Categoriearchief: Lokaal

10 jaar Junior Riding Experience

LICHTENVOORDE – Ooit begonnen op het motorcrosscircuit van de Zwarte Cross, viert de Junior Riding Experience deze zomer haar 10-jarig bestaan tevens op de Zwarte Cross (12-15 juli 2018).

De Junior Riding Experience is tien jaar geleden ontstaan vanuit de pure passie van Bryan Zuidinga voor de off-road motorsport. Als rasechte Achterhoeker, opgegroeid naast het Lichtenvoordse motorcrosscircuit De Schans, zag Bryan met lede ogen aan hoe de motorcross steeds meer leegliep. In samenwerking met Yamaha Motor startte hij dit initiatief om kinderen de basisbeginselen van het off-road rijden bij te brengen.

Inmiddels is aan heel wat kinderen de kans geboden om ervaring op te doen: vorig jaar werd op de Zwarte Cross nog de gouden crossband aan de 15.000ste deelnemer uitgereikt in aanwezigheid van niemand minder dan festivaldirectrice Tante Rikie.

Over Junior Riding Experience
De Junior Riding Experience biedt de jeugd in de leeftijd van 5 tot 12 jaar een unieke mogelijkheid om in een veilige omgeving in aanraking te komen met de motorcross. Kinderen leren op een veilige, speelse maar bovenal professionele manier de eerste beginselen van deze populaire tak van motorsport. De door Yamaha Motor Nederland geleverde motortjes en quads zijn de perfecte tool om de coureurs in spé de beginselen bij te brengen.

  Zonnepark Lievelde als pilot Omgevingswet

  Initiatiefnemers nemen verantwoordelijkheid voor het proces

  OOST GELRE/LIEVELDE – Het college van B&W wil onder voorwaarden meewerken aan een initiatief voor een zonnepark in het buitengebied bij Lievelde. Het college koppelt het initiatief aan de invoering van de Omgevingswet. Wethouder Marieke Frank hierover: “We willen dit initiatief graag als pilot gebruiken voor de Omgevingswet. Het biedt zowel de initiatiefnemers als de gemeente de kans ervaring op te doen met de werkwijze van de Omgevingswet.”

  Het initiatief is afkomstig van twee ondernemers aan de Nieuwendijk in Lievelde. Ze willen een zonnepark aanleggen op hun eigen grond, een locatie tussen de Nieuwendijk, Berkendijk en Stikkemaatsdijk. Daar komt het nodige bij kijken, aldus wethouder Frank: “De initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor het gesprek met de omgeving, dus met de directe buurt en belangenorganisaties. Onder de Omgevingswet zal het aantonen van participatie onderdeel zijn van de vergunningaanvraag. Daarbij geven de initiatiefnemers aan hoe ze met de verschillende belangen omgaan in hun plannen. In dit specifieke geval kunnen we dan denken aan inzetten op landschappelijke inpassing, mogelijkheden bieden voor financiële participatie en onderzoeken of lokale afname mogelijk is.”

  Pilot Omgevingswet
  Oost Gelre bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. Deze wet bundelt veel regels en wetten en vereist een bepaalde manier van werken. Belangrijk daarin is het organiseren van participatie, dus de inbreng van de omgeving in plannen van initiatiefnemers. Wethouder Frank hierover: “Dat is voor initiatiefnemers spannend, maar ook voor ons als overheid. Het is een andere rolverdeling. Wij zijn verantwoordelijk voor de kaders en de besluitvorming. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het proces en de communicatie. Deze pilot moet ons helpen die rollen goed duidelijk te krijgen, zodat we daar in de toekomst ons voordeel mee kunnen doen.”

  Beleid van gemeente
  De pilot helpt de gemeente dus bij het invoeren van de Omgevingswet. Maar voor de gemeente zijn er nog meer voordelen bij de pilot, aldus wethouder Frank: “We zijn nog bezig beleid te ontwikkelen voor grootschalige energieopwekking. Dat gaat over windmolens, zonneparken en installaties voor biomassa. De pilot met het zonnepark helpt ons bij het opstellen van dit beleid.”. Dit betekent dat eventuele andere initiatieven vooralsnog even in de wacht moeten. Het is de bedoeling dat andere initiatieven in behandeling worden genomen als het beleid door de gemeenteraad is vastgesteld. De vaststelling van dit beleid zal naar verwachting eind 2018 plaatsvinden.

  Besluitvorming
  De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het proces. Dus ook voor de communicatie met de omgeving en met belanghebbenden. Een proces dat uiteindelijk een goed en breed gedragen plan voor een zonnepark kan opleveren. Wethouder Frank benadrukt dat de besluitvorming nog steeds bij het college en de gemeenteraad ligt. Uiteindelijk wordt het plan ter inzage gelegd en kunnen inwoners een zienswijze indienen. Ze kunnen ook inspreken bij de behandeling in de raad. Of zelfs naar de rechter stappen als ze het er helemaal niet mee eens zijn.”

  Informatie
  De initiatiefnemers hebben de eerste acties in het communicatie/participatietraject al gezet. Zo is er al een bijeenkomst geweest met direct omwonenden. Er volgen nog twee bijeenkomsten, namelijk voor belangenorganisaties en een algemene inloop voor geïnteresseerden. Zodra datum en locatie bekend zijn zullen de initiatiefnemers hier de nodige publiciteit aan geven.

  Met vragen aan de gemeente kunt u terecht bij Harry Verheij, te bereiken via de mail naar h.verheij@oostgelre.nl of telefonisch via het algemene nummer 0544-393535.

   Unieke jubileumbeugel van Grolsch Bierbrouwerij

   Tevens start voorinschrijving jubileumboek S.V. Grol

   GROENLO – Dat de sportvereniging Grol en de Grolsch Bierbrouwerij reeds vanaf de oprichting van de Groenlose voetbalclub, en dat op 18 september a.s. 100 jaar, een bijzonder hechte band met elkaar hebben, is alom bekend. Dat Grol en bierbrouwer Grolsch met elkaar getrouwd zijn, heeft vanzelfsprekend te maken met het gegeven dat het hier gaat om een bedrijf, dat haar oorsprong in Groenlo heeft. Bovendien een bedrijf, dat tot het vertrek in 2004 vanuit het vestingstadje Grolle naar het Twentse Boekelo en zelfs daarna honderden leden van de Groenlose voetbalclub als werknemer op de loonlijst had en nog steeds heeft staan. Grolsch als bedrijf en Grol als club blijven elkaar derhalve omarmen.

   In het kader van die uitstekende relatie, is het niet zo verwonderlijk dat de Koninklijke Grolsch één van de belangrijkste sponsoren is van het eeuwfeest van S.V. Grol. In het kader daarvan werden afgelopen vrijdag enkele vertegenwoordigers van het bierconcern op het sportpark Den Elshof in Groenlo welkom geheten om de eerste, unieke jubileumbeugels te presenteren. Daarbij waren het Alex Evenhuis van de Koninklijke Grolsch en Stephan Stoffels van De Klok Dranken, die de eerste beugels overhandigden aan respectievelijk Hans Scheinck, voorzitter van S.V. Grol, en Theo Huijskes, voorzitter van het jubileumbestuur ‘100 jaar S.V. Grol’. Het gaat hier om een waar collectors item en dat in dit geval niet alleen voor de echte (Grolsch) verzamelaar. Een kleurrijke beugelfles, die maar liefst 1½ liter overheerlijk Grolsch Premium Pilsner bevat.

   Jubileumboek in combinatie met jubileumbeugel
   Ten behoeve van alle belangstellenden van jong tot oud heeft het jubileumbestuur inmiddels de voorinschrijving, en dat niet alleen voor de jubileumbeugel maar ook voor het jubileumboek, van start laten gaan. Het betreft in dit geval een exclusief full colour hardcoverboek met een formaat van 29,5 cm bij 29,5 cm. Een boek dat maar liefst 400 pagina’s gaat tellen met veel verhalen, interviews, anekdotes, alsmede een schat aan foto’s, waaronder tevens markante ‘oude kiekjes’ op glanzend luxe papier.

   Nadat in eerste instantie alle Grolleden zijn uitgenodigd om in te schrijven voor het boek of de beugel, dan wel voor beide, worden nu ook niet-leden in de gelegenheid gesteld om tegen gereduceerde prijzen beide zaken in het bezit te krijgen. Willen belangstellenden gebruik maken van deze aantrekkelijke kortingsactie, dan dienen de bestelformulieren vóór 25 augustus a.s. te zijn ingeleverd!

   Bestelformulieren met alle daarbij horende informatie over zowel de beugel als het boek, kunnen worden aangevraagd via info@svgrol.nl of info@svgrol100.nl.

   Alex Evenhuis, Hans Scheinck, Theo Huijskes en Stephan Stoffels.. Foto: Marcel Houwer

    “Jong voor oud”, muziekuitvoering door derdejaars vmbo-leerlingen van Marianum

    LICHTENVOORDE – Op dinsdagmiddag 12 juni jl. gaven twintig derdejaarsleerlingen een muziekuitvoering in de aula van Marianum te Lichtenvoorde. Het publiek bestond onder andere uit ouders, opa’s en oma’s en bewoners van Careaz Antoiniushove.
    Het vak muziek kan dit schooljaar voor het eerst als examenvak op vmbo worden gekozen. De twintig leerlingen die hiervoor kozen toonden hun muzikale kwaliteiten op een echt podium aan het publiek.

    Terug in de tijd
    Het idee om met jongeren een muziekuitvoering voor ouderen te organiseren zat al langer in het hoofd van muziekdocent Peter Krabbenborg. Met muziek als examenvak en daardoor meer oefentijd, een mooi moment om dit idee verder uit te werken. Allereerst moesten de leerlingen aan hun opa’s en oma’s vragen naar hun favoriete liedjes van vroeger. Al snel was er een lijst met wel honderd nummers, waaruit uiteindelijk een selectie van twintig nummers ontstond. Het was een zeer gevarieerd programma: van “On the wings of a nightingale” van the Everly Brothers, via “Jailhouse Rock” van Elvis en “Brandend Zand” van Anneke Grönloh naar “Trouw niet voor je 40 bent” van de Havenzangers.

    Begeleiding en catering
    Voor de verzorging van de inwendige mens en het ontvangen en bedienen van de gasten is de samenwerking met het profiel Zorg en Welzijn gezocht. De leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg begeleidden deze middag de cliënten van Careaz Antoniushove met de rolstoel naar Marianum, heetten de gasten welkom, richtten de aula in en voorzagen de gasten van een kopje koffie, thee en de nodige zelfgemaakte versnaperingen. “Het verzorgen van deze middag en het contact maken met de gasten is voor onze leerlingen een hele mooie manier, om allerlei vaardigheden en competenties te oefenen” volgens Zorg en Welzijn docente Margareth Minkhorst.

    Van twist tot polonaise
    Na een rustig begin zag je na een paar nummers de armen van enkele gasten al de lucht in gaan. Hoewel het voor de leerlingen met het vak muziek waarschijnlijk best spannend was om zichzelf voor het eerst aan publiek te presenteren, hadden de gasten de muzikanten al in hun hart gesloten. Er werd meegezongen, geklapt, een dansje gemaakt, “ouderwets getwist” en zelfs een polonaise door jong en oud gelopen. Om 16.00 uur werd de gezellige middag afgesloten met een groot applaus voor de muzikanten, zangers, zangeressen en voor de leerlingen Zorg en Welzijn en met leuke reacties: “Wat een mooie middag”, “Ik ben wel moe, maar heb genoten”, “Zeker voor herhaling vatbaar”.

     Brouwhoes Bier Experience heeft deur geopend

     LIEVELDE – Bij Erve Kots in Lievelde is vrijdagmiddag het Brouwhoes ‘Bier Experience’ geopend. De experience biedt een unieke ontdekkingsreis voor jong en oud waarin op interactieve manier het brouwproces is te ontdekken.

     Het Brouwhoes is niet zo maar een experience, maar rust op het speciale verleden van bier, de Achterhoek, maar ook zeker op Erve Kots, als verblijfplaats voor Prins Frederik Hendrik tijdens de 80-jarige oorlog. Bij Brouwhoes Bier Experience gaat het niet nadrukkelijk om het brouwen van bieren, maar richt zich meer op het ontdekken en ervaren van bier.

     Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik opende het Brouwhoes. Volgens haar zijn de lokale speciaal bieren in opmars. Ben Weenink wist te melden dat enkele jaren geleden er nog maar 35 lokale brouwerijen waren in Nederland, nu loopt dit al snel op naar de 200. Jos Hoenderboom wethouder van de gemeente Oost Gelre is blij met weer een attractie erbij in Oost Gelre. “Wij hebben veel te bieden voor toeristen, kijk alleen het landschap al, terwijl hij wijst naar het wijde landschap waarin Erve Kots ligt.

     Vanaf 18:00 uur ging vrijdag 15 juni de deur van Brouwhoes Bier Experience open voor het grote publiek. Voor meer informatie http://brouwhoesachterhoek.nl.

      Datum Slag om Grolle 2019 bekend

      GROENLO – Op 18, 19 en 20 oktober 2019 vindt de zevende editie van de ‘Slag om Grolle’ plaats. Dat heeft de organisatie bekend gemaakt. Deze groep bestaat geheel uit onbetaalde vrijwilligers en heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een professionaliseringsslag om zo de voorbereiding naar 2019 soepeler te laten verlopen.

      Verbeterpunten zijn verwerkt en er is een herstructureren doorgevoerd. Hierdoor zijn meerdere vacatures vrijgekomen. De organisatie doet dan ook een oproep aan mensen die graag mee willen organiseren, om zich aan te melden.

      Het evenement staat inmiddels bekend als het grootste 17eeuws re-enactment evenement van de wereld en kon afgelopen jaar op veel belangstelling rekenen. Zo haalde het de voorpagina van de Telegraaf, het NOS Acht uur journaal en besteedden diverse commerciële en regionale zenders aandacht aan De Slag. Ook werden tijdens het weekend meerdere documentaires opgenomen, waarvan de NPO er één in dit najaar zal uitzenden.
      Daarnaast doen iedere editie meer en meer Grollenaren actief mee tijdens de drie dagen, waarin Groenlo gezamenlijk terugkeert naar het jaar 1627.

      Meer informatie over deelnemen aan het evenement of over de vrijgekomen vacatures is te vinden op de website of de social media kanalen van de Slag om Grolle.

       Pittige discussie tijdens besloten panelgesprek Marianum

       GROENLO – Vrijdagmiddag 15 juni jl. organiseerde Scholengemeenschap Marianum een besloten panelgesprek voor eigen medewerkers en genodigden. Tijdens dit gesprek werd vanuit verschillende invalshoeken belicht waartoe onderwijs dient en hoe waardenvrij en waarderend dat kan en mag zijn.

       Dit gesprek vond onder meer plaats met Paul Rosenmöller, voorzitter van de Vereniging van Scholen in het Voorgezet Onderwijs, de VO-raad, Thierry Baudet, politiek leider van Forum voor Democratie (FVD) en Frans Leijnse, Raad van Toezicht Stichting Carmel en politicus, Dr. Annemarie van Oosten, universitair docent Communicatiewetenschap en jeugd en media-onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Het gesprek werd geleid door Victor Deconinck.

       Het was een pittige discussie waarbij de standpunten voldoende aan bod zijn gekomen. De schoolleiding is blij dat zij de social media dag met deze discussie heeft kunnen afsluiten.

       Het panelgesprek was een afsluitend onderdeel van een themadag waarin social media centraal stond: ‘Twitter is voor oude mensen, maar waar is onze jeugd mee bezig?’. Tijdens de ochtend werden de leerlingen door middel van verschillenden inspirerende workshops bewust gemaakt van de impact die social media heeft op hun handelen en denken.

       Marianum nodigde Thierry Baudet vorig jaar uit om in gesprek te gaan naar aanleiding van zijn reactie op een twitterbericht van een leerling over een schoolopdracht. Baudet deelde daarover zijn onvrede omdat hij werd beschreven als iemand die in Nederland ‘slechts enkele witte mannen’ aan de macht wil hebben.

        Leren over leer bij Rompa Tanneries

        LICHTENVOORDE- Leerlingen van groep en 7 en 8 van de verschillende basisscholen uit Lichtenvoorde krijgen momenteel een inspirerende ochtend bij Rompa Tanneries aan de Aaltenseweg in Lichtenvoorde. Na afloop van een uitgebreide rondleiding door Jan Bulten in het bedrijf krijgen ze ter plekke een workshop ‘Leerbewerken voor kinderen’ aangeboden door kunstenares Berna Bonekamp. Tijdens deze weken zullen vele basisschoolleerlingen uit Lichtenvoorde een bezoek brengen aan Rompa Tanneries. Dit alles is een unieke samenwerking van Rompa Tanneries en de gemeente Oost Gelre.

        Historie
        De fabriek, een monument, staat al 140 jaar op deze plek. Lichtenvoorde is van oudsher echt een leerdorp. Rompa Tanneries (voormalig Hulshof) is op deze plek gevestigd toen er nog bijna niets was. Er is veel veranderd in de loop der jaren, maar het bedrijf staat nog steeds garant voor een goed product. Rompa Tanneries levert kwaliteitsleer, voornamelijk voor de schoenenindustrie. Het bedrijf wil de leerlingen graag laten zien wat ze hier allemaal doen. Zo zien leerlingen ook eens wat er achter de muren gebeurt.

        Verschillende processen
        Jan Bulten neemt net als de vorige edities de rondleiding in het bedrijf voor zijn rekening. Hij is een aangenaam verteller en weet alles over het bedrijf. De kinderen zijn dan ook zeer geïnteresseerd in de verschillende processen die er plaatsvinden. De rondleiding start in het zogenaamde natte gedeelte. Daar komen de huiden binnen in de fabriek. Ze gebruiken bijna uitsluitend stierenhuiden uit Zuid en Noord-Duitsland daarnaast worden er ook veel kalfshuiden verwerkt. De huiden worden ontdaan van vlees- en vetresten voordat ze verder het proces ingaan. Alles van de huid wordt gebruikt, ook het split en andere restproducten. In de volgende hal laat Bulten zien hoe de huiden verder bewerkt worden. “We maken veel gebruik van chemische processen. De huiden ondergaan vanaf het moment van aankomst tot aan het eindproduct veel bewerkingen. Het totale proces neemt twee tot vier weken in beslag.”

        Leerbewerking door leerlingen
        Tijdens de workshop ‘Leer bewerken voor kinderen’, gaan kinderen aan de slag met leer. Dit wederom onder begeleiding van de Achterhoekse kunstenares Berna Bonekamp. Het stoere, duurzame materiaal is op velerlei manieren te gebruiken. In de leer workshop wordt er in korte tijd een product van leer gemaakt, waarvan iedereen zich gaat af vragen of dat echt zelfgemaakt is!
        Er wordt gewerkt met gereedschap dat goed hanteerbaar is voor kinderen.
        De kinderen leren het materiaal leer kennen in een eerste kleine opdracht. Vervolgens kunnen ze vrij kiezen wat ze willen maken. Verder is er voldoende extra decoratiemateriaal zoals kralen, veters en glimmertjes aanwezig om de werkstukken nog eens extra mooi te maken. Het leer wat gebruikt wordt, komt uiteraard uit deze fabriek. Van het leer worden o.a. tasjes, portemonnees, armbandjes, sleutelhangers, beursjes, buideltjes, dieren of fantasieobjecten gemaakt.

        Samenwerking Rompa Tanneries en de Gemeente Oost Gelre
        Het project is vormgegeven in 2015/ 2016 door het voormalige Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek. Met de ambitie dat zij erfgoed, kunst en cultuur steviger wilden inzetten als pijler van de ruimtelijke en economische kwaliteit. Op deze wijze werd getracht techniek bij de jeugd onder de aandacht te brengen. Het project was echter zo’n succes dat de gemeente Oost Gelre in samenwerking met Rompa Tanneries voortgang heeft gegeven aan dit project.

         Herinrichting Borculoseweg na de zomervakantie

         GROENLO – De herinrichting van de Borculoseweg zal na de zomervakantie van start gaan. De werkzaamheden omvatten het leggen van riolering en het vervangen van de verharding met nieuwe materialen.

         Inmiddels zijn er twee inloopbijeenkomsten achter de rug waarbij het ontwerp werd toegelicht en heel Groenlo kon reageren. Die reacties zijn verwerkt in een definitief ontwerp. Het ontwerp werd gemaakt samen met een afvaardiging van inwoners uit de buurt.

          Brouwhoes Bier Experience in Lievelde gaat open!

          LIEVELDE – De Achterhoek is vanaf heden een echte attractie rijker. Brouwhoes Bier Experience opent namelijk op vrijdagavond 15 juni haar deuren op het terrein van Erve Kots in Lievelde. Liefhebbers van bier, trotse Achterhoekers, families, vriendengroepen en toeristen hebben er vanaf dit weekend weer een favoriete plek bij. De experience biedt een unieke ontdekkingsreis voor jong en oud waarin op interactieve manier het brouwproces te ontdekken is.

          Het Brouwhoes is niet zo maar een experience, maar rust op het speciale verleden van bier, de Achterhoek, maar ook zeker op Erve Kots, als verblijfplaats voor Prins Frederik Hendrik tijdens de 80-jarige oorlog. Bij Brouwhoes Bier Experience gaat het niet nadrukkelijk om het brouwen van bieren, maar richt zich meer op het ontdekken en ervaren van bier. Vraag je maar eens af: Waarom smaakt een biertje nou zo? Op basis waarvan is dit gebaseerd en hoe wordt nou überhaupt dat biertje gebrouwen? Daar kom je bij onze unieke bier experience op een interactieve manier achter. Dat maakt het leuk en leerzaam voor zowel bierdrinkers als niet-bierdrinkers. Veel meer dan een rondje lopen door een brouwerij dus!

          Verrassende bier experience
          Op verschillende interactieve manieren maak je kennis met de brouwerij en het brouwproces van unieke soorten bieren. Uniek omdat deze bieren door Ben Weenink, de eigenaar van de experience, zelf worden gebrouwen. Je kent deze misschien wel van Herberg Erve Kots, de Stadschpomp en het Huys van Frederik Hendrik, maar vanaf 16 juni is het verhaal achter Stadschschemer, Stadschglorie en Frederik Hendrik.

          Pilsner te ontdekken in de experience!
          Wie denkt dat Brouwhoes Bier Experience enkel een leerzaam en leuk museum is heeft het mis. De experience is namelijk meer dat dat. Nadat je de ontdekkingsreis zelf hebt ervaren kom je namelijk uit bij een gezellige bar, waar je de ontdekte biertjes zelf kunt proeven. Deze bar is daarnaast ook zonder toegang aan de experience te bezoeken!

          Gezellige opening
          Brouwehoes Bier Experience nodigt iedereen van harte uit om een kijkje te nemen bij deze nieuwe trekpleister in Lievelde. Naar een inkijk in het resultaat kunnen de aanwezigen ook genieten van live muziek en veel gezelligheid. Vanaf 18:00 uur zijn de deuren van Brouwhoes Bier Experience open voor het grote publiek. Hopelijk kunnen wij vele geïnteresseerden te verwelkomen op het terrein van Erve Kots. Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom de bouw én de opening van Brouwhoes Bier Experience? http://brouwhoesachterhoek.nl

           Uitslag eindexamen leerlingen Marianum

           Vandaag is de eindexamenuitslag voor alle leerlingen van het vmbo, havo en vwo van Scholengemeenschap Marianum bekend gemaakt. Het aantal leerlingen dat geslaagd is per niveau, is als volgt:  

           2017-2018 vmbo basis vmbo kader vmbo g-t havo vwo
           Geslaagd 100% 88,23% 94,87% 76,12% 84,51%

            

           Raymond Nijenhuis, conrector vmbo Marianum, vertelt enthousiast: ‘Wij zijn tevreden met de uitslag. Het was nog wel even spannend voor het praktijkgedeelte van de vmbo, omdat de leerlingen en docenten daar te maken hadden met de vernieuwing van het programma. En dat is goed gegaan. Onze verwachting is dat het percentage na de herexamens nog verder zal stijgen.’

           Arnold Maarse, conrector havo Marianum, vult aan en vertelt: ‘Als we de percentages vergelijken met de afgelopen jaren, valt de uitslag ons dit jaar wat tegen. Mogelijk is de verklaring hiervoor is dat we verhoudingsgewijs veel leerlingen op de vwo-afdeling hebben. De andere reden is wellicht dat er het afgelopen schooljaar weinig leerlingen uit havo 4 zijn blijven zitten? We verwachten en hopen dat er na het herexamen de nodige leerlingen uiteindelijk toch zullen slagen.’

           De leerlingen die een herexamen moeten doen, starten in de week van 18 juni 2018. De uitslag van dit tijdvak is 29 juni 2018.

           Marianum feliciteert alle leerlingen die geslaagd zijn en wensen hen die nog een herexamen moeten doen veel succes!

           Hieronder staat een overzicht met het percentage geslaagden van andere schooljaren:

           vmbo basis
           2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
           100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
           vmbo kader
           2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
           98,60% 100,00% 98,15% 98,80%
           vmbo g-t
           2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
           97,50% 95,20% 97,17% 95,80%
           havo
           2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
           78,00% 83,90% 88,35% 89,14%
           vwo
           2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
           87,00% 96,90% 89,80% 94,00%

            

            

            Junior Kamer houdt JCI Pubquiz

            WINTERSWIJK/GROENLO/LICHTENVOORDE/AALTEN – JCI Oost-Achterhoek, beter bekend als de Junior Kamer, houdt na groot succes van voorgaande edities ook in de zomer van 2018 weer de JCI Pubquiz met uitdagende vragen in verschillende categorieën op zaterdag 23 juni bij Restaurant De Zwaan in Winterswijk.

            Vanaf 20.00 uur zijn teams van maximaal drie personen welkom. De JCI Pubquiz start om 20.30 uur. Teams bestaande uit collega’s, vrienden, bekenden of familie mogen hun hersenen laten kraken over verschillende Pubquiz vragen waarbij het ook om gezelligheid draait. De kosten bedragen 10 euro per persoon. Dit bedrag is inclusief twee drankjes per persoon en een aantal hapjes. Deelnemers kunnen die avond contant betalen.

            Vanwege de beperkte ruimte kunt u zich aanmelden met teamnaam en leden via pubquiz@jcioa.nl voor 21 juni (vol = vol).

            JCI Oost-Achterhoek is een mooie mix van een groep jonge, ondernemende en enthousiaste mensen uit de gemeentes Oost-Gelre, Winterswijk en Aalten die zich als vereniging richt op de ontwikkeling van mensen, de maatschappij en het bedrijfsleven.

            Voor meer informatie zie http://www.jcioa.nl/pubquiz/.

             Lotte Hoffman (10) heeft eigen boek.

             GROENLO – Lotte Hoffman (10) uit groep 7 van de Watermolenschool in Groenlo heeft een Nationale schrijfwedstrijd gewonnen en op woensdag 13 juni kreeg ze haar eerste boek ‘Het geheim van de nachtschool’ overhandigd. Het boek telt zo’n negentig pagina’s en is te koop in de boekwinkel en zal tevens in de bibliotheek te leen zijn.

             Het boek is geschreven door Maren Stoffels en werd dus bedacht door Lotte. Illustrator van het boek Saskia Halfmouw kwam woensdagochtend op de Watermolenschool om het boek te overhandigen. Maren Stoffels kon niet aanwezig zijn omdat ze was bevallen. Iedereen is super trots op Lotte en daarom kreeg ze van Cilia Stortelder, directeur van de Watermolenschool namens iedereen, een schrijverspakket.

             Het verhaal gaat over Madelief en Jonas die op vakantie zijn Oostenrijk. Als ze stiekem de berg opgaan, gaat de kabelbaan kapot. Ze kunnen niet meer naar beneden. Moeten ze nu de nacht echt alleen doorbrengen in de bergen? Gelukkig zien ze lichtjes schemeren tussen de bomen. Maar wat is dat voor een gebouw? En wat doen al die kinderen daar?

             Het geheim van de nachtschool | Maren Stoffels en Lotte Hoffman | Omslagillustratie Saskia Halfmouv | ISBN 987 90 258 7545 | 8+ | Uitgeverij Leopold

              Jaarlijkse galabal Marianumleerlingen

              GROENLO/LICHTENVOORDE – Het jaarlijkse Galabal voor de eindexamenkandidaten van het Marianum in Oost Gelre trok dinsdag 12 juni veel belangstellenden. De scholieren hadden zich speciaal voor dit feest mooi opgemaakt, gekapt en gekleed in Gala jurk en of Smoking en lieten zich in stijl naar City Lido rijden voor het jaarlijkse galabal.

              Oude volkswagenbusjes, Marveld treintje, vrachtwagen, leger voertuigen, oude auto’s of een super snelle auto zomaar een greep van dat er dinsdagavond de revue passeerden. ‘Jammer is wel dat de eindkandidaten veelal in gesloten auto’s komen en daardoor niet goed zichtbaar zijn zodat er geen goeie foto gemaakt kan worden’, was een veel gehoorde opmerking. De voertuigen stoppen op de splitsing van de Ziekenhuisstraat en Kerkstraat. Daar is de rode loper uitgelegd die hun verwijst naar City Lido waar het galabal plaatsvind.

              Vandaag (lees woensdag) krijgen de leerlingen te horen of ze geslaagd zijn.

               Special Olympics; prachtig evenement in de Achterhoek

               GROENLO – Het zal weinigen ontgaan zijn; dit weekend waren de Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018 neergestreken in diverse gemeenten in de Achterhoek.

