Mededelingen gemeente Oost Gelre week 10

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • Den Sliem 70, plaatsen en reclamezuil voor pand (28-2-2018)
 • Ruurloseweg 24, plaatsen reclame (1-3-2018)

 

Lichtenvoorde

 • Albert Schweitzerstraat 13, aanbrengen reclame- en verwijzingsborden (1-3-2018)
 • Bentinckstraat 1, renoveren kap (2-3-2018)
 • Bentinckstraat 3, renoveren kap (2-3-2018)
 • Einsteinstraat 9, verbouwen bedrijfspand (4-3-2018)

 

Mariënvelde

 • Koolsteeweg 2a, bouwen berging (27-2-2018)

 

Zieuwent

 • Dorpsstraat 99, aanpassen ramen op de verdieping (28-2-2018)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Groenlo

 • Parallelweg 2, slopen t.b.v. herinrichting gebouw 11a/15/15a Nedap (28-2-2018)

 

Lichtenvoorde

 • Einsteinstraat 9, slopen t.b.v. verbouw pand (4-3-2018)

 

Vragender

 • Huttendijk 12, verwijderen asbest (26-2-2018)

 

Zieuwent

 • Lanthersweg 4, verwijderen asbest (2-3-2018)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

 

Voornemen verlenen vergunning

 

Mariënvelde

 • De Witte Rieteweg vml. 30b, bouwen woning met schuur

 

Inzage

Procedure 1 van 9-3-2018 t/m 19-4-2018

 

Zienswijze

Procedure 2A van 9-3-2018 t/m 19-4-2018

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo

 • Emmasingel 66, bouwen carport (27-2-2018)
 • Barkenkamp 11, plaatsen reclame en verplaatsen vlaggenmasten (28-2- 2018)
 • Lambert Verreijckenstraat 24, bouwen schuur (28-2-2018)

 

Lichtenvoorde

 • Klaasbos 17, plaatsen erfafscheiding (26-2-2018)
 • Havik 25, bouwen woning (5-3-2018)

 

Lievelde

 • Kloezedijk 4a: kap 1 berk (reden: berk staat te dicht op een monumentale eik, waardoor de groei wordt belemmerd. De berk groeit scheef en hangt over Kloezedijk (2-3-2018)

 

Zieuwent

 • Kevelderstraat 4, bouwen toegangspoort (26-2-2018)
 • Zegendijk 34, intern verbouwen woonboerderij (28-2-2018)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

Meldingen 12-dagenregeling

 

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 

 • Tapperij van Ooijen, Rapenburgsestraat 5, 7131 CV Lichtenvoorde: 11-03-2018, 17:00-22:00 uur

 

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

 

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

 

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Groenlo

 • Holterhoekseweg 6: paasvuur 50 m3 (3-3-2018)

 

Harreveld

 • Lindeboomweg 26a: 8 m3 (3-3-2018)

 

Lichtenvoorde

 • Lakendijk 1: 20 m3 (7-3-2018)

 

Lievelde

 • Kloezedijk 1: 30 m3 (6-3-2018)
 • De Stegge 4: 15 m3 (6-3-2018)

 

Mariënvelde

 • Koolsteeweg 8a: 9 m3 (6-3-2018)
 • Kroosdijk 7: 25 m3 (7-3-2018)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Ontwerp wijzigingsplan woningsplitsing

 

Ontwerp wijzigingsplan ‘‘woningsplitsing Oude Lievelderweg 2 Lievelde’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemde ontwerp wijzigingsplan voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in een splitsing van de voormalige boerderij in twee wooneenheden op het perceel Oude Lievelderweg 2 te Lievelde.

 

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het wijzigingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

 

Inzage

Procedure 1, van 9 maart 2018 tot en met 19 april 2018, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.WPBUI2004-OW01.

 

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 9 maart 2018 tot en met 19 april 2018.

 

 

Vastgestelde wijzigingsplannen

 

Vastgesteld wijzigingsplan “Kroosdijk 2 Harreveld omzetting agrarisch bouwvlak naar woonbestemming”

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd vastgesteld wijzigingsplan met ingang van 9 maart 2018 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening).

 

Het wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch met waarden-Landschapswaarden’ met bouwvlak in de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Agrarisch met waarden- Landschapswaarden’. Er worden geen nieuwe woningen gerealiseerd op het perceel. Het nieuwe erf wordt landschappelijk ingepast.

 

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer heeft met de gemeente een overeenkomst afgesloten.

 

Inzage

Procedure 1, van 9 maart tot en met 19 april 2018, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.WPBUI2002-VG01.Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl.

 

Beroep

Procedure 4B, van 9 maart tot en met 19 april 2018.

 


 

Evenementen

 

Groenlo

 • Holterhoekseweg 6: paasvuur van maximaal 50 m3 op 1 april 2018 (1e Paasdag) (3-3-2018)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

Verkeersmaatregelen

 

Open Zondag 8 april Lichtenvoorde

Vanwege de Open Zondag in het centrum van Lichtenvoorde worden de Markt en omliggende straten op zondag 8 april 2018 van 11.00 – 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

 

 

Overige vergunningen en ontheffingen

 

Lichtenvoorde

 • Ophangen spandoek in Rapenburgsestraat ter aankondiging collecte Nationaal MS Fonds in week 47: 19 t/m 24 november 2018 (2-3-2018)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing


 

Wmo-loketten Oost Gelre

 

Wmo-loket Groenlo: Gezondheidscentrum ‘Den Papendiek’, Buitenschans 48, 7141 EL Groenlo.

Tel. (0544) 39 36 16.

Openingstijden: dinsdag en vrijdag van 9.00 – 10.30 uur op afspraak; vrije inloop van 10.30 – 12.30 uur.

Telefonische bereikbaarheid tijdens de openingstijden.

 

Wmo-loket Lichtenvoorde: gemeentehuis. Tel. (0544) 39 36 16.

Openingstijden: maandag, woensdag en donderdag: 9.00 – 10.30 uur op afspraak; vrije inloop van 10.30 – 12.30 uur. Op donderdag vrije inloop van 13.00 – 17.00 uur.

Telefonische bereikbaarheid tijdens de openingstijden.

 

Postadres: Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

E-mail: wmoloket@oostgelre.nl

 

Meer informatie: www.oostgelre.nl of www.sameninoostgelre.nl (zoek naar ‘Wmo-loket’)

 

Zorgcorporatie Mariënvelde

 

Woont u in Mariënvelde en heeft u een vraag op Wmo-gebied over ondersteuning, hulp of zorg? Dan kunt u bij de zorgcorporatie Mariënvelde terecht. Bezoek- en postadres: Waalderweg 7, 7263 RX Mariënvelde, telefoon: (0544) 84 22 68.

 

Voor advies kunt u ook contact opnemen met de zorgcoördinator via zorgbmv@marvisie.nl of 06 – 10 01 75 70 (tijdens kantoortijden).

 

 

Jeugdloket Oost Gelre

 

Voor vragen over zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren kunt u bij het Jeugdloket terecht.

Telefonisch bereikbaar via (0544) 39 35 97 op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op donderdag ook van 13.00 tot 17.00 uur.

E-mail: jeugdloket@oostgelre.nl.

 

Samen in Oost Gelre

 

Samen in Oost Gelre is hét platform in de gemeente Oost Gelre voor alle informatie rondom preventie, zorg en meedoen. Op www.sameninoostgelre.nl kunt u informatie en (zorg)organisaties vinden, en vrijwilligerswerk zoeken of aanbieden. U hebt dus alles onder handbereik voor een oplossing dichtbij. Heeft u toch ondersteuning nodig van de gemeente? Dan kunt u gemakkelijk contact met ons opnemen.

 

 

Inloopvoorzieningen

 

In de gemeente Oost Gelre zijn verschillende inloopvoorzieningen. Een inloopvoorziening is een ontmoetingsplek waar iedereen binnen kan lopen. In een gezellige ruimte kunt u elkaar ontmoeten en een kopje koffie drinken. Vaak kunt u ook meedoen aan activiteiten of gebruik maken van ondersteunende diensten. Naast deze inloopvoorzieningen is er ook een rijdende inloopvoorziening (De Vraagbak) die meerdere plekken in de gemeente bezoekt. Voor een overzicht van inloopvoorzieningen kunt u terecht op www.sameninoostgelre.nl.

 

 

Ouderenadviseur

 

Afspraak

Wilt u een afspraak met onze ouderenadviseur Ilse van de Kamp maken? Zij is bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag via telefoonnummer (0544) 39 35 69. U kunt haar ook een e-mail sturen: i.vandekamp@oostgelre.nl.

 

 

Formulierenbrigade

 

De formulierenbrigade is behulpzaam bij het invullen van formulieren die de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) gebruikt. Ook wijzen de vrijwilligers van de brigade u op andere mogelijkheden van bijzondere bijstand en minimabeleid.

 

Spreekuur formulierenbrigade

Elke donderdag van 10.00-12.00 uur in het gemeentehuis in Lichtenvoorde. U kunt hier zonder afspraak terecht.

 

 

Let op:

Als (een deel van) de teksten hieronder op pagina 4 of verder komt, hoeft het niet gepubliceerd te worden.

 

 

VIT-hulp bij mantelzorg

 

Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij het Wmo-loket, Varsseveldseweg 2 in Lichtenvoorde. Iedere dinsdagmorgen van 9.00-11.00 uur is Ingrid te Winkel, de mantelzorgconsulent, aanwezig. Meer informatie: VIT-hulp bij mantelzorg, tel. (0544) 82 00 00 (werkdagen van 09.00 – 15.00 uur) of www.vithulpbijmantelzorg.nl.

 

 

Mobiliteitspools

 

Heeft u een keer een rolstoel, een duofiets (met elektrische ondersteuning) of een scootmobiel nodig? Vanuit onze mobiliteitspools kunnen inwoners uit Oost Gelre deze voorzieningen af en toe lenen. Bijvoorbeeld om met iemand die slecht ter been is een dagje te gaan winkelen of voor een uitstapje. Meer informatie vindt u op www.sameninoostgelre.nl (zoek op ‘mobiliteitspools’).

 

S.C.C. De Mattelier Groenlo

Mattelierstraat 19

7141 BP Groenlo

Telefoonnummer: (0544) 46 20 20

E-mail: Info@demattelier.nl

www.demattelier.nl

 

S.C.C. Den Diek Lichtenvoorde

Dijkstraat 30

7131 DP Lichtenvoorde

Telefoonnummer: (0544) 37 58 68

E-mail: info@den-diek.nl

www.den-diek.nl
  Geef een reactie.

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.