het gemeentehuis begint om 19.30 uur en start met een centrale presentatie.  Daarna is er alle gelegenheid om vragen te stellen over het nieuwbouwplan en het ontwerpbestemmingsplan.

Een impressie van de totale nieuwbouw

Geschiedenis als inspiratie.

In overleg met de gemeente heeft Careaz een uitwerking van de plannen gemaakt. De beoogde nieuwbouw refereert aan het verleden van die locatie. De architectuur van de meisjesschool/ St. Jozef klooster, de vroegere dorps- en parkvilla’s en de diverse gevels van de dorpse pandjes aan de Rapenburgsestraat vormden een inspiratiebron voor het nieuwe ontwerp.

Planning
Als alles meezit hoopt Careaz in 2020 te starten met de sloop en de bouw van het nieuwe complex en kunnen de deuren anderhalf jaar later in 2021 weer worden geopend. Om de plannen te realiseren moet het bestemmingsplan aangepast worden.

Inloopavond
Voor een toelichting op de plannen en het bestemmingsplan is er woensdag 6 maart een inloopavond in het gemeentehuis. Die begint om 19.30 uur met een centrale presentatie. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. Ook kunt belangstellenden individueel in gesprek met een medewerker van de  gemeente of Careaz.

Vanaf 8 maart ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Nieuwe fase werkzaamheden Borculoseweg ingegaan

GROENLO – Het werk aan de Borculoseweg gaat volgens planning. Vanwege het winterweer kiest de gemeente Oost Gelre ervoor om de werkgebieden nog iets kleiner in te delen. “Als we door het weer moeten stoppen, dan voorkomen we dat grote delen van de weg zijn opgebroken. Ondanks dit gaat het werk sneller dan we hadden verwacht”.

Vorige week werden de werkzaamheden tussen de afslag met de Hartebroekseweg en Kolkman Brandstoffen afgerond. Volgende week wordt het laatste deel regenwaterriool ter hoogte van het Watermolenpad aangelegd. Daarna hoeft op dit deel alleen de bovenkant van de weg nog te worden aangepakt.

Nieuwe fase
Sinds afgelopen maandag is een nieuwe fase ingegaan. Vanaf de rotonde is de Borculoseweg bereikbaar tot en met de Emmasingel. De situatie bij Kolkman Brandstoffen verandert niet. Bewoners en bezoekers van Het Blik verwijzen we met een omleidingsroute via de Emmasingel, Heemskerkstraat en Thorbeckestraat. De omleidingsroute voor fietsers gaat via het Admiraal Helfrichplein en de Nolensstraat. In al deze straten kan het dus drukker worden met verkeer. We vertrouwen erop dat iedereen rekening houdt met elkaar.

Vervolg werkzaamheden
Volgende week komt het nieuwe asfalt op het deel van de Borculoseweg waar we het hoofdriool leggen. De ergste hinder is dan voorbij. De werkzaamheden aan de Borculoseweg gaan door tot mei. Voor de veiligheid van de mensen die aan de weg werken blijft tot die tijd een omleiding ingesteld.

Veilig thuis wonen met slimme sensoren in Oost Gelre

OOST GELRE – In Oost Gelre start het project ‘Leefsamen Achterhoek’. Wethouder Jos Hoenderboom is blij met dit project: “Het is bedoeld om de veiligheid van ouderen te verbeteren. Ruim 100 huishoudens met kwetsbare ouderen worden voorzien van inbraakalarm, paniekknop, inactiviteitsmelders en rookmelders.” Deze ‘slimme sensoren’ alarmeren het sociale netwerk van buren, familie en mantelzorgers bij een calamiteit. Van 25 januari tot en met 13 februari kunnen mensen zich aanmelden. Zij mogen een jaar lang kosteloos gebruik maken van de dienst.

Positieve reacties
De resultaten bij andere gemeenten die deze dienst al beschikbaar hebben zijn zeer positief, weet wethouder Hoenderboom. “Mensen kunnen op een veilige manier langer thuis wonen. Het blijkt dat deelnemers zich veiliger voelen in hun woning, ze de sensoren niet ervaren als inbreuk op hun privacy, ze zich meer verbonden voelen met hun mantelzorger(s) en dat ze het leuk vinden om actief mee te denken aan de doorontwikkeling van het systeem.”

Een gerust gevoel
Deelnemende ouderen uit andere gemeenten geven aan dat ze zich minder eenzaam voelen en beter slapen. “Ik ging elke nacht naar bed met angst. Nu voel ik me veilig en kan ik eindelijk met een gerust gevoel slapen”, aldus een van de deelnemers.

De meeste mensen houden na één jaar proefperiode het systeem dan ook in huis. Een 83-jarige bewoonster: “Bij mij is een beginnende brand snel ontdekt. Mijn buurman schoot te hulp en heeft erger voorkomen. Zonder die rookmelders had ik het waarschijnlijk niet naverteld.”

Hoe werkt het?
De woningen van de deelnemende senioren zijn uitgerust met sensoren die een noodsituatie registreren. Bij een alarm wordt de sociale omgeving geïnformeerd. Rookmelders signaleren bijvoorbeeld een beginnende brand, raam- en deurcontacten detecteren een dwaling of een inbraak en bewegingssensoren registreren een bepaalde tijd geen beweging in de woning. Dat kan wijzen op een val. Geeft zo’n sensor alarm dan wordt bijvoorbeeld een buurman of familielid die in de buurt woont gewaarschuwd. Deze kunnen op die manier zo snel mogelijk hulp bieden. De lokale meldkamer zorgt voor de opvolging als de sociale omgeving niet reageert.

De gemeente werkt in dit project samen met de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) Gelderland, Kruiswerk Achterhoek en Liemers en de brandweer.

Deelnemen
Ouderen in het buitengebied ontvangen deze week een brief waarin zij worden gevraagd mee te doen aan dit project. Zij ontvangen kosteloos de sensoren, de installatie en gedurende 12 maanden de alarmeringen. Na die periode mogen mensen zelf beslissen om de dienstverlening voort te zetten. Meer informatie is te vinden op www.leefsamen.nl/oostgelre. Daar kunnen mensen zich ook kunnen aanmelden.

Rompa trekt aanvraag vergunning in

LICHTENVOORDE – Het bedrijf Rompa/HPT in Lichtenvoorde heeft de aanvraag voor een zogenaamde revisievergunning ingetrokken. De aanvraag liep al enige tijd en deze maand zou de ontwerpvergunning ter inzage gelegd worden. Verantwoordelijk wethouder Bart Porskamp hierover: “De intrekking van de aanvraag kwam voor ons totaal onverwacht. Wij beraden ons nu op de nieuwe situatie.”

De aanvraag was al enige tijd in behandeling bij de gemeente en de Omgevingsdienst. Over de voortgang van de procedure is de buurt regelmatig geïnformeerd. Op 8 januari heeft het college de ontwerp revisievergunning vastgesteld. In deze vergunning waren de nodige voorwaarden opgenomen gericht op het reduceren van de geuroverlast voor de buurt. De revisievergunning zou in januari ter inzage worden gelegd.

Nieuwe situatie
Voor de gemeente ontstaat nu een nieuwe situatie, aldus wethouder Porskamp: “Het college heeft van Rompa/HPT op 11 januari het bericht gekregen dat ze aanvraag hebben ingetrokken. Dit kwam geheel onverwacht. Uit de gesprekken en briefwisselingen met het bedrijf is bij ons nooit de indruk ontstaan dat de aanvraag zou worden ingetrokken. Wij beraden ons nu op de ontstane situatie. De directie is uitgenodigd voor een gesprek. Wij willen aan de ene kant graag weten waarom het bedrijf de aanvraag heeft ingetrokken. Aan de andere kant zal ook onze positie worden uitgelegd en de maatregelen die wij nu gaan treffen”.

Bijstellen van de procedure
Het besluit voor de nieuwe ontwerp revisievergunning was gebaseerd op gegevens die door het bedrijf waren aangeleverd bij de aanvraag. Het college heeft op basis daarvan nog een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren als second opinion. Uitkomst daarvan was dat in de ontwerpvergunning voorwaarden waren opgenomen die tegemoet komen aan bezwaren vanuit de buurt met betrekking tot de bedrijfsvoering. Een voorbeeld daarvan is het voorkomen van geuroverlast.

Voorwaarden zelf opleggen
Voor het college is van belang dat de bedrijfsvoering van Rompa/HPT aansluit bij de eisen die hieraan worden gesteld. Wethouder Porskamp: “Dat zijn eisen die ook tegemoetkomen aan het belang van de omgeving van het bedrijf, de buurtbewoners. Nu de aanvraag is ingetrokken beraden we ons hoe we de door ons gewenste voorwaarden zelf kunnen opleggen.”

Klimaatbomen planten in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Woensdag 16 januari zijn bij de entree van Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek in Lichtenvoorde drie rode beuken geplant. Deze zogenoemde klimaatbomen zijn op initiatief van de Bomenwacht Oost Gelre beschikbaar gesteld vanuit de pilot Klimaat Klaor.

De aanplant van de bomen draagt bij aan het vergroenen van bedrijventerrein De Kamp. “Dusseldorp ISM neemt hiermee het voortouw en hoopt dat meerdere bedrijven zullen volgen”, laat wethouder Bart Porskamp van de gemeente Oost Gelre weten

De medewerking aan dit initiatief is voor Dusseldorp ISM meer dan vanzelfsprekend. “Bij Dusseldorp zetten we ons op allerlei manieren actief in voor een toekomstbestendige wereld. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen opgesteld door de Verenigde Naties zijn onderdeel van onze bedrijfsfilosofie. We hebben zelfs een rentmeester hiervoor aangesteld. Met onze medewerking aan dit initiatief laten we zien ook dicht bij huis een verschil te kunnen maken. Daar zijn we trots op. We hopen ermee ook andere bedrijven te inspireren”, aldus Regiodirecteur Bram Baakman.

De klimaatboom
“We moeten nu samen in actie komen om onze aarde goed aan onze (klein)kinderen na te laten. Bomen zijn daarvoor heel belangrijk. Ze dragen bij aan een betere luchtkwaliteit en de biodiversiteit. De schaduw van de bomen staat gelijk aan dertig airco’s en als het veel regent kunnen de bomen per jaar wel 80.000 liter water opnemen via hun wortels. Daarmee voorkomen wordt de kans op wateroverlast ook kleiner. De rode Beuk wordt ongeveer dertig meter hoog”, aldus Henk Adema van Bomenwacht Oost Gelre.

“De gemeente doet veel aan het vergroenen van de openbare ruimte. Juist op onze bedrijventerreinen is nog veel versteent oppervlak. De pilot Klimaat Klaor brengt de dynamiek om dat te veranderen. Ik ben de vrijwilligers van de Bomenwacht Oost Gelre dankbaar. Samen met gebiedsmakelaar Richard Trenning brengen zij bedrijven in beweging om in actie te komen. Deze drie Klimaatbomen bij Dusseldorp zijn daarvan een fantastische uitkomst. Tegelijk is het pas een begin. Hopelijk werkt dit als een vliegwiel op weg naar nog meer groen op de bedrijventerreinen in Oost Gelre!”, aldus Wethouder Bart Porskamp.

Volg het voorbeeld!
De vrijwillige leden van de Bomenwacht werken sinds 2013 aan concrete projecten om met bomen de omgeving te verfraaien en te vergroenen. Wil jouw bedrijf (gevestigd in Oost Gelre) het voorbeeld van Dusseldorp volgen en één of meerdere Klimaatbomen aanplanten? Neem dan contact op via de pagina van de Bomenwacht Oost Gelre op Facebook of via de website www.bomenwacht-oostgelre.nl.

Eerste maatregelen splitsing Winterswijkseweg uitgevoerd

GROENLO – Het veiliger maken van de splitsing Winterswijkseweg / Oude Winterswijkseweg in Groenlo wordt door de gemeente Oost Gelre voortvarend opgepakt. Verkeersregelaars zijn maandag 7 januari begonnen om op drukke momenten het verkeer te regelen Er is een alternatieve fietsroute aangegeven zodat fietsers de kruising kunnen mijden.

Wethouder Bonsen onderkent dat het niet dé oplossingen zijn. “Het is een complexe kruising met beperkte ruimte er omheen. De maatregelen die we nu hebben ingevoerd moeten de druk op de kruising verlichten en bijdragen aan de veiligheid. We houden de komende tijd in de gaten hoe het uitpakt, wat het effect er van is. Ondertussen gaan we wel aan de slag met meer structurele oplossingen voor de langere termijn.”

Werken aan oplossingen
Woensdag 2 januari heeft wethouder Bonsen met een aantal betrokkenen gesproken, waaronder de initiatiefnemers van de petitie. “Het was een goed en constructief gesprek. We zien samen het grote belang om tot oplossingen te komen. We hebben de huidige maatregelen besproken. Er zijn ook nog wat ideeën voor de korte termijn naar voren gekomen, zoals betere verlichting op de kruising. Maar ook voor de lange termijn zijn ideeën geopperd. Daar gaan we nu mee aan de slag.”

