Categoriearchief: Harreveld

Eerste zomerse dag van juli op komst

Vandaag wordt het in het zuidwesten al zomers warm, 25 graden. Morgen gebeurt dit op uitgebreide schaal, in het oosten en zuidoosten wordt het het warmst, hier is 28 of 29 graden mogelijk.

Eerst koeler, later weer warmer
Het is de eerste keer deze julimaand dat de temperatuur in ons land de zomerse waarde van 25 graden haalt of overschrijdt. Overigens begint geen lange periode met zomerwarmte. Maandag is het alweer minder warm en de dagen daarna gaat de temperatuur nog (wat) verder omlaag met daarbij buien.

Maar, voor later in de week wordt een hernieuwde stijging van de temperatuur verwacht met bovendien meer zonneschijn. In het weekend voorafgaand aan de 100ste editie van de Nijmeegse Vierdaagse kan het uiteindelijk opnieuw rond 25 graden worden…

De meeste zomerse dagen staan op naam van juli 2006 met in De Bilt totaal maarliefst 26 dagen waarop de temperatuur minstens 25,0 graden bereikte. Op de tweede plaats in de lijst van meeste zomerse dagen in juli staat 1994 met 22 dagen, en op de derde plek staat juli 1983 met in totaal 20 zomerse dagen. Aan deze hoge aantallen zomerse dagen hoeven we in juli 2016 niet te denken…

Meer informatie: MeteoGroup
www.weer.nl
www.meteogroup.com

Op een zwoele zomeravond huizen bekijken…

LICHTENVOORDE – Zo vlak voor de zomervakanties organiseert Gierkink Makelaars een extra Open Huis. Alle tuinen staan er prachtig en kleurrijk bij, het is lekker lang licht en een zomeravond zorgt voor een vrolijke sfeer. Kortom alle ingrediënten voor een optimale kijkavond zijn aanwezig.

Op donderdagavond 7 juli van 19.00 tot 21.00 uur kunnen geïnteresseerden zonder afspraak en vrijblijvend een kijkje nemen in de deelnemende woningen. Dit keer is bewust gekozen voor een Open Huis in de vroege avond omdat dit tijdstip de meeste mensen goed past. Op de website van Gierkink Makelaars vindt u een overzicht van de deelnemende woningen.

Mededelingen gemeente Oost Gelre week 26

Agenda’s

Wmo-raad Oost Gelre

Datum: maandag 4 juli 2016

Tijd:       19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)

Locatie:                Marktzaal stadhuis Groenlo

AGENDA

Opening en vaststelling agenda

Stand van zaken Jeugd.

Stand van zaken inkoop.

Opzet integrale beleidsplan Wmo, Jeugd, Participatie en Volksgezondheid

Mededelingen en terugmeldingen

a. Terugkoppeling functioneel model kwetsbare ouderen

b. Klanttevredenheidsonderzoek

Ingekomen stukken:

a. Informatie Samen in Oost Gelre

b. Memo reactie uitspraak Centrale raad van Beroep

Verzonden stukken:

a. Advies Veilig thuis

Verslag vergadering 6 juni 2016

Memo gelden Wtcg/ Brief Cliëntenraad

PR

Rondvraag

 

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

Schaepmanstraat 50, het bouwen van een carport (20-6-2016)

Redoute, het bouwen van een bedrijfshal (20-6-2016)

Emmasingel 90, het plaatsen van een schutting (20-6-2016)

Zwolseweg 7, het gewijzigd uitvoeren van een overkapping (21-6-2016)

Beltrumsestraat 23, het verbouwen van het winkelpand (24-6-2016)

Lichtenvoorde

Oude Aaltenseweg 72, het aanpassen van het sanitair gebouw (23-6-2016)

Zieuwent

Batsdijk 41, het uitbreiden van de melkveestal (22-6-2016)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

Emmasingel 1-23, het verwijderen van asbesthoudende materialen (23-6-2016)

Lichtenvoorde

Raadhuisstraat 2, het gedeeltelijk slopen (voornamelijk intern) van het woonhuis (22-6-2016)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

Kevelderstraat 22-24, het verbouwen van twee panden tot twee horecagelegenheden en vier appartementen (21-6-2016)

Mattelierstraat 19, het herstellen/veranderen van de linkerzijgevel van de villa (21-6-2016)

Lichtenvoorde

Kerkhoflaan 5, het plaatsen van een pomphuisje t.b.v. Stadsverwarming Oost Gelre (21-6-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

Vragenderweg, het tijdelijk aanleggen van een keerlus (21-6-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Milieu

Snoeihoutverbrandingen

Zieuwent

Grobbenweg 1: 25 m3 (22-6-2016)

Vragender

Dwarsdijk 15: 20 m3 (29-6-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

Ontwerpwijzigingsplannen

Ontwerpwijzigingsplan “vergroten bouwvlak Heelweg 8 Vragender”

Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in de uitbreiding van het agrarisch bedrijf aan de Heelweg 8 te Vragender. De uitbreiding bestaat uit een nieuwe melkveestal, werktuigenberging en een opslagplaats voor vaste mest. De uitbreiding van het agrarisch bedrijf wordt landschappelijk ingepast.

 

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

 

Inzage

Procedure 1, van 1 juli 2016 tot en met 11 augustus 2016, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft plannummer NL.IMRO.1586.WPBUI1508-OW01.

 

Zienswijze

Procedure 2A, van 1 juli 2016 en met 11 augustus 2016.

Ontwerp wijzigingsplan “wijzigen bouwvlak Gasteveldsdijk 8 Lievelde”

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemde ontwerp wijzigingsplan voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in het vergroten en vervormen van het bestaande agrarische bouwvlak op het perceel Gasteveldsdijk 8 te Lievelde. Na vergroting en vervorming van het bouwvlak wordt er een nieuwe stal opgericht.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het wijzigingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 1 juli 2016 tot en met 11 augustus 2016, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.WPBUI1504-OW01.

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 1 juli 2016 tot en met 11 augustus 2016.

 

Evenementen

Lichtenvoorde

Stichting Zomermarkt Lichtenvoorde, organiseren van de jaarlijkse zomermarkt met muziekbands, straattheater, kermisattracties, braderie, tweedehands markt  in de Rentenierstraat/Krabbenplas, het plaatsen van enkele tappunten, toiletwagens en podia op zaterdag 2 juli 2016 en zondag 3 juli 2016 in het centrum, plaatsen driehoeksreclameborden en enkele billboards in de gemeente Oost Gelre (17-6-2016)

Schuttersgilde ‘St.Switbertus’, parkconcert in Wentholtpark op 17 juli 2016 (22-6-2016)

Buurtfeest Gruttostraat op 20 augustus 2016 (23-6-2016)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Zomermarkt Lichtenvoorde 2 en 3 juli 2016

Woensdag 29 juni 18.00 uur tot maandag 4 juli 18.00 uur wordt het Willem Doppenplein afgesloten voor alle verkeer.

Vrijdag 1 juli 20.00 uur tot zondag 3 juli 22.00 uur worden de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer: Korte Rapenburgsestraat, Markt, Rapenburgsestraat, Dijkstraat (tussen Markt en Van de Meer de Walcherenstraat), Molendijk, Broekboomstraat (tussen Molendijk en Rapenburgsestraat), Patronaatstraat (Van Heidenstraat en Broekboomstraat), Varkensmarkt, Krabbenplas, De Leest (tussen Markt en supermarkt Aldi), Nieuwmarkt (tussen Molendijk en drogisterij DA).

Vrijdag 1 juli 20.00 tot zondag 3 juli 22.00 wordt het eenrichtingsverkeer in de Rentenierstraat tijdelijk opgeheven.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Overige vergunningen en ontheffingen

Groenlo

Stichting Grolse kermis, houden collecte van 1 juli t/m 19 augustus in Groenlo (25-6-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Deze junimaand evenveel regen als normaal in de hele zomer

In Nederland is deze junimaand regionaal drie á vier keer zoveel regen gevallen als normaal, aldus MeteoGroup. Zo kreeg het zuidoosten van Brabant meer dan 200 millimeter regenwater te verwerken, een hoeveelheid die normaal gesproken verspreid over de hele zomer valt.

Ook weinig verdamping
Aangezien de temperaturen de laatste tijd ook onder normaal liggen voor de tijd van het jaar, en de zon zich maar weinig laat zien, verdampt weinig van de plassen die op de velden liggen. Veel gewassen staan al lange tijd onder water. Het neerslagoverschot (neerslag min verdamping) is dan ook zeer hoog voor Zuidoost-Nederland. In delen van Limburg en Brabant is het neerslagoverschot inmiddels opgelopen tot tussen 120 en 180 millimeter. Dat zijn 12 tot 18 emmers water per vierkante meter ‘te veel’.

Twee tot vier meer dan normaal
Het zuidoosten heeft deze maand grofweg 3 á 4 keer meer regen gehad dan normaal, Gelderland en Zuid-Holland zitten op de dubbele maand hoeveelheid. Vooralsnog blijft het wisselvallig en lijkt er weinig verandering te komen in deze situatie.

Meer informatie: MeteoGroup
www.weer.nl
www.meteogroup.com

Oost Gelre ‘Hartveilig’ wonen

OOST GELRE – Woensdag 29 juni werd de laatste 24-uurs AED-kast in de gemeente Oost Gelre in gebruik genomen. Daarmee werd tevens de 400e vrijwilliger verwelkomt en mag de gemeente Oost Gelre zich ‘Hartveilig’ noemen.

Om een gesloten netwerk te krijgen werd woensdag de laatst geplaatste AED-kast bij wijkgebouw de Schoppe in Lichtenvoorde in gebruik genomen.

Inleveren taxus snoeisel voor goed doel

De Lionsclub Oost Achterhoek houdt het komende weekend (1 en 2 juli) een Taxus inzamelingsactie ‘Snoei voor Leven’. “Heeft u taxus-snoeisel uit uw tuin, lever het dan zo vers mogelijk in bij één van de inzamelplaatsen die hier onder zijn vermeld.

In veel tuinen staan taxushagen. Hebt u ook een haag van Taxus baccata, doe dan mee met onze actie om zoveel mogelijk Taxussnoeisel in te zamelen. Hiermee kunt u kankerpatiënten helpen! Het snoeisel van Taxus baccata bevat namelijk een zeldzame stof: Taxol, een effectief medicijn tegen kanker. Het is echter zeer kostbaar en nog niet chemisch te produceren!

Inzamellocaties 2016
Aalten/Bredevoort/Dinxperlo
Aalbers Transport
Broekstraat 31, 7122 MN

Winterswijk
Tegenover Gebuwin bv
Industrie 4, 7102 DZ

Groenlo/Eibergen
Rouwmaat
Den Sliem 93, 7141 JG

Lichtenvoorde/Zieuwent
Van Ooijen Tuinen
Europaweg 1 A, 7131 JC

Kijk voor alle informatie op www.snoeivoorleven.nl.

Brandveilig barbecueën

Heerlijk: bij mooi weer met z’n allen in de tuin of bij de tent of caravan barbecueën. Gelukkig gaat het meestal goed. Maar wat doet u als de brandende barbecue omvalt of iemand vindt dat de barbecue niet snel genoeg brandt en er spiritus bij gooit? Maak gebruik van de volgende tips, dan blijft het leuk.

Houtskool, gas of elektrisch
Gebruik houtskool of briketten als brandstof. Briketten zijn veiliger omdat ze geen vonken veroorzaken. Bovendien branden ze langer en gelijkmatiger. Maak bij het aanmaken van de barbecue gebruik van aanmaakblokjes of vloeistof, geen benzine, petroleum of spiritus! Dek een nog brandende of smeulende barbecue na gebruik af met zand. Als u barbecuet op een gasbarbecue is het belangrijk om de gasslang regelmatig op gaatjes (eventueel met een beetje zeepsop) te controleren. Zet de gasfles altijd rechtop naast de barbecue.
Pas bij een elektrische barbecue op voor de regen. De combinatie water en elektriciteit zorgt voor kortsluiting. Zet de barbecue dus niet vlakbij een vijver of zwembad. Controleer het warmte-element regelmatig op roest en slijtage.

Algemene tips
• Ga nooit in huis barbecueën! Gloeiend houtskool geeft veel koolmonoxide af. U loopt dan het gevaar op koolmonoxidevergiftiging!
• Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt van de barbecue.
• Houd altijd een brandblusser of emmer schoon water bij de hand.
• U kunt niet overal zomaar barbecueën. Houd u aan de plaatselijke regels.

Hete kolen
Gooi de hete kolen uit de barbecue nooit gelijk in de container. Een recente casus heeft uitgewezen dat zelfs na een week wachten de kolen nog voldoende hitte bevatten om een brand te veroorzaken. Advies is om de hete kolen eerst met voldoende water te blussen alvorens ze weg te gooien in bijvoorbeeld de container.

Kijk voor meer informatie op http://www.brandweer.nl/brandveiligheid/

Tropennacht voorbij

Afgelopen nacht lag de temperatuur volgens MeteoGroup erg hoog voor de tijd van het jaar. Deze nacht is op een derde plek beland in de lijst met warmste nachten ooit gemeten in de maand juni.

Een luchtvochtigheid van gemiddeld 95% in combinatie met de warmte hebben ervoor gezorgd dat het een echte tropennacht was. Dit soort hoge temperaturen komen in Nederland niet vaak voor in de nacht. Zo werd bijvoorbeeld op weerstation De Bilt een minimumtemperatuur gemeten van 19,1 graden en daarmee komen we op een derde plek uit in de lijst met warmste juninachten ooit. Het record staat op 19,4 graden gemeten op 27 juni 1947, en wordt op de voet gevolgd door 28 juni 2011. Toen werd het 19,2 graden in De Bilt.

Komende nachten koeler Komende nachten gaan volgens MeteoGroup koeler verlopen. Het buiige weer trekt naar het oosten weg, daarachter zit koelere lucht. In de nacht naar zaterdag koelt het af tot een graad of 14.

Meer informatie: MeteoGroup
www.weer.nl
www.meteogroup.com

Officieel tropisch warm

In Zuid-Limburg is zojuist de tropische waarde van 30 graden bereikt. Het is de eerste keer dit jaar dat het lokaal tropisch warm is geworden. Afgelopen jaar was het op vrijdag 5 juni al zover en toen werd het zelfs ook in De Bilt meer dan 30 graden.

Flink wat schade vorig jaar
Op 5 juni 2015 werd het niet alleen landinwaarts tropisch warm, maar ook in De Bilt werd toen de officiële landelijke tropische dag behaald. Het dagrecord werd daar toen verbroken met 31,8 graden. Ook toen hadden we na de hitte te maken met een uitgestrekt buiengebied dat voor veel schade zorgde. Op enkele plaatsen vielen hagelstenen van centimeters groot en door de windstoten bij de buien vielen bomen om. Wateroverlast was ook toen één van de grote problemen.Herhaling van zetten
Ook vandaag gaat de tropische warmte gepaard met stevige buien. Alleen al vanochtend was er in het westen op sommige plaatsen al meer dan 50 millimeter regen gevallen. De zwaarste neerslag viel tot nu toe in Zuid-Holland en delen van Noord-Holland. De buien trekken de komende uren verder landinwaarts en kunnen ook dan gepaard gaan met veel regen, zware windstoten, hagel en onweer.

Meer informatie: MeteoGroup
www.weer.nl
www.meteogroup.com

Mededelingen gemeente Oost Gelre week 25

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • Lievelderstraat 16, verbouwen winkelpand (19-6-2016)

 

Lichtenvoorde

 • Kerkhoflaan 11, tijdelijk plaatsen woonunit (13-6-2016)
 • Voshuttedijk 4, bouwen woning (14-6-2016)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Groenlo

 • Marhulzenweg 3, slopen woning (16-6-2016)
 • Lievelderstraat 16, slopen t.b.v. verbouw (17-6-2016)

 

Mariënvelde

 • Beenekussteeg 18, verwijderen asbesthoudende golfplaten (16-6-2016)

 

Zieuwent

 • Grobbenweg 6, verwijderen asbesthoudende platen op 2 schuren (16-6-2016)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning

 

Lievelde

 • Eefselerweg 12, bouwen jongveestal, uitbreiden ligboxenstal, realiseren kuilvoerplaten en het wijzigen indeling, plaats, dieraantallen en systemen, ter inzage van 24 juni t/m 4 augustus 2016

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Lichtenvoorde

 • Leeuwerikstraat 17, bouwen vrijstaande woning (10-6-2016)
 • Richterslaan (corsotuin), plaatsen kunstvoorwerp (14-6-2016)
 • Kerkhoflaan 11, tijdelijk plaatsen woonunit (16-6-2016)

 

Lievelde

 • Brakersweg 6, verbouwen woonhuis en bouwen carport (15-6-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

 

Groenlo

 • Oude Winterswijkseweg 35, melden bestaande buitenterrein van inrichting, zijnde terras, speeltuin en schuur/berging (15-6-2016)

 

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

 

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Lievelde

 • Kloosterstraat 5: 25 m3 (15-6-2106)
 • Heringsaweg 18: 15 m3 (17-6-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Evenementen

 

Groenlo

 • Steam Entertainment, voor het organiseren van het evenement “Dancing in the street”, een festival voor dansliefhebbers in het centrum van Groenlo, op 25 juni 2016 van 12.00 tot 24.00 uur (21-6-2016)
 • Stichting “De Vrije Slag door Grolle” voor het organiseren van een zwemtocht door de Grolse gracht en een badeendenrace op 25 juni 2016 van 12.00 tot 18.00 uur, start en finish aan de Boompjeswal (21-6-2016)

 

Harreveld

 • Vereniging KSH, barbecue ‘Harreveld uit’ op parkeerplaats nabij KSH-terrein aan Looweg op 1 juli 2016 (15-6-2016)
 • open dag op 28 augustus 2016 bij paardenopvangcentrum aan Aagtemanweg 2 (21-6-2016)

 

