Oost Gelre doet onderzoek onder vrijwilligersorganisaties


Gepubliceerd op

OOST GELRE – Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn van grote waarde voor de gemeente Oost Gelre. Ze spelen een belangrijke rol op verschillende terreinen en leveren een grote bijdrage aan de leefbaarheid.

“De gemeente vindt het belangrijk om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties goed te ondersteunen en samenwerking te faciliteren. Daarom zetten we een onderzoek uit in Oost Gelre om een beeld te krijgen van de stand van zaken en vitaliteit van vrijwilligersorganisaties. Ook onderzoeken we welke ondersteuningsbehoeften er bij vrijwilligersorganisaties bestaan, zodat we inhoud kunnen geven aan onze faciliterende rol richting vrijwilligers(organisaties)”.

Online vragenlijst
Het onderzoek voeren we uit in samenwerking met Movisie, het landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken. De besturen van vrijwilligersorganisaties in Oost Gelre nodigen we komende week per e-mail uit om deel te nemen aan het onderzoek. Zij kunnen een online vragenlijst invullen. Op 22 november organiseren we een bijeenkomst waarin we de resultaten van het onderzoek terugkoppelen. Alle vrijwilligersorganisaties ontvangen hiervoor een uitnodiging.