College kiest voor afsluiting Kruising Zieuwentseweg


Gepubliceerd op

LICHTENVOORDE – Het College van b&w van Oost Gelre gaat de gemeenteraad voorstellen om de kruising N18/N312-Zieuwentseweg (Zieuwentse kruising) af te sluiten. Dit voorstel is in lijn met de bestuursovereenkomst die gemeente, Rijkswaterstaat en de Provincie Gelderland al eerder hebben ondertekend. In het voorstel benadrukt het college ook het belang van aanvullende maatregelen op het onderliggende wegennet, zowel in het buitengebied als in de kern Lichtenvoorde.

Over de hele lengte van de N18 worden maatregelen uitgevoerd. Die hebben tot doel de veiligheid en de doorstroming van de N18 te verbeteren. Het verkeer moet zich vlot, veilig en meer gelijkmatig afwikkelen om de bereikbaarheid van de Achterhoek te verbeteren. Dat sluit ook aan bij de regionale ambities, waar de N18 wordt gezien als ruggengraat voor het economisch ontsluitende wegennet in de regio.

Afsluiting Zieuwentse kruising noodzakelijk
Afsluiting van de Zieuwentse kruising is nodig om het doel van veiligheid, doorstroming en ontsluiting te bereiken. In het voorstel wordt de Zieuwentseweg via een parallelweg aangesloten op de kruising N18-Richterslaan. Voor fietsers en voetgangers komt er een tunnel onder de N18 door op de plek van de Zieuwentse kruising.

Onderliggend wegennet
Het afsluiten van de Zieuwentse kruising heeft effect op het onderliggende wegennet. Er kan sluipverkeer optreden. Sommige straten krijgen meer verkeer te verwerken, andere minder. Samen met de omwonenden gaat de gemeente aanvullende maatregelen bedenken om ongewenste effecten zoveel mogelijk tegen te gaan. Tijdens een informatieavond op 29 augustus 2017 zijn daarover de eerste afspraken gemaakt met omwonenden en belanghebbenden.

Vervolgproces
Het voorstel van het college wordt op 3 oktober in de commissie behandeld, waarna de raad op 17 oktober een besluit neemt. Als de raad instemt met het voorstel wordt de procedure opgestart om het bestemmingsplan aan te passen. Ook worden in die periode de aanvullende maatregelen voor het onderliggende wegennet uitgewerkt. Het streven is om begin 2018 het bestemmingsplan en het plan voor de aanvullende maatregelen aan de raad voor te leggen.

Informatie Meer informatie over de N18 en de plannen rond de Zieuwentse kruising vindt u op www.oostgelre.nl (kopje wonen en leven > Over Oost Gelre > Werkzaamheden N18.