Mededelingen gemeente Oost Gelre week 15


Gepubliceerd op

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

De Bleek 10, bouw woning met carport (7-4-2016)

Harreveld

Wolterij 7, bouw mestopslag buiten bouwvlak (7-4-2016)

Kerkstraat 21, bouw schuur (4-4-2016)

Lichtenvoorde

Plataanstraat 25, wijzigen gebruik deel woning t.b.v. pedicure-/beautysalon (4-4-2016)

Ludgerstraat 16, vernieuwen overkapping (5-4-2016)

Lievelde

Papenweg 8, doortrekken dak werkplaats (5-4-2016)

Zieuwent

Dorpsstraat 101, verhogen nok woning (7-4-2016)

Zieuwentseweg 65a, verbouw woonhuis (8-4-2016)

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Lichtenvoorde

Flierdijk 2, brandveilig gebruiken scouting (8-4-2016)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen

Groenlo

Nieuwstad 3, vervangen kozijnen (4-4-2016)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lievelde

Grensweg 3, slopen kapschuur (5-4-2016)

Lichtenvoorde

Vondelstraat 39, saneren asbest (6-4-2016)

Vragender

Sieverdingweg 14, saneren asbest (5-4-2016)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

Varsseveldseweg 2, verbouw en uitbreiden gemeentehuis (5-4-20160

Galieleistraat 16 en 18, wijzigen reclame (8-4-2016)

Albert Schweitzerstraat 23, wijzigen reclame (8-4-2016)

Dieselstraat 5 en 7, wijzigen reclame (8-4-2016)

Zieuwent

Rouwhorsterdijk 16a, verbouw schuur (10-4-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Milieu

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

Café de Zaak, Dijkstraat 29, 7131 EK Lichtenvoorde, 16-04-2016 van 22:00-1:00 uur

Tapperij Van Ooijen, Rapenburgsestraat 3, 7131 CV Lichtenvoorde, 17-04-2016, van 17:00-22:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

Vredenseweg 103a: 8 m3 (7-4-2016)

Harreveld

De Riette 6: 35 m3 (7-4-2016)

De Riette 3: 30 m3 (8-4-2016)

Lindeboomweg 39: 15 m3 (12-4-2016)

Lichtenvoorde

Op ’t Zand 2: 15 m3 (7-4-2016)

Lievelde

Koolmansdijk 2b: 5 m3 (7-4-2016)

Droebertweg 11: 2 m3 (12-4-2016)

Mariënvelde

Witte Rieteweg 30b: 8 m3 (7-4-2016)

Vragender

Vosdijk 10: 25 m3 (7-4-2016)

Weijenborgerdijk 55: 5 m3 (7-4-2016)

Vragenderweg 63 en 65: 15 m3 (12-4-2016)

Zieuwent

Ruurloseweg 32: 25 m3 (7-4-2016)

Lanthersweg 4: 2 m3 (7-4-2016)

Rouwhorsterdijk 17: 10 m3 (12-4-2016)

Rouwhorsterdijk 4: 6 m3 (12-4-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Evenementen

Groenlo

Stichting Organisatie Open Achterhoeks Dweilorkesten Kampioenschap, organiseren dweilorkestenfestival op 5 mei 2016 in de binnenstad van 12.00 tot 19.30 uur (12-4-2016)

Marktvision Organisatiebureau B.V., organiseren Meikermis op 5, 6, 7 en 8 mei 2016 op de Wheme en Kerkhofsteeg (12-4-2016)

Buurtfeest aan de Molenaar tussen nrs. 83 en 89 op 2 juli 2016 (12-4-2016)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Overige vergunningen en ontheffingen

Groenlo

Streets Horeca: drank- en horecavergunning en exploitatievergunning voor uitoefenen horecabedrijf aan de Kevelderstraat 26 (5-4-2016)

Streets Horeca: terrasvergunning Kevelderstraat 26 (30-3-2016)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing