Mededelingen week 5


Agenda’s

 

Wmo-raad Oost Gelre

 

Datum:   maandag 2 februari 2015

Tijd:       19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)

Locatie: stadhuis Groenlo

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Kennismaking met voorzitter en nieuwe leden
 3. Mededelingen en terugmeldingen.
 • Vergaderrooster 2015
 1. Verslag vergadering 1 december 2014
 2. Verzonden stukken: geen
 3. Ingekomen stukken:
 • Brief aanvullend openbaar vervoer in het kader van de Wmo
 1. Begroting Jeugd, met toelichting door Marieke van Driel
 2. Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre met toelichting door Carola Talen
 3. Hoogte pgb-tarieven nieuwe Wmo-taken met toelichting door Carola Talen
 4. Enkele stukken ter kennisname:
 • Nota inzet regionaal budget OGGz
 • B&W agenda toezicht Wmo en jeugd
 • Vergadering Wmo-voorzitters d.d. 17 september 2014
 • Nieuwe ledenlijst Wmo-raad
 • Declaratieregels
 1. PR
 2. Rondvraag en sluiting

 

 

 

Bouwen en wonen

 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

 

Groenlo

 • Marhulzenweg 29, vestigen Hofprint etiketten in bedrijfspand en wijzigen bedrijfscategorie (19 januari 2015)
 • Batterij 5, wijzigen gevel bedrijfsverzamelgebouw (19 januari 2015)

 

Lichtenvoorde

 • Vragenderweg 8, verbouwen voormalig kantoorpand tot mantelzorgwoning (22 januari 2014)

 

Lievelde

 • Parallelweg 10-06, bouwen overkapping (23 januari 2014)
 • Hemmeledijk 5, verbouwen uitbreiden woonhuis (25 januari 2014)

 

Mariënvelde

 • Ballasweg 6, uitbreiden melkstal (15 januari 2015)

 

Zieuwent

 • Kevelderstraat 10, uitbreiden melkstal (13 januari 2015)

 

 

Ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik

 

Groenlo

 • Karel Doormanstraat 66: brandveilig gebruiken basisschool

 

Lichtenvoorde

 • Ariënsstraat 3: brandveilig gebruiken school (deel Hamalandschool)

 

Inzage

Procedure 1, van 30 januari 2015 t/m 12 maart 2015

 

Zienswijze

Procedure 2a en 2-I, van 30 januari 2015 t/m 12 maart 2015

 

 

Verleende omgevingsvergunningen

 

Harreveld

 • Kerkstraat 46, bouwen aanbouw woning (21 januari 2015)

 

Lichtenvoorde

 • Rapenburgsestraat 2, veranderen winkelpui (20 januari 2015)
 • Kastanjestraat 11, verbouwen woning, wijzigen voor- en achtergevel (20 januari 2015)
 • Albert Schweitzerstraat 11a, plaatsen reclamezuil (20 januari 2015)
 • Ariënsstraat 3, plaatsen 2 reclamezuilen en wandbord (21 januari 2015)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

Omgevingsvergunningvrij

 

Zieuwent

 • Kevelderstraat 10, uitbreiden melkstal (21 januari 2015)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Milieu

 

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

 

Groenlo

 • Beltrumsestraat 40, melding veranderen inrichting (12 januari 2015)

 

Zieuwent

 • Ruurloseweg 11 a, melding oprichten inrichting voor poetsen en polijsten auto’s (14 januari 2015)

 

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

 

 

Snoeihoutverbrandingen

 

Zieuwent

 • Rouwhorsterdijk 11: 10 m3 (26 januari 2015)

 

Mariënvelde

 • Scheiddijk 21: 20 m3 (21 januari 2015)

 

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

 

 

 

Evenementen

 

Groenlo

 • Korenfestival in centrum op 13 juni 2015 van 10.30-17.00 uur (21 januari 2015)

 

Vragender

 • Fanfare & Slagwerkgroep Antonius, rommelmarkt in MFA De Bult (Kapelweg) op 31 januari en 1 februari 2015 (21 januari 2015)

 

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

 


 

Afdeling publiek en bestuur

 

Besluit Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW)

Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)

 

Datum besluit:                         Naam betrokkene:

 

23-12-2014                               A.B.T. Jansen, Karel Doormanstraat 56 te Groenlo

23-12-2014                               R. Migchelbrink, Schoolstraat 10a te Vragender