Mededelingen week 04


Gepubliceerd op

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

Nabij Willem Neerfeltstraat, bouw 18 woningen (21-1-2016)

 

Harreveld

Erve ’t Hag perceel N 1425, bouw woning (22-1-2016)

 

Lichtenvoorde

Frans ten Boschstraat 5, wijzigen gebruik voormalige Lagere Landbouwschool naar woning (24-1-2016)

Oude Aaltenseweg 72, realiseren 2 camperplaatsen in het weiland (12-1-2016)

Oude Aaltenseweg 72, wijzigen plaats sanitairgebouw (12-1-2016)

Oude Aaltenseweg 72, bouw verkoopstalletje (12-1-2016)

 

Lievelde

Droebertweg 7, bouwen werktuigenberging (22-1-2016)

 

Vragender

Steenkampweg 1, omzetten bedrijfwoning naar plattelandswoning (18-1-2016)

Oude Winterswijkseweg 14, bouw pluimveestal (18-1-2016)

 

 

Ontvangen sloopmeldingen

 

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

 

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

 

Lichtenvoorde

Zieuwentseweg 4a, saneren asbesthoudende golfplanten (21-1-2016)

 

Zieuwent

Grobbenweg 4, verwijderen asbest dakplaten van twee stallen (20-1-2016)

 

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Bouwen en Milieu.

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo

De Woerd 12, bouw woning (19-1-2016)

Parallelweg 2, verbouw gebouw 8 van Nedap (21-1-2016)

Ziekenhuisstraat 1, aanbrengen gevelreclame (22-1-2016)

 

Harreveld

Rector Hulshofstraat 9: kap1 beuk (zakt scheef; is windworp gevaarlijk; herplant 1 eik) (20-1-2016)

 

Lichtenvoorde

Henrik Leemreizestraat 2, plaatsen lichtkrant (19-1-2016)

 

Lievelde

Papenweg 1-01/Lievelderweg 145, bouw woning (22-1-2016)

 

Vragender

Winterswijkseweg 51: kap 1 eik (ernstig verzwakt; herplant 1 eik) (20-1-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Ingetrokken omgevingsvergunningen

 

Groenlo

Pastoor Smitstraat 12, uitbreiden van het woonhuis (19-1-2016)

 

Harreveld

 

Lichtenvoorde

Rembrandtplein 8, het plaatsen van een overkapping (19-1-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

Snoeihoutverbrandingen

Harreveld

Schurinkweg 12: 40 m3 (20-1-2016)

 

Zieuwent

Batsdijk 34: 6 m3 (20-1-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Ontwerpbestemmingsplannen

 

Ontwerpbestemmingsplan “Buitenpiste paardensportcentrum Lichtenvoorde”

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een herziening van de bestemming “Agrarisch met waarden – Landschapswaarden” waardoor op de gronden gelegen naast de huidige accommodatie aan de Weijenborgerdijk 34 te Vragender een buitenpiste wordt gerealiseerd. Het perceel wordt landschappelijk ingepast.

 

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

 

Inzage

Procedure 1, van 29 januari 2016 tot en met 10 maart 2016, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Inwoners > Wonen en leven > Ruimtelijke plannen of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.BPBUI1507-OW01.

 

Zienswijze

Procedure 2C en 2 II, van 29 januari 2016 tot en met 10 maart 2016.

 

 

 

Evenementen

 

Oost Gelre

WTC De Keitrappers, veldtoertocht op wegen en paden in Oost Gelre op 6 maart 2016 (21-1-2016)

 

Harreveld

carnavalsoptocht op zondag 7 februari 2016 tussen 14.30 uur en 16.30 uur door straten van Harreveld; route: Kerkstraat, Freule van Dorthstraat, Lindeboomweg, Blaauwgeerstraat, Grachtlaan, Kerkstraat (27-1-2016)

 

Lichtenvoorde

Carnavalsoptocht in wijk nabij basisschool De Regenboog op 5 februari 2016 (20-1-2016)

 

Lievelde

Stichting Jeugdwerk Lievelde, carnavalsoptocht door Lievelde op 7 februari 2016 van 14.00-15.00 uur (23-1-2016)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

Verkeersmaatregelen

 

Carnaval Groenlo

Vanwege het jaarlijkse carnaval worden in de periode 5 t/m 9 februari diverse verkeersmaatregelen genomen, waaronder:

afsluiten van een aantal wegen in en rondom het centrum op 7 februari 2016 van 12.00-18.00 uur vanwege de carnavalsoptocht. Let op: ook de Parallelweg is volledig afgesloten.

het instellen van een parkeerverbod op diverse plekken op 7 februari 2016 van 10.00-18.00 uur en

het afsluiten van (gedeelten van) de Nieuwstad, Ganzenmarkt, Lepelstraat en Goudsmitstraat van 7 t/m 9 februari 2016.

 

Carnaval Harreveld

Vanwege het jaarlijkse carnaval worden diverse verkeersmaatregelen genomen, waaronder:

afsluiting Kerkstraat tussen Lindeboomweg en Looweg van 6 februari 2016 19.00-24.00 uur en op 7 februari 2016 van 17.00-24.00 uur

afsluiting diverse wegen op 7 februari 2016 van 13.00-17.00 uur vanwege de carnavalsoptocht

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

 

 

Overige vergunningen en ontheffingen

 

Oost Gelre

Stichting Actie Calcutta, inzamelen kleding van 1 tot 22 maart 2016 (21-1-2016)

Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost, inzameling kleding van 8 april tot 8 mei 2016 (21-1-2016)

Ronald McDonald Kinderfonds, inzamelen kleding van 23 mei tot 20 juni 2016 (21-1-2016)

SamenwerkingsVerband Kledinginzamelende Instellingen, inzamelen kleding van 1 tot 29 september 2016 (21-1-2016)

Leger des Heils Reshare, inzamelen kleding van 10 oktober tot 7 november 2016 (21-1-2016)

Save the Children, inzamelen kleding van 21 november tot 19 december 2016 (21-1-2016)

 

Lichtenvoorde

Stichting Promotie Lichtenvoorde, ophangen spandoeken in Rapenburgsestraat en Dijkstraat van 24 januari t/m 7februari 2016 ter promotie van de koopzondagen (20-1-2016)

Basisschool St. Theresia Mariënvelde, plaatsen trailer voor mobiel leslokaal t.b.v. techniekdag op 18 maart 2016 op parkeerplaats nabij Longaveld aan de Rapenburgsestraat (23-1-2016)

 

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing