Categoriearchief: Politiek

Onbegrijpelijke beslissing gemeenteraad Oost Gelre over sloop Rabobank en de zwemvoorziening Marveld Groenlo.

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 21 mei heeft de gemeenteraad de onbegrijpelijke beslissing genomen om het Rabobank-gebouw in Lichtenvoorde te slopen voor de aanleg van ongeveer 50 parkeerplaatsen.

Hiervoor moet het gebouw dat door de gemeente aangekocht is voor ongeveer 2,5 miljoen euro, per direct worden afgeschreven.
De huidige boekwaarde is 1,2 miljoen euro. Dit bedrag zal dan worden onttrokken aan de belegde reserves van de gemeente Oost Gelre.
D66 Oost Gelre stelde zich op het standpunt dat dit zuivere kapitaalsvernietiging is. Bij de beslissing over verbouw van het gemeentehuis is de verkoop van het Rabobank-gebouw juist een belangrijk doorslaggevend argument geweest. Om nu te slopen en niet te verkopen is een regelrechte
schendig van de beloften die door het college aan de raad zijn gemaakt.
D66 Oost Gelre heeft in de raad alles uit de kast gehaald om deze sloop te voorkomen.

De overeenkomst met Marveld over een zwemvoorziening in Groenlo was een tweede agendapunt waarbij een meerderheid van de raad van mening was dat dit zou moeten kunnen.
D66 gaf aan dat dit besluit verkeerd is. Zeker gezien de lange looptijd waar Oost Gelre zich aan vastlegt.
93 % van onze inwoners vinden een zwemvoorziening een basisvoorziening.
D66 Oost Gelre vindt het zelfs een gemeentelijke basisvoorziening.
Maar dan wel een moderne zwemvoorziening voor geheel Oost Gelre.
Door nu voor de periode van 20 jaar een overeenkomst met Marveld aan te gaan is een belangrijke weg afgesloten om tot een goede zwemvoorziening voor heel Oost Gelre te komen.
De afgesloten overeenkomst verplicht de gemeente Oost Gelre om jaarlijks een bedrag van € 225.000, – over te maken aan Marveld.
Dit is totaal 4,5 miljoen euro. Mocht blijken dat bij het aflopen van het contract van Meekenesch dit zwembad in Lichtenvoorde alleen open kan blijven met een grote investering is de kans groot dat Meekenesch op termijn zal worden gesloten. Een zwemvoorziening in Lichtenvoorde is dan onmogelijk vanwege de financiële verplichtingen aan Marveld.
De beide besluiten zijn tevens onbegrijpelijk omdat de gemeente Oost Gelre zich in financieel zwaar weer bevindt. D66 vreest dat de financiële consequenties van deze beslissingen bij de begroting van 2020 op de burgers van Oost Gelre via bezuinigen en eventuele verhogingen zal worden afgewenteld.

R. van der Meulen r.vandermeulen@oostgelre.nl 06 – 40 60 61 71

Staatssecretaris Tamara van Ark in Winterswijk

Staatssecretaris Tamara van Ark: “Cultuurverschillen Duitsland-Nederland overbruggen om nog meer samen te doen!”

WINTERSWIJK – “Ich belle dich” was één van de uitspraken waar de deelnemers aan de Flits-workshop ‘Cultuurverschillen Duitsland-Nederland’ vandaag in Winterswijk hard om moesten lachen. En dat gold ook voor deelnemer Tamara van Ark, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Deze workshop bracht nog weer eens goed in beeld hoe makkelijk het is om kleine misverstanden over en weer te voorkomen. Grensoverschrijdende samenwerking is van groot belang.

Een goede afstemming tussen Duitsland en Nederland over de arbeidsmarkt en het onderwijs biedt veel kansen voor met name de Achterhoek. En alles valt of staat met de manier waarop met elkaar wordt gecommuniceerd. Ze zijn er echt de cultuurverschillen en je kunt er maar beter goed op voorbereid zijn!”, aldus Van Ark.

Tijdens de viering van de Internationale Vrouwendag vorig jaar maart in Bocholt in samenwerking met de Achterhoek, was de Staatssecretaris een van de sprekers en ook daar benadrukte zij het belang van goede internationale contacten. De GrensInfoPunten (GIP’s) spelen daarin een grote rol. Van Ark: “Dit Kabinet ziet het belang van deze GrensInfoPunten en wil hierin investeren. Steeds meer grens-pendelaars kloppen daar aan voor persoonlijk advies op maat met diverse vragen over wonen en werken over de grens. Vandaag heb ik nog wat meer informatie gekregen over de opgedane ervaringen onder andere van Burgemeester Joris Bengevoord die als voorzitter van de Commissie Grens van de Regio Achterhoek veel contact heeft met Duitsland”.
Nicky Eppich, Public Affairs & Internationaal gemeente Winterswijk en oprichter van de Grenzhoppers: “Als kandidaat nummer 5 op de VVD-lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen zie ik het stimuleren van de grensoverschrijdende samenwerking als een van de mooie uitdagingen. En ik zie dat het potentie heeft. We hebben het Grenzhoppers-netwerk opgericht waarmee we op alle vlakken contacten leggen tussen Nederland en Duitsland. Diverse enthousiaste mensen uit de grensstreek zorgen dat dit netwerk bloeit en groeit. Als verrassing heeft onze Staatssecretaris Bürgermeister der Gemeinde Südlohn/Oeding, de heer Christian Vedder in het zonnetje gezet als bijzondere doener.

Hij is een van de drijvende krachten achter de Grenzhoppers en daarom heeft hij vandaag een bijzonder cadeau overhandigd gekregen; namelijk de Achterhoekse vlag!” Jan Markink, VVD-lijsttrekker voor de provinciale Statenverkiezingen van 20 maart a.s.: “Het is mooi dat we zulke goede contacten met Duitsland onderhouden, ook de provincie Gelderland investeert hierin. Behalve dat we aandacht moeten blijven houden voor het belang van het leren van de Duitse taal in ons onderwijs, is het goed om kunnen gaan met de cultuurverschillen ook heel waardevol.”

Bijzonder gewoon …

De Staatssecretaris begon haar bezoek op zondag 17 maart aan de Achterhoek om 12.00 uur bij Lunchcafé Bijzonder Gewoon in Winterswijk waar zij van harte welkom werd geheten door medewerkers Pim, Manon en Femke. Daar maakte zij kennis met het mooie concept van eigenaresse Myrthe Sikkink die haar droom heeft gerealiseerd. Van Ark: “Telkens opnieuw word ik blij als ik zie met hoeveel liefde en passie er ruimte wordt gecreëerd voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Myrthe verdient het dan ook, om naast een groot applaus van ons allemaal dit vaasje uitgereikt te krijgen.”

Tijdens het overhandigen van de bloemen, barstte de confetti-kanonnen los en de Staatssecretaris was een van de eerste die de bezem pakte om het lunchcafé weer netjes achter te kunnen laten.

Staatssecretaris Visser: “Achterhoekers staan met plezier in het leven”

DOETINCHEM – “Innovatiecentrum De Steck is echt een initiatief dat typerend is voor de Achterhoek. Hier ziet men mogelijkheden en deze worden dan ook benut. Daardoor kan een mooi initiatief van 9 ondernemers uitgroeien tot een prachtige broedplaats voor ondernemers in een bijzonder gebouw en
dat zonder overheidssubsidie!”, aldus Barbara Visser, Staatssecretaris van Defensie, tijdens haar werkbezoek aan Doetinchem.

De Staatssecretaris zette samen met Nicky Eppich, VVD-kandidaat nummer 5 voor de Provinciale Statenverkiezingen de ‘founding fathers’ van De Steck, waaronder Jan Nijendijk, Stefan Roelvink en Hanno Littink in het zonnetje. “Met veel plezier reik ik dit VVD-vaasje uit dat symbool staat voor Nederland. Met zeventien miljoen mensen moeten we dit vaasje goed vasthouden. Met iedereen die snapt dat we er met elkaar iets van moeten maken. Dat kan alleen als we naast elkaar en niet tegenover elkaar staan.” Nicky Eppich: “Enthousiaste ondernemers die naast het runnen van een bedrijf, ook nog eens hun schouders zetten onder een mooi idee en dat dan daadwerkelijk tot realisatie brengen, zijn daar een uitgelezen voorbeeld van. Dat verdient niet alleen een vaasje voor in de gezamenlijke ruimte maar ook een grote taart om met zijn allen te delen.”

Aan het einde van het werkbezoek aan Doetinchem dat ‘s ochtends begon bij het Graafschap College alwaar de Staatssecretaris de VEVA bezocht, de MBO-opleiding met militaire skills, was dit haar eindconclusie. “Het valt mij steeds weer op dat Achterhoekers omkijken naar een ander, voor elkaar willen zorgen en met plezier in het leven staan. Nergens in Nederland zie ik zoveel borden langs de weg die feesten aankondigen! Ik kijk terug op een ontzettend leuk bezoek aan de Achterhoek. Mooi om zoveel enthousiaste jonge toekomstige militairen te hebben mogen ontmoeten en kennis te hebben kunnen maken met De Steck en met de bijzondere samenwerking in de Achterhoek tussen de overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties”.

De Steck is een innovatieve broedplaats voor ondernemers, gevestigd in de oude bibliotheek van de gemeente Doetinchem, die na jaren leegstand, is omgebouwd tot een ‘0 op de meter’-bedrijfs- verzamelgebouw. Met behoud van de karakteristieke architectuur van de jaren’80 (ruwe betonbouw) is een duurzaam gebouw gerealiseerd, waaraan inmiddels meer dan vijftig bedrijven zich verbonden hebben. Zonder overheidssubsidie hebben negen ondernemers zich sterk gemaakt voor dit bijzondere initiatief. Zij hebben een plek gerealiseerd waar (fysiek) ondernemers, maatschappij en overheid elkaar treffen en samenwerken. Een aantal bedrijven heeft een vaste werkplek in het gebouw (zoals de AGEM (zie onderstaand) en Duoplan), anderen maken gebruik van de vergaderfaciliteiten of flexplekken. Ook de Regio Achterhoek verhuist binnenkort naar De Steck om vanuit daar te (net)werken. Door een intensieve samenwerking met kennisinstellingen in en ook buiten de regio, werken vanuit De Steck tientallen studenten aan opdrachten in de Achterhoek. Zij versterken hiermee de regionale bedrijven en vormen een front tegen de ontgroening.

CDA, ook voor het Waterschap Rijn en IJssel

Theo Donderwinkel kandidaat

Op 20 maart worden bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten ook nieuwe bestuursleden voor het Waterschap Rijn en IJssel gekozen. En ook hier kunt u kiezen voor vertrouwde, deskundige en betrokken CDA kandidaten. Met een jarenlange ervaring als fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Oost Gelre is CDA-kandidaat Theo Donderwinkel bij uitstek in staat om de belangen van de inwoners van de Oost Achterhoek binnen het Waterschap te behartigen. Bij het Waterschap gaat het natuurlijk om veiligheid, maar in de Oost Achterhoek zijn vooral waterkwaliteit (goede waterzuivering en schoon oppervlaktewater) en kwantiteit (afvoer van regenwater, maar ook vasthouden bij droogte) van groot belang.

En ook hier gaat het CDA voor duurzaamheid, betaalbaarheid en samenwerking. Met duurzaamheid streven we naar een permanente beschikbaarheid van voldoende, schoon en veilig water voor iedereen. Op de lange termijn willen we toe naar een gesloten kringloop en naar gebruik van duurzame energie. Dit betekent dat we moeten investeren in innovatieve duurzame technieken om te komen tot energie- en grondstofterugwinning. We moeten ons daarbij richten op lokale en regionale projecten waarbij nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen wordt gezocht. Denk bijvoorbeeld aan biovergisting bij zuiveringsinstallaties, maar ook het loskoppelen van de regenwaterafvoer van het riool waar dit kan.

Theo Donderwinkel wil dat er doelmatig en verantwoord met gemeenschapsgeld wordt omgegaan, lastenverhogingen zijn onwenselijk. Waterschappen moeten zich gaan richten op hun kerntaken. We moeten kunnen uitleggen hoeveel geld waaraan wordt uitgegeven en waarom dat nodig is. Maar ook dienen kosten over het algemeen te worden neergelegd bij de veroorzaker hiervan; solidair zijn betekent ook dat primair de vervuiler betaalt!

Het CDA kiest ook bij het Waterschap voor ‘de samenleving, niet de overheid’. Burgers, boeren en andere bedrijven moeten vanaf het begin worden betrokken bij oplossingen. Samen werken aan duurzame oplossingen; voor goed rioolbeheer, waterkwantiteit en waterkwaliteit Er dient intensief te worden samengewerkt met andere overheden en organisaties. Dit is ook de mening van de CDA statenfractie.  Niet alleen in Nederland, maar ook met onze oosterburen. Ieder vanuit zijn eigen expertise komen we samen tot de beste – en efficiëntste – oplossingen. Wanneer het in Duitsland goedkoper opgelost kan worden, moet het daar gebeuren.

Theo Donderwinkel is met zijn betrokkenheid, ervaring en uitstekende contacten op alle niveaus in de samenleving en de politiek vanuit het CDA als geen ander in staat om die gezamenlijke kracht en kennis de komende periode optimaal te gebruiken en in te zetten voor een goed waterbeheer in onze streek. En dat hij de belangen van de inwoners en natuur uitstekend weet te combineren, ook in internationaal verband, heeft Theo Donderwinkel al bewezen tijdens zijn jarenlange inspanningen binnen de Euregio Nederland Duitsland.

Theo, een mens midden in de samenleving waar de Oost Achterhoek op kan rekenen!

CDA en VVD praten verder over nieuw coalitieprogramma

OOST GELRE – Afgelopen week hebben Niek Bragt en Jos Hoenderboom namens het CDA met alle partijen in de raad verkennende gesprekken gevoerd over de samenwerkingsmogelijkheden. De uitkomsten van deze gesprekken zijn besproken binnen de CDA fractie en bestuur.

“Wij zijn tot het besluit gekomen dat gelet op de programmatische overeenkomsten en op het wederzijdse vertrouwen in een goede samenwerking, in eerste instantie gesproken gaat worden met de VVD om tot een coalitieakkoord te komen”, laten de heren weten.

De verkennende gesprekken met PvdA, D66, NL en OOG zijn open en constructief verlopen waarbij goed naar elkaar is geluisterd. Er zijn veel goede ideeën aangedragen die waar mogelijk meegenomen kunnen worden bij de totstandkoming van een nieuw coalitieprogramma.

“In de verdere besprekingen zullen we blijven streven naar een coalitieprogramma dat op een zo breed mogelijke steun kan rekenen en waarin naast de coalitie ook andere partijen zich in kunnen herkennen”.

De formerende gesprekken tussen het CDA en de VVD zullen de komende week opgestart worden.

CDA Oost Gelre neemt initiatief voor verkenning samenwerkingsmogelijkheden

OOST GELRE – Na de definitieve vaststelling van de verkiezingsuitslag in Oost Gelre heeft het CDA, als grootste fractie in de gemeenteraad het initiatief genomen tot verkenning van de samenwerkingsmogelijkheden. Hierover gaan zij met iedere fractie in gesprek.

De gesprekken zullen deze week starten.

“Wij willen het proces richting een nieuw coalitieprogramma zorgvuldig en met openheid naar ieders programmatische uitgangspunten vorm geven”, aldus CDA Oost Gelre .

Vloggend raadslid

GROENLO – Raadslid Paul Wallerbos, die sinds donderdagavond 29 maart zitting neemt voor OOG in de raad van Oost Gelre, zal de komende raadsperiode geregeld filmpjes plaatsen op zijn Facebook met de laatste ontwikkelingen uit de Oost Gelderse politiek. Dat maakte hij bekend in zijn eerste vlog, die hij afgelopen dinsdag op zijn Facebook plaatste.

Nieuwe raad Oost Gelre geinstalleerd

OOST GELRE – De gemeenteraad van Oost Gelre is donderdagavond 29 maart tijdens een extra raadsvergadering officieel geïnstalleerd. 21 raadsleden legden in het stadhuis in Groenlo, waar zich de raadszaal bevindt, de eed of belofte af.

Van de 21 raadsleden zijn er 14 die voor een tweede of langere termijn zitting nemen in de raad. Zeven raadsleden beginnen aan hun eerste termijn, die zal lopen tot 2022. Dit zijn Theo Krabben, René Plaggenburg, Freek Jansen, Paul Wallerbos, Frank Boschker, Ellen Ribbers en Annelies Donderwinkel. In de raad zitten 7 CDA-raadsleden, OOG en VVD hebben elk 5 raadsleden, PvdA heeft 2 raadsleden en het NLOG en D66 hebben elk 1 raadslid.

De langstzittende raadslid Richard klein Tank (nestor) is gekozen als plaatsvervanger voorzitter.

De volgende raadsleden hebben hun benoeming aanvaard:
CDA: Jos Hoenderboom, Theo Krabben, Marieke Frank, René Plaggenburg, Carla Heming-Borgijink en Niek Bragt en Walter Leemreize
OOG: René Hoijtink, Ronald Willering, José Konings-Penterman, Freek Jansen en Paul Wallerbos
VVD: Bart Porskamp, Kees Porskamp, Karel Bonsen, Frank Boschker en Ellen Ribbers
PvdA: Richard klein Tank en Annelies Donderwinkel
NLOG: Gerard klein Gunnewiek
D66: Jerry van der Meulen

Annelies van der Kolk informateur gemeente Bronckhorst

BRONCKHORST – De politieke partijen in de gemeente Bronckhorst hebben op voordracht van de grootste partij, het CDA, mevrouw Annelies van der Kolk gevraagd om op te treden als informateur voor de gemeente Bronckhorst. Zij brengt een ruime bestuurlijke achtergrond mee. Zij was lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland, fractievoorzitter van de Christen Unie en heeft meerdere waarnemingen voor burgemeestersfuncties op haar naam staan. Zo was zij waarnemend burgemeester van Harderwijk, Westervoort, Renswoude en op dit moment van Twenterand. In 2014 heeft zij als informateur voor Bronckhorst een dermate goede rol vervuld, dat de lijsttrekkers van Bronckhorst unaniem waren in de opdracht om de raad voor te stellen haar weer tot informateur te benoemen.

De heer Pelgrom, CDA: “Ik ben blij dat we, gesteund door de lijsttrekkers van de overige partijen in Bronckhorst, de informateur op een zo’n korte termijn kunnen benoemen. Wij hebben dan ook veel vertrouwen in mevrouw Van der Kolk. Zij zal de gesprekken op korte termijn starten.”

Haar opdracht als informateur is partijen te vinden die met een meerderheid in de raad in staat zijn een stabiele coalitie te vormen die in lijn is met de verkiezingsuitslag. Donderdag 29 maart 2018 stellen de partijen de opdracht aan de informateur vast.

Verkiezingsuitslag
CDA: 7 zetels
Gemeente Belangen Bronckhorst (GBB): 6 zetels
VVD 4 zetels
Partij van de Arbeid (PvdA): 2 zetels
GroenLinks: 3 zetels
Democraten 66: 2 zetels
ChristenUnie-SGP: 1 zetel

De partijen zullen een coalitie gaan vormen die met elkaar tenminste 13 van de 25 stemmen in de gemeenteraad vertegenwoordigt.
Nadat de informateur de voorkeuren voor samenwerking bij de partijen heeft geïnventariseerd, krijgen de partijen een advies over een te vormen coalitie. Als zij hierin zijn geslaagd en een coalitieakkoord hebben gesloten, gaan de partijen een college vormen.

Fracties gemeente Aalten stellen Raadsbreed programma 2018 – 2022 op

AALTEN – Een eerste afspraak hebben de fractievoorzitters van de raad van de gemeente Aalten – de gekozen raadsleden worden op donderdag 29 maart formeel geïnstalleerd – al met elkaar gemaakt. Voor de komende raadsperiode hebben zij de voorkeur uitgesproken om te werken vanuit een Raadsprogramma in plaats van een Coalitieprogramma. De fracties willen hiermee een brede betrokkenheid en verbinding tussen alle raadsfracties bevorderen. Daarnaast willen zij ruimte creëren voor een open debat. Ook verwachten zij dat met een Raadsprogramma de kaderstellende en opdrachtgevende rol van de raad ten opzichte van het college van burgemeester en wethouders beter tot zijn recht komt.

Werken vanuit een Raadsprogramma (ook wel Raadsagenda) is nieuw voor de gemeente Aalten. In het beoogde Raadsprogramma geeft de raad voor de komende bestuursperiode

(2018 – 2022) opdracht aan het college om een uitvoeringsprogramma op te stellen. De raad stelt hiervoor een aantal uitgangspunten vast en geeft de onderwerpen aan waarmee het college van burgemeester en wethouders aan de slag moet. Ook geeft zij de prioritering op hoofdlijnen aan. Er worden echter in het Raadsprogramma geen concrete oplossingen en antwoorden geformuleerd.

Eerste stap gezet
Het proces is nieuw voor de gemeente Aalten en de fracties. Daarom schakelen de fracties een politiek onafhankelijke procesbegeleider in die hen begeleidt bij het formuleren van een zo breed mogelijk Raadsprogramma. Binnenkort voeren de fractievoorzitters gesprekken met mogelijke kandidaten. Het streven is het Raadsprogramma binnen een maand (uiterlijk eind april) af te ronden.

Van Raadsprogramma naar uitvoeringsprogramma
Het college van burgemeester en wethouders werkt het Raadsprogramma uit tot een uitvoeringsprogramma, met concrete planning, prioriteitsstelling en budgetten. Het uitvoeringsprogramma wordt door het college ter vaststelling aan de Raad aangeboden.

Nog geen coalitiebespreking
De wens en het voornemen om te gaan werken met een Raadsprogramma betekent ook dat het college voor de komende raadsperiode pas wordt geformeerd nadat er een akkoord is op het Raadsprogramma.

Onderscheidingen voor vertrekkende raadsleden

OOST GELRE – Woensdag 28 maart heeft burgemeester Annette Bronsvoort twee Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan raadsleden die aftreden. Hans Bongers uit Groenlo en Theo Donderwinkel uit Lichtenvoorde werden gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun werk als volksvertegenwoordiger.

2003 – heden Hans Bongers uit Groenlo

Ruim 15 jaar verricht Hans Bongers raadswerk namens de Onafhankelijken Oost Gelre. Hij stopt na ruim 15 jaar met zijn werk als volksvertegenwoordiger.

Begonnen in de voormalige gemeente Groenlo voor de lokale partij Actiecentrum Groenlo en na de  herindeling vanaf 2007 voor Onafhankelijken Oost Gelre.

Hans is jarenlang voorzitter geweest van de commissie Maatschappij en Bestuur en daarna voorzitter van de raadscommissie.

2005 – 2018 Theo Donderwinkel uit Lichtenvoorde

Theo heeft vanaf 2005, ruim 3 periodes raadswerk verricht voor het CDA.  Hij wordt dan fractievoorzitter en houdt zich namens het CDA met veel algemene zaken bezig. Altijd bevlogen en met veel kennis van zaken. Als aanspreekpunt voor  de inwoners kon hij zaken die leefden in de samenleving vertalen naar de politiek. Hij is voorzitter van het Audit committee en dhr. Donderwinkel heeft zitting namens Oost Gelre in de Euregio. Naast de Koninklijke Onderscheiding ontvangt de heer Donderwinkel de gemeentelijke onderscheiding.

Defungeren andere raadsleden

2010 – heden Alfred Wopereis Marienvelde

In de raad namens de VVD.  2014 al de gemeentelijke onderscheiding ontvangen. En na stoppen in 2016 weer begonnen.

2010 – heden Frits Schmidt  Harreveld

Fractievoorzitter van OOG vanaf 2010. Ontvangt nu de gemeentelijke onderscheiding van Oost Gelre.

2014 – heden Carolien Sonderen Harreveld

Raadslid voor OOG vanaf 2014. Zij ontvangt de gemeentelijke onderscheiding.

2010 – heden Yvonne Winkel   Groenlo

Raadslid namens het CDA.  Voor haar vele jaren raadswerk ontvangt zij de gemeentelijke onderscheiding.

2014- heden Toon Hulshof  Lievelde

4 jaar raadslid namens het CDA. Voor zijn werk ontvangt hij de gemeentelijke onderscheiding.

2010- heden Peter Baks  uit Lichtenvoorde

Raadslid voor de PvdA sinds 2010. Ook hij ontvangt de gemeentelijke onderscheiding.

2010- heden Jos Wolterink uit Lichtenvoorde

Raadslid sinds 2010. Vanaf 2013 voor de Nieuwe Liberalen Oost Gelre. Ontvangt voor zijn werk de gemeentelijke onderscheiding.

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezing

AALTEN – Vrijdagochtend 23 maart is de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 bekend gemaakt door het hoofdstembureau. Er zijn 21 maart 12690 kiesgerechtigden naar de stembureaus geweest om hun stem uit te brengen. Dat is een opkomstpercentage van 59,15%. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 was dat 59,02 %.

Nieuw dit jaar was de Stembus. Een mobiel stembureau reed langs verschillende locaties in de gemeente waar geen stembureau was én gaf reizigers de gelegenheid extra vroeg te stemmen: om 6.15 uur ’s morgens stond de Stembus al bij het station in Aalten. Vooral in Dale was de Stembus een succes. Hier brachten maar liefst 100 mensen hun stem uit. In totaal hebben 262 mensen hun stem uitgebracht in de Stembus.

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018
Lijstnr. Partijnaam Aantal stemmen Aantal zetels Zetelwinst/-verlies
1. CDA 3.536 6 -1
2. GemeenteBelangen 3.063 5 +1
3. Progressieve Partij 1.658 3
4. VVD 1.543 3 +1
5. HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging 678 1 -1
6. ChristenUnie 939 1 -1
7. Democraten 66 1.186 2 +2
Totaal geldige stemmen 12.603
Blanco stembiljetten 52
Ongeldige stembiljetten 35
Totaal stembiljetten 12.690

 

Referendum

De uitslag van het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 is:

   
Aantal geldige stemmen voor de wet of het verdrag 5974
Aantal geldige stemmen tegen de wet of het verdrag 5118
Aantal blanco stemmen 594
Aantal ongeldige stemmen 35

Aangepaste voorlopige uitslag leidt tot andere zetelverdeling

De aangepaste voorlopige vaststelling van de uitslag van de verkiezingen heeft geleid tot een aanpassing van de voorlopige zetelverdeling, zoals die op de verkiezingsavond bekend is gemaakt. Dat betekent dat het CDA van 8 naar 7 zetels gaat en de VVD van 4 naar 5 zetels gaat. De overige partijen behouden het aantal zetels zoals dat in de voorlopige uitslag bekend is gemaakt.

De verklaring voor deze aanpassing van de zetelverdeling zit in de toekenning van de zogenaamde restzetels. Op basis van de kiesdeler worden via een vastgestelde rekenformule de restzetels toegekend. In Oost Gelre ging het om 3 van de 21 zetels die als restzetel over de partijen verdeeld moesten worden. Na een zorgvuldige doorrekening is de 3e restzetel alsnog toegekend aan de VVD.

Zetelverdeling
Daarmee is de zetelverdeling op basis van de verkiezingsuitslag nu als volgt:

CDA :7
OOG: 5
VVD: 5
NLOG: 1
PvdA: 2
D66: 1

Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen Bronckhorst

Aantal stemmen Aantal zetels    Aantal zetels 2014
CDA 4506 7 – 8
VVD 3110 4 – 5
GBB 4126 6 – 4
PvdA 1602 2 – 3
D66 1555 2 – 3
GroenLinks 2210 3 – 2
ChristenUnie/SGP  865 1 – 0

Blanco      94
Ongeldig    33

Opkomst 2018:  61,21%
Opkomst 2014:  58,09%

Op 23 maart na de openbare zitting van het centraal stembureau maken wij de definitieve uitslagen bekend.

Referendum Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv):
Opkomst: 57,76%
Voor: 8816
Tegen: 7275
Blanco:  794
Ongeldig:    53

CDA wint verkiezing in Oost Gelre

OOST GELRE – Woensdag 21 maart kon er in 18 stembureaus in de gemeente Oost Gelre worden gestemd. 13.941 inwoners uit Oost Gelre hebben de weg naar een stembureau afgelegd en daarmee is het opkomst percentage 59,44%.

Totaal aantal stemmen per partij:
CDA: 4699
OOG: 3263
VVD: 2932
NLOG: 943
PvdA:1204
D66: 900

Dit is de voorlopige zetelverdeling:
CDA: 8
OOG: 5
VVD: 4
NLOG: 1
PvdA: 2
D66: 1

Op vrijdag 23 maart 2018, om 10.00 uur, maakt burgemeester Annette Bronsvoort de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 bekend.

Inzet Stembus en andere activiteiten rondom gemeenteraadsverkiezingen

AALTEN – Gemeente Aalten vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk kiesgerechtigde inwoners daadwerkelijk hun stem uit gaan brengen op 21 maart. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt er op verschillende momenten bijzondere aandacht aan de verkiezingen besteed. Op de verkiezingsdag zelf rijdt er een Stembus (mobiel stembureau) door de gemeente om het mensen makkelijker te maken om te stemmen en daarmee de opkomst te verhogen.

Een opvallende, tot stembureau omgebouwde, Amerikaanse schoolbus rijdt 21 maart langs verschillende locaties in de gemeente waar geen stembureau is én biedt reizigers de gelegenheid extra vroeg te stemmen: om 6.15 uur ’s morgens parkeert de Stembus al bij het station in Aalten. Hier zal burgemeester Stapelkamp als eerste kiesgerechtigde zijn stem uitbrengen. Vanaf het station rijdt de Stembus achtereenvolgens naar de parkeerplaats bij de Jumbo in Dinxperlo, de Jumbo in Aalten, opnieuw naar het station in Aalten en naar het Romienendal in Dale, om van 20.15 tot 21.00 uur te eindigen bij het gemeentehuis op de Markt.

Overigens is het voor de inwoners van het buurtschap Dale de eerste keer in 100 jaar dat zij hun stem zo dicht bij huis uit kunnen brengen.

Stemwijzer
Sinds 14 februari is de Stemwijzer gemeente Aalten actief. Inmiddels heeft bijna 15% van de kiesgerechtigden de stellingen op de Stemwijzer ingevuld ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is fors hoger dat het landelijk gemiddelde van gemeenten die een Stemwijzer inzetten in de aanloop naar de verkiezingen. Die ligt net iets boven de 11%.

De Stemwijzer gemeente Aalten blijft tot en met 21 maart actief: www.aalten.stemwijzer.nl.

Oproep jongeren
Jongeren in de gemeente Aalten die dit jaar voor het eerst mogen stemmen, hebben een oproep van burgemeester Stapelkamp ontvangen in de vorm van een opvallende (ansicht)kaart.

Verkiezingsdebat Gelderlander
Dinsdag 13 maart 2018 is gemeente Aalten gastheer voor het Verkiezingsdebat van De Gelderlander. Lijsttrekkers van CDA, GB, PP, HMV, CU, VVD en D66 zijn bij het debat aanwezig. Aanvang 19.30 uur. Inwoners zijn welkom om het debat te volgen in het Bestuurscentrum van het gemeentehuis in Aalten of rechtstreeks online via: www.aalten.nl/online.

