Mededelingen gemeente Oost Gelre week 17


Gepubliceerd op

Agenda’s

Wmo-raad Oost Gelre

Datum: maandag 2 mei 2016

Tijd:       19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)

Locatie:                Marktzaal Stadhuis Groenlo

AGENDA

Opening en vaststelling agenda

Mededelingen en terugmeldingen

Presentatie Veilig Thuis door Arjan de Brouwer

Ondersteuningsteam (OT)

Ingekomen stukken:

Mail Zorgbelang regionale bijeenkomst voor alle Wmo-/sociale raden

Verzonden stukken: n.v.t.

Verslag vergadering 4 april 2016

Onderzoek Levensloopbestendige wijk: ter informatie

PR

Rondvraag


Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Harreveld

Kruising met N18 en Kerkstraat, verplaatsen fietsenstalling (19-4-2016)

Lichtenvoorde

Martin Leliveltstraat 1, bouwen dakkapel voorzijde (18-4-2016)

Schatbergstraat 96, bouwen schuur met overkapping (19-4-2016)

Leeuwerikstraat ongenummerd, bouwen woning (21-4-2016)

Groenling 30, plaatsen dakkapel (21-4-2016)

Verleende omgevingsvergunningen

Harreveld

Erve ’t Hag 3, bouwen woning (21-4-2016)

Lichtenvoorde

James Wattstraat 4b, uitbreiden bedrijfshal (20-4-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing


Ruimtelijke Ontwikkeling

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Rotonde en keerlus Vragenderweg-Hamelandweg

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de aanvraag om omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een rotonde met keerlus met ingang van 29 april 2016 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en voorziet in de aanleg van een rotonde met keerlus op de locatie van de huidige kruising Vragenderweg-Hamelandweg te Lichtenvoorde.

Inzage

Procedure 2, van 29 april tot en met 9 juni, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl.

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 29 april tot en met 9 juni 2016.


Evenementen

Oost Gelre

Velocé Toerclub Zieuwent, toertocht voor race en ATB over wegen en paden in Oost Gelre op 5 juni 2016 (22-4-2016)

Groenlo

Groenlo Vestingstad Promotion, organiseren kidsvestingdag op 27 april 2016 van 10.30-16.00 uur in centrum (20-4-2016)

Feestvereniging Zwolle, houden jaarlijkse meifeest van 20 t/m 22 mei 2016 (volleybaltoernooi en darttoernooi, kinderspelen, dansavond, feesttent, enkele attracties en kramen op terrein Meddoseweg, plaatselijk bekend als ’t Strootman in Zwolle) en augustuskermis van 27 t/m 29 augustus 2016 (kinderspelen/dansavond/zeskamp/jeugdvoetbaltoernooi, vogelschieten, feesttent, enkele attracties en kramen op terrein Meddoseweg, plaatselijk bekend als ’t Strootman in Zwolle) (20-4-2016)

Buurtbarbecue in Kuyperstraat op 4 juni 2016 (21-4-2016)

Evenement ‘Brommers kieken’ op 28 mei 2016 van 14.00-18.00 uur in en nabij City Lido (22-4-2016)

Lichtenvoorde

P.S.V. In den Bosch, organiseren van paarden- en ponywedstrijden op terreinen Boschlaan 3a op 11 en 12 juni en op 27 en 28 augustus 2016, met plaatsen van diverse attributen voor o.a. catering en tappunten (21-4-2016)

Lievelde

Motor- en Autoclub Lichtenvoorde, organiseren streekcross op 7 mei 2016 en de Open Clubcross op 8 mei op het circuit in De Schans, met standplaatsen voor verkoop snacks en zwakalcoholhoudende dranken (21-4-2016)

Mariënvelde

Volleybalvereniging Marvo ’76, organiseren Beachvolleybaltoernooi op 15 juli 2016 van 18.00-23.00 uur, 16 juli 2016 van 08.30-00.00 uur en 17 juli 2016 van 08.30-21.00 uur op het kerkplein met o.a. muziek, tent, tappunt en springkussen (20-4-2016)

Vragender

Bierpreuvenement op 1 mei 2016 van 14.00-20.00 uur om en nabij café Overkamp aan de Winterswijkseweg 11 (21-4-2016)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Meikermis en Dweilorkestendag Groenlo

Vanwege de Meikermis (5 t/m 8 mei) en de Dweilorkestendag op 8 mei worden diverse verkeersmaatregelen genomen. O.a. het parkeerterrein aan de Wheme wordt afgesloten van 4 mei 17.00 uur tot 9 mei 2016, 16.00 uur. Ook worden de Markt en omliggende straten afgesloten van 4 mei 17.00 uur tot 5 mei 2016, 23.00 uur en van 6 mei, 10.00 uur t/m 8 mei 2016, 20.00 uur. Daarnaast wordt het geldende éénrichtingsverkeer in de Nieuwstad, Lievelderstraat en Noteboomstraat opgeheven tussen 4 en 8 mei 2016.

Kermis Mariënvelde

Vanwege de jaarlijkse kermis wordt de Waalderweg in Mariënvelde tussen de Pastoor Deperinkweg en De Boog afgesloten van 6 mei 2016, 10.00 uur, tot 10 mei 2016, 18.00 uur.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Overige vergunningen en ontheffingen

Lichtenvoorde

Stichting DIDK, ontheffing voor meerdere jaren voor het evenement ‘Over de Top’, voor verstrekken van zwakalcoholhoudende drank op sponsoravond genodigden (avond vóór evenement) en tijdens ‘Over de Top Festival’ op terrein nabij De Swite aan de Hendrik Leemreizestraat 2 (21-4-2016)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing