Mededelingen gemeente Oost Gelre week 14

Agenda’s

 

Wmo-raad Oost Gelre

 

Datum: maandag 9 april 2018

Tijd: 19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)

Locatie: Stadhuis Groenlo

 

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Stand van zake Horizon
 3. Verslag 3 maart 2018
 4. Mededelingen en terugmeldingen
 1. Afspraak Voedselbank
 2. Afspraak Taalhuis Achterhoek
 3. Communicatie Wmo-raad op websites en toegankelijkheid websites gemeente
 4. Contact met andere Wmo-raden
 1. Verzonden stukken: geen
 2. Ingekomen stukken
 1. Reactie op advies mantelzorgwonen
 2. Definitief lokaal preventieprogramma
 1. Werving BOOG
 2. P.R.
 3. Rondvraag
 4. Besloten deel

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • Kadastraal GLO F 918, tijdelijk aanleggen teeltvijver voor waterlinzen met foliekas (19-3-2018)

 

Lichtenvoorde

 • Antoon Slotstraat 4, uitbreiden woonhuis en bouwen berging (27-3-2018)
 • Planetenstraat 40, uitbouw woning (29-3-2018)
 • Tongerlosestraat 19, bouwen kap op aanbouw woning (29-3-2018)

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Groenlo

 • Winterswijkseweg 49, saneren asbest (26-3-2018)
 • Marhulzenpad 3, vervangen asbesthoudende golfplaten schuren (28-3-2018)
 • Marhulzen1, slopen bovenbouw ligboxenstal/schuur en slopen schuur 2 (29-3-2018)

 

Lichtenvoorde

 • Op den akker 35, verwijderen asbest (28-3-2018)
 • Bentinckstraat 1, verwijderen asbest (29-3-2018)
 • Bentinckstraat 3, verwijderen asbest (29-3-2018)

 

Vragender

 • Oorschotweg 3, slopen schuur (27-3-2018)
 • Schaarweg 6a, verwijderen asbest (28-3-2018)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo

 • Marhulzenweg 15: aanleg uitweg (29-3-2018)
 • De Bleek 7 en 9, bouwen dubbele woning (27-3-2018)
 • Eibergseweg 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 31, bouwen 10 woningen (5 2^1 kap) (30-3-2018)
 • Meddoseweg 37a, bouwen machineberging/garage (30-3-2018)

 

Lichtenvoorde

 • Op den Akker 24, wijzigen voorgevel woning (29-3-2018)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Milieu

 

Meldingen 12-dagenregeling

 

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 

 • Tapperij van Ooijen, Rapenburgsestraat 5, 7131 CV Lichtenvoorde, 8-4-2018, van 17:00-22:00

 

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

 

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Groenlo

 • Oude Winterswijkseweg 47: 50 m3 (29-3-2018)

 

Harreveld

 • Looweg 35: 10 m3 (29-3-2018)
 • Kroosdijk 3: 17 m3 (31-3-2018)

 

Lichtenvoorde

 • G.J. Doorninkweg 4: 10 m3 (28-3-2018)
 • Storckhorsterdijk 2: 20 m3 (29-3-2018)
 • Boschlaan 3: 4 m3 (31-3-2018)

 

Lievelde

 • Kloezedijk 2a: 5 m3 (30-3-2018)
 • De Stegge 9: 5 m3 (31-3-2018)

 

Vragender

 • Heelweg 7: 30 m3 (30-3-2018)

 

Zieuwent

 • Lanthersweg 6: 15 m3 (31-3-2018)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Kennisgeving ontwerpbesluit RMS Groenlo B.V.

 

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen aan RMS Groenlo B.V. De aanvraag betreft het oprichten van een inrichting voor de bioraffinage mestvergisting-/verwerking op de locatie Ruiterweg / De Laarberg ongenummerd te Groenlo.

 

Het verlenen van de omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:

het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo)

het gebruik van grond of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo)

het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden op grond van een bestemmingsplan, beheersverordening, e.a. (artikel 2.1, lid 1, sub b Wabo)

het oprichten en het in werking hebben van een milieu-inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e Wabo)

 • het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het veranderen van het gebruik daarvan (artikel 2.2, lid 1, sub e Wabo)

 

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit zijn de procedurele versnellingen van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

 

Publicatie ontwerpbesluit

Dit besluit wordt tevens digitaal gepubliceerd door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen.

 

Daarnaast vindt publicatie plaats bij de gemeente Oost Gelre en de gemeente Berkelland op de wijze die gebruikelijk is bij deze gemeenten.

 

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 11 april 2018 tot 22 mei 2018 gedurende een termijn van zes weken ter inzage:

 

 • bij de gemeente Oost Gelre; bij de receptie in het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde, tijdens openingstijden;

 

 • bij gemeente Berkelland; in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo, tijdens openingstijden;

 

 • bij de provincie Gelderland; om het ontwerpbesluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via het emailadres wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer 024 – 751 77 00.

 

Zienswijze

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

 

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl, onder vermelding van het OLO-nummer 2873609 en/of het zaaknummer W.Z16.102147.03. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 7700.

 

Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.

 

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

 

Evenementen

 

Oost Gelre

 • De Keitrappers, organiseren MTB-toertocht over paden wegen in Oost Gelre op 8 april 2018 (29-3-2018)

 

Lichtenvoorde

 • Café van Ooijen, organiseren Bikerparty op 6 mei 2018, organiseren Kleintje Keifestival op 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag), beide op het terras en een gedeelte van de openbare weg Molendijk, en het plaatsen van driehoeksreclameborden van 26 april t/m 10 mei 2018 ter aankondiging van Kleintje Keifestival (30-3-2018)
 • Galileïstraat 4a: corsofeest op 21 april 2018 (31-3-2018)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

Overige vergunningen en ontheffingen

 

Groenlo

 • ROVA, ophangen spandoek van 16 t/m 20 april 2018, in Beltrumsestraat (Bril In Mode) en Mattelierstraat (Juwelier Simons), ter aankondiging van actieweek ‘Mooi Schoon’ (28-3-2018)

 

Lichtenvoorde

 • ROVA, ophangen spandoek van 16 t/m 20 april 2018, in de Rapenburgsestraat (“de Koppelpaarden”), ter aankondiging van actieweek ‘Mooi Schoon’ (28-3-2018)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing
  Geef een reactie.

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.