Categoriearchief: Groenlo

Nieuwe Jonkheer en jonkvrouw

GROENLO – In een bomvol café Kras, het carnavalshuus van Carnavalsvereniging de Grolse Tönnekes in Groenlo, werden zaterdagavond de achtste Jonkheer Daan Willemsen en Jonkvrouw Marijn Nibbelink onthuld.

De nieuwe hoogheden regeren over de jeugd van 15 tot 21 jaar, met de leus:’Wi’j wet neet van ophollen’.

Stolpersteen voor Grollenaar Theo Heijmans

ENSCHEDE/GROENLO – Op zaterdag 13 en zondag 14 september 1941 werden er uit verschillende gemeentes in Twente een grote groep Joodse mannen van alle leeftijden, rangen en standen, gearresteerd als represaille voor het doorknippen van enkele telefoonkabels buiten Enschede. Grollenaar Theodoor Heijmans was op dat moment bedrijfsleider bij Menko in Enschede. Ook hij werd opgepakt en op dinsdag 16 september vertrok hij samen met 104 andere gevangenen per trein naar het in Oostenrijk gelegen concentratiekamp Mauthausen, waar zij de 17e aankwamen. Tussen 24 september 1941 en 5 januari 1942 werd deze hele groep mannen daar op zeer wrede wijze om het leven gebracht. Niemand overleefde.

13 september 2012 werd voor Theo Heijmans en steentje gelegd voor het huis, van waaruit hij weggevoerd werd. Zijn zoon Rob en dochter René waren vandaag bij de steenlegging aanwezig.

Het bestuur van de Stichting Stolperstenen Groenlo bracht een kleine bloemenhulde voor onze vermoorde plaatsgenoot.\r
René Heijmans legde als jong meisje de eerste steen voor het huis aan de Mattelierstraat 36. Uit dit pand werd mevrouw Bertha Heijmans-Heimans weggevoerd. Het ligt in de bedoeling dat er in 2013 voor dit pand een stolpersteen gelegd wordt.

In Enschede kwam na 14 september 1941 hulp op gang voor de achterblijvers. Hier kwam de hulp van Ds. Leendert Overduin uit voort die velen het leven heeft gered door het onderduiken te organiseren.

Leendert Overduin redde onder andere het leven van Harry Philips uit Groenlo. Een en ander is te lezen in het boekje ‘Zeg maar Harry’, dat voor 10 euro, te koop is bij de plaatselijke boekhandelaars en de VVV, zolang de voorraad strekt.

Leggen Stolperstenen en uitgave boek

GROENLO – Vrijdagmorgen 24 augustus zijn in de binnenstad van Groenlo 10 herdenkingsstenen (Stolperstenen) geplaatst in de stoep voor woningen als eerbetoon aan mensen die in de tweede wereldoorlog slachtoffer zijn geworden van de Duitse bezetter. Daarnaast is het boek ‘Zeg maar Harry’ gepresenteerd waarin Hartog (Harry) Philips zijn jeugd en de oorlogsjaren in Groenlo beschrijft.

Rond 9 uur trok een gezelschap van nabestaanden, het bestuur van de Stichting Stolperstenen, Wethouders, belangstellenden en sponsoren naar de Nieuwstad nr. 3. Daar werden stenen gelegd voor veehandelaar Israël Mendels en Aleida Mendels-Hamburger. Hun kleindochter Rosa Mendels sprak een woord van herinnering. Daarnaast op nummer 5 kwam een steen in het trottoir voor Carolina Treibits Mogendorff, een van de leidsters van de vrouwenvereniging van de Joodse Gemeente Groenlo. Hier sprak Suzan de Boer, kleindochter van Jacop Mendels en Suze Amalia Mogendorff.

Terwijl het busje met de Duitse Kunstenaar Gunter Demnig, de maker en legger van alle stolperstenen naar de volgende plek reed liep het gezelschap te voet naar De Beltrumsestraat 43. Hier herdacht een ontroerde Alice Reisner-Maas haar vader Jacob en broers Karel en Bram Maas en haar zwager Samuel Herschel. Alice heeft zelf de oorlog overleefd door met haar moeder onder te duiken in Enschede. Bram Maas had vlak voordat hij opgepakt werd zijn Jodenster afgegeven. Deze ster is in het Stadsmuseum terecht gekomen en mevrouw Reisner-Maas had deze morgen weer de kans om het allerlaatste ding dat haar broer in handen had gehad voordat hij vertrok zelf vast te houden en te strelen, wat ze met veel liefde en dankbaarheid deed.

Aan de Beltrumsestraat 14 herdacht Nicole Maas haar oma Roos Maas-Eichenwald die ze zelf helaas niet heeft mogen kennen maar vertelde wel dat een klein- en een achterkleindochter vernoemd zijn naar Roos en zij zo blijft voortleven. Voor de deur van nummer 2 van dezelfde straat werd een steen gelegd voor Meier Maas die maar 24 jaar mocht worden en met de eerste razzia in Groenlo werd gedeporteerd. Zijn neef Ernst Philip Snabel herdacht hem. Bij het leggen van de stenen werden Joodse gebeden gesproken en gezongen.

Tenslotte werd in de stoep voor Notenboomstraat nummer 14 een stolpersteen gelegd voor Meier Eichenwald, de vader van Roos Maas-Eichenwald. Hij werd herdacht door zijn achterkleinzoon Pim van Duuren.

In het stadhuis vertelde Rob Heijmans over de oervaders van de families Heijmans en Heimans die al in 1740 in Groenlo voorkwamen en in 1812 officieel in de registers van Groenlo zijn opgenomen. Dhr. Heijmans sprak een Kaddiesj gebed uit en legde eerst uit dat dit een overdenking is om overledenen te gedenken. Kinderen spreken dit ieder jaar uit op de dag van overlijden van hun ouders en er horen altijd 10 volwassen Joodse mannen bij het uitspreken aanwezig te zijn. Heijmans zei dat hij het een eer vond dit Kaddiesj vandaag uit te mogen spreken voor de Grolse Joden van wie de kinderen het niet uit kunnen spreken omdat ze ook omgekomen zijn de in oorlog.

De Stichting Stolperstenen Groenlo had deze vrijdag niet alleen het leggen van de stenen mogelijk gemaakt maar presenteerde ook het boek ‘Zeg maar Harry’. Dit boekje is in het Engels geschreven door Hartog (Harry) Philips, de zoon van slager Philips van de Ganzenmarkt waarin hij verhaalt over zijn jeugd in Groenlo en zijn oorlogsjaren. Het boek is de afgelopen maanden vertaald. Voor € 10,- is het te koop bij de VVV, Het stadsmuseum, Weevers Grafimedia, die het drukwerk heeft verzorgd en bij de Groenlose Boekhandels. Leden van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo kunnen het met korting voor € 6,50 aanschaffen.

Legging eerste stolperstenen in Groenlo

GROENO – Op vrijdag 24 augustus worden de eerste 10 stolperstenen op diverse plaatsen in Groenlo aangebracht. De stenen worden gelegd door kunstenaar Gunter Demnig in aanwezigheid van onder andere de Stichting Stolperstenen, het college van B&W van Oost Gelre en veel familieleden.

Stolperstenen of ˜Stolpersteine” is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij brengt gedenktekens aan in het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Deze Stolpersteine, letterlijk struikelstenen, zijn een eerbetoon aan alle mensen die in de Tweede Wereldoorlog slachtoffer zijn geworden van de Duitse bezetter. Ze herinneren onder andere aan Joden, Sinti en Roma, politieke gevangenen en verzetsstrijders. Maar ook aan mensen die onderduikers in huis hadden en daarvoor opgepakt zijn en degenen die dwangarbeid moesten verrichten en daaronder bezweken zijn.

Diane Huijskes-Blanken uit Groenlo kwam in december 2011 met het idee om ook in Groenlo een dergelijk project te starten. Een idee dat op veel bijval kon rekenen, niet alleen van de gemeente, maar ook van het Stadsmuseum en de bevolking. Het leidde tot de oprichting van de Stichting Stolperstenen en, nog belangrijker, tot de daadwerkelijk realisering van de stolperstenen in Groenlo. De stichting beperkt zich niet tot het leggen van de stenen, maar geeft ook rondleidingen en lezingen en besteedt veel aandacht aan educatie van de jeugd.

De realisatie van het Project Stolperstenen zal in fasen plaatsvinden. De eerste stenen worden dus vrijdag 24 augustus vanaf 09.00 uur door Gunter Demnig gelegd voor de panden Nieuwstad 3 en 5, Beltrumsestraat 43, Beltrumsestraat 14, Beltrumsestraat 2 en Notenboomstraat 14. Belangstellenden zijn van harte welkom om hier bij aanwezig te zijn.

Nieuws over Groenlo in de oorlogsjaren

GROENLO – Enige weken geleden mocht het Stadsmuseum van Groenlo via de heer Thomas Weijn Banningh een groot archief ontvangen. Het blijkt dat drukker en uitgever F.J.H. Weijn Banningh van De Geldersche Bode en De Geldersche Achterhoeker in de oorlogsjaren, toen de krant niet meer mocht worden uitgebracht, voor zichzelf een Geldersche Bode heeft gemaakt. Onder de titel: ‘Wat er te Groenlo en omgeving gebeurde sinds ons Blad het laatst verscheen: 29 Sept. 1942

Van dag tot dag staat daarin informatie in die door de bezetter zeker niet officieel had mogen worden gepubliceerd. Er is veel informatie te vinden over de joodse bevolking en de mensen uit het verzet. Het Stadsmuseum is uiteraard buitengewoon dankbaar met deze bijzondere nalatenschap.

Het archief zal in een later stadium nadat de belangrijkste documenten zijn gescand in het ECAL streekarchief worden ondergebracht

Ook de Stichting Stolperstenen Groenlo is buitengewoon blij met de gegevens die weer een aanvulling vormen op hetgeen in diverse bronnen als is ontdekt.

Een van de laatste berichten luidt: ‘Zaterdag 26 maart 1945. Hedenochtend vielen bommen op de spoorlijn halverwege Winterswijk. Een 4-jarig kind va de landbouwer Ormel werd gedood. Verschillende boerenwoningen kregen glas- en andere schade’.

Het betreffende kind staat inmiddels bekend als Sonny Hein Cohen, een Joods jongetje uit Dinxperlo, dat begraven ligt op het Protestantse Kerkhof te Groenlo. Zijn naam staat sinds enige jaren vermeld op de herinneringssteen in Dinxperlo, waar de slachtoffers uit die plaats vermeld worden

‘Zeg maar Harry’ nadert voltooiing

GROENLO – Toen de site www.scherpinbeeld.nl in februari de map Joddengang opende, waarin foto’s geplaatst werden, die als thema hadden de geschiedenis van de Groenlose Joden, was er meteen veel belangstelling: waar kwamen ze vandaan? Waarom hebben ze zich in Groenlo gevestigd? Hoe hebben ze in Groenlo geleefd en waar zijn ze heengegaan? Waarom moesten velen van hen gereduceerd worden tot een nummer alvorens ze afgevoerd werden naar de gaskamers? Waarom moest zelfs hun naam vergeten worden en voor altijd van de aardbodem verdwijnen?

Op het internet werd een boekje ‘just call me Harry’ ontdekt dat geschreven was door Hartog Philips, de zoon van een joodse slager op de Ganzenmarkt in Groenlo.

De Grolse Joke Plume was de eerste die probeerde een exemplaar te bestellen bij de Australische uitgeverij MAKOR. Helaas bleek het boekje uitverkocht. Ze deed zelfs een oproep op de radio om in het bezit te komen van dat voor Stadsmuseum Groenlo zo belangrijke boekje. Graag had ze dat boekje zelf aan het bestuur van het Stadsmuseum willen overhandigen. Het Stadsmuseum had die maand toevallig een briefwisseling uit 1985 ontdekt tussen Hartog (Harry) Philips en Harry Harbers, destijds voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo. Die brieven vielen toevallig uit een oranje boekje dat door Willy Lansink uit de kluis werd genomen om gebruikt te worden voor een kleine tentoonstelling over het joods verleden van Groenlo.

Harry Blanken had in dat jaar 1985 namelijk net het boekje Groenlo ’40-’45 uitgegeven en Harry Philips had in een brief enige correcties en aanvullingen gegeven met betrekking tot dat boekje. Ook Nico Tijdink uit Italië en enkele leden van de Stichting Stolperstenen Groenlo probeerden contact te krijgen met de nakomelingen van Harry Philips.

Het lukt Joke Plume om in contact te komen met mevrouw Hagen, dochter van de heer Migchelbrink in Enschede, waar Harry een paar jaren ondergedoken was en toen was het contact met mevrouw Rachel Levy Philips snel gelegd.

Rachel Levy stuurde enkele exemplaren naar Europa en al snel stond het idee om het boekje te vertalen in het Nederlands.

Anne Marie Verschoor, tot 2010 werkzaam als lerares Engels op het Marianum in Groenlo, nam de taak op zich om samen met enkele anderen het boekje te vertalen in het Nederlands.

De vertaling nadert zo langzamerhand zijn voltooiing en zal gepresenteerd worden op 24 augustus.

Just call me Harry vertaalt naar Nederlands

GROENLO – Het in het Engels geschreven boekje Just call me Harry wordt in het Nederlands uitgegeven. Het boekje zal uitgegeven worden door het Stadsmuseum in samenwerking met de onlangs opgerichte stichting Stolperstenen Groenlo.

Het boek gaat over Hartog (Harry) Philips die werd geboren tegen het eind van de eerste wereldoorlog als zoon van slager Ruben Philips van de Ganzenmarkt in Groenlo. Hij was de oudste van vier jongens en groeide op in de slagersfamilie Philips, die een slachthuis achter het huis bezat. Harry’s hardwerkende moeder bakte heerlijke cakes, discussieerde over politiek en kon kaartspelen als een man. Toen de Duitsers Nederland bezetten kon Harry als enige van de familie onderduiken met behulp van de protestantse minister Overduin. Hij vond onderdak bij Jenny en Jaap Migchelbrink, een arbeidersfamilie, die hem bijna twee jaar op hun zolder verborgen hielden. Met gevaar voor eigen leven. Harry schrijft: “Buiten mijn eigen familie, reken ik deze wonderbaarlijke mensen, tot mijn eigen ‘mispoche’(familie)”.

Het boekje kwam op een bijzondere manier onder de aandacht in Groenlo. De stichting heeft een fotomap Joddengang op de foto-, en filmarchief website www.scherpinbeeld.nl. Bezoekers van deze website gingen op zoek naar het boekje Just call me Harry. Het boekje werd gevonden in Australië«, waar het gedrukt en uitgegeven werd, maar uitverkocht was.

Joke Plume uit Groenlo deed een oproep op Omroep Gelderland en het lukte haar op die manier om in contact te komen met de dochter van het echtpaar Migchelbrink. Nu was de link met de dochter van Harry Philips, Rachel Levy, snel gelegd. Rachel stelde het zeer op prijs dat er in Groenlo zo’n interesse is voor de geschiedenis van haar vader. Zij stuurde enkele boekjes naar Groenlo.

Leden van de Oudheidkundige vereniging kunnen een exemplaar van het boek kopen met een korting van 3,50 euro. Het boekje kan ook worden bestelt bij de stichting stolperstenengroenlo@hotmail.com

Just call me Harry, growing up in a Dutch Village, is geschreven door Hartog Philips, met een voorwoord en een epiloog door zijn dochter Rachel Levy. Waarschijnlijk wordt het boekje op 24 augustus gepresenteerd. Op de dag dat de eerste Stolpersteentjes worden gelegd.

De steentjes zullen die dag om 09.00 uur ’s morgens gelegd worden door de kunstenaar Gunther Demnig. Ongeveer 10.00 uur vindt er vervolgens een plechtigheid plaats in de Oude Calixtus, waarbij het kaddiesj wordt voorgelezen en joodse muziek ten gehore wordt gebracht.

Garantstelling voor Project Stolperstenen

GROENLO – Het College van B&W heeft een garantstelling afgegeven voor het project Stolperstenen in Groenlo. Dit project heeft als doel Joden en verzetsstrijders te herdenken die tijdens WOII vanuit Groenlo naar concentratiekampen zijn gedeporteerd.

Wethouder Hoijtink: “We kennen Groenlo vooral als vestingstad, maar ook dit is deel van de geschiedenis van Groenlo. Het is goed dat dit initiatief genomen is en we ondersteunen het van harte.”

Stolperstenen zijn gedenkstenen in de vorm van straatstenen van 10 x 10 cm. met een messing bovenlaag met daarin een opschrift. De stenen worden aangebracht in het trottoir voor de huizen van waaruit Joodse inwoners van Groenlo of zij die wegens verzetsdaden opgepakt werden zijn gedeporteerd. De Stichting Stolperstenen is al enige tijd bezig om de financiering van het project rond te krijgen.

Om wel met het project van start te kunnen gaan is een garantstelling gevraagd aan de gemeente.

Wethouder Hoijtink: “Het college heeft niet alleen sympathie voor dit initiatief, het past ook prima binnen het Project Stad Groenlo. Het is leuk dat het als idee werd ingediend in de periode dat we via de ansichtkaarten om ideeën vroegen om Groenlo een nieuwe impuls te geven. Dit idee past daar prima in.”

De garantstelling bedraagt 6000,- euro. Mocht de Stichting Stolperstenen voldoende financiering vinden om de ongeveer honderd stenen te plaatsen, dan wordt uiteraard geen beroep op de garantstelling gedaan, aldus wethouder Hoijtink: “De stichting kan nu verder, dat is belangrijk. Ik begrijp dat ze graag in augustus de eerste stenen willen leggen. Deze garantstelling maakt dat mogelijk.”

St. Stolperstenen opgericht

GROENLO – “Heden morgen verschenen”, Zo begon kandidaat notaris Wendy Bekkink als plaatsvervanger van notaris Edwin Roerdink op het notariskantoor aan de Winterswijkseweg in Groenlo. Vrijdagmorgen 13 april passeerde namelijk de stichtingsakte van de nieuwe stichting Stolperstenen.

Aan tafel bij de notaris zaten Diane Huijskes-Blanken (voorzitter), Ans Luiken (secretaris), Maria Monasso-Roes (vicevoorzitter en 2de secretaris), Henk Gerrits (penningmeester). Deze vier vormen het bestuur van de nieuwe stichting Stoperstenen.

De stichting heeft als doel: het in leven houden van de herinneringen aan de Joodse bevolking van Groenlo en andere Grollenaren die door de Nazi’s verdreven, gedeporteerd of vermoord werden, tijdens de tweede wereldoorlog.

Stolperstenen is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (1947, Berlijn). Hij brengt gedenktekens aan op het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi\’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Op de stenen zijn, in een messing plaatje, de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden gestanst. Op 22 plaatsen in Nederland is dit project al gerealiseerd, het laatst is onze buurtgemeente Berkelland begonnen met de eerste fase.

Diane Huijskes-Blanken initieerde in december 2011 het idee om ook in Groenlo een dergelijk project te starten en vond in het stadsmuseum al snel enkele medewerkers die de kar wel wilden helpen trekken. Verder is het mogelijk om onder leiding van een gids de zogenaamde Joddengang te lopen langs de huizen in de binnenstad van waaruit joodse medeburgers of dwangarbeiders weggevoerd zijn. Zowel lezingen als de rondwandelingen werden van het begin af aan een succes. Bijna wekelijks vindt er een lezing en/of wandeling plaats, zowel in het museum als op andere locaties.

“We willen er naar streven om in augustus de eerste steentjes te plaatsen. Rabbi Jacques Gans van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap zal ons begeleiden en adviseren bij het juiste ritueel rondom de plaatsing. De realisatie van het project zal in fasen plaatsvinden”, aldus het bestuur.

Volgens de stichting is de gemeenschap van Groenlo er bij gebaat dat de volwassenen van de toekomst datgene wat in het verleden plaatsvond blijven gedenken en herdenken. Het thema van de 4 mei herdenking van dit jaar is dan ook Vrijheid geef je door.

Vanuit Stolperstenen zal in de toekomst ook nog een speciaal educatief programma voor de jeugd gemaakt worden met PPS presentatie en wandeling.

Just call me Harry
Inmiddels is het boekje ‘Just call me Harry’ in Groenlo aangekomen. Het is het levensverhaal van Harry Philip, de enige overlevende van het gezin van slager Philips aan de Ganzenmarkt. Harry is na de oorlog met zijn vrouw en twee kleine kinderen naar Australië« vertrokken. Zijn dochter Rachel vond de notities van haar vader en gaf het boekje in 2005 uit in Australië.

Het boekje is weliswaar het levensverhaal van een oud Grollenaar maar geeft op een treffende manier de tijdgeest in de eerste helft van de twintigste eeuw weer. Ook weerspiegelt het verhaal over deze familie alle andere verhalen van Grolse families die grotendeels gedeporteerd zijn door de bezetter.

In het kader van wetenschappelijk onderzoek wordt dit boekje momenteel vertaald en het ligt in de bedoeling dat het binnenkort in druk verschijnt. In het Stadsmuseum Groenlo bevindt zich al een bescheiden vitrine met Joodse parafernalia.

KIOS adopteert de eerste Stolpersteen

GROENLO – Donderdag 13 april vond voor de leden van de kegelclub KIOS (kegelen is onze sport) in het Stadsmuseum Groenlo een lezing plaats in het kader van het project Stolpersteine/Stolperstenen Groenlo. In de pauze was er gelegenheid om de vitrine met Joodse parafernalia in de religiekamer te bekijken.

De heer Jan Waamelink had het museum die dag een Jodenster geschonken, die zijn vriendje Bram Maas uit de Beltrumsestraat hem in de hand drukte tijdens het afscheid voor zijn deportatie naar een concentratiekamp in Polen.

Nog voor het tekenen van de stichtingsakte (vandaag) bij de notaris plaatsvind, adopteerden de leden van de vereniging KIOS samen het eerste steentje.

Just call me Harry gevonden

GROENLO – Al enkele maanden waren verschillende bezoekers van de www.scherpinbeeld.nl (Foto en film archief van Groenlo) op zoek naar het boekje Just call me Harry, growing up in a Dutch Villag,  geschreven door Hartog Philips, met een voorwoord en een epiloog door zijn dochter Rachel Levy.

Hartog (Harry) Philips werd geboren tegen het eind van de eerste wereldoorlog als zoon van slager Ruben Philips van de Ganzenmarkt in Groenlo. Hij was de oudste van vier jongens en groeide op in de slagersfamilie Philips, die een slachthuis achter het huis bezat. Harry\’s hardwerkende moeder bakte heerlijke cakes, discussieerde over politiek en kon kaartspelen als een man.

Toen de Duitsers Nederland bezetten kon Harry als enige van de familie onderduiken met behulp van de protestantse minister Overduin.

Hij vond onderdak bij Jenny en Jaap Micgelbrink, een arbeidersfamilie, die hem bijna twee jaar op hun zolder verborgen hielden. Met gevaar voor eigen leven. Harry schrijft: “Buiten mijn eigen familie, reken ik deze wonderbaarlijke mensen, tot mijn eigen mispoche(familie)

Aangezien enige dames het project Stolperstenen Groenlo gestart waren en met hun fotomap Joddengang gastvrijheid genoten op www.scherpinbeeld.nl, gingen veel bezoekers van die site op zoek naar oude foto’s, die met de Duitse bezetting te maken hadden en ook naar het boekje ‘Just call me Harry’ dat in Australië, waar het gedrukt en uitgegeven werd uitverkocht was.

Joke Plume uit Groenlo deed zelfs een oproep op Omroep Gelderland en het lukte haar op die manier om in contact te komen met de dochter van het echtpaar Micgelbrink. Nu was de link met de dochter van Harry Philips, Rachel Levy, snel gelegd. Rachel stelde het zeer op prijs dat er in Groenlo zo’n interesse is voor de geschiedenis van haar vader.

Vorige week kwamen de eerste boekjes in Italië« bij Nico Tijdink en in Groenlo bij Maria Monasso en Joke Plume aan. Het ligt in de bedoeling dat het boekje vertaald wordt in het Nederlands, zodat veel meer Grollenaren ervan kunnen genieten.’

NL Doet bij Scouting Groenlo groot succes

GROENLO – Zaterdag 17 maart was één van de twee landelijke NL Doet dagen. Alweer voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft NL Doet Scouting Groenlo ondersteund. 35 vrijwilligers hebben op deze dag hun beste beentje voorgezet om Scouting te helpen. Samen hebben ze ervoor gezorgd dat de jeugdleden het komende jaar weer kunnen spelen op het prachtige veelzijdige terrein van Jongensstad. De jeugd was hierbij ruim vertegenwoordigd in het kader van de verplichte maatschappelijke stage voor de middelbare school.

De medewerking van veel Scouts, oud-Scouts en andere vrijwilligers heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat een groot deel van de geplande werkzaamheden uitgevoerd konden worden. Zo is er onder andere heel veel opgeruimd, het groen op het terrein is waar nodig gesnoeid en aangeplant, de poten van de imposante klokkentoren zijn gerepareerd en de poort bij de ingang aan De Dael is in de carboleum gezet. Tot slot zijn er heel veel kleine technische klusjes afgehandeld.

De dag was zo’n groot succes dat een aantal mensen eigenlijk niet wilden stoppen voordat de klussen afgerond waren. Maar zoals altijd blijft er ook na zo’n dag wel wat te klussen over zodat er hopelijk ook een volgende keer weer gerekend mag worden op de hulp van veel vrijwilligers!

Scouting Groenlo wil natuurlijk iedereen bedanken die geholpen heeft. Naast alle Scouts hebben echter ook een aantal personen en ondernemingen hun kennis en materialen beschikbaar gesteld die met name een extra bedankje verdienen. Dit zijn de firma Rouwmaat voor het gebruik van machines en machinist, Cor Borgonjen uit Ruurlo voor het verzinken van de ondersteuning van de klokkentoren, Marcel Bomers uit Groenlo voor zijn technische ondersteuning en Geri ten Bulte van de firma Ten Bulte voor het leveren van het hout voor de klokkentoren.

NL DOET omarmt Scouting Groenlo

GROENLO – Op 16 en 17 maart organiseert het Oranje Fonds, samen met duizenden organisaties in het land, NL DOET; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL DOET zet de vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. “Wij van Scouting Groenlo worden op zaterdag 17 maart door NL DOET geholpen met het onderhoud van de gebouwen en het terrein. We hebben het hier over kleine klussen aan de gebouwen en het terrein. De klussen bestaan onder andere uit de staanders van de klokkentoren renoveren, het hout van de gebouwen, poorten in de beits verf zetten, velden egaliseren, snoeihout opruimen en de puntjes op de i zetten qua terrein en gebouwen. De meeste klussen kunnen geklaard worden door de handen uit de mouwen te steken.
“Voor de meer gespecialiseerde klussen hebben we deskundige hulp in huis om te helpen”, aldus Marco Overbekking namens Scouting Groenlo.

Voel je je aangesproken heb je tijd en zin meld je dan aan via www.nldoet.nl

“In 2011 is gebleken dat het animo groot was om te helpen. Niet alleen voor de start maar ook na afloop hebben we vele positieve reacties mogen ontvangen. Al met al was het een dag van je handen uit de mouwen steken met op tijd een natje en een droogje. Vele ideeën kwamen naar boven waar we ook dit jaar dankbaar gebruik van gaan maken\”aldus Overbekking.

De vrijwilligersdag begint om half negen met het nuttigen van een kopje koffie en/of thee.

Scouting Groenlo hijst NL DOET vlag in top

GROENLO – Na vele maanden van voorbereiding staat bij vele Nederlanders de datum 16 en/of 17 maart in de agenda. Op deze dag organiseert het Oranje fonds de NL DOET dag. Op deze dagen steken vele mensen de handen uit de mouwen om elkaar te helpen. Je kunt hierbij denken aan het opknappen van speeltuinen of koffie te schenken bij de hulpbehoevende mede mens.

“Wij van Scouting Groenlo worden op zaterdag 17 maart door NL DOET geholpen met het onderhoud van de gebouwen en het terrein. We hebben het hier over kleine klussen aan de gebouwen en het terrein. De klussen bestaan onder andere uit de staanders van de klokkentoren renoveren, het hout van de gebouwen/poorten in de beits/ verf zetten, velden egaliseren, snoeihout opruimen en de puntjes op de i zetten qua terrein en gebouwen”, aldus Marco Overbekking van Scouting Groenlo.

De meeste klussen kunnen geklaard worden door de handen uit de mouwen te steken. Voor de meer gespecialiseerde klussen is deskundige hulp in huis om te helpen.

Voel je je aangesproken en heb je tijd en zin meld je dan aan via www.nldoet.nl.

Nieuwe Jonkheer en Jonkvrouw

GROENLO – Carnavalsvereniging de Grolse Tönnekes heeft zaterdagavond 18 februari, tijdens de jaarlijkse feestavond, de nieuwe hoogheden voor de jeugd van 15 tot 21 jaar bekend gemaakt. In bomvol café Kras werden Jonkheer Siem Huijskes en Jonkvrouw Lotte Westervoorde onthuld.

Rond de klok 10.00 uur werd er een start gemaakt met het aftuigen van de oude hoogheden Jonkheer Bob Meuleman en Jonkvrouw Sam de Vries. Daarna volgde het hoogtepunt van de avond: De onthulling.

De Jonkheer en Jonkvrouw regeert het komende carnavalsjaar met de leus “Wi’j rekkent met ow af”.

Veel belangstelling voor ruilmiddag

GROENLO – Het sportcafé Den Elshof was woensdagmiddag 23 november het domein van enkele honderden belangstellenden die voetbalplaatjes verzamelen. De leeftijd van de aanwezigen varieerde van jong tot oud.

Ook oud-voorzitter Theo Huijskes van s.v. Grol nam actief deel aan het ruilen van dubbel verzamelde voetbalplaatjes. “Heb jij F3 nummer 9” vroeg Theo Huijskes aan Adrie Wittenbernds, verslaggever van s.v. Grol waarmee de heren probeerden hun voetbalplaatsjes boek vol te krijgen met de meer dan 1000 voetbalplaatjes.  Ook kinderen waren volop aan het ruilen. Er waren zelfs enkelen die hun boek al bijna vol verzameld hadden.

“Misschien dat we ook een voetbalplaatjesavond gaan organiseren voor senioren”, zegt Bas Wallerbosch, eigenaar van Albert Heijn Wallerbosch. Als deze avond doorgaat wordt die waarschijnlijk gehouden op donderdag 8 december. Op 14 december wordt in ieder geval de tweede ruilmiddag gehouden. Ook deze vindt plaats in het sportcaf;e op Sportpark Den Elshof.

De voetbalplaatjes zijn verkrijgbaar bij Albert Heijn Wallerbosch in Groenlo. Bij elke 10,- euro aan boodschappen krijgen klanten 1 pakje voetbalplaatjes. Op deze plaatjes staan spelers en vrijwilligers van voetbal vereniging Grol in Groenlo.

Sociëteit SOIT zet zich in voor het goede doel

GROENLO – Ook dit jaar zetten de vrouwen Sociëteit SOIT zich in voor het goede doel van Stieneke de Wind. Vanaf half november verkoopt SOIT tweedehandspullen in Groenlo. De verkoop vindt plaats in het pand van Wallerbosch, waar voorheen Hans Textiel zat. De winkel is gevuld met onder andere speelgoed, kleding, huisraad en nog veel meer.

De opbrengst van de verkoop gaat naar Dr. Stieneke de Wind. Zij is arts en werkt op freelance basis in een aantal ziekenhuizen in Oost Congo, Kenia, Uganda en Tanzania. De werkzaamheden die zij daar uitvoert zijn heel divers, er is speciale aandacht voor vrouwen die na een zware bevalling een blaaslekkage hebben overgehouden ten gevolge van V.V.F. Vesico Vaginale Fistel.

Ook hersteld ze zogenaamde ‘hazenlipjes’ en aangeboren misvormingen aan het gezicht aan de hand van plastische/chirurgische operaties.

