Mededelingen gemeente Oost Gelre week 36

Gemeente Oost Gelre
Officiële mededelingen 7 september 2017

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenloj
• De Woerd kavel 13, bouw woning (2-9-2017)

Harreveld
• Harreveldseweg 5, omzetten woning naar plattelandswoning (29-8-2017)

Lichtenvoorde
• Varsseveldseweg 40, vervangen dakkapel (31-8-2017)
• Varsseveldseweg 42, vervangen dakkapel (31-8-2017)

Lievelde
• Koolmansdijk, LTV, sectie P, nummer 41, afgraven t.b.v. natuurontwikkeling (7-8-2017)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo
• Marhulzenweg 18, saneren asbest dakbeschot (31-8-2017)

Vragender
• Winterswijkseweg 67, verwijderen asbest (1-9-2017)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.
Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo
• Klaverdijk 5, bouw 2e bedrijfswoning (29-8-2017)
• Notenboomstraat 39, realiseren B&B (28-8-2017)
• Borculoseweg 33, bouwen erfscheiding (31-8-2017)
• Steenbraakweg 10, aanleg uitrit (31-8-2017)

Zieuwent
• Zieuwentseweg 54, bouw schuur en carport (1-9-2017)
• Zegendijk 26, bouw woning en plaatsen tijdelijke woonunit (31-8-2017)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Weigeren omgevingsvergunningen

• aanleg 2e uitweg aan Mr. Kuipersplein (5-9-2017)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Kennisgeving omgevingsvergunning van rechtswege

Harreveld
• Kerkstraat 20, realiseren woning in bedrijfsgebouw (30-8-2017)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing

Ruimtelijke Ontwikkeling

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning uitbreiding begraafplaats Vredehof, Vragenderweg 69b te Vragender’.
Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de aanvraag om omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing voor de uitbreiding van een begraafplaats aan de Vragenderweg 69b te Vragender met ingang van 8 september 2017 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en voorziet in het uitbreiden van de bestaande begraafplaats van de Protestantse gemeente aan de Vragenderweg 69b te Vragender. De uitbreiding van de begraafplaats wordt landschappelijk ingepast.

Inzage
Procedure 1, van 8 september t/m 19 oktober 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.PBBUI1504-OW01.

Zienswijze
Procedure 2A en 2 I, van 8 september t/m 19 oktober 2017.

Evenementen

Oost Gelre
• Stichting Marathon Nationaal Landschap Winterswijk, houden marathon op 17 september 2017 in Winterswijk en omstreken, waarbij een deel van de route over wegen door Oost Gelre gaat (5-9-2017)

Groenlo
• Burendag op 23 september 2017 op de parkeerplaats aan de Wilhelminastraat nabij nrs. 4 en 6 (30-8-2017)
• Buurtfeest op 23 september 2017 op speelveldje nabij Flynth aan Oude Winterswijkseweg (2-9-2017)
• GOV, houden activiteiten op koopzondag 24 september 2017 (5-9-2017)
• Beats from the East-Music Festival, op muziekkoepelterrein aan Maliebaan, op 16 september 2017 van 15.00 uur tot 01.00 uur (7-9-2017)

Lichtenvoorde
• Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde, houden van bloemencorso-optochten in Lichtenvoorde op 10 en 11 september 2017, en aanverwante activiteiten, zoals houden collecte op 10 september 2017, plaatsen tribunes aan Richterslaan en Varsseveldseweg (gemeentehuis en de Klinke), plaatsen enkele toiletwagens langs corsoroute en een podium nabij zaal Hogenkamp (“Deutsche Ecke”), reclamekaravaan op 10 september 2017, verkoop alcoholvrije dranken en snacks langs de route, gebruik terrein achter “de Swite” t.b.v. diverse activiteiten in periode 28 augustus 2017 t/m 16 september, kinderspelen op 2 september 2017, tentoonstelling van praalwagens op het terrein van “de Swite” op 10 en 11 september 2017, houden vogelschieten op het terrein “de Swite” op 11 september 2017, plaatsen aankondigingsborden (31-8-2017)
• Marktvision Organisatie Bureau, organiseren kermismarkt, op 12 september 2017 van 09.00 uur tot 14.00 uur in de Dijkstraat en deel van de Nieuwe Maat (5-9-2017)

Bezwaar
Procedure 3B is van toepassing

Overige vergunningen en ontheffingen

Lichtenvoorde
• Ontheffing voor het voortbrengen van geluid in een tent nabij horecazaak ‘De Driehoek’, Lievelderweg 2, op 16 september 2017 (31-8-2017)

Bezwaar
Procedure 3A is van toepassing
    Geef een reactie.