Mededelingen gemeente Oost Gelre week 33

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo Lichtenvoorde

 • Aaltenseweg 85a, brandveilig gebruiken pand (8-8-17)

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Lichtenvoorde

 • Middachtenstraat 2, bouwen woning (8-8-2017)
 • Vondermansdijk 5, plaatsen 110 grondgebonden zonnepanelen (11-8-17)

Lievelde

 • Koolmansdijk 4, intern verbouwen woning (7-8-2017))

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning (ter inzage)

 

Groenlo

 • Philip Roveniusstraat 2, brandveilig gebruiken KDV/BSO Pindakaas (van 17-8-2017 t/m 28-7-2017)

 

 

Milieu

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Groenlo

 • Boerijendijk 10: 3 m3 (15-8-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Ontwerpbestemmingsplannen

 

Ontwerpbestemmingsplan “Dorpskern Lichtenvoorde, herziening Broekboomstraat 10 Lichtenvoorde”

 

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het planologisch mogelijk maken van een woning op de eerste verdieping aan de Broekboomstraat 10 in Lichtenvoorde.

 

Het betreft geen bouwplan dat is aangewezen in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, waardoor geen exploitatieplan nodig is.

 

Inzage

Procedure 1, van 18 augustus 2017 tot en met 28 september 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Bekendmakingen > Ruimtelijke Ontwikkeling of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.BPLIC103-OW01.

 

Zienswijze

Procedure 2C en 2-I, van 18 augustus 2017 tot en met 28 september 2017.

 

 

Evenementen

 

Groenlo

 • Buurtfeest op het speelveldje nabij Den Emau op 26 augustus (15-8-2017)

 

Harreveld

 • Stichting Paardenopvang Achterhoek, houden open dag op 27 augustus 2017 (11-8-2017)

 

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest in de Gruttostraat op 19 augustus 2017 (9-8-2017)
 • Buurtfeest in de Heijn Meijerstraat op 19 augustus 2017 (9-8-2017)
 • Buurtfeest op het grasveld tussen Jupiter, Planetenstraat en Vermeerstraat op 19 augustus 2017 (9-8-2017)
 • Buurtfeest op de IJsvogel op 16 september 2017 (10-8-2017)
 • Buurtfeest in de Martin Leliveltsstraat op 2 september (15-8-2017)

 

Zieuwent

 • Stichting Kleintje Koepel, organiseren muziekmiddag (Kleintje Koepel) op het Dorpsplein op 27 augustus 2017 (8-8-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

Drank- en horecawet

 

Groenlo

 • Lievelderstraat 37, exploiteren van slijtersbedrijf Jan’s wijn, whisky en bierspecialiteiten (8-8-2017)
 • Drank- en horecavergunning, exploitatievergunning en terrasvergunning voor het uitoefenen horecabedrijf aan Markt 2 (Restaurant/Bar De Stadschpomp) (9-8-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing