Mededelingen gemeente Oost Gelre week 34

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Zieuwent

 • Zieuwentseweg 54, bouw schuur (15-8-2017)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Lichtenvoorde

 • Bernhardstraat 14, het verwijderen van asbest (16-8-2017)

 

Groenlo

 • Wiegerinckweg 3, verwijderen asbest golfplaten (15-8-2017)
 • Winterswijkseweg 57a, verwijderen asbest golfplaten (15-8-2017)

 

Zieuwent

 • Zieuwentseweg 54, slopen schuur (15-8-2017)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Lichtenvoorde

 • Vondermansdijk 5 Lichtenvoorde, plaatsen 110 zonnepanelen (16-8-2017)

 

Vragender

 • Kamperweg 8, herbouwen werktuigenberging (14-8-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Ingetrokken omgevingsvergunningen

 

Groenlo

 • Zuidgang 11, plaatsen hekwerk (16-8-17)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

Binnengekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer

 

Groenlo

 • Batterij 2, veranderen inrichting (14-7-2017)

 

 

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

 

Lichtenvoorde

 • Edisonstraat 20, veranderen inrichting (11-8-2017)

 

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Lievelde

 • Kloezedijk 4a: 3 m3 (22-8-2017)

 

Vragender

 • Dwarsdijk 15: 15 m3 (4-8-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Ontwerpbestemmingsplannen

 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Zieuwent bebouwde kom herziening 4 Pastoor Zanderinkstraat (Welkoopterrein)’.

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd ontwerp- bestemmingsplan met ingang van 25 augustus 2017 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van het leegstaande Welkoopterrein in Zieuwent mogelijk. Het monumentale gebouw aan de Pastoor Zanderinkstraat blijft behouden. In dit pand worden startersappartementen mogelijk gemaakt. De overige bebouwing op het terrein wordt gesloopt. Op deze plek worden nieuwe grondgebonden woningen mogelijk gemaakt. Het terrein wordt daarnaast ingericht met groen- en parkeervoorzieningen.

 

Inzage

Procedure 1, van 25 augustus 2017 tot en met 5 oktober 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel >Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan is bekend als NL.IMRO.1586.BPZIE004-OW01.

 

Zienswijze

Procedure 2C en 2 I, van 25 augustus 2017 tot en met 5 oktober 2017.

 


 

Evenementen

 

Groenlo

 • Stichting Wandel en Beleef Groenlo, organiseren herfstwandeltocht in Groenlo en omgeving op 29 oktober 2017 (18-8-2017)
 • Buurtfeest in de Pastoor Smitstraat op 2 september 2017 (18-8-2017)

 

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest nabij Rosveld 22 op 2 september 2017 (15-8-2017)
 • Familiedag nabij de Van Reedestraat op 3 september 2017 (16-8-2017)
 • Bijeenkomst i.h.k.v. Veteranendag bij het herdenkingsmonument in de Dijkstraat op 16 september 2017 (18-8-2017)
 • Vereniging Motor- en Autoclub Lichtenvoorde, organiseren crosswedstrijden op 2 en 3 september 2017 (18-8-2017)
 • Burendag aan de Lievelderweg t.h.v. nrs. 78 t/m 88 op 24 september 2017 (19-8-2017)
 • Kidzbeurs in Den Diek op 17 september 2017 (22-8-2017)

 

Lievelde

 • District East VOF te Groenlo, organiseren Magic Festival in de Engelse Schans en het naastgelegen hondenveldje tussen de Schansweg en Flierdijk op 26 augustus 2017 tussen 12.30 uur en 01.00 uur (de op- en afbouwwerkzaamheden vinden plaats tussen 18 en 30 augustus 2017) en ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank (19-08-2017)

 

Vragender

 • Stichting Nationale Elite Veiling Borculo, organiseren veiling rijpaard- en springveulens in paardensportcentrum Lichtenvoorde aan de Weijenborgerdijk 34 (4-8-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

Verkeersmaatregelen

 

Magic Festival Lievelde

I.v.m. het evenement Magic Festival 2017 wordt op 26 augustus de Eikendijk, Schansweg en Flierdijk geheel afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Ook geldt op 26 augustus een stilstaan verbod op de Heringsaweg tussen de Vosdijk en Flierdijk, aan beide zijden van de rijbaan.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

 

 

Overige vergunningen en ontheffingen

 

Lichtenvoorde

 • Schutterij Sint Switbertus, plaatsen driehoeksreclameborden van 28 augustus t/m 12 september 2017 ter promotie van het vogelschieten tijdens de Lichtenvoordse kermis op 11 september 2017 (19-08-2017)

 

Lievelde

 • District East VOF te Groenlo, plaatsen driehoeksreclameborden ter aankondiging Magic Festival in de Engelse Schans en het naastgelegen hondenveldje op 26 augustus (19-08-2017)
 • Scheidingsweg 10, ontheffing voorbrengen geluid op 9 september 2017 van 20.30-01.00 uur i.v.m. feest met muziek (22-8-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing