Mededelingen week 13


Agenda’s

 

Gemeentelijke Monumentencommissie

 

Datum:   Vrijdag 27 maart 2015, aanvang 13.30 uur

Locatie: Stadhuis Groenlo

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen

Mededelingen:

 • Zaken die gespeeld hebben m.b.t. cultuurhistorie
 • Grolse linie 1627
 • Populariseren archeologische rapporten
 • Historische vlaggen
 • Gebruik van de gracht
 • Vaste punten
 • – Marianum Groenlo/Lichtenvoorde
 • – Programma Stad Groenlo
 1. Vaststelling verslag vergadering 13 februari 2015
 2. Project 250 jaar grens.
 3. Beschermen van een straat/gebied
 4. Cursus Monumentencommissie en jaarlijks excursie
 5. Ludgerusschool Lichtenvoorde
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

 

 

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • Beethovenstraat 10, gebruik ruimte in woning als schoonheidssalon (16-03-2015)
 • Asser Esch 2, bouwen woning (19-03-2015)

 

Lichtenvoorde

 • Heckinckstraat 19, bouwen overkapping (22-03-2015)

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Groenlo

 • Haspelstraat 10, het verlengen van de carport (17-03-2015)
 • Lievelderstraat 2, het aanbrengen van reclame (17-03-2015)
 • Winterswijkseweg 47-49, het plaatsen van een geluidsscherm achter de stoomhoutzagerij (17-03-2015)
 • De Woerd 10, het bouwen van een woning (17-03-2015)
 • De Woerd 1, het bouwen van een woning (17-03-2015)

 

Lichtenvoorde

 • Vragenderweg 8, het realiseren van een mantelzorgwoning in een gedeelte van het voormalige kantoor (13-03-2015)
 • Nabij de N18 achter Rosveld 9, het bouwen van een geluidsscherm (18-03-2015)
 • Gruttostraat 8, het uitbreiden van het woonhuis (17-03-2015)
 • Oude Aaltenseweg 8, het plaatsen van een kap op de bestaande berging en het uitbreiden van een berging (18-03-2015)

 

Mariënvelde

 • Ballasweg 6, uitbreiden ligboxenstal (20-03-2015)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Ingetrokken omgevingsvergunningen

 

Lichtenvoorde

 • Clarissenstraat 26, bouwen dakkapel aan voorzijde woning (17-03-2015)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

 

Groenlo

 • Parallelweg 8, melding wijzigen inrichting (17-02-2015)

 

Vragender

 • Weijenborgerdijk 59, melding veranderen inrichting (10-03-2015)

 

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

 

 

Voornemen verlengen termijn besluiten omgevingsvergunning

 

Lichtenvoorde

 • Aaltenseweg 4, implementatie geurreductieplan (11-03-2015)

 

 

Meldingen 12-dagenregeling

 

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

 

 • Tapperij van Ooijen, Rapenburgsestraat 3 7131CV Lichtenvoorde, 12 april 2015 van 17.00-22.00 uur

 

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

 

Meer informatie

Afdeling Bouwen en Milieu, tel. (0544) 39 35 35

 

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Groenlo

 • Veldweg 1, 10 m³ (20-03-2015)
 • Meddoseweg 6, 10 m³ (20-03-2015)
 • Winterswijkseweg 60a, 45 m³ (20-03-2015)
 • Marhulzenpad 3, 45 m³ (20-03-2015)

 

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 19, 6 m3 (19-03-2015)
 • Nicolaasweg 1, 50 m3 (19-03-2015)
 • Aagtemanweg 8a, 10 m3 (20-03-2015)
 • Varsseveldseweg 93, 15 m³ (20-03-2015)

 

Lichtenvoorde

 • Boschlaan tegenover Boschlaan 4-6, 6 m³ (20-03-2015)
 • Op ’t Zand 3/Varsseveldseweg, 30 m³ (20-03-2015)

 

Lievelde

 • Eimersweg 3, 20 m³ (19-03-2015)
 • Roolsdijk 1, 3 m³ (20-03-2015)
 • Kamperweg 18a, 20 m³ (20-03-2015)
 • Kloedeijk 1, 15 m³ (20-03-2015
 • Droebertweg 2, 3 m³ (20-03-2015)
 • De Stegge 11, 10 m³ (20-03-2015)

 

Mariënvelde

 • Koolsteeweg 8a, 10 m³ (17-03-2015)
 • Beenekussteeg 6, 20 m³ (17-03-2015)
 • Strankkampweg 8, 12 m³ (20-03-2015)

 

Vragender

 • Kerkdijk 2, 15 m³ (17-03-2015)
 • Vragenderweg 67, 3 m³ (17-03-2015)
 • Vragenderweg 61, 4 m³ (20-03-2015)
 • Lanthersweg 4, 5 m³ (20-03-2015)
 • Heelweg 7, 5 m³ (20-03-2015)

 

Zieuwent

 • Schoppenweg 13, 30 m³ (17-03-2015)
 • Dorpsstraat 41, 4 m³ (19-03-2015)
 • Nijlandsdijk 1, 20 m³ (20-03-2015)
 • Brandersdijk 6, 10 m³ (20-03-2015)
 • Wilgendijk 1, 15 m³ (20-03-2015)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Besluit omgevingsvergunning

 

Hoek Hagenstraat / Carel Looierstraat (Welkoop)

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, plaatsen van reclame en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening is verleend. De omgevingsvergunning voorziet in een wijziging van het gebruik van de grond, het bouwen van een Welkoopwinkel, de aanleg van parkeerplaatsen en het plaatsen van reclame-uitingen op het perceel gelegen op de hoek Hagenstraat/Carel Looierstraat te Lichtenvoorde.

 

Inzage

Procedure 1 van 27 maart t/m 7 mei 2015, en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl.

 

Beroep

Procedure 4A van 27 maart t/m 7 mei 2015

 


 

Evenementen

 

Oost Gelre

 • Keep them roling, herdenkingstocht met militaire voertuigen over wegen o.a. door de gemeente Oost Gelre op 31 maart tussen 15.00 en 16.00 uur, met een herdenking in de Dijkstraat (25-03-2015)

 

Groenlo

 • GOV, Palmpasenoptocht met muziek op 29 maart 2015 van 11.15-12.15 uur, met als startpunt R.K. Calixtuskerk en eindpunt het muziekkoepelterrein (20-03-2015)

 

Lichtenvoorde

 • Markt/fancy fair en vossenjacht in en nabij St. Jozefschool, Schatbergstraat 81, op 27 maart 2015 (19-03-2015)
 • Lopersgroep ’90, paasloop op 5 april 2015 in Lichtenvoorde (17-03-2015)
 • Sint Switbertus, Run Archery-wedstrijd op 25 april 2015 op en nabij Switeterrein aan Hendrik Leemreizestraat/Frans en Boschstraat (21-03-2015)

 

Lievelde

 • Sponsorloop op 24 april in Lievelde (18-03-2015)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 

 

Verkeersmaatregelen

 

Herdenkingstocht op 31 maart 2015

I.v.m. een herdenkingstocht met militaire voertuigen en een herdenking bij het oorlogsmonument aan de Dijkstaat op dinsdag 31 maart 2015 tussen worden tussen 13.00 en 17.00 uur de openbare parkeerplaats vóór de Hamalandhal aan de Van der Meer de Walcherenstraat en de Van der Meer de Walcherenstraat zelf gereserveerd voor het parkeren van militaire voertuigen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

 

 

Drank- en horecavergunning

 

Lievelde

Stichting Bernard Vos Clubhuus, drank en horecavergunning voor Bergstraat 2 (19-03-2015)

 

Beroep

Procedure 4a van 19 maart t/m 29 april 2015

 

Overige vergunningen en ontheffingen

 

Groenlo

 • Beltrumsestraat 16, ontheffing geluidshinder i.v.m. feest met muziek op 3 juli 2015 van 18.00-24.00 uur (20-03-2015)

 

Harreveld

 • Rector Hulshofstraat 5, ontheffing geluidshinder i.v.m. feest met muziek op 28 augustus 2015 van 13.00-24.00 uur (20-03-2015)

 

Lievelde

 • Scheidingsweg 10, ontheffing geluidshinder i.v.m. feest met muziek op 18 april 2015 van 19.00-24.00 uur (20 maart 2015)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing