Dinxper Doet gaat succesvol van start!


DINXPERLO – Op 14 april waren ruim 70 mensen getuigen van de start van Dinxper Doet. Doel is om de lokale krachten en belangen te bundelen en te zorgen dat Dinxperlo een vitale gemeenschap blijft.

Hierbij zijn de volgende concrete resultaten en acties naar voren gekomen:
• Er komt een informatie en inlooppunt in het Kulturhus Dinxperlo. Dit wordt gecombineerd met het huidige inloopmoment dat iedere dinsdag van 9.00 – 10.00 uur in het Kulturhus plaatsvindt
• Er komt een website met alle informatie en activiteiten in Dinxperlo.
• Vanuit de ondernemers wordt een Ondernemers- en kenniscafé opgezet. Ideeën over een muziekkoepel en de terrasjes worden hierin meegenomen.
• Het initiatief “Jong en Oud” wordt nieuw leven ingeblazen. Jongeren en ouderen uit Dinxperlo gaan samen kijken welke activiteiten men gezamenlijk kan doen.
• Verenigingen en organisaties in Dinxperlo kunnen ondersteuning krijgen waar nodig. Zo zijn de binnensportverenigingen bijvoorbeeld de mogelijkheden van samenwerking aan het onderzoeken met behulp van de Sesamacademie.
• Het idee van een Pop-up winkel wordt onderzocht. Waar verschillende initiatieven de kans krijgen om een leegstaand pand te gebruiken.

De komende maanden houden de initiatiefnemers iedereen op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Op donderdag 19 mei om 9.30 uur komen de initiatiefnemers opnieuw bij elkaar in het Kulturhus Dinxperlo. Iedereen die mogelijkheden ziet of wilt helpen bij de huidige initiatieven is welkom om langs te komen.

    Bron: www.streekgids.nl - Heb je nieuws en/of tips.