Verkiezingsavond
Woensdag 21 maart om 21.00 uur sluiten de stembussen en worden de stemmen geteld. Geïnteresseerden kunnen de uitslagen per stembureau vanaf 21.00 uur volgen vanuit het Bestuurscentrum in het gemeentehuis aan de Markt in Aalten. Het Bestuurscentrum wordt hiervoor omgebouwd tot ‘huiskamer’, waar met beeld en geluid verslag wordt gedaan van het verloop van de verkiezingsdag, waar lijsttrekkers en politiek betrokkenen worden geïnterviewd en waar uitgebreid (na)gesproken wordt over de (tussentijdse) resultaten. De verkiezingsavond is openbaar toegankelijk. Voor wie het liever vanuit huis wil volgen is er een live uitzending via de radio- en tv-kanalen van Aladna FM.

Tour Tweede Kamerleden door de Achterhoek

CDA-Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt, Jaco Geurts en Evert Jan Slootweg toeren 16 maart door de Oost Achterhoek. De afdelingen van het CDA van Aalten-Dinxperlo, Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland ontvangen de Tweede Kamerleden. Iedereen is welkom om mee te gaan.

Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur – 11.00 uur. Start in Dinxperlo, Careaz Dr Jenny – Veensgracht 1
Ontvangst door mevrouw Thea Meijnen
Onderwerpen die aan de orde komen: grensoverschrijdende elektrokar, veiligheid en samenwerking politie/polizei – brandweer/Feuerwehr, pilot acute zorg.
Reistijd 11.00 uur tot 11.30 uur

11.30 uur – 12.30 uur
Winterswijk – Miste, camping De Twee Bruggen, Meenkmolenweg 13 – Winterswijk/Miste
Ontvangst door de heer Hendrik Jan Mensink, eigenaar. Hij geeft een toelichting op zijn bedrijf de toeristische ontwikkeling in de Achterhoek

Daarnaast zal Alfred Scholten, van melkveebedrijf Scholten, u kort bijpraten over zijn deelname in meerdere onderzoeksprojecten naar de nitraatbelasting in landbouwgrond. Dit doet hij samen met Vitens, Vruchtbare Kringloop en EuroDairy.
Van 12.00 uur tot 12.30 uur is er een gelegenheid om met de Kamerleden te spreken.
Reistijd 12.30 uur tot 13.00 uur

13.00 uur – 14.00 uur
Ruurlo, bezoek aan Bronkhorst Hightech, Nijverheidsstraat 1a – Ruurlo
Ontvangst door de heer Henk Tappel, algemeen directeur
Reistijd 14.00 uur tot 14.30 uur

14.30 uur – 15.30 uur
Groenlo
Ontvangst op de Markt en aansluitend bezoek nieuwbouw locatie Mueller Europa op de Laarberg. We worden ontvangen door algemeen directeur, de heer Van Gorkum. Namens Heembouw zal de heer Van Balen een toelichting geven op de lean methode bij het bouwen van de nieuwe fabriek.
Sluiting 15.30 uur

De CDA afdelingen Aalten-Dinxperlo, Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland nodigen u graag uit hierbij aanwezig te zijn.
Wilt u zich melden bij de betreffende afdeling? Uiteraard is het ook mogelijk om de hele tour mee te gaan.
Voor het bezoek in Dinxperlo: F.diersen@aalten.nl
Voor het bezoek in Winterswijk- Miste: Info@cdawinterswijk.nl
Voor het bezoek in Groenlo: CDAoostgelre@gmail.com
Voor het bezoek in Ruurlo: Info@berkelland.cda.nl

Jaco Geurts is woordvoerder op de volgende terreinen: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Water
Evert Jan Slootweg is woordvoerder care, algemeen beleid en AOW
Pieter Omtzigt is woordvoerder Fiscale Zaken, EMU, Euro, Bankenunie, Ecofin, EuZa (alles), Pensioenen

Burgemeester Annette Bronsvoort stapt met jongeren de bus in (video)

“Belangrijk dat jongeren gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart”

Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre stapte vorige week in op buslijn 74 en ging het gesprek aan met jongeren over de verkiezingen: “Het was leuk en waardevol om op deze manier de jonge generatie op te zoeken.”

Burgemeester Bronsvoort: “Jonge kiezers weten de weg naar de stembus moeilijk te vinden. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 bleef met name de opkomst onder jonge kiezers achter. Terwijl het ontzettend belangrijk is dat onze jonge inwoners van zich laten horen. Zo worden ook hun belangen goed vertegenwoordigd in de nieuwe gemeenteraad.”

Veel bereidheid om te gaan stemmen
“Jongeren weten heel goed wat zij belangrijk vinden, bijvoorbeeld als het gaat om thema’s als duurzaamheid en wonen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn helaas nog niet bij iedereen even goed onder de aandacht. Uit de gesprekken merkte ik dat er soms behoefte is aan meer informatie. Ze hebben vragen als ‘Op wie kan ik stemmen?’ en ‘Wat bereik ík daarmee?’ Als je dat goed uitlegt, blijkt dat ook bij jongeren veel bereidheid is om te gaan stemmen”, aldus de burgemeester.

Persoonlijke boodschap
Alle jongeren in Oost Gelre die op 21 maart voor het eerst voor de gemeenteraad mogen stemmen ontvangen deze week een kaart met een persoonlijke boodschap van de burgemeester in de brievenbus. “En van het ritje in de bus is een filmpje gemaakt dat ik ga delen via de sociale media. Zo hoop ik onze jongeren het zetje te geven om ook naar de stembus te gaan.”

VVD: “Bouwstop Achterhoek moet eindigen!”

Knellende provinciale woonafspraken leiden tot krimp in Achterhoek

VVD-ers uit de 7 Achterhoekse gemeenten roepen de provincie op om de knellende regels rondom het aantal te bouwen woningen los te laten. “Doordat te lang niet is geanticipeerd op ontwikkelingen, moet er nu een fikse inhaalslag worden gemaakt. De vraag naar woningen moet leidend zijn en niet de maximale aantallen” dat is de conclusie tijdens het overleg dat zaterdag 24 februari jl. plaatsvond met landelijk woordvoerder ‘Wonen en bouwen’ van de VVD Daniel Koerhuis.

Lokaal flexibel inspelen op behoefte
“Overal blijkt uit dat de economie ook in de Achterhoek flink aantrekt. Het is belangrijk dat de regio een compleet en aantrekkelijk pakket kan bieden: volop werkgelegenheid, goede verbindingen zowel over de weg, via het spoor en digitaal maar ook voldoende en passende woonruimte. Bedrijven staan te trappelen om uit te breiden maar omdat er voor nieuwe werknemers niet voldoende gewilde woningen zijn, stagneert de ontwikkeling of kijkt men zelfs naar groeimogelijkheden buiten de Achterhoek. Daarom willen wij dat er maatwerk komt en lokaal flexibel ingespeeld kan worden op de actuele vraag”, aldus de Achterhoekse liberalen.

Gelderland heeft meest knellende woonafspraken van Nederland
VVD Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis: “Het is opvallend dat Gelderland de meest knellende woonafspraken van heel Nederland heeft. In het gesprek met de Achterhoekse VVD-ers werd mij opnieuw duidelijk dat we nu echt iets moeten doen! Daarom ben ik blij dat minister Ollongren aan mij heeft toegezegd dat zij de provincie gaat oproepen om 100.000 woningen te bouwen, waarvan natuurlijk voldoende in de Achterhoek. Een eigen huis is tenslotte belangrijk voor iedereen!”

Verduurzamingsopgave

Het klimaat is belangrijk. De lokale VVD-ers geven aan dat de woningbouwcorporaties in de afgelopen jaren te weinig verantwoordelijkheid genomen hebben om huizen te bouwen en bestaande huizen duurzamer te maken. Daardoor ligt er nu een grote verduurzamingsopgave.

Bescheiden rol overheid

De overheid heeft ook voor wat betreft het woon-beleid maar een heel bescheiden rol, geven de liberalen aan. Er leven diverse goede ideeën in onze dorpen en steden die ruim baan zouden moeten krijgen. Jongeren moeten kunnen starten zoals zij zelf willen en ouderen moeten geholpen worden om zo lang mogelijk in hun eigen woning te kunnen blijven wonen. De starre omgang met bijvoorbeeld de vraag om woningsplitsing leidt tot leegstand en verpaupering buiten de dorpen. Daarom kiezen de lokale liberalen nu samen met Daniel Koerhuis voor doen. Niet langer praten maar nu concrete stappen zetten om mensen de ruimte te bieden te kunnen wonen zoals zij dat willen.

Tweede Kamerlid Rik Grasshof ondersteunt verzet tegen megamestvergister Groenlo.

GROENLO – Afgelopen vrijdag heeft woordvoerder Paul Wallerbos namens de aktiegroep “Megamestvergister Groenlo NEE” een petitie aangeboden aan 2e Kamerlid Rik Grasshof. De petitie roept 2e Kamerleden op om de vergunning voor de bouw van de omstreden mestfabriek op De Laarberg in Groenlo niet te verlenen.

Wallerbos overhandigde de petitie tijdens een bezoek van Groen Links aan de mestfabriek van Groot Zevert in Beltrum. Daar werd door Groot Zevert een debat georganiseerd tussen Groen Links, Groot Zevert en For Farmers over de zin en onzin van mestvergisting.

2e Kamerlid Rik Grasshof gaf aan dat hij de petitie van harte ondersteunt: “Groen Links blijft zeer kritisch op mestvergisting, de echte oplossing ligt in kringlooplandbouw. Wij snappen heel goed de bezorgdheid die leeft onder de Groenlose bevolking, het wordt een enorme mestfabriek”.

Wallerbos, die beroepsmatig duurzaamheidsspecialist is, deed zelf ook mee in het debat (dat in goede onderlinge verstandhouding verliep) en benadrukte nog eens dat mestfabrieken te rooskleurig worden afgeschilderd als energiefabrieken en kringloopoplossingen.

“Inmiddels is duidelijk dat de mestfabriek in Groenlo, de grootste in de EU, geen lokale duurzame energie oplevert, maar door de enorme schaalgrootte wel een gevaar vormt voor omwonenden en bedrijven. Mijn mening werd vandaag deels ondersteund door een aantal aanwezige mestverwerkingsspecialisten die op een aantal punten onze bezorgdheid delen over de financiële haalbaarheid en omgevingsrisico’s van de megalomane plannen in Groenlo”, aldus Wallerbos.