               Circa 2.000 deelnemers verdeeld over 21 takken van sport lieten zien dat mensen met een beperking een hoog sportniveau kunnen neerzetten. Niet alleen op hun eigen sportgebied, maar ook in sportief gedrag, verbondenheid, eerlijkheid en kameraadschap.

               Afgelopen vrijdagavond vond de feestelijke officiële openingsceremonie plaats in Stadion De Vijverberg in Doetinchem. Tijdens een indrukwekkende plechtigheid werd de Special Olympics Vlam ontstoken. Op zaterdag ging het toernooi voor iedereen van start. Op diverse plekken in de Achterhoek waren Funpleinen neergezet, waar nog meer sfeer werd toegevoegd en waar bezoekers actief mee konden doen aan de geboden attracties en spelletjes.

               Het Special Olympics Dorp was te vinden op Marveld Recreatie in Groenlo. Op zaterdagavond was het daar groot feest voor de deelnemers. In de sporthal was gelegenheid voor de sporters om zich helemaal mooi te laten maken.

               Sportpark Den Elshof vormde het toneel van het voetbaltoernooi. Hier streden voetballers uit heel Nederland om een plaats op het ereschavot. Op zaterdag werd gespeeld op de niveau’s waarop de teams normaal gesproken zijn ingedeeld. Zondag waren de poules ingedeeld aan de hand van de prestaties van de dag ervoor en kon het bijvoorbeeld gebeuren dat een team zijn kunnen mocht laten zien op een hoger niveau. Dit alles onder een stralende zon en in een ontspannen sfeer.

               De prijsuitreiking werd – geheel volgens de olympische gedachte – samen gedaan. Burgemeester Annette Bronsvoort, Olympisch zeilkampioene Marit Bouwmeester, voorzitter René van Gils van SONS 2018 en Ruud Verbunt (Special Olympics Nederland) namen de honeurs waar. De deelnemers maakte het allemaal niets uit; voor iedereen was het een feestje om op het podium te staan en een medaille te mogen ontvangen. Het behaalde resultaat? Dat bleek ook niet zo belangrijk. Het feest, dat wel! In hun poule behaalde het plaatselijke team Grol / Longa ’30 G-1 een welverdiende eerste plaats.

               Als laatste werd de Stamhuis Samenspel Bokaal uitgereikt. Een prijs voor het team dat het meest sportief is, eerlijk spel speelt en kameraadschap uitstraalt. Deze werd heel toepasselijk uitgereikt door Marit Bouwmeester.

               Spreekstalmeester Erik Hagelstein vlak na prijsuitreiking in Groenlo stelt de vraag: “Ik hoorde in de wandelgangen; wij topsporters zijn altijd bezig met winnen. En als we niet winnen, dan is het niet goed. Deze mensen zijn bezig met plezier in hun sport. Zit daar wat in?” Marit Bouwmeester antwoordt: “Ja, veel belangrijker. Je gaat ook niet winnen als je geen plezier hebt. Alles begint met plezier. Gewoon lol hebben. Wat ik hier zie, is het mooiste wat er is. Die kameraadschap, met z’n allen sporten, dat is fantastisch. Burgemeester Annette Bronsvoort voegt daaraan toe: Wat een geweldig weekend was dit. Twee jaar geleden zeiden we, we hopen dat we alle sporters een heel mooi weekend kunnen geven. Maar sporters, wat hebben jullie ons een onvoorstelbaar mooi cadeau gegeven! De heer Van Gils mocht nadien uit handen van de heer Verbunt een certificaat voor de uitstekende organisatie van dit toernooi ontvangen.

               Eindstand Voetbal SON op 8 en 9 juni 2018. Locatie: Sportpark Den Elshof – S.V. Grol

               • [0] Tekst: Streekgids.nl
               • [1] Foto's: René van den Mosselaar

               1 minuut gratis winkelen bij Albert Heijn Wallerbosch

               GROENLO – De s.v. Grol bestaat op 18 september 2018 100 jaar. In dat kader daarvan heeft er een grote verloting plaatsgevonden. De hoofdprijs was een heuse auto, maar ook onder andere een prijs van 1 minuut gratis winkel zat in het prijzenpakket.

               Zondagmiddag 10 juni heeft Astrid Sellink de prijs van 1 minuut gratis winkelen, onder toeziend oog van Bas Wallerbosch, verzilverd bij Albert Heijn Wallerbosch in Groenlo.

               In de 60 seconden heeft Astrid aardig wat verzameld. Zo had ze onder andere een Grill, Wc papier, cosmetica, vlees, en luiers in haar winkelwagen liggen.

                Special Olympics Achterhoek in Oost Gelre

                OOST GELRE/ACHTERHOEK – Vrijdag 8 juni vond de opening van de Special Olympics Achterhoek in De Vijverberg in Doetinchem plaats. Meer dan 2000 sporters werden hier ontvangen door o.a. de Burgemeester van Doetinchem en minister Bruno Bruins. De presentatie was in handen van Erben Wennemars en Erik Hulzebosch. Er waren diverse optredens en als hoofdact was Gerard Joling te gast.

                Sporters werden eervol binnen gehaald, het olympisch vuur werd aangestoken en het feest barstte los. Het Olympisch Dorp is gevestigd bij Marveld Recreatie in Groenlo. Daar verblijven de meeste van de 2.039 sporters en 716 coaches en begeleiders.

                Op zaterdag 9 en zondag 10 juni worden de wedstrijden gehouden in de gehele Achterhoek. Deze zijn gratis toegankelijk voor publiek.

                Sportlocaties Oost Gelre.
                SV Grol: voetbal
                Hamalandhal Lichtenvoorde: handbal
                Paardensportcentrum Lichtenvoorde: paardrijden
                Sporthal BMV in Mariënvelde: tafeltennis

                 Brouwhoes Bier Experience in Lievelde gaat open!

                 LIEVELDE – De Achterhoek is vanaf heden een echte attractie rijker. Brouwhoes Bier Experience opent namelijk op vrijdagavond 15 juni haar deuren op het terrein van Erve Kots in Lievelde. Liefhebbers van bier, trotse Achterhoekers, families, vriendengroepen en toeristen hebben er vanaf dit weekend weer een favoriete plek bij. De experience biedt een unieke ontdekkingsreis voor jong en oud waarin op interactieve manier het brouwproces te ontdekken is.

                 Het Brouwhoes is niet zo maar een experience, maar rust op het speciale verleden van bier, de Achterhoek, maar ook zeker op Erve Kots, als verblijfplaats voor Prins Frederik Hendrik tijdens de 80-jarige oorlog. Bij Brouwhoes Bier Experience gaat het niet nadrukkelijk om het brouwen van bieren, maar richt zich meer op het ontdekken en ervaren van bier. Vraag je maar eens af: Waarom smaakt een biertje nou zo? Op basis waarvan is dit gebaseerd en hoe wordt nou überhaupt dat biertje gebrouwen? Daar kom je bij onze unieke bier experience op een interactieve manier achter. Dat maakt het leuk en leerzaam voor zowel bierdrinkers als niet-bierdrinkers. Veel meer dan een rondje lopen door een brouwerij dus!

                 Verrassende bier experience
                 Op verschillende interactieve manieren maak je kennis met de brouwerij en het brouwproces van unieke soorten bieren. Uniek omdat deze bieren door Ben Weenink, de eigenaar van de experience, zelf worden gebrouwen. Je kent deze misschien wel van Herberg Erve Kots, de Stadschpomp en het Huys van Frederik Hendrik, maar vanaf 16 juni is het verhaal achter Stadschschemer, Stadschglorie en Frederik Hendrik.

                 Pilsner te ontdekken in de experience!
                 Wie denkt dat Brouwhoes Bier Experience enkel een leerzaam en leuk museum is heeft het mis. De experience is namelijk meer dat dat. Nadat je de ontdekkingsreis zelf hebt ervaren kom je namelijk uit bij een gezellige bar, waar je de ontdekte biertjes zelf kunt proeven. Deze bar is daarnaast ook zonder toegang aan de experience te bezoeken!

                 Gezellige opening
                 Brouwehoes Bier Experience nodigt iedereen van harte uit om een kijkje te nemen bij deze nieuwe trekpleister in Lievelde. Naar een inkijk in het resultaat kunnen de aanwezigen ook genieten van live muziek en veel gezelligheid. Vanaf 18:00 uur zijn de deuren van Brouwhoes Bier Experience open voor het grote publiek. Hopelijk kunnen wij vele geïnteresseerden te verwelkomen op het terrein van Erve Kots. Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom de bouw én de opening van Brouwhoes Bier Experience? http://brouwhoesachterhoek.nl

                  Mantelzorgcafé in Oost Gelre – Tref- en informatiepunt voor mantelzorgers

                  OICHTENVOORDE – Op dinsdagmiddag 26 juni 2018 is er weer een bijeenkomst van het Mantelzorgcafé. Deze keer kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten in ‘Hotel Restaurant ’t Zwaantje’, Zieuwentseweg 1 te Lichtenvoorde van 14.00 – 15.30 uur.
                  Iedereen die intensief of langdurig zorgt voor iemand, een ouder, een kind, partner of iemand anders uit de omgeving, is mantelzorger. Soms komen mantelzorgers voor uitdagingen te staan en kan het emotioneel zwaar worden. Praten daarover kan helpen om de zorg vol te houden. Andere mantelzorgers begrijpen u maar al te goed.

                  Mantelzorgcafé
                  U bent daarom van harte welkom in het Mantelzorgcafé, georganiseerd door VIT-hulp bij mantelzorg. Dé plek om andere mantelzorgers te ontmoeten in een ongedwongen sfeer. De mantelzorgconsulent is uw gastvrouw. Zij ontvangt iedereen met een kopje koffie of thee en kan uw vragen beantwoorden.
                  Iedere maand kunt u terecht bij het Mantelzorgcafé.

                  Informatie
                  U kunt alle gegevens over deze bijeenkomsten ook vinden op www.vithulpbijmantelzorg.nl.
                  Opgave hiervoor is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden en de koffie/thee krijgt u aangeboden. Meer weten? Bel (0544) 82 00 00 of mail info@vithulpbijmantelzorg.nl.