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest op parkeerplaats Mercurius t.h.v. nrs. 52 en 54, op 20 augustus 2016 (15-6-2016)
 • Buurtfeest in Schatbergstraat (tussen Bentinckstraat en Mozartstraat) op 27 augustus 2016 (17-6-2016)
 • Buurtfeest in Godfried Bomansstraat (tussen de Staringstraat en Heckinckstraat) op 20 augustus (17-6-2016)

 

Lievelde

 • Top 2000 muziekavond en de zomercarnaval op 8 en 9 juli 2016 van19.00-24.00 uur, en plaatsen tent aan Lievelderweg 118, en het plaatsen van stoepborden van 24 juni t/m 11 juli 2016 (15-6-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

Verkeersmaatregelen

 

Dancing in te Street 25 juni 2016

I.v.m. het evenement Dancing in de Street wordt op 25 juni, vanaf 9.00-01.00 uur de Mattelierstraat afgesloten tussen de Kevelderstraat en Lievelderstraat en vanaf 17.00-01.00 uur worden de Mattelierstraat (tussen Lievelderweg en Wheme), Kerkhofsteeg geheel en Lievelderstraat (tussen Mattelierstraat en Rabeldersteeg) afgesloten. Ook wordt het eenrichtingsverkeer in de Lievelderstraat opgeheven tussen 17.00 en 01.00 uur.

 

Vrije Slag door Grolle 25 juni

I.v.m. de Vrije Slag door Grolle wordt op 25 juni 2016 van 9.00-21.00 uur de Boompjeswal afgesloten.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

 

 

Overige vergunningen en ontheffingen

 

Oost Gelre

 • Driehoeksbuitenreclame Benelux B.V., plaatsen driehoeksborden ter aankondiging collecteweek Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) van 9 t/m 20 november 2016 (16-6-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Plaknachten met lokaal 20 graden

Niet alleen overdag wordt het even flink warmer, ook in de nachtelijke uren koelt het maar amper af. Het blijft de komende nachten broeierig warm. Volgens MeteoGroup worden de komende twee nachten records verbroken.

Tropennachten
Een hoge luchtvochtigheid en hoge minimumtemperaturen rond 18 graden staan ons de komende nacht en ook in de nacht naar vrijdag te wachten. In stedelijke gebieden blijft de warmte nog langer behouden en zal het met 20 graden nog warmer zijn. Met (af en toe) regen- en onweer zullen dit twee plaknachten worden.

Record?
Het huidige dagrecord voor de hoogste minimumtemperatuur ooit gemeten is voor 23 juni 1983 (16,4 graden in De Bilt) en 24 juni 1976 (17,4 graden in De Bilt). Het ziet er naar uit dat beide records morgen en overmorgen verbroken zullen worden. Kijken we naar het huidige maandrecord voor de hoogste minimumtemperatuur ooit gemeten in juni, dan staat dat record op 27 juni 1947 met 19,4 graden. Zelfs daar komen we dicht bij in de buurt.

Mediterraanse lucht

De vochtige en warme lucht komt voor een deel vanuit Spanje richting onze omgeving. Op zaterdag is deze luchtsoort het land uit en hebben we weer te maken met koelere lucht vanaf de oceaan. Tegen die tijd zakt de minimumtemperatuur tot rond 13 graden.

Meer informatie: MeteoGroup
www.weer.nl
www.meteogroup.com

Donderdag mogelijk 30 graden

Warme lucht uit Zuid-Europa weet ons in het midden van de week kortstondig te bereiken. Zelfs temperaturen tot 30 graden behoren tot de mogelijkheden.

Na een koele en natte maandag, met hooguit 17 tot 18 graden, volgt volgens MeteoGroup een drogere dinsdag met een graad of 20. Woensdag pakt droog uit met aardig wat zon en 20 tot 26 graden. Donderdag komt de warmste lucht naar Nederland, met een zuidelijke stroming. In het zuidoosten wordt het misschien 30 graden, in de rest van het land veelal 24 tot 28 graden. Later op de dag maken regen en onweer een einde aan de kortstondige warmte. Als wolken en buien eerder op de dag komen, zal de tropische waarde van 30 graden niet worden gehaald. Maar met 28 of 29 graden is het dan wel erg warm.

De laatste keer 30 graden
De laatste keer dat het ergens in het land minstens 30 graden werd, was op 31 augustus vorig jaar. Toen werd het in Maastricht 31,5 graden. Overigens is het heel normaal dat op gemiddeld 1 dag in juni in het oosten en zuiden de temperatuur de 30-gradengrens overschrijdt.

Meer informatie MeteoGroup
www.weer.nl
www.meteogroup.com

Hermien rouwt om Hermien

HARREVELD – Molen ‘Hermien’, aan de N18 te Harreveld, staat in de Rouwstand vanwege het overlijden van Hermien Wolterink-Domhof (overleden op 8-2-2016), de 92 jaar oude eigenaresse van de molen.

De molen draagt haar naam. Zij was de weduwe van de laatste molenaar die de molen vóór 1950 nog bedrijfsmatig exploiteerde en zij heeft zich tot op hoge leeftijd ingezet voor het beheer en behoud van de karakteristieke beltkorenmolen, waarvoor zij in 1993 koninklijk werd onderscheiden. Hermien Wolterink-Domhof maakte ook deel uit van het bestuur van de Stichting instandhouding beltkorenmolen Hermien.

Heel Harreveld van de partij bij hun jubilerende St. Agatha

HARREVELD – Het balkon van de sportzaal van dorpshuis ’t Kempken moest erbij open. Heel Harreveld was van de partij toen Muziekvereniging St. Agatha op 19 december hun 50-jarige bestaan inluidde met een sprankelend musicalconcert. Oud-leden speelden mee. Enkele zangtalenten uit Harreveldse popbandjes en een koorlid zongen de soundtracks. “Het was veel drukker dan verwacht”, laat bestuurslid Ivo Kampshof weten. “Meer kon er niet in, én dat te bedenken dat er op die avond veel te doen was in de regio.”

Muziekvereniging St.-Agatha kan terugkijken op een goede start van het jubileumjaar. “De bezoekers hebben ervan genoten en we hebben zelfs nieuwe leden aan ons optreden overgehouden. Een groepje oud-leden dat meespeelde, wil het hele jubileumjaar blijven meespelen. Het musicalconcert heeft, gezien de vele positieve reacties uit Harreveld, indruk gemaakt op de bezoekers. Er hing een goede sfeer in het dorpshuis”, vertelt Ivo Kampshof. Tot uit Utrecht een Eindhoven waren oud-Harrevelders naar het concert van St.-Agatha gekomen.

“We hopen dat ook de mensen op  het balkon alles goed hebben kunnen zien.” De Harreveldse muziekvereniging had de sportzaal in een decembersfeer gebracht. Op de achtergrond van het opgebouwde muziekpodium waren op een multimediaal scherm videobeelden uit de musicals te zien. “Gedurende het concert kwam er steeds meer bij. We hebben naarmate het concert vorderde meer zang ingebracht. De slotreeks met de soudtrack van Grease en Brand new day uit The Wiz vormde de climax van de avond. We kregen een luid applaus.”

‘Op zoek naar het verdwenen geluid’
Het tweede optreden is in het weekend van 16 en 17 april. Het is een concert dat speciaal voor de Harreveldse jeugd op het programma van het jubileumjaar staat. In aanloop bezoekt muziekvereniging St.-Agatha daarvoor  de Canisiusschool. Onder het mom van ‘op zoek naar het verdwenen geluid’, geven ze gastlessen over muziek in Harreveld. Op de bewuste uitvoering in april worden verhalen van een verteller met muziek van St.-Agatha omlijst. Deze verhalen worden aangevuld met foto- en videomateriaal. Voor de opleiding van jeugdige muziektalenten werkt St.-Agatha al vele jaren samen met Harmonie Zieuwent-Mariënvelde.

Tieners opgepakt op verdenking betrokkenheid bij inbraak

HARREVELD – Twee tieners uit Sassenheim en Harreveld zijn vrijdag door de politie opgepakt. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij een inbraak eerder in een bedrijfspand in Harreveld. De twee konden dankzij getuigen worden aangehouden.

Getuigen hadden het duo, een 15-jarige uit Sassenheim en een 17-jarige uit Harreveld, die ochtend omstreeks 11.30 uur iets uit een sloot zien vissen aan de Varsseveldseweg. Deze verdachte situatie werd bij de politie gemeld die de jongens even later aantrof. Het bleken bekenden van de politie. Op de plek waar de twee bij de sloot waren gezien troffen agenten een kluis aan die eerder bleek te zijn buitgemaakt bij een inbraak. Toen de agenten tot aanhouding van het duo wilden overgaan, zetten ze het op een lopen. Na een korte achtervolging konden beiden echter worden ingerekend. Ze zitten voorlopig vast voor onderzoek en verhoor.

Muziekvereniging St.-Agatha in stemming voor 50ste verjaardag

HARREVELD – Op 19 december gaat Muziekvereniging St.-Agatha in Harreveld het 50ste jaar in van haar bestaan. De Harreveldse muziekvereniging begint het jubileum met een musicalconcert in Dorpshuis ’t Kempken. Soundtracks uit Grease, The Lion King, Mask of Zorro en andere herkenbare musicalnummers zullen er klinken. Voor deze gelegenheid spelen oud-leden mee. Bestuurslid Ivo Kampshof: “We hebben ze aangeschreven met de vraag mee te spelen. We kregen er enthousiaste reacties op terug en wel zo dat ze naar Harreveld komen om aan de repetities mee te doen.”

Voor het concert op 19 december is de sportzaal van dorpshuis ’t Kempken weer omgebouwd tot een grote concertzaal met de jubilerende muziekvereniging St.-Agatha in de spotlights. De entree is gratis: een traktatie aan het publiek dat komt luisteren naar het concert. In 2016 vindt er op in het weekend van 16 en 17 april een concert met de jeugd plaats. Daarvoor zijn scholen verzocht mee te doen. In het weekend van 4 en 5 november beëindigt St.-Agatha het jubileumjaar met een daverend slotconcert dat in het teken staat van lichte muziek, wel bekend onder de naam Ssst… Agatha on Air.

Muziekvereniging St.-Agatha is in december 1966 opgericht. Daarnaast bestond er al een drumband die door broeder Emanuël (Jo van Lieshout) was opgericht voor de jongens van het internaat. Later speelden ook Harreveldse jongens mee en kreeg de drumband officieel bestaansrecht onder de naam ‘Freule van Dorth’. De drumband is opgegaan in de muziekvereniging waardoor de Harreveldse muziekvereniging in staat is concerten en complete muziekshows te geven. Muziekvereniging St.-Agatha staat onder leiding van Robin Loff. Hij is onder meer basklarinettist bij de Marinierskapel der Koninklijke Marine en dirigent van de Borculose muziekvereniging en van blaaskapel ‘Slingelandkapel’ uit Beltrum.

Uitnodiging voor alle longpatiënten

HARREVELD – “Werkgroep Achterhoek” van het longfonds organiseert haar jaarlijkse ‘lotgenotencontactdag’ voor alle longpatiënten en introducés om eens gezellig een dag samen door te brengen en ervaringen uit te wisselen.

Deze dag vindt plaats op zaterdag 3 oktober 2015 Van 10.30 tot ± 17.00 uur. Locatie: Fam. Wolters, “Kostverloren”, Varsseveldseweg 90 7135JC Harreveld.

Na een kopje koffie met iets lekkers, komt Jolanda Mengerink ons  ”feiten en fabels over het longfonds, astma en COPD” vertellen. Dit beloofd interessant en heel gezellig te worden.

Na de pauze waarin we verwend worden met een heerlijk lunchbuffet, komt de heer Arnhold Hoekstra ons informatie geven over Chi Gong met daarbij de mogelijkheid mee te doen met de voor longpatiënten aangepaste oefeningen. Chi gong is een vorm van yoga voor meer energie maar dan met minder belastende bewegingen. We besluiten dit gezellig samenzijn met een verloting.

De kosten voor deze dag zijn € 10,00 per persoon voor de lunch en de consumpties. Als we rekening moeten houden met een dieet horen we dit graag tijdig. Deze dag geen parfum of aftershave gebruiken.

Opgeven voor 18 september bij:
Thea Schumer
Telefoon: 06-51867312
E-mail: theaschumer@hotmail.com

Mooi burgerinitiatief in Harreveld

HARREVELD – Midden in Harreveld staat al jarenlang de bekende boerenbond, in de volksmond vaak ‘de bond’ of ‘ABTB’ genoemd. Het gebouw staat al een aantal jaren leeg. Een groep jonge Harrevelders heeft het initiatief genomen om hier woningen te realiseren. Op woensdag 1 april willen ze met een inloopavond  tussen 19.30 en 21.00 uur op locatie hun plannen toelichten.

De laatste jaren  is de fabriek in eigendom van voeronderneming For Farmers uit Lochem. Al een aantal jaren geleden heeft het bedrijf besloten de bedrijfsactiviteiten in Harreveld te beëindigen.  For Farmers heeft toen aan Dorpsbelangen Harreveld aangegeven graag van de locatie af te willen. Vervolgens heeft Dorpsbelangen Harreveld vorig jaar maart de interesse gepeild voor woningbouw op dit terrein. Die bleek er wel degelijk te zijn en nu, een jaar later, heeft zich een groep jonge Harrevelders verenigd die woningbouw op dit terrein wil gaan realiseren.

CPO de Bond
De groep heeft besloten dit te gaan doen middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dat is een constructie waarin de groep een vereniging heeft opgericht en het hele project zelf van de grond probeert te krijgen. Dit loopt inmiddels voorspoedig. Er ligt nu een plan, voor negen woningen, dat bij de gemeente ingediend gaat worden voor wijziging van het bestemmingsplan.

Inloopavond
Om omwonenden en andere geïnteresseerden hiervan op de hoogte te brengen, organiseert de vereniging een inloopavond. Dat gebeurt op op woensdag 1 april 2015 tussen 19:30 uur en 21:00 uur op het terrein aan de Lindeboomweg. Iedereen is van harte welkom om het plan en de tekeningen van de architect, onder het genot van een kop koffie en een drankje, te bekijken. Een aantal afgevaardigden van de gemeente en de groep zelf zullen aanwezig zijn om informatie te verschaffen en eventuele vragen te beantwoorden.

Vragen?
Wie nu al vragen heeft of meer wil weten kan een mail sturen naar  cpodebond@harreveld.nl .

Boomfeestdag in Oost Gelre

GROENLO/HARREVELD – Leerlingen van groep zeven en acht van de Willibrordusschool in Groenlo hebben \wWoensdag 18 maart meegedaan aan de Nationale Boomfeestdag. Deze heeft dit jaar als thema: Bomen en water en werd voor de 59ste keer georganiseerd.

De gemeente Oost Gelre doet al jaren actief mee. Dit jaar was het de beurt aan de leerlingen van Willibrordusschool in Groenlo én van de Canisiusschool in Harreveld. In Groenlo hielp wethouder René Hoijtink mee met het planten van de bomen. Wethouder Vincent van Uem stak in Harreveld de handen uit de mouwen.

De dag stond voor de leerlingen van de Willibrordusschool helemaal in het teken van bomen. In de klas werd een ‘boodschap voor de toekomst’ geschreven die in een fles mee onder de boom ging. Het planten van 30 eiken en 3 rode beuken gebeurde op het nieuwe bolwerk bij Jongensstad van Scouting Groenlo, onder toeziend oog Van de Bomenwacht Oost Gelre. Het vestingwerk waarop de bomen zijn geplant heeft (nog niet officieel) de naam het Ludgerbolwerk gekregen.

In Harreveld gingen leerlingen van groep 7 en groep 8 van de Canisiusschool diverse elzen planten aan de Looweg (binnenweg richting basisschool). Dit gebeurde in samenwerking met de Bomenwacht Oost Gelre. Hier was het wethouder Vincent van Uem die de leerlingen vertelde hoe belangrijk bomen zijn voor mensen. Het plan voor de aanplant van de bomen is ingediend en wordt ondersteund door de Belangenvereniging Harreveld.

Op 10 april 1957 werd de eerste officiële landelijke Boomplantdag georganiseerd. In de laatste 58 jaar zijn er meer dan tien miljoen bomen op de Nationale Boomfeestdag geplant, dat zijn ruim 4.000 voetbalvelden. In de gemeente Oost Gelre zijn ruim 38.000 geregisterde bomen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Carnaval leeft in Harreveld

HARREVELD – Carnavalsvereniging ‘de Zandbieters’ is al weken bezig met de voorbereidingen van de carnavalsweek, die a.s. woensdag 11 februari begint met het bezoek van Prins Rob II en Prinses Aleike aan de peuters op de Canisiusschool. Na het ziekenbezoek op donderdagavond is het vrijdag overdag de beurt aan de basisschoolleerlingen en ’s avonds aan de tieners op de Teenageparty!

Dit jaar wordt op de zaterdagavond (14 februari) extra aandacht besteed aan de kerkdienst voorafgaand aan de 50+ avond. De pastoor heeft de carnavalsvereniging verzocht om de mensen dit jaar verkleed te laten komen voor een echte carnavals mis, om zo in de kerk al de sfeer er in te brengen.

Zondag 15 februari ’s middags om 14.30 uur staan alle wagens klaar om door het dorp te trekken voor de Grote Carnavalsoptocht; met voor elke wijk drie onderdelen, meestal twee wagens en een kindergroep. Daarbij vullen de individuele groepen de optocht aan, evenals de wagen van de Raad van Elf en de muziekverenigingen. De optocht is een verzameling van wagens die actuele thema’s met humor brengen.

’s Avonds is de prijsuitreiking rond 18 uur. Het middelpunt van deze dag waar iedereen naar toeleeft. Na de prijsuitreiking brengt de band ‘Night Wind de boel aan de gang om alle wijken en wagenbouwers tot ver in de avond te vermaken. Maandag 16 februari om 12.11 uur is de officiële bekendmaking van de Kruukskeontvanger (het Kruukske van Verdienste) van 2015. Waarna op dinsdagavond de carnavalsweek afgesloten wordt met het Slotbal en het ‘haring happen’.