Continuering Ondersteuningsteam Jeugd en Gezin Oost Achterhoek in 2015


Gepubliceerd op

OOST GELRE – Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk hebben besloten om de samenwerking in het Ondersteuningsteam Jeugd en Gezin Oost Achterhoek voor de duur van een jaar voort te zetten. Met het onderwijs en andere samenwerkingspartners wordt in de loop van januari een overeenkomst gesloten. De continuering van het Ondersteuningsteam in 2015 is met het genomen besluit en de ondertekening van deze overeenkomst gewaarborgd.

Het Ondersteuningsteam werkt voor de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk en biedt kortdurende ambulante hulp aan kinderen en jeugdigen van 0 tot 23 jaar en hun gezinnen. Het Ondersteuningsteam bestaat uit gekwalificeerde en ervaren jeugdhulpverleners, afkomstig uit een breed scala aan jeugdzorginstellingen. Zij stellen via de brede intake een gezinsplan op. Het uitgangspunt is het benutten van de eigen kracht en dat van het sociaal netwerk. Daar waar nodig biedt het Ondersteuningsteam lichte ambulante hulpverlening. Als er meer specialistische hulp nodig is dan kunnen zij via de gemeente tweedelijns zorg inschakelen. Het Ondersteuningsteam werkt hierbij nauw samen met het onderwijs in de Oost Achterhoek. Door de brede samenstelling van het team en de binding met de achterliggende moederorganisaties beschikt het Ondersteuningsteam over kennis en ervaring op vele domeinen van de jeugdhulpverlening en wordt deze kennis actueel gehouden. De leden van het Ondersteuningsteam blijven ook in 2015 in dienst van hun huidige werkgever.

Het ontstaan van het Ondersteuningsteam
Met het oog op de nieuwe wetgeving zijn de drie gemeenten en het primair en voortgezet onderwijs al in 2011 gestart met hun samenwerking en hebben zij een gezamenlijke visie op zorg in en om school vastgesteld. Vooruitlopend op passend onderwijs (2014) en de transitie van de jeugdzorg hebben de drie gemeenten en hun samenwerkingspartners een gezamenlijke koers uitgezet om te komen tot een efficiënte en duurzame werkwijze in het jeugdbeleid, de jeugdzorg en de onderwijsondersteuning aan jeugdigen en hun gezinnen. Dit heeft geleid tot de pilot Ondersteuningsteam die in 2013 van start is gegaan. Omdat dit een goed werkend team is gebleken, hebben de drie gemeenten eind 2014 de wens uitgesproken het Ondersteuningsteam in 2015 voort te zetten. De voortgang van het Ondersteuningsteam in 2015 is met het genomen besluit en de ondertekening van de overeenkomst een feit.