Ideeën welkom

Wethouder Bonsen benadrukt dat ideeën welkom zijn. Veel inwoners hebben via de petitie of via Facebook ideeën aangedragen. Maar of ideeën uitvoerbaar zijn moet uit onderzoek blijken. “Ik zie reacties langskomen over de mogelijkheid om de Industrieweg door te trekken naar de Winterswijkseweg. Ook een rotonde wordt genoemd. We zijn blij met alle ideeën en suggesties. Maar ik krijg ook reacties van mensen die zich zorgen maken over zulke nogal ingrijpende maatregelen in hun omgeving. Tegen hen wil ik zeggen dat we geen ideeën op voorhand uitsluiten, maar dat we wel zorgvuldig omgaan met de belangen van alle betrokkenen.”

Klankbordgroep
Tijdens het overleg op 2 januari is besloten om de gesprekken met de klankbordgroep voort te zetten. “In goed overleg gaan we de klankbordgroep aanvullen met de directe buurt en ondernemers”, aldus wethouder Bonsen. “Ze ontvangen daarvoor een uitnodiging. Zo hebben we een representatieve klankbordgroep waarmee we de komende maanden zicht willen krijgen op oplossingen voor de langere termijn.”

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Annette Bronsvoort

OOST GELRE – De nieuwjaarstoespraak zoals burgemeester Annette Bronsvoort deze maandag 7 januari voordroeg tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oost Gelre ging over verandering. De receptie werd goed bezocht en gehouden bij Beusink aan de Lievelderweg 106 in Lievelde.

Vorig jaar was mijn nieuwjaarstoespraak behoorlijk lang en heb ik uitgebreid stilgestaan bij alle mooie ontwikkelingen en gebeurtenissen in onze gemeente; de zaken waar we goed in zijn. Deze keer houd ik het kort en wil ik juist ingaan op de dingen waar we nog beter in kunnen worden.

Nieuwe inwoners
Maar eerst even dit. Het is al bijna traditie dat ik iets zeg over het inwonertal van onze gemeente. Een stijgend aantal inwoners zien we als een bevestiging van de vitaliteit en aantrekkelijkheid van onze gemeente en als motivatie om er samen de schouders onder te zetten om er nog weer een tandje bij te doen voor onze inwoners en voor mensen die hier willen werken en wonen. Nou, ik kan u blij maken, we zijn per saldo met 24 inwoners gegroeid. Onze gemeente telt op 1 januari 2019 29.696 inwoners.
Tegen alle nieuwe inwoners – en zeker ook tegen de mensen die vanwege onveilige situaties in eigen land hiernaartoe gevlucht zijn en een huis in onze gemeente hebben gevonden – zeg ik graag: hartelijk welkom in onze mooie gemeente Oost Gelre. Ik hoop dat u zich hier snel thuis zult voelen en volop mee kunt doen.

Over inwoners gesproken:
Onlangs ontving ik een handgeschreven briefje van Jan Cremer, u weet wel, de bekende schrijver van bijvoorbeeld “Ik, Jan Cremer”. De brief is geschreven op papier van een Duitse Gasthof. Ik zie helemaal voor me hoe hij in Landgasthof Schwanen in Bad Bellingen aan een tafeltje zit en denkt, “laat ik mevrouw Bronsvoort, de burgemeester van Oost Gelre, eens een briefje schrijven.” Ik vind dat zo bijzonder en leuk dat ik het graag met u wil delen. Hij schrijft mij dat zijn grootouders – toen zij zich in 1828 voor het eerst in Nederland vestigden – in Groenlo zijn komen wonen. Hij heeft dit beschreven in zijn boek Fernweh (vertaling: Reislust). Hoe leuk is dit.
Dit is toch een mooie aanvulling op het al rijke verhaal van de historie van Grolle. En misschien een leuk idee om een stukje tekst van Jan Cremer toe te voegen aan de muurgedichten in Groenlo.

Jaar van verandering
In de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie heb ik dit het jaar van de verandering genoemd. We gaan het komende jaar weer heel veel doen. U hebt veel plannen en dat geldt ook voor het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad.

Een Integraal Educatief Kind Centrum in Lichtenvoorde;
het faciliteren van het bouwen naar behoefte, voor jong en oud; de markt is in beweging, er is behoefte, het moet nu gebeuren!
een Programma Kleine Kernen (met het beschikbaar hebben van bouwkavels in alle kernen);
de aandacht voor mensen in de bijstand en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
Geef Lichtenvoorde Kleur (de Bonifatiushof en de Nieuwmarkt)
De plannen om ondermijning tegen te gaan;

Belangrijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen die ook verandering teweeg brengen. Maar dat zijn veranderingen die we kunnen plaatsen, waar we ons iets bij kunnen verbeelden, veranderingen die op zich nog wel in een ‘vertrouwd’ vakje passen in ons hoofd.

Energietransitie
Maar veruit de grootste verandering gaan we meemaken met de energietransitie en klimaatadaptatie.
Voor wie de discussie niet zo volgt: Energietransitie gaat over de overgang van het gebruik van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen; dus van olie, gas en kolen naar windmolens, zonnepanelen, bio-installaties etc..
Klimaatadaptatie gaat over het wapenen tegen wateroverlast, extreme hitte en droogte. Zoals het aanleggen van retentiegebieden en met als klein voorbeeld: tegel er uit, plantje er in.

Klimaat verandert
Het klimaat verandert. Dit gaat snel en met grote gevolgen. Wij merken de gevolgen al maar onze kinderen en kleinkinderen zullen hiervan nog meer gevolgen ondervinden als we ons leven niet veranderen. De ambities op het terrein van energietransitie zijn hoog, de urgentie ook.
Wij hebben die ambitie ook, de Achterhoek, Oost Gelre, in 2030 energieneutraal!

De gemeenteraad van Oost Gelre heeft zich op dit thema ook al duidelijk uitgesproken.
In maart is een Uitvoeringsagenda Energietransitie vastgesteld en in december jl. het plan voor grootschalige hernieuwbare energie-opwekking.

Enthousiaste voorhoede
Welke keuzes er ook gemaakt worden – windmolens, zonnepanelen, nieuwe technieken – en wie de kosten ook gaat dragen: er gaan veranderingen komen.
Een enthousiaste voorhoede heeft al goede voorbeelden opgeleverd: onze Energiecoöperaties Zonnig Zieuwent, Groenkracht Groenlo, Duurzaam Vragender en Keizonnig Lichtenvoorde; niet te vergeten de Stichting Energiek waardoor met het warme water van de biogascentrale het zwembad, de Antoniushove en het gemeentehuis kunnen worden verwarmd. Hele mooie initiatieven, maar het is niet genoeg. Veel meer is nodig.

Veranderen is lastig
We weten allemaal hoe lastig het is om te veranderen. Hoe we geneigd zijn vast te houden aan de dingen die we kennen, dingen die comfortabel voor ons zijn. Hoe gemakkelijk het is om ergens tegen te zijn, koplopers of dwarsdenkers niet serieus te nemen en te reageren met ja maar, of om niets te doen.
We willen in Oost Gelre veranderen, in 2030 willen we zoals gezegd energieneutraal zijn.
Onze plannen gaan niet iets opleveren als we op dezelfde manier door blijven gaan.
We moeten ook zelf veranderen. Ik moet veranderen. Ik moet dingen doen en dingen laten. Ik kan niet meer naar een ander kijken, ik moet naar mezelf kijken.

Open staan voor verandering
Het is meestal niet moeilijk om argumenten te bedenken waarom iets niet kan. Dat zie je nu ook in de discussie over de energietransitie. Moeten alle huizen van het gas af? Is de warmtepomp het beste alternatief? Maar daar gaat het niet om. Natuurlijk mag er ook kritiek of twijfel zijn bij de voorgestelde oplossingen.
Waar het om gaat is de verandering in onszelf, om het anders denken over energie en klimaat. Om te accepteren dat we móeten veranderen. En vooral dat die verandering bij onszelf begint.

Verandering betekent open staan voor nieuwe ideeën, nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Natuurlijk hebben we internationale en landelijke klimaatverdragen nodig. Maar de belangrijke stap naar energieneutraal worden begint lokaal, hier in Oost Gelre. Wij kunnen dat ook.

Onze kernkwaliteiten
Ik ben buitengewoon trots op Oost Gelre. Volgens mij bent u dat ook.
U bent trots op wie we zijn en hoe we met elkaar de dingen doen.
Trots op onze evenementengemeente, op onze innovatieve bedrijvigheid, op ons landschap en op de zorg en aandacht die we voor elkaar hebben.
Laat dat vooral zo blijven, laat die kernkwaliteiten ook de pijlers zijn onder de verandering, onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we nemen voor onze toekomst. Dan kunnen we er alle vertrouwen in hebben dat we ook in de opdracht om te veranderen, zullen slagen.

Dichtbij winnen we de wereld

Tot slot. Hebt u geluisterd of gekeken naar de kersttoespraak van onze Koning?
Op mij maakte de toespraak indruk. Mooi hoe hij verwoordde dat dichtbij huis de wereld gewonnen wordt.
Niet Den Haag, Amsterdam of de Randstad gaf hij als voorbeeld. Hij benoemde de dorpen op het Noord-Groningse platteland. Hij zei: “Een beter Nederland begint in Kleine Huisjes”. (Klein Huisjes is een dorp op het Noord-Groningse platteland). Hij roemde de initiatieven van de inwoners van Kleine Huisjes; alles wat zij samen hebben georganiseerd en opgepakt: van het runnen van een dorpshuis tot het vormen van een energiecooperatie. De kwaliteiten die hij het dorp Kleine Huisjes toedicht, zijn ook onze kernkwaliteiten. Als ik op zijn uitspraak doorborduur, het begint in Kleine Huisjes, maar op korte afstand gevolgd door Oost Gelre!

Maatregelen kruising (Oude)Winterswijkseweg Groenlo

GROENLO – De kruising (Oude)Winterswijkseweg-Parallelweg in Groenlo is na de opening van de nieuwe N18 een belangrijk aandachtspunt. Het is er erg druk en vooral fietsers komen in het gedrang. Dat levert onveilige situaties op. Wethouder Karel Bonsen onderschrijft de urgentie om op hele korte termijn maatregelen te treffen. Een aantal van die maatregelen is inmiddels uitgevoerd.

Tijdelijke maatregelen
Eerder dit jaar zijn fietssuggestiestroken aangelegd en zijn waarschuwingsborden geplaatst. Dit heeft onvoldoende effect gehad. Voor de hele korte termijn worden daar de volgende maatregelen aan toegevoegd:

Weren van vrachtauto’s:
Per 2 januari is er op de Eibergseweg/Industrieweg een verbod voor vrachtwagens. Vanaf dan mag het vrachtverkeer niet meer via bedrijventerrein Brandmate naar Den Sliem of De Laarberg. Tevens kan het vrachtverkeer niet meer vanuit De Laarberg en Den Sliem naar de bedrijven op de Brandemate. Zo zullen minder vrachtwagens gebruik maken van de kruising. De borden zijn inmiddels geplaatst.

Er is een brief gestuurd naar alle bedrijven met de dringende oproep om hun chauffeurs en leveranciers te instrueren dat ze gebruik maken van de afslag Laarberg – N18.


Er zijn inmiddels borden geplaatst om fietsers een alternatieve fietsroute te laten volgen via de Stationslaan en de Spoorstraat. Scholieren, maar ook fietsers in de richting van de sportvelden of Marveld Recreatie hoeven dan niet meer over de kruising (Oude)Winterswijkseweg te fietsen.

Verkeersregelaars:
Na de vakantie, met ingang van maandag 7 januari worden op de kruising verkeersregelaars ingezet. In ieder geval elke avond van maandag t/m vrijdag tussen 16.00 en 20.00 uur. Daarnaast ook op de maandag-, dinsdag- en woensdagochtend van 06.30 tot 09.30 uur.

Quick scan oplossingen middellange termijn
Al eerder is onderzoek gedaan naar oplossingen op de kruising zelf. Hier is niet de ideale oplossing uit voortgekomen. De gemeente laat nu een quick scan uitvoeren in een bredere omgeving. Oplossingen liggen immers niet alleen op de kruising zelf, maar ook in de omgeving. Een voorbeeld is het verkeer dat vanuit de de richting Vreden (D) via het buitengebied (Klaverdijk, Oude Winterswijkseweg) naar de kruising komt, om van daaruit de N18 op te gaan. Feitelijk is het sluipverkeer en wellicht zijn daar maatregelen tegen te bedenken. Ook wordt gekeken naar de functie en inrichting van verschillende wegen in de omgeving. De quickscan moet in de komende weken uitgevoerd worden.

Lange termijn
De gemeente blijft werken aan oplossingen voor de lange termijn. Voorbeelden daarvan zijn het aanleggen van een rotonde of een tunnel. Of het doortrekken van de Industrieweg langs de brandweerkazerne. Ingewikkelde trajecten waarin gesprekken nodig zijn met grondeigenaren, Rijkswaterstaat en de Provincie, maar waar ook een bestemmingsplan moet worden aangepast of bijvoorbeeld ondergronds (riolering, kabels en leidingen) veel moet worden aangepast. En uiteraard moet daarin ook de directe omgeving meegenomen worden, zoals buurtbewoners en bedrijven.

Gesprek initiatiefnemers petitie
Wethouder Karel Bonsen heeft eerder gesproken met de initiatiefnemers van de petitie. Dat gesprek krijgt op 2 januari een vervolg. Het gaat dan vooral over oplossingen. Maar in dat gesprek wil wethouder Bonsen ook graag afspraken maken over het vervolg. Immers er zijn meer belanghebbenden van wie we graag horen hoe ze er over denken, zoals de directe buurt en bedrijven rond de kruising. Het streven is te komen tot een representatieve klankbordgroep die meedenkt in de maatregelen voor de middellange termijn en de lange termijn.

Oost Gelre start met Keurmerk veilig buitengebied

Publieke en private partijen trekken samen de kar

De gemeente Oost Gelre gaat aan de slag met het Keurmerk veilig buitengebied. Doel is om het buitengebied veilig te houden en waar nodig veiliger te maken. Het keurmerk sluit aan bij de inspanningen om Oost Gelre veilig te houden, aldus burgemeester Annette Bronsvoort: “Samen maken we een vuist tegen criminaliteit en ondermijning.” Oost Gelre wil in januari 2019 starten met de uitvoering.

Structurele samenwerking tussen publieke en private partijen in de aanpak van criminaliteit vormt de basis om tot het keurmerk te komen, aldus burgemeester Bronsvoort. Ze denkt dan aan politie, brandweer en gemeente, maar bijvoorbeeld ook aan het Waterschap, Natuurmonumenten, LTO, Omgevingsdienst of de wildbeheereenheid Oost Gelre. “Samenwerking door partijen zorgt voor korte lijnen en verbeterde onderlinge communicatie. Door informatie beter te delen, kunnen we gerichte maatregelen nemen. Daar zit de kracht van het keurmerk”.

Ogen en oren in het buitengebied
Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van die partijen, benadrukt de burgemeester. “We doen juist ook een beroep op inwoners en ondernemers. “We hebben alle ogen en oren in het buitengebied nodig. Als die iets zien of horen moet het ook gemeld worden. Bijvoorbeeld als schimmige figuren navraag doen over een lege schuur. Of als er illegaal afval gedumpt wordt. En schrijven mensen het kenteken van een verdachte bestelbus op en geven ze het door. Het keurmerk zorgt voor bewustwording van dit soort feiten bij inwoners en ondernemers en het belang om die informatie te delen.”

Een logische volgende stap
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gaat Oost Gelre helpen bij het doorvoeren van het Keurmerk veilig buitengebied. Burgemeester Bronsvoort: “Het is een hele klus om dit te organiseren en vergt veel expertise. Het CCV heeft dat in huis. Ze benaderen alle partijen die een rol kunnen spelen en maken een plan van aanpak.”
Burgemeester Bronsvoort vindt het keurmerk een logisch uitvloeisel van de aandacht die er is voor veiligheid. “We hebben samen met omliggende gemeente één integraal veiligheidsplan. We trekken samen op in de aanpak van ondermijning. Het Keurmerk Veilig Buitengebied is de volgende stap in het veilig houden van onze gemeente. Samen zorgen we er voor dat criminaliteit hier geen voet aan de grond krijgt.”

Vijf burgemeesters uit de Achterhoek, zes uit Kreis Borken: samen één regioplan

GROENLO – Burgemeesters van grensgemeenten uit Kreis Borken en de Regio Achterhoek en vertegenwoordigers van Euregio en Kreis Borken, hebben de grensoverschrijdende samenwerking bekrachtigd met het ondertekenen van één plan: een strategiedocument. Hiermee geven ze aan dat goede ideeën en samenwerkingen op economisch, toeristisch en op cultureel vlak ook politiek aan weerszijden op steun kunnen rekenen.

Op uitnodiging van burgemeesters Bronsvoort (Oost Gelre) en Bengevoord (Winterswijk) vond de ondertekening maandagmiddag plaats in het Groenlose Brouwersnös. “Het is belangrijk dat we de inhoud van het document onderschrijven. We weten nu van elkaar waar we naar toe willen werken”, zei Christoph Holtwisch voordat hij de handtekening zette. Dat is volgens de Vredense burgemeester werken aan een goede infrastructuur en wel zo “dat we er aan beide zijden van de grens voordeel van hebben”.

Holtwisch noemt de samenwerking tussen bedrijven, de opleidingen en dat werken over de grens gemakkelijk wordt. “We moeten elkaar zien te vinden en goede ideeën politiek kunnen ondersteunen aan weerszijden van de grens. Ook belangrijk is dat we met dit document laten zien dat we elkaar kunnen versterken. En als ik spreek voor de gemeente Vreden dan is dat uiterst belangrijk. Het grootste deel van onze gemeentegrens grenst aan Nederlandse gemeenten.”

Grenzhoppersschool
Voor gemeente Winterswijk geldt hetzelfde: langs driekwart van de gemeentegrens, ligt Duitsland. Volgens de Winterswijkse burgemeester Joris Bengevoord, kunnen de Achterhoek en Borken een grensregio vormen als besturen Duitse en Nederlandse gemeenten en de ‘Grenzhoppers’ elkaar kunnen vinden.

De Grenzhoppers zijn in 2016 ontstaan en is een vrijwillig samenwerkingsverband van de grensgemeenten, ondernemingen en sociaal-culturele organisaties in de regio Achterhoek en in Kreis Borken. “Samenwerking over de landsgrens heen is van levensbelang”, vinden zij.

Bengevoord: “De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting geld beschikbaar gesteld voor grensoverschrijdende initiatieven.” Om zaken doen over de grens gemakkelijker te maken is voor ondernemers de Grenzhoppersschool opgericht. De school komt voort uit de behoefte van ondernemers om drempels weg te nemen om grensoverschrijdend te kunnen werken. De geringe kennis van elkaars taal en cultuur zorgt voor grote hindernissen.
Daarnaast kunnen opleidingsmogelijkheden en die rondom sport gezondheid beter benut worden. “Voor de Grenzhoppersschool kunnen bedrijven zich aanmelden: Grenzhoppers.eu, met ‘eu’.”

Er werken behoorlijk wat mensen over de grens. Voor een vitale arbeidsmarkt in de regio moet de samenwerking op alle niveaus versterkt worden. Veel is gelegen aan wijziging van wet- en regelgeving.

Samen bouwen aan de kleine kernen

Dbo’s en gemeente zetten stappen in woningbouw kleine kernen

OOST GELRE – Dorpsbelangenorganisaties (Dbo’s) en college hebben onlangs duidelijke afspraken gemaakt om de woningbouw in de kleine kernen een impuls te geven. Aanleiding is de Leefbaarheidsvisie Kleine Kernen. “Wonen is daarin een heel belangrijk thema”, aldus Bob Lageschaar, woordvoerder namens de kleine kernen. “We hebben nu een duidelijk perspectief hoe we dit gaan aanvliegen”.

Wethouders Jos Hoenderboom (Kleine Kernen) en Bart Porskamp (Wonen) onderkennen het belang van de kleine kernen. “We delen hun conclusies uit de Leefbaarheidsvisie. Er is onvoldoende woonruimte voor jongeren, dat maakt dat ze wegtrekken. Ouderen hebben weinig mogelijkheden om kleiner te gaan wonen en dat belemmert de doorstroming. De opgave is duidelijk en we moeten doorpakken”.

Programmamanager
In de Leefbaarheidsvisie dringen de kleine kernen aan op een programmamanager. Bob Lageschaar legt uit: “Vergelijk het met het Programma Stad Groenlo en het Programma Lichtenvoorde, dus een Programma Kleine Kernen.” Hoenderboom en Porskamp zijn het daar mee eens: “We zetten daar stevig op in. We stellen een programmamanager aan die de projecten begeleid. Maar daarnaast ook een regisseur kleine kernen, die vooral de verbindingen met elke kern onderhoudt”.

Ambities kleine kernen
Een aantal thema’s uit de Leefbaarheidsvisie heeft al volop aandacht. Bob Lageschaar: “Er liggen duidelijke afspraken over het behoud van scholen in de kleine kern. En met de aanleg van de glasvezel is ook de voorwaarde van goede bereikbaarheid ingevuld. Natuurlijk zijn er verschillen per kleine kern. Maar op de belangrijke thema’s vinden we elkaar en zetten we samen met de gemeente goede stappen”.

Wonen op één
Maar wonen staat op één. Dbo’s en gemeente inventariseren nu de locaties voor woningbouw en de behoefte naar wonen. “In de ene kern is de nood hoger dan in de andere”, constateren beide wethouders. “Projecten die al lopen gaan gewoon door, zoals de nieuwbouw in Zwolle en het plan Welkoop in Zieuwent. In 2019 willen we de plannen op tafel hebben en de planologische procedures starten. In 2020 handelen we de aanvragen en vergunningen af en kan de schop in de grond”.

Belofte voor de toekomst
De Dbo’s zijn blij met deze aanpak. Bob Lageschaar: “Dbo’s en gemeente liggen op één lijn in de ambitie én in de aanpak. Onze Leefbaarheidsvisie gaat nu echt leven en dat is een belofte voor de toekomst van de kleine kernen”.

Ondertekening ‘Grensoverschrijdende samenwerking’

GROENLO – Burgemeesters Annette Bronsvoort (gemeente Oost Gelre) en Joris Bengevoord (gemeente Winterswijk) hebben maandagmiddag 26 november het strategiedocument ‘Grensoverschrijdende samenwerking in de Achterhoek en Kreis Borken 2017-2020’ ondertekent. De ondertekening vond plaats in het Brouwersnös in Groenlo.

Bij de ondertekening waren aanwezig: burgemeesters J. van Oostrum (gemeente Berkelland), O. van Dijk (gemeente Oude IJsselstreek), A. Stapelkamp (gemeente Aalten), P. Nebelo (Stadt Bocholt), M. Carbanje (Stadt Isselburg), C. Holtwisch (Stadt Vreden), J. Bernsmann (Stadt Rhede), Frau M. Schulze-Hessing (Stadt Borken), C. Almering (directeur EUREGIO), dr. A. Hörster of dr. K. Zwicker (Kreis Borken).

Het Duitsland-Nederland team zet zich in voor de realisatie van een Duits-Nederlandse grensregio. Opdracht is de sturing van de grensoverschrijdende samenwerking en lobby in de grensregio Achterhoek-Kreis Borken. Regelmatig komt het team bij elkaar om de zwaartepunten in de grensregio in het algemeen en de activiteiten van de Grenzhoppers in het bijzonder te bespreken.

Het strategiedocument is opgesteld in samenwerking met Grenzhoppers. Grenzhoppers is een samenwerkingsverband van Nederlandse en Duitse gemeenschappen, ondernemingen en sociaal-culturele organisaties in de regio Achterhoek en in Kreis Borken. Doelstelling is een betere grensoverschrijdende samenwerking door toenadering en informatie-uitwisseling. Het beoogde resultaat is synergie en meer succes.

De focus van het strategiedocument is gericht op:
1. Arbeidsmarkt
2. Ondernemingen
3. Opleiden
4. Toerisme en cultuur
5. Sport en gezondheid
6. Mobiliteit en bereikbaarheid

College stelt beleid en uitvoeringsplan Grootschalige energieopwekking vast

Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn

Het college van B&W van Oost Gelre heeft het Beleid en het Uitvoeringsplan voor de grootschalige opwekking van hernieuwbare energie vastgesteld. Als de raad in december ook een positief besluit neemt gaat Oost Gelre in 2019 vaart maken, aldus wethouder Bart Porskamp: “We zetten vol in op een eerste grote stap zetten om in 2030 energieneutraal te zijn.

Oost Gelre wil in 2030 net zoveel energie duurzaam opwekken als dat ze verbruikt. Wethouder Bart Porskamp weet wat daar voor nodig is: “We moeten energie besparen én energie opwekken. Opwekken kan bijvoorbeeld met zonnepanelen op je huis of bedrijf. Maar we hebben ook grootschalige opwekking van energie nodig. Zoals zonneparken, windmolens of installaties voor biomassa. Door het vaststellen van het Beleid en Uitvoeringsplan kunnen we daar echt mee aan de slag.”

Eerste grote stap
Wethouder Porskamp hoopt dat lokale initiatiefnemers zich melden voor de eerste grote stap van energieopwekking. “We hebben het dan over zon op vrijkomende agrarische erven, de aanleg van zonnevelden, de realisering van één of enkele windmolens en installaties voor biomassa. Zon op erf biedt kansen voor agrariërs die willen stoppen. De plaatsing van een zonneveld of een windmolen kan deels ten goede komen van projecten die de leefbaarheid in een kern vergroten. Daar zie ik kansen voor lokale energiecoöperaties en Dorpsbelangenorganisaties. Sowieso is het goed voor het draagvlak als het initiatief vanuit lokale partijen komt.”

Zorgvuldige aanpak
Wethouder Porskamp benadrukt een zorgvuldige aanpak van grootschalige energieopwekking, “We zijn zuinig op ons landschap. In het beleid staat niet alleen wát we willen, maar ook onder welke voorwaarden. We zijn trots op ons karakteristieke buitengebied en willen zorgvuldig omgaan met het realiseren van bijvoorbeeld windmolens, zonneparken of installaties voor biomassa. Ik denk dat we met de plannen die er nu liggen daar een goede balans in hebben gevonden.”

Meer informatie
De eerste behandeling in de raad is op 4 december, de besluitvorming op 18 december. Meer informatie over Oost Gelre Energieneutraal 2030 staat op www.oostgelre.nl. Daar staat ook het Beleid en het Uitvoeringsplan. Wie vragen heeft kan mailen naar energieneutraal@oostgelre.nl of bellen met projectleider Marleen Brus via telefoonnummer (0544) 39 34 49.

“Achterhoek is een veilig gebied om in te wonen”.

Een veilige omgeving om in te leven en te werken is belangrijk en geldt voor iedereen. Maar veiligheid is groter dan de eigen gemeente. Daar hebben Oost Gelre, Aalten, Berkelland en Winterswijk de afgelopen jaren intensief in samengewerkt, aldus burgemeester Annette Bronsvoort. “Die samenwerking bevalt zo goed dat we nu samen een nieuw Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2019-2022 hebben opgesteld.”

De gemeenten kunnen niet op zichzelf de veiligheid van hun inwoners waarborgen. Zij hebben hun inwoners in de dorpen en de buitengebieden daarbij hard nodig. Maar natuurlijk ook partijen als de politie, de veiligheidsregio, woningbouwcorporaties, welzijnswerk, jongerenwerk en de gezondheidszorg. Samenwerken aan veiligheid betekent ook samen verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid.

Veiligheid niet vanzelfsprekend
Burgemeester Annette Bronsvoort: “Achterhoek Oost is gelukkig een veilig gebied om in te wonen, maar dat is niet vanzelfsprekend. Daarom hebben we met politie en justitie een aantal thema’s afgesproken waarop we ons in de komende jaren flink blijven inzetten.” Deze prioriteiten zijn: Ondermijnende criminaliteit, Woninginbraken en inbraken in schuren, Geweld inclusief huiselijk geweld, Jeugdoverlast en Jeugdcriminaliteit.

Samen werken aan veiligheid
Burgemeester Bronsvoort is ervan overtuigd dat dit de belangrijkste items zijn om de veiligheid en leefbaarheid in het gebied te behouden. “Maar we moeten het wel samen doen. We vragen onze inwoners  mee te helpen aan de veiligheid in hun gebied. Bijvoorbeeld door zelf maatregelen te nemen om inbraak te voorkomen, of melding te doen van verdachte situaties. Tenslotte wordt het grootste deel van de misdrijven opgelost naar aanleiding van een melding door een inwoner. Als we weten wat er speelt kunnen we ook optreden.”

Verantwoordelijkheid nemen
Met name de veiligheid in het buitengebied staat onder druk en kan een interessante plek zijn voor criminelen om bijvoorbeeld een drugslab of hennepkwekerij te vestigen. “Laten we met elkaar zorgen voor een leefbaar buitengebied waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat criminaliteit geen voet aan de grond krijgt in onze gemeente. Als we ons daar samen verantwoordelijk voor voelen heb ik alle vertrouwen in deze aanpak”, aldus burgemeester Bronsvoort

Burgemeester roept op acties te ondernemen voor Serious Request

OOST GELRE – Burgemeester Annette Bronsvoort roept inwoners van Oost Gelre op acties te ondernemen voor het goede doel van Serious Request. “Ik onderschrijf van harte de inzet van Serious Request om geld in te zamelen voor het Rode Kruis.” Het glazen huis wordt dit jaar ingeruild voor een wandeltocht door de DJ’s van 3FM. In die wandeltocht doen ze ook Oost Gelre aan. “Ik zie dat als een mooie gelegenheid om actief bij te dragen aan het goede doel.”

De DJ’s Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen beginnen op 19 december hun wandeltocht in Hengelo (O) en lopen tot en met maandag 24 december een route via de Achterhoek naar Utrecht. Op donderdag 20 december doen ze Oost Gelre aan. In de ochtend komen ze in Groenlo aan. Vervolgens lopen ze ’s avonds om 21.00 uur door via Lievelde, Lichtenvoorde en Harreveld naar Varsseveld. Volgens burgemeester Bronsvoort een mooie gelegenheid om te laten zien waar Oost Gelre goed in is. “We zijn goed in het organiseren én we hebben zorg en aandacht voor elkaar.”

Geld inzamelen
Natuurlijk staat voorop dat er geld wordt ingezameld voor het goede doel, benadruk burgemeester Bronsvoort. “Het Rode Kruis heeft drie hele specifieke doelen aan de inzameling verbonden. En ik ondersteun die doelen van harte: reanimatie in Nederland, Bescherming tegen natuurgeweld en Noodhulp bij oorlog en conflicten.  Ik hoop dat onze inwoners ook in actie komen om het Rode Kruis daarbij te helpen. We hebben heel veel creativiteit en organisatietalent in onze gemeente, er komen vast leuke ideeën opborrelen.”

Activiteiten aanmelden
Inwoners of organisaties die iets willen organiseren kunnen dat melden op de website van 3FM Serious Request (https://www.npo3fm.nl/seriousrequest). Het is uiteraard aan de DJ’s van 3FM hoe ze op deze activiteiten inspelen tijdens hun wandeling. “Maar het wandelschema geeft aan dat ze 20 december de hele dag in Groenlo zijn en ’s avonds via Lievelde, Lichtenvoorde en Harreveld richting Varsseveld lopen”, aldus burgemeester Bronsvoort. “Ik zou het mooi vinden als de DJ’s een onvergetelijke wandeltocht door Oost Gelre maken. Onvergetelijk voor de DJ’s, maar ook onvergetelijk voor de goede doelen van het Rode Kruis.”

EnergieK sluit ook gemeentehuis aan op warm water

LICHTENVOORDE – Het idee is even simpel als geniaal. Eén van de bijproducten van biovergister BIR aan de Boschlaan in Lichtenvoorde is warm water van 80 graden. Daar werd niets mee gedaan. Tot het moment dat een aantal inwoners met het idee kwam om dit water aan te wenden voor een vorm van stadsverwarming. De gemeente omarmde het burgerinitiatief. Wethouder Bart Porskamp is blij met het prachtige resultaat: “Een duurzame oplossing die ook nog eens een forse besparing op de energierekening oplevert.”

Het burgerinitiatief onder leiding van Lichtenvoordenaar Ton van der Giessen werd enthousiast ontvangen door alle partijen die er aan meewerken, aldus wethouder Porskamp. “De bevlogenheid werkte inspirerend, maar ook hun technische kennis wekte vertrouwen. Het is een goed doordacht plan. En het sloot prima aan bij onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Het enthousiasme én vertrouwen bij alle partijen levert nu dit mooie resultaat op.” Na zwembad Meekenesch worden nu ook Longa’30/KBO en LTC de Kei, het gemeentehuis en Careaz Antoniushove aangesloten.

EnergieK
EnergieK maakt gebruik van de restwarmte van de BIR, gevestigd aan de Boschlaan in Lichtenvoorde. BIR is een samenwerking van GMB en Waterstromen en zet afval om in duurzame warmte en elektriciteit. BIR produceert biogas dat wordt gebruikt voor de opwekking van groene stroom. Ton van der Giessen hierover: “De generatoren, worden gekoeld met water dat uiteindelijk 80 graden Celsius wordt. Met dit warme water werd niets gedaan. Tot het moment dat EnergieK op het idee kwam om hiermee  Zwembad Meekensch te verwarmen. De besparing op uitstoot van Co2 is ruim 400 ton per jaar. Wethouder Porskamp is trots dat eigen inwoners met dit idee komen en het ook nog eens uitvoeren. “Een mooi initiatief van onderop dat een belangrijke bijdrage levert aan onze doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. Maar ook een groot compliment aan de directie van GMB-Waterstromen voor hun enthousiasme in dit project.”

Energieneutraal
Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn, aldus wethouder Porskamp. “Dus moeten we net zoveel hernieuwbare en duurzame energie opwekken als we verbruiken. Dat doen we door energie te besparen. Maar ook door energieopwekking, met zonnepanelen, windmolens én installaties voor biomassa. EnergieK is daar een mooi voorbeeld van. Een lokaal initiatief waarvan de opbrengst terugvloeit naar de eigen omgeving, namelijk een forse besparing op de energierekening. Maar ook in belangrijke mate bijdraagt aan het terugdringen van de uitstoot van CO2, zo’n 400 ton per jaar. Dat maakt dus echt een verschil en daarmee levert EnergieK een grote bijdrage aan een duurzame toekomst voor Oost Gelre.”

Resultaten cliënt ervaringsonderzoek Jeugdhulp en Wmo 2017

Overgrote deel cliënten Oost Gelre positief over geleverde zorg en ondersteuning

OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre is verplicht jaarlijks een cliënt ervaringsonderzoek uit te laten voeren voor Jeugdhulp en Wmo. Het onderzoek over het jaar 2017 is samen met de Achterhoekse gemeenten uitgevoerd door onderzoeksbureau BMC. Het overgrote deel van de cliënten is positief over de geleverde zorg en ondersteuning in Oost Gelre.

De tevredenheid bij zowel Wmo als Jeugd is op alle vlakken toegenomen. Cliënten zijn heel tevreden over de snelheid van de hulp. Ook hebben veel respondenten het idee dat ze de juiste zorg en ondersteuning ontvangen. De aandachtspunten zijn besproken met de Wmo-raad.

Samenvatting resultaten Jeugdhulp
Voor Jeugdhulp hebben 117 ouders en jongeren de vragenlijst ingevuld (respons 17%). Een meerderheid van de respondenten is overwegend positief over de zorg of hulp. Zij zijn positief over de hulpverleners. De kennis van medewerkers is over het algemeen goed. De respondenten hebben het idee dat ze serieus worden genomen en de behandeling is volgens de meesten respectvol. Met name de snelheid waarmee zij geholpen zijn, wordt dit jaar positiever gewaardeerd dan vorig jaar.

Samenvatting resultaten Wmo
Voor Wmo zijn er 300 vragenlijst ingevuld (respons 39%). Bijna de helft van de respondenten is rechtstreeks naar de gemeente gegaan om hulp aan te vragen. Ongeveer een derde is doorverwezen door bijvoorbeeld huisarts of ziekenhuis. Bij 33% van de respondenten heeft iemand anders de aanvraag gedaan.

Respons gedaald
De deelname bij de Wmo is van 49% (2016) gedaald naar 39% (2017). Voor Jeugdhulp is het afgenomen van 33% naar 17%. Waarschijnlijk komt dit door het aantal enquêtes dat inwoners gevraagd wordt in te vullen. De lagere respons is ook te zien bij andere gemeenten. Het is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Zo vragen we nu ook al op andere manieren naar de tevredenheid van onze cliënten. Bijvoorbeeld door een telefoontje na een huisbezoek, om te vragen wat de ervaringen zijn.

Meer informatie via. De onderzoeksrapporten kunt u vinden op www.oostgelre.nl, bij Nieuws.

Belastingadviseurs vullen 10.000 formulier in

OOST GELRE – De 11 vrijwillige belastingadviseurs van de gemeente Oost Gelre, opgericht in 2002, stonden woensdag 24 oktober stil bij het feit dat ze hun 10.000ste formulier hebben ingevuld.

De belastingadviseurs helpen inwoners die niet de financiële middelen hebben om een accountant in te schakelen met het invullen van de belastingpapieren. Ouderen hebben ook nog vaak recht op inkomsten uit Duitsland, de zgn. Duitse rente. Hier is de laatste jaren veel in veranderd hetgeen veel papier-/invulwerk met zich mee brengt. Ook daar helpen zij mee. Ze helpen inwoners om hun financiën weer op de rit te krijgen wanneer zij in de schulden dreigen te geraken. Kijken voor welke toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag) mensen in aanmerking kunnen komen en evt. kwijtschelding gem. belastingen. Daarnaast helpen zij inwoners bij het kiezen van een ziektekostenverzekering, zoals de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente Oost Gelre.

De feestelijke bijeenkomst werd gevierd met gebak.

Werkzaamheden groenstrook Van Kinsbergenstraat

GROENLO – Op maandag 22 oktober is de herinrichting gestart van de groenstrook bij de Van Kinsbergenstraat in Groenlo. Vanwege de werkzaamheden zijn de Van Kinsbergenstraat tussen de Hartebroekseweg en Willem Barentszstraat tot en met vrijdag 26 oktober dagelijks afgesloten tussen 07.30 en 17.00 uur.

Regenwater dat op de straat valt, wordt geborgen in een gedeelte van de groenstrook. Daar kan het water straks in de bodem zakken. Zo wordt verwacht dat er minder overlast van water op straat is.

Planning
De Vereniging Agrarisch Natuurbeheer (VAN) Berkel en Slinge begint in de week van 22 oktober met het verwijderen van een deel van de bestaande bomen en struiken. Aansluitend verzorgt aannemersbedrijf Rouwmaat Groenlo het graafwerk. Naar verwachting volgt de nieuwe aanplant van groen in het voorjaar van 2019.