Mededelingen gemeente Oost Gelre week 6


Gepubliceerd op

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Vragender

 • Vragenderweg 71, wijzigen stallen (7-9-2016)
 • Eschrand (kavel 14) bouw woning (3-2-2017)
 • Kapelweg 34, bouw wagenloods (3-2-2017)

 

Lichtenvoorde

 • Varsseveldseweg 2, plaatsen kunstwerk op de achtergevel (30-1-2017)
 • Antoon Slotstraat 9, verbouw woonhuis (3-2-2017)

 

Zieuwent

 • De Haare 21, uitbreiden berging (6-2-2017)
 • De Steege 99, aanpassen kap op berging (6-2-2017)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Lichtenvoorde

 • Broekboomstraat 9, slopen bestaande luifel en maken doorbraak in bestaande rechter zijgevel aanbouw (30-1-2017)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo

 • Het Pand 2, plaatsen DHL parcelstation (26-1-2017)
 • Lichtenvoordseweg 2, bouw woonhuis (1-2-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Meldingen kap

 

Onderstaande bomen zijn niet kapvergunningplichtig en hoeven alleen gemeld te worden.

 

Zieuwent

 • Zegendijk/Waareise (i.v.m. reconstructie Zegendijk): kap 1 populier.

 

 

 

Milieu

 

Binnengekomen melding milieu

 

Groenlo

 • Oude Papendijk 13, aanleg gesloten bodemenergiesysteem (14-11-2016)

 

 

Meldingen 12-dagenregeling

 

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 

 • Rockcafé Taste, Lievelderstraat 41, 7141 BK Groenlo, 11-2-2017 van 21:30-1:00 uur

 

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

 

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

 

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Harreveld

 • Landstraat 30: 10 m3 (2-2-2017)

 

Lichtenvoorde

 • J. Doorninkweg 1: 5 m3 (2-2-2017)

 

Mariënvelde

 • Pastoor Deperinkweg 35: 15 m3 (2-2-2017)
 • Beenekussteeg 14: 8 m3 (2-2-2017)

 

Vragender

 • Heringsaweg 10: 25 m3 (3-2-2017)

 

Zieuwent

 • Ruurloseweg 34: 2 m3 (7-2-2017)
 • Brandersdijk 3: 20 m3 (7-2-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Ontwerpbestemmingsplannen

 

Ontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan bedrijventerreinen Oost Gelre herziening Koningslinde 6 Lichtenvoorde bedrijfskavel”

Met het ontwerpbestemmingsplan wordt het te gebruiken oppervlakte van een bedrijfskavel vergroot naar circa 8.000 m2. Voor het plaatsen van een terreinafscheiding, reclameplateau en het gebruiken van een kavel van 7.500 m2 voor het stallen van vrachtauto’s op het perceel, direct aansluitend aan het bestaande bedrijf is reeds een omgevingsvergunning met projectafwijking verleend. Deze vergunning wordt ook meegenomen in dit bestemmingsplan.

 

Het bestemmingsplan heeft geen financiële consequenties voor de gemeente. Er worden geen nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden gecreëerd. Hierdoor is geen exploitatieplan nodig. Afdeling 6.4 van de Wro is ten aanzien van dit bestemmingsplan niet van toepassing.

 

Inzage

Procedure 1, van 10 februari 2017 tot en met 23 maart 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Bekendmakingen > Ruimtelijke Ontwikkeling of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.BPBEDRIJVEN302-OW01.

 

Zienswijze

Procedure 2C en 2-I, van 10 februari 2017 tot en met 23 maart 2017.

 

 

Voorbereidingsbesluit

 

Voorbereidingsbesluit voor de omgeving Dijkstraat Lichtenvoorde

De gemeenteraad van Oost Gelre heeft op 7 februari 2017 een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening genomen voor de percelen Dijkstraat 10 t/m 18a (even nrs.), Koemstraat 3 t/m 9 (oneven nrs.) en de openbare parkeerplaats aan de Koemstraat te Lichtenvoorde. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 10 februari 2017.

 

Inzage

Procedure 1. Het besluit ligt met de bijbehorende kaart en overige stukken met ingang van 10 februari 2017 ter inzage. Het besluit is ook digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Bekendmakingen > Ruimtelijke Ontwikkeling of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de bestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.VBLIC05.

 

Het is niet mogelijk om tegen dit voorbereidingsbesluit bezwaar of beroep in te stellen.

 


 

Evenementen

 

Groenlo

 • Buitenspeeldag voor basisscholen in Groenlo en Zwolle, en varen op de gracht, op 14 juni 2017 op de Maliebaan, de Wheme (gedeelte tussen Barakkenplaats en Maliebaan), muziekkoepelterrein en de gracht (3-2-2017)
 • Carnavalsvereniging De Knunnekes, diverse carnavalsactiviteiten in het centrum van Groenlo van 24 t/m 28 februari 2017, waaronder de carnavalsoptocht op zondag 26 februari 2017 (8-2-2017)

 

Lichtenvoorde

 • Restaurant Beneman V.O.F., organiseren muziekevenement ProjectX met diverse dj’s in de Hamalandhal aan de Van de Meer de Walcherenstraat 3 op 11 februari 2017 van 21.00-1.30 uur en het organiseren van “Tribute to the Cats” op 12 februari 2017 van 14.30- 21.00 uur (7-2-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

Verkeersmaatregelen

 

Lichtenvoorde

 • Carel Looierstraat: reserveren parkeervak als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (2-2-2-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

Afsluiting van de Oude Winterswijkseweg in Groenlo

In verband met het plaatsen van de fundatieblokken voor de nieuwe fietsbrug in de Oude Winterswijkseweg in Groenlo wordt de Oude Winterswijkseweg, tussen de Zwolseweg en Meddoseweg op donderdag 9 februari 2017 afgesloten.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

 

 

Overige vergunningen en ontheffingen

 

Lichtenvoorde

 • Basisschool De Regenboog, carnavalsoptocht op 24 februari 2017 nabij de basisschool (4-2-2017)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing