Mededelingen gemeente Oost Gelre week 12


Gepubliceerd op

Agenda’s

 

Raadsvergadering

 

Datum         : Dinsdag 29 maart 2016
Aanvang     : 19.30 uur
Locatie        : Raadzaal Oost Gelre te Groenlo

 

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Spreekgelegenheid toehoorders
4. Actielijst toezeggingen
5. Verslag van de raadsvergadering d.d. 1 maart 2016
6. Vragenuur
   
  HAMERSTUKKEN
7. Aanleg rotondes Hamelandweg N313
   
  BESPREEKSTUKKEN
8. Verbouwing MFA Vragender t.b.v. uitvoering Wmo-taken
9. Voortzetting Duurzaamheidslening
10. Uitvoeringsagenda 2.0 Regio Achterhoek
11. Evaluatie APV-regels m.b.t. het vellen van houtopstanden
12. Keuze nieuw verdeelmodel bekostiging en aanpassing stemverhoudingen VNOG
13. Ingekomen stukken
14. Rondvraag en sluiting

 

Stukken inzien

Procedure 1 is van toepassing, vanaf 7 dagen vóór de vergadering.

Op www.oostgelre.nl > Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Raadsvergaderingen > raadsinformatiesysteem vindt u de uitgebreide agenda.

 

Inspreken raadsvergadering

Wilt u inspreken tijdens een raadsvergadering? Kijk dan op www.oostgelre.nl > Bestuur en organisatie > Gemeenteraad > Inspreken burgers bij raadsvergadering. Hier kunt u lezen onder welke voorwaarden dat kan.

 

Behandelen agendapunten

Als tijdens de raadsvergadering blijkt dat niet alle agendapunten behandeld kunnen worden vóór 23.00 uur, kan de raad van de gemeente Oost Gelre besluiten de overige agendapunten te verschuiven naar de volgende avond (aanvang 19.30 uur). Dit wordt besloten op de avond van de vergadering.

 

Raadsvergadering live op beeld te volgen via internet

De raadsvergadering kunt u live volgen via onze website. Klik voor een live beeldverslag op https://oost-gelre.raadsinformatie.nl/live. Na afloop kunt u het videoverslag van de vergadering terugvinden op ons internet. Daarbij kunt u per onderwerp of spreker fragmenten terugzien en -luisteren.

 

 

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • Ruurloseweg 11, legaliseren bouw schuur en tuinmuur (14-3-2016)

 

Lichtenvoorde

 • Bernard Knufingstraat 13, plaatsen dakkapel (15-3-2015)
 • James Wattstraat 4b, uitbreiden bedrijfshal (16-3-2016)
 • Dijkstraat 28, wijzigen gebruik maatschappelijk naar wonen (16-3-2016)

 

Lievelde

 • Eefselerweg 12, uitbreiden ligboxenstal, het bouwen jongveestal en wijzigen indeling, plaats, dieraantallen en systemen (16-3-2016)

 

Mariënvelde

 • Koolsteeweg 4, wijzigen kap van schuur (14-3-2016)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Groenlo

 • Steenbraakweg 5, saneren asbestgolfplaten stal (14-3-2016)
 • Winterswijkseweg 60a, verwijderen asbestgolfplaten varkensstal (14-3-2016)
 • Oostermeenweg 23, verwijderen golfplatendak loopstal (14-3-2016)
 • Julianastraat 7, saneren asbest (17-3-2016)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • De Hoge Es 10, bouw schuur met carport (16-3-2016)

 

 

Ontwerp omgevingsvergunning – 2e fase activiteit Bouwen

 

Mariënvelde

 • Veldweg 1, bouwen ligboxenstal

 

Inzage

Procedure 1, van 24 maart t/m 9 mei 2016

 

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 24 maart t/m 9 mei 2016

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo

 • Marhulzenweg 29, wijzigen gebruik gedeelte pand (18-3-2016)

 

Harreveld

 • Nabij fietspaden Blindendiek en Bekkendiek, plaatsen 2 schuilgelegenheden voor wandelaars en fietsers (18-3-2016)

 

Lichtenvoorde

 • Nieuwe Maat 9, bouwen tuinhuis met overdekt terras (18-3-2016)

 

Vragender

 • Vosdijk 10, tijdelijk plaatsen woonunit (15-3-2016)

 

Zieuwent

 • Roldersweg 4, bouwen twee dakkapellen (16-3-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

Meldingen 12-dagenregeling

 

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 

 • Parochiehuis, Dorpsstraat 34, 7136 LM Zieuwent, 26-03-2016 van 20:00-1:00 uur
 • Café De Zaak, Dijkstraat 29, Lichtenvoorde, 27 maart 2016 van 18.00-21.00 uur

 

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

 

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

 

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Groenlo

 • Winterswijkseweg 60a: 30 m3 (16-3-2016)
 • De Bleek 5: 8 m3 (17-3-2016)
 • Tussen Slatmansweg en Drabbelweg: 25 m3 (19-3-2016)
 • Steenbraakweg 10: 20 m3 (19-3-2016)

 

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 12: 10 m3 (17-3-2016)
 • Rector Hulshofstraat 1: 4 m3 (17-3-2016)

 

Lichtenvoorde

 • Zieuwentseweg 28: 15 m3 (17-3-2016)
 • Op ’t Zand/Varsseveldseweg: 15 m3 (17-3-2016)

 

Lievelde

 • Droebertweg 7: 25 m3 (17-3-2016)
 • Kamperweg 20: 10 m3 (17-3-2016)
 • Lievelderweg 161b: 1 m3 (18-3-2016)

 

Mariënvelde

 • Vremanstraat 2: 25 m3 (16-3-2016)

 

Vragender

 • Lankveldweg 8: 20 m3 (22-3-2016)
 • Kapelweg 32: 25 m3 (22-3-2016)

 

Zieuwent

 • Brandersdijk/Maatweg: 10 m3 (17-3-2016)
 • Anton Mollemanhof: 10 m3 (19-3-2016)
 • Zieuwentseweg 40: 25 m3 (19-3-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Vastgestelde bestemmingsplannen

 

De gemeenteraad heeft op 1 maart 2016 het volgende bestemmingsplan vastgesteld:

 

Bestemmingsplan “Grondverkopen”

Het bestemmingsplan regelt de omzetting van de bestemming van een aantal stukken niet-structuurbepalend groen die door de gemeente verkocht zijn aan particulieren. Het gaat om 43 perceeltjes groen. Deze stukken groen zijn bij woonpercelen getrokken en hebben een woon- of tuinbestemming gekregen in dit bestemmingsplan. Op twee percelen gaat het om een bedrijfsbestemming en een maatschappelijke bestemming. Daarnaast zijn in het bestemmingsplan twee kleine omissies in de bestemmingen voor de percelen Oude Borculoseweg ongenummerd (een nutsvoorziening) en de Kapelweg ongenummerd (een gemaal) hersteld.

Omdat in dit bestemmingsplannen geen bouwplannen in de zin van artikel 6.2.1. van de Wet ruimtelijke ordening hoeft er geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

 

Inzage

Procedure 1, van 25 maart 2016 tot en met 6 mei 2016, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ruimtelijke plannen of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl.

 

Zienswijze

Procedure 4B, van 25 maart 2016 tot en met 6 mei 2016.

 

 

 

Evenementen

 

Groenlo

 • Paasvuur nabij Holterhoekseweg 6 op 27 maart 2016 (22-3-2016)

 

Lichtenvoorde

 • Sint Switbertus, houden recreatieve wedstrijd Run Archery op en rondom terrein van De Swite (Hendrik Leemreizestraat/Frans ten Boschstraat), en in clubgebouw op 23 april 2016 van 10.00-16.30 uur (16-3-2016)
 • Stichting HuntingRUN, houden 5 km run op 5 juni 2016 van 10.00-13.00 uur met start- en eindpunt het terrein nabij zwembad Meekenesch, ten gehore brengen van muziek, te koop aanbieden versnaperingen, snacks en dranken (ontheffing schenken zwakalcoholhoudende drank), plaatsen van tappunt en andere obstakels, en houden collecte (16-3-2016)

 

Lievelde

 • Lievelderweg 6a, (tent)feest met muziek op 9 juli 2016 van 19.00-24.00 uur (16-3-2016)

 

Zieuwent

 • Stichting Paaspop en Stichting Paasvuur, houden “Paaspop” op 26 maart 2016 van 20.00-03.00 uur, op 27 maart 2016 van 20.00-03.00 uur en op 28 maart 2016 van 10.00-19.00 uur op terrein aan Rouwhorsterdijk, houden collecte op 27-3-2016 en plaatsen driehoeksreclameborden en billboards t.b.v. het evenement, ontsteken jaarlijks paasvuur op 27 maart 2016 van 20.00-24.00 uur, op terrein van overkant evenement Paaspop aan de Rouwhorsterdijk (19-3-2016)
 • Viering 50-jarig bestaan buurtvereniging ‘De Zegendijk’ op 18 juni 2016 van 16.00-24.00 uur, op sportveld aan Waareise (17-3-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

 

Wmo-loketten Oost Gelre

 

Wmo-loket Groenlo: Gezondheidscentrum ‘Den Papendiek’, Buitenschans 48, 7141 EL Groenlo.

Tel. (0544) 39 36 16. Openingstijden: di. en vr. van 9.00-12.30 uur.

 

Wmo-loket Lichtenvoorde: gemeentehuis te Lichtenvoorde. Tel. (0544) 39 36 16.

Openingstijden: ma. en wo. van 9.00-12.30 uur, do. van 9.00-12.30 en 14.00-17.00 uur en van 17.00-19.00 uur op afspraak.

 

Postadres: Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

E-mail: wmoloket@oostgelre.nl

 

Overige informatie

Ga naar www.oostgelre.nl, zoek naar: ‘Wmo-loket’

 

 

Zorgcorporatie Mariënvelde

 

Woont u in Mariënvelde en heeft u een vraag op Wmo-gebied over ondersteuning, hulp of zorg? Dan kunt u bij de zorgcorporatie Mariënvelde terecht. Ook voor advies kunt u contact opnemen met zorgcoördinator Jeanine Ebbers, zorgbmv@marvisie.nl of 06 – 10 01 75 70 (tijdens kantoortijden). Bel gerust voor een afspraak. Bezoek- en postadres: De Boog 1, 7263 SE Mariënvelde.

 

 

Jeugdloket Oost Gelre

 

Voor vragen over zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren kunt u bij het Jeugdloket terecht.

Tel. (0544) 39 35 97

E-mail: jeugdloket@oostgelre.nl

 

 

Samen in Oost Gelre

 

Samen in Oost Gelre is hét platform in de gemeente Oost Gelre voor alle informatie rondom preventie, zorg en meedoen.

 

U vindt Samen in Oost Gelre op www.sameninoostgelre.nl. Op deze website kunt u informatie en (zorg)organisaties vinden, en vrijwilligerswerk zoeken of aanbieden. U hebt dus alles onder handbereik voor een oplossing dichtbij. En heeft u toch ondersteuning nodig van de gemeente? Dan kunt u gemakkelijk en snel contact met ons opnemen.

 

 

Ouderenadviseur

 

Afspraak

Wilt u een afspraak met onze ouderenadviseur Ilse van de Kamp maken? Zij is bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag via telefoonnummer (0544) 39 35 69. U kunt haar ook een e-mail sturen: i.vandekamp@oostgelre.nl.

 

 

Formulierenbrigade

 

De formulierenbrigade is behulpzaam bij het invullen van formulieren die de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) gebruikt. Ook wijzen de vrijwilligers van de brigade bezoekers op nog andere mogelijkheden van bijzondere bijstand en minimabeleid.

 

Spreekuur formulierenbrigade

Elke donderdag van 10.00-12.00 uur in het gemeentehuis van Lichtenvoorde. U kunt hier zonder afspraak terecht.

 

 

Let op:

Als (een deel van) de teksten hieronder op pagina 4 of verder komt, hoeft het niet gepubliceerd te worden.

 

 

VIT-hulp bij mantelzorg

 

Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht bij het Wmo-loket, Varsseveldseweg 2 in Lichtenvoorde. Iedere dinsdagmorgen van 9.00-11.00 uur is Vera Hoffman, de mantelzorgconsulent, aanwezig. U kunt hier zonder afspraak binnenlopen, maar ook van te voren een afspraak maken. De consulent kan overigens ook bij u thuis komen voor een gesprek. Belt u voor een afspraak met VIT-hulp bij mantelzorg, op werkdagen van 9.00 – 15.00 uur, tel. (0544) 82 00 00. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden.

 

Meer informatie over hulp bij mantelzorg leest u op www.vithulpbijmantelzorg.nl.

 Rolstoelpools

 

Heeft u eens een keer een rolstoel nodig? In een rolstoelpool staan rolstoelen die inwoners uit Oost Gelre af en toe kunnen lenen als ze gebruik willen maken van een rolstoel (maximaal drie dagen). Bijvoorbeeld om met iemand die slecht ter been is een dagje te gaan winkelen of voor een uitstapje.

 

De rolstoelpools kunt u vinden bij Verpleeghuis en woonzorgcentrum De Molenberg in Groenlo en Woonzorgcentrum Careaz Antoniushove in Lichtenvoorde. De uitleen is gratis en wordt geregeld vanuit de receptie van De Molenberg en Antoniushove. De rolstoelpool is op werkdagen geopend van 9.00-15.00 uur. Wilt u een rolstoel lenen, zorgt u er dan voor dat u een legitimatiebewijs bij u heeft.

 

 Vrijwilligerswerk

 

Op www.sameninoostgelre.nl/vrijwilligersprikbord vindt u een uitgebreid aanbod van leuke en interessante vrijwilligersvacatures van organisaties die in Oost Gelre actief zijn en op zoek zijn naar enthousiaste mensen.

 

Naast algemene informatie over vrijwilligerswerk kunnen vrijwilligersorganisaties ook vacatures plaatsen.

 

 

Dorpshuis s.c.c. Den Diek

Dijkstraat 30, 7131 DP Lichtenvoorde; tel. (0544) 37 58 68, info@den-diek.nl

 

Kijk op www.den-diek.nl voor meer informatie, activiteiten en verhuurmogelijkheden.

 

 

Cultureel Centrum De Bron Groenlo

Buitenschans 1, 7141 EK Groenlo; tel. (0544) 46 20 20

 

Kijk op www.debrongroenlo.nl voor de activiteitenlijst en de incidentele evenementen.

Kaarten zijn te bestellen via www.debrongroenlo.nl/tickets