Categoriearchief: Zwolle

Recordweer in september

Ook deze woensdag gaat recordwarm verlopen. De hoogste maximumtemperatuur ooit gemeten op 14 september is tot nu toe in het jaar 1964 geweest, het werd toen 28,2 graden. Volgens MeteoGroup worden vanmiddag temperaturen van 31 graden verwacht in De Bilt.

Septemberrecords
Gisterenwerden niet alleen dagrecords, maar zelfs maandrecords verbroken. Grote delen van Gelderland en Brabant hadden bijvoorbeeld de hoogste temperatuur ooit gemeten in de septembermaand. Ook vandaag is het stralend zonnig en loopt de temperatuur razendsnel op. Het wordt uiteindelijk op de meeste plaatsen 30 tot 33 graden.

Aan zee tropennacht
We starten al bijzonder mild, Om 06.00 uur vanochtend was het bijvoorbeeld in Vlissingen nog 23 graden. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat weerstation Vlissingen vandaag het record breekt van de hoogste minimumtemperatuur ooit gemeten in de septembermaand. Dat gebeurde gisteren al, maar wordt vandaag zeer waarschijnlijk scherper gesteld.

Meer informatie: MeteoGroup
www.weer.nl
www.meteogroup.com

Recordwarme septembernacht

Hier en daar langs de westkust is de temperatuur volgens MeteoGroup, de afgelopen nacht nog nooit zo hoog gebleven in september. In Den Helder lag de minimumtemperatuur op 19,8 graden, waarmee het oude record van 5 september 1949 met 19,0 graden, ruim werd verbroken.

In Vlissingen werd het zelfs niet kouder dan 20,8 graden, waarmee het oude record, ook van 5 september 1949, met 0,9 graden werd verbroken.

Wellicht dat we vandaag overdag het septemberrecord voor wat betreft de maximumtemperatuur gaan benaderen of verbreken. Volgens MeteoGroup volgt er morgen een vergelijkbare zwoele nacht en ook snikhete dag. Pas vrijdag zal de hitte worden verdreven.

Meer informatie: MeteoGroup
www.weer.nl
www.meteogroup.com

IVN-wandeling “Langs de groene grens” van de Leemputten en Zwillbrocker Venn.

GROENLO – De IVN afdeling Oost Achterhoek organiseert op zondag 18 september om 14.00 uur weer een natuurexcursie, en wel naar de Leemputten en het Zwillbrocker Venn. Start: parkeerplaats Haak en Hoek, Holterhoekseweg 6, 7142 HZ Groenlo. Volg eventueel de IVN-borden.

Landen liggen vaak ‘met de ruggen tegen elkaar’. Stedelijke en andere activiteiten zijn centraal gesitueerd. Hoe dichter bij de grens, hoe minder plaatsen en hoe meer groen we tegenkomen. Met als mooi voordeel: meer ruimte voor de natuur. Resultaat: een groene grens.
Op de grens van de Achterhoek met Münsterland lagen bovendien van oudsher uitgestrekte veengebieden met veelal natte hei. Deze waren zo onbegaanbaar dat er nauwelijks grensoverschrijdende wegen zijn.

In de leemputten werd vroeger de miocene klei afgegraven voor baksteen- en dakpannenfabricage. De putten waren vermaard door de vondsten, met name van haaientanden. Nu is het een natuurgebied. Over de groene grens kun je naar het hoogveen bij Zwilbrock lopen.
Het Zwillbrocker Venn ontstond door het turfsteken. Het gebied wordt al vele duizenden jaren bewoond. Langs de rand van het veen wijzen bodemvondsten op bewoning in de oude steentijd (ca. 10.000 v.Chr.).Het natuurgebied omvat zowel bos als moerasgebied.

Hoe groen het Zwillbrocker Venn en de Leemputten zijn, mede als gevolg van de ligging nabij de grens, bekijken we tijdens deze excursie.

Laarzen of hoge schoenen zeer aanbevolen! De excursie duurt ruim twee uur.
Deelname is gratis, voor de consumptie wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Voor inlichtingen kunt u bellen met: André Hendriks, 0544-352043.

Septemberzomer

Met temperaturen die begin volgende week kunnen oplopen tot lokaal 30 graden, heeft deze septembermaand zomerse allures. De eerste week is gemiddeld gezien ruim 3 graden te warm verlopen en bracht landelijk gezien al drie zomerse dagen van 25 graden of meer met zich mee. Hoe anders was dat vorig jaar. Toen ging de herfst al vroeg van start en werd in de gehele septembermaand nergens de 22 graden aangetikt.

Tropisch
Het mooie en warme weer van de afgelopen tijd heeft alles te maken met hogedrukgebieden, die telkens opnieuw onze omgeving opzoeken. Daardoor is het rustig en warm weer, met veel zonneschijn. Zodra het ene hogedrukgebied het andere afwisselt, is er eventjes een dag waarop een storing kan passeren. Dat gebeurt zondag met wat meer bewolking en een zeer plaatselijk buitje. Vanaf maandag bouwt zich echter opnieuw hogedruk op en herstelt het zeer warme en zonnige weer zich. Dan kan het landinwaarts zelfs tropisch warm worden, met 30 graden.

Vorig jaar
September brengt lang niet altijd mooi weer met zich mee. Vorig jaar kwam de temperatuur in heel september op geen enkel meetstation hoger dan 21,7 graden. Het zomerse gevoel lieten we toen snel achter ons. Dit jaar lijkt de nazomer echter nog een tijdlang voort te duren.

Meer informatie: MeteoGroup
www.weer.nl
www.meteogroup.com

Gemeente Oost Gelre. Officiële mededelingen 8 september

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Vragender
• Heringsaweg 1, legaliseren bestaande grondwal (30 augustus 2016)
• Heringsaweg 1, aanleggen nieuwe grondwal (30 augustus 2016)

Lichtenvoorde
• Planetenstraat 45, bouwen schuurtje bij basisschool De Regenboog (29 augustus 2016)\
• Dieselstraat 5-7, herbouw en uitbreiding kantoorgebouw (2 september 2016)

Harreveld
• Rector Hulshofstraat 6, plaatsen dakramen (29 augustus 2016)
Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Harreveld
• Rector Hulshofstraat 6, verwijderen asbestdakbeschot (29-08-2016)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.
Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo
• Asser Esch 3, bouwen woonhuis (25-8-2016)
• Redoute 7, bouwen bedrijfshal (26-8-2016)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Groenlo
• Redoute 7, verstoren archeologisch monument (31-8-2016)

Beroep
Procedure 4A is van toepassing

Lijst bijzondere bomen

Toevoeging bomen aan ‘Lijst bijzondere bomen’
Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs een aantal bomen aan de lijst van “bijzondere bomen” toegevoegd. Het gaat om ongeveer 100 bomen. De eigenaren van die bomen hebben hierover een brief ontvangen. De selectie van bijzondere bomen is in het najaar van 2015 uitgevoerd door medewerkers van de ‘Bomenbank’, een onafhankelijk adviesbureau uit Bleskensgraaf.
Inzage
De (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage aan de balie van het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien via www.oostgelre.nl, in de periode van maandag 5 september t/m maandag 17 oktober 2016.

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
• De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde
• Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met André te Brake van de afdeling Omgeving, telefoonnummer (0544) 39 34 98, e-mail a.tebrake@oostgelre.nl.

Informatie
Voor nadere informatie over de procedure en de lijst van bijzondere bomen kunt u contact opnemen met André te Brake, telefoonnummer (0544) 39 34 98, e-mail a.tebrake@oostgelre.nl.

Ruimtelijke Ontwikkeling

Ontwerp wijzigingsplan

Ontwerp wijzigingsplan ‘Vragenderweg 71 Vragender vervorming bouwvlak’
Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in het vervormen van het bouwvlak op het perceel Vragenderweg 71 te Vragender. Na vervorming van het bouwvlak worden oude stallen gesloopt en een nieuwe stal met luchtwasser gerealiseerd.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het wijzigingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage
Procedure 1, van 9 september t/m 20 oktober 2016, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website . Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.WPBUI1505-OW01.

Zienswijze
Procedure 2A en 2 I, van 9 september t/m 20 oktober 2016.

Evenementen

Groenlo
• Museumdag op parkeerplaats nabij Gelderse museum aan Gasthuisstraat op 22 oktober 2016 (31-8-2016)
• Buurtfeest in de Boompjeswal op 10 september 2016 (1-9-2016)
• Buurtfeest aan de Garstenveld op 17 september 2016 (1-9-2016)
• Burendag op parkeerplaats aan Wilhelminastraat (achter huizen Ruurloseweg 26 t/m 32, op 24 september 2016 (3-9-2016)

Lichtenvoorde
• Bouw kindercorsowagen op wadi aan IJsvogel, nabij nrs. 1 t/m 11 op 9 en 10 september 2016 (3-9-2016)
• Gezamenlijke horeca en gemeente Oost Gelre, organiseren kermis op 11, 12 en 13 september 2016 in het centrum met plaatsen van diverse kermisattracties, snackwagens, extra tappunten, diverse tenten/uitbouwen bij verschillende horeca en het ten gehore brengen van livemuziek op 11, 12 en 13 september 2016 (21-8-2016)
• Muziekevenement op groenstrook gelegen tegenover terras van café ‘De Schatberg’ aan Raadhuisstraat 35 op 12 september 2016 van 8.00-16.00 uur (31-8-2016)
• Kidzbeurs op 18 september 2016 in Den Diek (31-8-2016)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing
Verkeersmaatregelen

Kermis / bloemencorso / jaarmarkt Lichtenvoorde
I.v.m. de kermis/corso Lichtenvoorde worden een groot aantal verkeersmaatregelen genomen. De belangrijkste leest u hieronder. Een compleet overzicht treft u aan op www.bereikbaargelderland.nl.

(Opbouw) kermis: 7 t/m 14 september 2016:
­ Afsluiting Markt en omliggende straten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

Op- en afbouw tribunes: 10 en 11 september 2016 (enkel uren):
­ Afsluiting Varsseveldseweg (tussen Raadhuisstraat en parkeerterrein gemeentehuis)
­ Richterslaan (tussen Esstraat en Lievelderweg)

Corso(tentoonstellings)- en schutterijactiviteiten
• 11 september 2016 12.00 uur tot 12 september 2016 12.00 uur
­ Afsluiting Esstraat (tussen Rapenburgsestraat en Hagenstraat)
­ Afsluiting Varsseveldseweg (tussen Rapenburgsestraat en Ds. van Krevelenstraat)
• 11 september 2016 12.00 uur tot 12 september 2016 17.00 uur
­ Afsluiting Ds. van Krevelenstraat
­ Afsluiting Gert Reindersstraat (tussen Pastoor Sandersstraat en H. Leemreizestraat)

Corsoroute: 11 september 2016 van 11.00 uur tot 18.00 uur
­ Afsluiting van de wegen op de corsoroute

Corsoactiviteiten: 12 september 2016 van 6.30 uur tot 17.00 uur.
­ Afsluiting Zieuwentseweg (tussen Schatbergstraat en Bentinckstraat)

Ontsluiting parkeerterreinen: 11 september 2016 van 12.00 uur tot 18.00 uur.
­ Afsluiting Lakendijk (tussen Zieuwentseweg en Europaweg)

Calamiteitenroute: 11 september 2016 van 11.00 uur tot 18.00 uur
­ Afsluiting Varsseveldseweg (parallelweg – tussen Kerkstraat Harreveld en Europaweg)
­ Afsluiting Europaweg (Paralleweg – tussen Varsseveldseweg en Zieuwentseweg)

Beheersbaarheid verkeer in Lichtenvoorde: 11 september 2015 van 11.00 uur tot 17.00 uur
­ Afsluiting van de toegangswegen naar de kern Lichtenvoorde: Varsseveldseweg, Op ’t Zand, Zieuwentseweg, Richterslaan, Kerkhoflaan, Lievelderweg, Edisonstraat, Vragenderweg, Aaltenseweg, Wentholtstraat, Oude Aaltenseweg

Jaarmarkt: 13 september 2016 van 05.00 uur tot 17.00 uur
­ Afsluiting gedeelten Dijkstraat en Nieuwe Maat
Overige vergunningen

Groenlo
• Ontheffing schenken zwakalcoholhoudende drank tijdens een feest in de Oude Calixtus op 10 september 2016 (6-9-2016)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing

Mededelingen gemeente Oost Gelre week 35 – 1 september

Agenda’s

Raadscommissie

Datum  :

Dinsdag 6 september 2016

Aanvang                :

19.30 uur

Locatie :

Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

1.

Opening en mededelingen

2.

Vaststelling agenda

3.

Actielijst toezeggingen raadscommissie d.d. 6 juni 2016

4.

Vragenuur

5.

Actieve informatieplicht

6.

Informatie m.b.t. bestuurlijke aangelegenheden van de Regio Achterhoek

7.

Informatie m.b.t. de voortgang van de decentralisaties

8.

Stukken ter kennisname aan de raad

DEBATTEREN

9.

Beleidsregels inzake ruimere bijgebouwen in het buitengebied

10.

Verklaring van geen bedenkingen inzake Ambachtelijke Stadsbrouwerij Groenlo

11.

Verklaring van geen bedenkingen inzake Uitbreiding schuur De Stegge 8 te Lievelde

12.

Nota van uitgangspunten Programma Lichtenvoorde

13.

Deelname platform Nuval

14.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Hameland

INFORMEREN

15.

Inspiratiedocument Ruimte & Welstand

16.

Woonvisie Oost Gelre

BESPREKEN

17.

Woonzorgcomplex Villa Adriana

18.

Rondvraag en sluiting

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen raadscommissies > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda’s.

Inspreken commissievergadering

Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering? Kijkt u dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie> Gemeenteraad > Inspreken commissies. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

 

Wmo-raad Oost Gelre

Datum: maandag 5 september 2016

Tijd:       19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)

Locatie:                Marktzaal stadhuis Groenlo

Agenda

Opening en vaststelling agenda

Speerpuntennota Wmo, Jeugd, Participatie en Gezondheid

Regionale inkoopdocumenten Sociaal Domein ter informatie

Mededelingen en terugmeldingen

Ingekomen stukken:

a. Uitnodiging zorgboerderij de Lindenboom

b. Reactie advies Veilig Thuis

Verzonden stukken:

a. Advies inzet Wtcg gelden

Verslag vergadering 4 juli 2016

Personele zaken

PR

Rondvraag

Cliëntenraad Participatie

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

<![if !vml]><![endif]>De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 8 september 2016 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo.

De vergadering begint om 19.30 uur.

De agenda ziet er als volgt uit.

Opening

Bezoek dhr. H. Boer, voorzitter Dagelijks Bestuur SDOA

Voortgang gesprekken WMO-raden en Welzijnsraad

Vaststellen Jaarverslag 2015

Herinvoering participatie-uitkering volwassenen(discussie/verkenning)

Reiskosten bij incidenteel ziekenhuisbezoek(oriëntatie)

Mededelingen

Uitgaande en ingekomen post

Vaststellen verslag van 16 juni 2016

Rondvraag/wat verder ter tafel komt

Sluiting

De agenda en stukken voor deze vergadering kunnen worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Voor de vergadering van 8 september  2016 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.

 

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

Raadhuisstraat 2, verbouwen woonhuis (22-8-2016)

Koningslinde 6, plaatsen terreinafscheiding, reclameplateau en gebruiken kavel van 7.500 m2 voor stallen van vrachtauto’s (26-8-2016)

Koningslinde tussen nr. 11 en nr. 31, aanpassen rooilijnen (26-8-2016)

Kiekendief, bouwen 11 woningen (26-8-2016)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

Emmasingel 40, saneren asbest toiletafvoer (25-8-2016)

Lichtenvoorde

Dieselstraat 7, slopen gedeelte pand en saneren asbest (26-8-2016)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

Emmasingel 51, bouwen carport (19-8-2016)

Bolwerk 1, legaliseren reclamezuil (24-8-2016)

Lichtenvoorde

Vragenderweg/Hamelandweg, aanleggen keerlus en rotonde (1-9-2016)

Planetenstraat 45, realiseren buitenspeelplaats (22-8-2016)

Nobelstraat 13, aanbrengen gevelreclame (24-8-2016)

Hofesch 17, bouwen tuinoverkapping (24-8-2016)

Lievelde

Eefselerweg 12, bouwen jongveestal, uitbreiden ligboxenstal en wijzigen indeling, plaats, dieraantallen en systemen (23-8-2016)

Eefselerweg 12, uitbreiden ligboxenstal met afkalfstal en bergruimte voor bekap-boksen (24-8-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Groenlo

Oude Papendijk 23, bouwen tuinhuis (25-8-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

Vastgestelde bestemmingsplannen

Bestemmingsplan ‘4e poot rotonde Kamp Zuid Lichtenvoorde‘

De gemeenteraad heeft op 21 juni 2016 het bestemmingsplan ‘4e poot rotonde Kamp Zuid Lichtenvoorde‘ vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een vierde aansluiting op de rotonde Kamp Zuid te Lichtenvoorde. Om de Oude Winterswijkseweg aan te kunnen sluiten op de rotonde moet het deel van de Oude Winterswijkseweg dat nu alleen dienst doet als ontsluiting voor een viertal aanliggende woonpercelen worden aangepast. De bestaande weg wordt vervangen door een weg met twee rijbanen en fietssuggestiestroken. Voor de fietsers wordt een gelijkvloerse oversteek over de Hamelandweg gerealiseerd. De weg wordt landschappelijk ingepast.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. In dit geval is geen sprake van een bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.2.1. van de Wet ruimtelijke ordening. Er is dan ook geen exploitatieovereenkomst noodzakelijk en vastgesteld.

Inzage

Procedure 1 en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl), van 2 september t/m 13 oktober 2016. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plannummer van het bestemmingsplan is:  NL.IMRO.1586.BPBUI1505-VG01.

Beroep

Procedure 4B van 2 september tot en met 13 oktober 2016, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken, tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep kunnen instellen.

Besluit omgevingsvergunning

Résidence Lichtenvoorde

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ is verleend. De Omgevingsvergunning voorziet in het plaatsen van 41 chalets op het verblijfsrecreatiepark Résidence Lichtenvoorde, gelegen aan de Boschlaan 26 te Lichtenvoorde.

Inzage

Procedure 1 van 2 september  t/m 13 oktober  2016, en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl.

Beroep

Procedure 4A van 2 september  t/m 13 oktober 2016, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken, beroep kunnen instellen tegen de verlening van de omgevingsvergunning.

 

Evenementen

Lichtenvoorde

Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde, organiseren diverse activiteiten rondom het jaarlijkse bloemencorso, waaronder:

ballonnenwedstrijd en kinderspelen op 3 september 2016

straattheater op 11 september 2016 voor, tijdens en na het bloemencorso;

2 bloemencorso-optochten vanaf terrein “De Swite” op 11 en 12 september 2016, verkopen alcoholvrije dranken en snacks vanuit diverse standplaatsen langs de route, plaatsen tribunes en toiletunits langs corsoroute aan de Richterslaan en op de rijbaan voor het gemeentehuis aan de Varsseveldseweg;

tentoonstelling corsowagens op terrein van “de Swite” aan de H. Leemreizestraat op 11 en 12 september 2016, alsmede verkopen alcoholvrije dranken en snacks ter gelegenheid daarvan;

vogelschieten op 12 september 2016 op het Switeterrein aan de Gert Reindersstraat;

“dweilen” door het centrum met boerenkapel op 13 september 2016.

houden collecte in Lichtenvoorde op 11 september 2016 t.b.v. het bloemencorso

aanbrengen vlaggetjes aan lantaarnpalen langs corsoroute en plaatsen aankondigingsborden voor bloemencorso op particulier terrein (30-8-2016)

Marktvision Organisatie Bureau, houden kermismarkt op 13 september 2016 van 09.00-14.00 uur in het centrum van Lichtenvoorde (deel Dijkstraat en deel Nieuwe Maat) (26-9-2016)

Buurtfeest in Neptunus t.h.v. nrs. 33 t/m 55 op 10 september 2016 (26-8-2016)

Zieuwent

Buurtfeest op parkeerplaats Churchillstraat, t.h.v. nr. 12 op 3 september 2016 (25-8-2016)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Drank- en horecawet

Lichtenvoorde

uitoefenen horecabedrijf Grand Café Markt 5, gevestigd aan de Markt 4 en Markt 5 (25-8-2016)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Overige vergunningen en ontheffingen

Oost Gelre

Stichting Oranje Fonds, houden collecte in periode van 6 t/m 10 juni 2017 (week 23) (25-8-2016)

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt, houden collecte in de periode van 23 t/m 28 oktober 2017 (week 43) (25-8-2016)

Schutterij Sint Switbertus, plaatsen driehoeksreclameborden van 27 augustus t/m 12 september 2016 ter promotie van het vogelschieten tijdens de Lichtenvoordse kermis op 12 september 2016 (26-8-2016)

Zieuwent

Zieuwentseweg 54, ontheffing voortbrengen geluid i.v.m. feest op 16 september 2016 van 14.00-24.00 uur (24-8-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Afdeling Publiek en Bestuur

Besluit Vertrokken naar buitenland

Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

Datum besluit:                                 Naam betrokkene:

23-08-2016                                                         M. Hesarbiharas, Beltrumsestraat 5 e te Groenlo

Zomerse vooruitzichten 

Begin van deze week bouwt zich een hogedrukgebied op boven onze omgeving en dat resulteert volgens MeteoGroup in een reeks zonnige en warme zomerdagen, met ook hogere middagtemperaturen. Later in de week wordt het zomers warm, ofwel 25 graden.

Maandag is een overgangsdag met nog tamelijk veel wolkenvelden en vooral in het oosten nog een lokale bui. In de loop van de dag wordt het echter overal droog en breekt de zon steeds vaker door. Vanaf dinsdag is het zonnig en droog en wordt in het zuiden van het land al een zomerse 25 graden bereikt. De dagen daarna gebeurt dat op steeds meer plaatsen.

Het zomerse weer lijkt vooralsnog tot het einde van de week aan te houden. Pas in de loop van het weekend valt volgens MeteoGroup weer een eerste lokale bui.

Meer informatie: MeteoGroup
www.weer.nl
www.meteogroup.com

Stroomneutrale scholen in Groenlo en Zwolle vieren feest

GROENLO/ZWOLLE – De basisscholen Ni-je Veste (Groenlo) en Sint Ludgerus (Zwolle) vierden afgelopen dinsdag met Energiefeesten hun verduurzaming. In de zomervakantie installeerde Slim Opgewekt op beide scholen van stichting Delta totaal 310 zonnepalen. De installatie van (extra) ledverlichting maakt de scholen stroomneutraal. De Ni-je Veste is dankzij hun warmte-koude opslag zelfs bijna energieneutraal! Een unieke prestatie die vraagt om feest.

Energiespellen
Bij de feesten speelden de leerlingen energiespellen van Slim Opgewekt. Met een levensgroot Elektro-spel ontdekten kinderen welke energiebron bij welke energiegebruiker hoort en hoeveel elektriciteit apparaten gebruiken of opwekken. In de waterbakken van de Waterpiano zaten muziekfragmenten verborgen. Aan de kinderen de taak om die er uit te toveren. Dat er ook in je eigen lichaam energie zit konden kinderen letterlijk zien bij de Heat Sensor. Met een ijsmasker op hun hoofd zagen ze het verschil tussen warm en kou.

Duurzame wensen
Alle leerlingen hadden duurzame wensen bedacht voor de toekomst. Over 15 jaar hebben we vliegende auto’s, liggen er niet alleen zonnepanelen huizen, maar ook op traktoren en hebben we heel veel bomen voor schone lucht. Met een magische mist verdween een tijdscapsule met alle wensen in een gat onder het schoolplein. Over 15 jaar gaat de capsule weer uit de grond en zien we hoeveel van de duurzame wensen werkelijkheid zijn geworden.

Uitwisseling tijdens Open Monumentendag 2016

OOST GELRE/VREDEN – De gedachten voor een gezamenlijke grensoverschrijdende activiteit tussen Vreden (D) en Oost Gelre te organiseren werd al in 2015 geboren. Omdat toen het tijdsbestek, om iets te organiseren, zeer kort was is besloten om op de landelijke Open Monumentendag in 2016 een uitwisseling van de inwoners uit Vreden en Oost Gelre te laten plaatsvinden.

Op historische grond bij Hotel & Restaurant Kloppendiek in Zwillbrock (D) werd woensdagmorgen 31 augustus door het Comité Open Monumentendag Oost Gelre (Ben Verheij), wethouder René Hoijtink en Peter Ballast van gemeente Oost Gelre, wethouder Bernd Kemper en Hubert Krandick van de stad Vreden het programma van deze Open Monumentendag 2016 toegelicht.

Op zaterdag 10 september kunnen inwoners van Vreden met de fiets of per bus naar Oost Gelre. Vanaf 14:00 uur vertrekt er uit Vreden een bus naar Groenlo, naar de Oude Calixtus. Daar worden de belangstellenden ontvangen en wordt er een powerpoint presentatie getoond van monumenten uit de gemeente Oost Gelre. “We laten dit via een powerpoint presentatie zien omdat in dat zelfde weekend het bloemencorso in Lichtenvoorde plaatsvind. Maar ook omdat er zoveel te zien is in Oost Gelre willen we niet dat het programma in gedrang komt”, aldus Ben Verheij, namens het comité Open Monumentendag Oost Gelre.

Vanaf 15:00 uur gaan de ‘Duitse’gasten een rondrit maken met de Vestingstad Expres. Tijdens de rit wordt er langs diverse monumenten gereden. Om 15:30 uur wordt de laatste stop aangedaan. Bij de molen Hermien in Harreveld zal Frits van Lochem de gasten ontvangen.

Op zondag zal er om 13:30 uur een bus vertrekken vanuit Groenlo naar Vreden. Vanaf 14:00 uur is er een bezichtiging van de stadsontwerpen en de crypte in de St. Georg. Daarna een wandeling door de Gasthausstrasse en er wordt een bezoek gebracht aan de kruidtoren. Om 15:30 uur wordt de watermolen bezocht en het boerenhuis in het stadspark. Om 17:00 uur vertrekt de bus weer naar Groenlo.

Inwoners uit Oost Gelre kunnen zich aanmelden tot 5 september bij de VVV Lichtenvoorde-Groenlo. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Er kunnen ongeveer 50tig belangstellenden mee met de bus, vol=vol.

Zomer 2016 was warm

Op basis van het grootste deel van de zomer zou je het waarschijnlijk niet zeggen, maar het warme weer van de laatste weken heeft er toch nog voor gezorgd dat de zomer van 2016 tot de op 10 na warmste sinds 1901 is uitgegroeid, zo meldt MeteoGroup.

De gemiddelde temperatuur van de drie zomermaanden komt uit op 17,7 graden. Met 0,7 graad warmer dan normaal brengt dat ons hoogstwaarschijnlijk op de 11de plaats in de warmste zomers ooit gemeten. Ondanks de laatste fraaie weken van augustus, verliep de start heel anders.

Zo bracht juni flink wat regen met zich mee en leverden zware buien lokaal hagelstenen op van 5 tot 10 centimeter in doorsnee. De junimaand verliep dan ook vrij somber met minder zon dan normaal. Juli startte koel, maar halverwege de maand kwam het toch nog eventjes tot een zeer lokale hittegolf voor Ell, in Limburg. Daar kwam afgelopen week nog een tweede hittegolf bij, nu voor heel Limburg en ook het Zeeuwse Westdorpe. De zon kwam de laatste weken ook zoveel aan bod, dat deze zomer volgens MeteoGroup toch eindigt met een vrijwel precies gemiddeld aantal zonuren (circa 580 uur).

Dit jaar leverde de meteorologische zomer voor De Bilt 18 of 19 zomerse dagen op met temperaturen van 25 graden of meer, waarvan 3 tropische dagen. De laatste weken van augustus waren echter op en top zomers, met zelfs een regionale hittegolf.

Meer informatie: MeteoGroup
www.weer.nl
www.meteogroup.com

Nieuw Koningspaar in Zwolle

ZWOLLE – Afgelopen weekend vond het jaarlijkse Kermisfeest plaats in Zwolle. Zaterdag begon de kermis met de optocht door Zwolle, wethouder Jos Hoenderboom en het koningspaar van 2015 werden tijdens de optocht opgehaald en rondgereden door Zwolle. Na de openingstoespraak van de voorzitter Derck Hulshoff klonk het Wilhelmus en ging het feest echt van start. Voor de kinderen waren er ‘boerderijspelletjes’ georganiseerd en de allerjongste jeugd kon lekker knutselen met ‘Knutselmiep’ Marloes ten Bras. Ook was er weer het traditionele ringrijden voor paarden en pony’s. Later op de dag werd er door alle buurten uit Zwolle weer fanatiek gestreden om de titel ‘Beste buurt van Zwolle’ te behalen. De buurt ‘Eibargse Veld’ ging dit jaar met de titel aan de haal. ’s Avonds was de tent vol en ging het dak eraf met de DJ’s van Qmusic.

Zondag werd er gevoetbald door de jeugd en voor de volwassenen was er de traditionele Zeskamp. De Zeskamp werd dit jaar wederom gewonnen door kameradengroep ‘De Brekbolten’. Na de spelen was het nog lang gezellig op het feestterrein! De zondagavond werd de tent op zijn kop gezet door de ‘Partyband Amici’.

Maandagochtend werd het oud koningspaar van 2015 opgehaald en nadat zij het eerste schot gelost hadden ging het vogelschieten en gooien van start. Na 191 schoten werd Ramon Halleriet tot koning van Zwolle gekroond. De koningin van Zwolle werd na 318 schoten de vrouw van de voorzitter Kim Hulshoff. Samen met de jeugdkoning Thion Groot Kormelink werden ze de maandagmiddag uitgebreid gehuldigd. Het feest werd maandagavond voortgezet met DJ ‘Superluucks’.

Uitslagen
Vogelschieten heren, 191 schot
Vleugels, staart, kop en romp: Ramon Halleriet

Vogelschieten dames, 318 schot
Rechtervleugel: Renate Reijerink
Linkervleugel: Els Meekes
Kop: Elise Kroekenstoel
Romp: Kim Hulshoff

Vogelschieten jeugd, 272 schot
Linkervleugel: Jasper ter Braak
Rechtervleugel: Thije ten Have
Kop: Daniel Schuurmans
Romp: Thion Groot Kormelink

Pupillenvoetbal

1e FC Top
2e De Voetballady’s
3e De Voetknallers

Jeugdvoetbal
1e De Brugpiepers
2e De Kanjers

Versierde wagentjes (groot)
1e De Kanjers
2e Joeri & Brian Meekes
3e Bo & Len Rots

Versierde wagentjes (klein)
1e Dean Roes & Wout Halleriet
2e Chiel te Braake
3e Damon Reijerink

Versierde fietsen
1e Janis Roes
2e Maud Wolters
3e Ela Geesink

Ringrijden pony’s

1e Anouk Geverink
2e Merle Roes

Ringrijden paarden
1e Anne te Brake
2e Rob te Brake
3e Harrie Groot Kormelink

Kermis in Zwolle

ZWOLLE – In Zwolle (bij Groenlo) wordt op 27, 28 en 29 Augustus de Zwolse Kermis gehouden. Dit Feest wordt gevierd op evenemententerrein “t Strootman” aan de Meddoseweg te Zwolle. Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd om voor zowel jong als oud een zeer gevarieerd programma samen te stellen.

Zaterdag, de eerste kermis dag, zullen we beginnen met de optocht en daarna de opening van de kermis door onze voorzitter Derck Hulshoff. Vervolgens wordt er gestart met de kinderspelen. Deze zullen dit jaar in het teken staan van het thema “boerderij”. Er zullen verschillende leuke spelletjes gespeeld worden. De peuters en alle kinderen uit groep 1 tot en met 3 gaan knutselen met “Knutselmiep” uit Lichtenvoorde.

In de feesttent wordt na de middag aangevangen met de buurtbattle. Ook dit jaar zijn de Fanatieke Kermisvierders er in geslaagd om een leuke spelshow te bedenken. Het gehele weekend zal diverse attracties vrij toegankelijk zijn zoals de draaimolen, luchtkussens en pannakooi.

De zaterdagavond wordt rond 21:00u voortgezet in de feesttent. Na de succesnummers van vorig jaar, namelijk DJ Bachhie en Gerard Ekdom, wordt dit jaar de muziek verzorgd door: “Q-MUSIC The Party!” De heren van Q-Music komen Zwolle een flink opschudden. En wat is Q-Music zonder het bekende “FOUTE UUR !”  Eenmalig in Zwolle, dus geen reden om thuis te blijven.

Zondag starten we met de zeskamp. Ook dit jaar zal het eindspel weer ‘s avonds in de feesttent gespeeld worden, zodat we daarna met elkaar het feest voort kunnen zetten. Voor de jeugd is er weer het voetbaltoernooi en wie wil kan een kaartje leggen in de kleine tent.

De zondagavond is een feestavond voor jong en oud. We beginnen de avond rond 21:00u met het finalespel van de zeskamp! Na het finalespel begint de feestavond met medewerking van de band “Partyband Amici”.

Maandag is traditioneel de dag van het vogelschieten en vogelgooien! We starten om 8:00u met het ophalen van het koningspaar en de jeugdkoning. Een tweetal uurtjes later vertrekken we richting ’t Strootman om rond 10:30u het eerste schot te lossen.
Nadat alle vogels zijn neergehaald worden het nieuwe koningspaar en jeugdkoning(in) in de feesttent gehuldigd onder begeleiding van “Duo Amici” en het “Huisorkest”.

Maandagavond komen we weer massaal naar de feesttent om samen met het nieuwe koningspaar de kermis af te sluiten. We hebben voor deze avond wederom “SuperLuucks” vastgelegd om onze kermis het slot te geven die het verdient. Uiteraard vanavond gratis entree!

Voor meer informatie: www.feestvereniging-zwolle.nl

Ondertekening voor start aanleg glasvezel

AALTEN/OOST GELRE – Burgemeester Berghoef van de gemeente Aalten, wethouder Marieke Frank van de gemeente Oost Gelre en  Piet Grooteboer namens CIF hebben woensdagmiddag een convenant ondertekend dat er een start gemaakt kan worden met het aanleggen van glasvezel in de buitengebieden van beide gemeenten.

CIF is de partij die de glasvezel in beide gemeenten gaat aanleggen in het buitengebied. In september start de vraagbundeling in beide gemeenten. “Wij verwachten dat volgend jaar rond deze tijd huishoudens in het buitengebied aangesloten zijn op glasvezel”, vertelt Marieke Frank.

De ondertekening vond plaatst in het gemeentehuis in Lichtenvoorde.

Mededelingen gemeente Oost Gelre week 34

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

Oude Papendijk 23, bouwen tuinhuis (17-08-2016)

Lichtenvoorde

Wentholtstraat 39, plaatsen van dakopbouw (22-08-2016)

Zieuwent

Schoppenweg 9a, bouwen van berging (16-08-2016)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Zieuwent

Zegendijk 34, slopen van kapschuur (22-08-2016)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Harreveld

Kerkstraat 19, het bouwen van een opbouw boven op de bestaande uitbouw (17-8-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Verlengen beslistermijn aanvraag (verdagen)

Groenlo

Redoute 7, het bouwen van een bedrijfshal (18-8-2016)

Ruurloseweg 70, het verbouwen van het pand (19-8-2016)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

Rentenierstraat 29, het gebruiken van het plat dak als dakterras en het bouwen van een kap op het bijgebouw (17-8-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Evenementen

Groenlo

Buurtbarbecue op het pleintje aan de Thorbeckestraat op zaterdag 3 september (19-08-2016)

Lichtenvoorde

Huldigingsactiviteit op de Markt op 26 augustus van 19.00-21.00 uur (24-08-2016)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Verkeerseducatieproject ‘Streetwise’ Lichtenvoorde

In verband met verkeerseducatieproject ‘Streetwise’ wordt op maandag 29 augustus tussen 9.00 en 12.00 uur de Schatbergstraat, tussen de Delstraat en de Beethovenstraat afgesloten voor alle verkeer.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Gemeente Oost Gelre ook via WhatsApp bereikbaar

OOST GELRE – Vanaf vandaag kunnen inwoners van Oost Gelre hun vraag aan de gemeente ook via WhatsApp stellen. Inwoners en ondernemers die een vraag hebben of een melding door willen geven kunnen contact opnemen via het WhatsApp-nummer: 06 39 63 55 56. Burgemeester Annette Bronsvoort: “We vinden het belangrijk dat we als gemeente laagdrempelig en gemakkelijk bereikbaar zijn voor onze inwoners en ondernemers. WhatsApp past daar goed bij.”

De gemeente Oost Gelre investeert al een aantal jaar in dienstverlening via social media. Zo kunnen inwoners al geruime tijd hun vraag of opmerking via Facebook en Twitter bij de gemeente kwijt. WhatsApp is daar een logisch vervolg op. “We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de kanalen die inwoners ook gebruiken. WhatsApp is een veelgebruikte app met bijna 10 miljoen gebruikers in Nederland. Het is een mooie toevoeging aan onze servicekanalen. Uiteraard kunnen inwoners ook gewoon hun vragen blijven stellen via e-mail, telefoon, of aan de balie.”

Tijdens openingstijden
De gemeente beantwoordt de vragen via WhatsApp van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur. De vragen worden zo snel mogelijk, binnen 24 uur, op werkdagen beantwoord. De gemeente stuurt geen privacygevoelige informatie via WhatsApp.

Scholen beginnen weer in Nederland

Volgende week beginnen sommige scholen alweer in Nederland. Veel scholieren gaan het verkeer weer in. Veilig Verkeer Nederland roept alle weggebruikers op om extra rekening te houden met fietsende kinderen en jongeren.

Jaarlijks vallen er nog steeds te veel gewonden en overlijden er kinderen door een verkeersongeval op weg naar school. Veilig Verkeer Nederland (VVN) blijft daarom hameren op meer verkeersveiligheid rondom scholen. Met de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ maakt VVN al jaren weggebruikers na de vakantieperiode extra alert op scholieren in het verkeer.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een maatschappelijk betrokken vereniging die sinds 1932 gericht is op het bevorderen van een veilige verkeersdeelname van alle verkeersdeelnemers met een extra accent op kwetsbare groepen in de samenleving.

Mededelingen gemeente Oost Gelre week 33

<div

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

Emmasingel 51, bouwen van carport (10-8-2016)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Vragender

Vosdijk 15a, slopen dak van machineberging (9-8-2016)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

Schaepmanstraat 21, bouwen van terrasoverkapping (11-8-2016)

Mattelierstraat 25, bouwen van schuur met kelder (12-8-2016)

Lichtenvoorde

Vragenderweg 56, bouwen van woning (5-8-2016)

Lievelde

Vicariestraat 27, bouwen van schuur met overkapping (10-8-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing


Milieu

Binnengekomen melding activiteitenbesluit

Groenlo

Ruurloseweg 70, veranderen van inrichting (veranderen van dak) (14-07-2016)

Ontwerp omgevingsvergunning – activiteit Milieu

Lichtenvoorde

Aaltenseweg 2-4, revisievergunning voor ingebruikname van terrein, gebouwen en bedrijfsmiddelen inclusief maatwerkvoorschriften voor het aspect geur

Inzage

Procedure 1, van 17 augustus tot en met 28 september 2016, en in te zien op www.oostgelre.nl > Bekendmakingen week 33.

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 17 augustus tot en met 28 september 2016

Besluit milieu-effectrapport (MER)

Groenlo

Ruiterweg ongenummerd, het oprichten van een installatie voor bio-raffinage (11-08-2016)

Mogelijkheid van inzien

Het besluit kan van 17 augustus 2016 tot 29 september 2016 worden ingezien via www.officielebekendmakingen.nl en www.oostgelre.nl. De bijbehorende stukken kunt u op afspraak komen inzien bij het provinciehuis Gelderland. Bij het gemeentehuis van de gemeente Oost Gelre kunt u deze inzien tijdens openingstijden. Een afspraak voor inzage op het provinciehuis kunt u maken via vergunningen@odachterhoek.nl.

Rechtsmiddelen

Gelet op het bepaalde in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is bovengenoemd besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij het besluit de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Anderen kunnen in een later stadium zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Daarbij kunt u uw eventuele bezwaren tegen de voorbereidingsbeslissing aangeven. Deze zullen bij de beoordeling van de zienswijzen worden betrokken.

Wilt u meer weten?

E-mail naar vergunningen@odachterhoek.nl. Of bel naar (0575) 75 04 00.

Hengelo Gld., 17 augustus 2016- zaaknummer 2016MER0004

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

Beusink Recreatie, Lievelderweg 106, 7137 MC Lievelde, 20-08-2016, van 12:00-0:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Zieuwent

Rouwhorsterdijk 7: 8m3 (10-08-2016)

Zieuwentseweg 73b: 12 m3 (11-08-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ruimtelijke Ontwikkeling

Voornemen tot het voorbereiden van diverse bestemmingsplannen in Oost Gelre

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

Mozartstraat 26, Lichtenvoorde

Het betreft een functiewijziging van wonen naar bedrijf, waardoor de bestaande bedrijfsactiviteiten weer binnen de bestemming passen.

Klaverdijk 5, Groenlo

Het plan betreft het mogelijk maken van een tweede bedrijfswoning op het genoemde perceel.

Inzage, inspraak en procedure
Omdat de bestemmingsplannen nu nog in voorbereiding zijn, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor alle bestemmingsplannen wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids en Staatscourant. Op dat moment kunnen door een ieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (via telefoonnummer (0544) 39 35 35).


Evenementen

Groenlo

Vestingdag Cultureel in het centrum van Groenlo op zaterdag 3 september (13-08-2016)

Feest met muziek aan de Oude Aaltenseweg 26 op zaterdag 3 september (16-08-2016)

Buurtfeest in de Trompstraat op zondag 4 september (11-08-2016)

Buurtfeest in het grasveld nabij De Kunne op zaterdag 10 september (16-08-2016)

Brouwerij artikelenbeurs in CC De Bron op zondag 6 november (16-08-2016)

Harreveld

Live radio- en tv-programma “Zomer in Gelderland” op vrijdag 19 augustus op het Meester Nijsplein, met muziek in de open lucht en plaatsen van obstakels/wagens op het Meester Nijsplein, het plaatsen van driehoeksreclameborden, en ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende drank (11-08-2016)

Vrijwilligersfeest op het terras van café de Boer op vrijdag 19 augustus (11-08-2016)

Lichtenvoorde

Buurtfeest in de Herman Olijslagerstraat op zaterdag 20 augustus (12-08-2016)

Lievelde

Drumband De Schanskloppers, organiseren ‘Zo maar een avond’ nabij het Bernard Vos Clubhuus op zaterdag 27 augustus 2016 (11-08-2016)

Feest met muziek aan de Lievelderweg 109 op zaterdag 20 augustus (12-08-2016)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Groenlo

I.v.m. de kermis worden er van woensdag 17 augustus tot woensdag 24 augustus verschillende verkeersmaatregelen in het centrum getroffen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Overige vergunningen en ontheffingen

Lichtenvoorde

Wereld Kanker Onderzoek Fonds, geld inzamelen op de Markt op zaterdag 27 augustus (13-08-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

WW in de Achterhoek opnieuw gedaald

In de maand juli daalde het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek. Dit komt door economisch herstel en seizoeneffecten. In de bouw, horeca, vervoer & opslag en in de uitzendbranche is de afname het sterkst. Voor secretaresses blijft het moeilijk om aan het werk te komen en te blijven. Zij maken meer kans in niet-administratieve beroepen als intercedent, callcentermedewerker en servicedeskmedewerker ICT.

Daling WW door economisch herstel en seizoen

Eind juli telde de Achterhoek 7.476 WW-uitkeringen, 120 minder dan een maand eerder. Dit betekent een daling van 1,6%. Deze daling wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door seizoenseffecten. Het WW-percentage, het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking, bedraagt in de Achterhoek 4,8% en is daarmee nu gelijk aan het landelijke gemiddelde. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek met 1,5% gedaald. Dat het aantal WW-uitkeringen lager is dan een jaar geleden, komt vooral door het gestage economische herstel.

WW daalt het sterkst in bouw en horeca, stijging in onderwijs
In de seizoengevoelige sectoren daalde de WW in de maand juli sterk, zoals in de bouw (-8%), de horeca (-12%) en bij uitzendbedrijven (-5%). De bouw profiteert bovendien van het herstel van de huizenmarkt. Door de administratieve gevolgen van de wet Werk en zekerheid (WWZ) komt een deel van de mensen die in het voorjaar werk vonden, nu pas terug in de cijfers. Een van de weinige sectoren waar de WW in juli steeg is het onderwijs. Dit is een normale ontwikkeling in deze periode, omdat veel tijdelijke contracten aan het eind van het schooljaar worden beëindigd. Hierdoor komen er meer nieuwe WW-uitkeringen bij.

Eerste landelijk droge dag van augustus in zicht

De zomer van 2016 verloopt tot nu toe behoorlijk wisselvallig. Vrijwel dagelijks valt er wel ergens in het land regen of een bui. Deze augustusmaand heeft tot dusver nog geen enkele landelijk droge dag opgeleverd, maar komende woensdag lijkt het dan te gaan gebeuren volgens weerbureau MeteoGroup.

Onder invloed van een hogedrukgebied draait de wind de komende dagen van noordoost naar het oosten en daarmee wordt steeds drogere en iets warmere lucht ons land ingeblazen. Vandaag en morgen valt alleen in het noorden nog een enkele bui, maar woensdag is het ook daar droog, met de hele dag flink wat zonneschijn. Dit zou dan de eerste landelijk droge dag van augustus worden.

In juli ook slechts 2 droge dagen

Ook de julimaand had nauwelijks droge dagen. Welgeteld waren het er twee en wel 19 en 20 juli. De rest van de maand viel er volgens MeteoGroup dagelijks wel ergens in het land neerslag.

Meer informatie: MeteoGroup
www.weer.nl

Officiële mededelingen 11 augustus week 32

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

Elshofweg 2, bouwen van een bijgebouw aan bestaand landhuis (3-8-2016)

Bolwerk 1, legalisatie reclamezuil (2-8-2016)

Lichtenvoorde

Dijkstraat 3, verbouw ten behoeve van nieuwe horecagelegenheid (2-8-2016)

Hofesch 17, bouwen van een overkapping (6-8-2016)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde

Nieuwe Maat 20-22, saneren van asbest (5-8-2016)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

Zwolseweg 7, het gewijzigd uitvoeren van een overkapping (4-8-2016)

Lichtenvoorde

Kerkhoflaan 13, het bouwen van een landhuis (21-07-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Milieu

Snoeihoutverbrandingen

Mariënvelde

De Witte Rieteweg 6: 20m3 (05-08-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ruimtelijke Ontwikkeling

Besluit omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is verleend voor het dempen en aanleggen van een watergang (daarmee wordt de loop van een bestaande watergang gewijzigd) en de aanleg van een ecoduiker onder de Hamelandweg door. Beide ingrepen vinden plaats ten noordoosten en ten noorden van de nog aan te leggen rotonde Vragenderweg – Hamelandweg. De werkzaamheden vinden plaats op de percelen die kadastraal bekend zijn als gemeente Lichtenvoorde, sectie D, nummers 3333, 3070 en 3331 te Lichtenvoorde.

Inzage

Procedure 1 van 12 augustus 2016 t/m 22 september 2016, en in te zien bij het gemeentehuis, raadhuisstraat 4, vanaf 12 augustus.

Bezwaar

Procedure 3A  van 12 augustus 2016 t/m 22 september 2016.

Evenementen

Groenlo

Buurtfeest op Den Emau op zaterdag 3 september (03-08-2016)

Buurtfeest op de Molenaar op zaterdag 10 september (03-08-2016)

Lichtenvoorde

Buurtfeest op het plein in de Frans ten Boschstraat op zaterdag 20 augustus (22-07-2016)

Buurtfeest in de Hillenstraat op zaterdag 27 augustus (09-08-2016)

Mariënvelde

Motorclub Mariënvelde, organiseren Spektakelweekend/Combinerace op 13 en 14 augustus (06-08-2016)

Vragender

Paardensportcentrum Lichtenvoorde, organiseren veiling rijpaardveulens op 24 en 25 augustus (05-08-2016)

Zieuwent

Buurtfeest in de Anton Mollemanhof op zaterdag 3 september (03-08-2016)

Stichting Kleintje Koepel, organiseren Muziekmiddag Zieuwent op zondag 14 augustus (03-08-2016)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

Verkeersmaatregelen

Afsluiting Zompweg en Zanddijk Mariënvelde

In verband met het evenement Dors(t)feest en Combinerace in Mariënvelde worden de Zompweg (geheel) en de Zanddijk, tussen de Veldweg en de gemeentegrens, afgesloten voor alle verkeer van zaterdag 13 augustus 2016 16.00 uur tot maandag 15 augustus 2016 0.00 uur. Op deze wegen wordt ook een stopverbod (verbod stilstaan) ingesteld.

Afsluiting van de Wheme in Groenlo

In verband met de sloopwerkzaamheden van het voormalige Hamelandgebouw (Mattelierstraat) in Groenlo wordt de Wheme, tussen de Mattelierstraat en het parkeerterrein Wheme afgesloten in de volgende perioden: 15 t/m 18 augustus en 23 t/m  26 augustus 2016.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Overige vergunningen en ontheffingen

Groenlo

Vereniging scouting Groenlo, varen met een elektrisch aangedreven sloep op de gracht in Groenlo. Dit is een wijziging op de vergunning die is verleend op 10 juni 2016 (03-08-2016)