De opbrengst van de verkoop in de winkel wordt in de HAZELI Foundation gestort. Van dit geld worden kinderen, maar ook steeds meer volwassenen geholpen aan schisis, ook wel hazenlip genoemd. Dit komt veelal voor in Afrika. De kinderen kunnen vaak niet geholpen worden omdat de ouders het niet kunnen betalen. Uit de opbrengsten van de winkel kan Stieneke de onkosten aan het ziekenhuis betalen. Voor de kinderen met deze aandoening betekend dat ze niet meer worden verstoten door hun uiterlijk maar een toekomst hebben.

De winkel in Groenlo is geopend op vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.30- tot 17.00 uur.

Boek Scouting origineel cadeau

GROENLO – Bent u nog op zoek naar een origineel cadeau voor de komende feestdagen? Denk er dan eens aan om het boek van Scouting Groenlo cadeau te geven of te vragen! ‘Over pioniers en avonturiers’. Herinneringen aan 75 jaar Scouting Groenlo is een naslagwerk boordevol foto’s, anekdotes en herinneringen.

Iedereen die lid is of ooit lid is geweest van deze vereniging zal zich herkennen in de verhalen of zichzelf terugzien op meerdere foto’s. Zelfs wanneer u geen lid geweest bent maar wel interesse hebt in de geschiedenis van de vereniging of het terrein aan de Gasthuisstraat is dit boek een geweldig cadeau. Wacht dus niet tot het boek uitverkocht is! U kunt het boek bestellen via www.scoutinggroenlo.nl of kopen bij drukkerij Weevers aan de Nieuwstad in Groenlo. Het 356 pagina’s tellende boek kost 25,-.

Bent u lid van de oudheidkundige vereniging? Dan kunt u het boek tot 31 december 2011 nog met korting aanschaffen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Henny Garstenveld, Heemskerkstraat 12 te Groenlo.

Kerstmarkt in Groenlo

GROENLO – Op zaterdag 10 december wordt in de sfeervol aangeklede binnenstad van Groenlo de jaarlijkse Kerstmarkt gehouden. Deze begint om 15.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Tijdens de kerstmarkt zijn ook de winkels geopend.

In de straten van het historische centrum staan ruim 50 kramen met diverse kerstartikelen. Voor de kinderen is er een draaimolen en zijn er springkussens. Ook worden er onder andere oliebollen, soep, warme choco, glühwein, kniepretjes (voor het goede doel) en Grolse Wanten verkocht. In de Oude Calixtus wordt de Kunstmanifestatie Tegenweer gehouden.

Op de kerstmarkt zal onder andere de Kerstman aanwezig zijn met cadeaus voor de kleinsten. Er zijn  2 podia met optredens van Studio Jesz, Vocalis en Audrey Scholte-van Mast en een mobiele bierstube en mobiele bowlingbaan complementeren het geheel.

Nieuwe Jonkheer en Jonkvrouw

GROENLO – Jonkheer Bob Meuleman en Jonkvrouw Sam de Vries regeren sinds zaterdagavond 5 maart over de jeugd van 15 tot 21 jaar. Na maanden speculeren en goed op iedereen letten was het zaterdag avond dan toch eindelijk zo ver. De jaarlijkse avond van de Tönnekes waar de jeugd van 15 tot 21 jaar hun carnavalsfeest starten.

Er werden al veel namen genoemd en veel mensen waren heel erg benieuwd naar de nieuwe hoogheden. Toen het bomvol was in café kras en`, na wat gezellig en sfeervolle carnavals muziek, werd rond de klok 10 uur een start gemaakt met het aftuigen van de oude hoogheden Jonkheer Tom Meulenbeek en Jonkvrouw Anne Aagten.

Niet veel later volgde het hoogtepunt van de avond: De onthulling. Hier was door de Tönnekes hard aan gewerkt en gebouwd en het resultaat was dan ook top. De onthulling paste prima bij het thema van dit jaar: Jungle en vanuit een heus oerwoud kwamen Jonkheer Bob Meuleman en Jonkvrouw Sam de Vries als nieuwe hoogheden naar voren.

Zij zullen dit jaar over de jongeren van Groenlo gaan regeren. Beide waren vanaf het begin af aan al heel enthousiast en zo werden ze ook onthaald door de jeugd van Groenlo.

Het thema van dit carnavalsjaar van de Tönnekes is Jungle. De onthulling werd dan ook in dit thema gedaan. De onthulling begon met de oerwoud kreten van de lion king die iedereen kent van de film, daarna ging de muziek over in de hit van dit jaar Hello waar er gedanst werd door een aantal dames. Daarna kwamen er een aantal tijgers naar voren, en de onthulling eindigde weer met oerkreten en daar kwamen dan de hoogheden Jonkheer Bob Meuleman en Jonkvrouw Sam de Vries.