Oversteek Heringsaweg mee in aanpassing kruising N18-Hamelandweg


Gepubliceerd op

LICHTENVOORDE – Binnenkort begint Rijkswaterstaat met het vervangen van de verkeerslichteninstallatie op de kruising N18-Hamelandweg. Bij die aanpak wordt ook het aanpassen van de oversteek Heringsaweg meegenomen. De oversteek vanaf de Besselinkschans naar Lievelde valt dan binnen de werking van de verkeerslichten. De oversteek sluit aan op de Parallelweg.

Grondaankoop
Voor het verleggen van de oversteek moest de gemeente grond aankopen aan beide zijden van de N18. Dat is op dit moment deels gelukt. Aan de ‘Lichtenvoordse kant’ is overeenstemming bereikt met de eigenaar en wordt de weg aangelegd zoals al eerder bedacht is. Aan de ‘Lieveldse kant’ is nog geen overeenstemming bereikt met de grondeigenaar. Daarom wordt de aansluiting op de Parallelweg (tijdelijk) anders aangelegd.

Nieuwe oversteek
Zoals op de tekening te zien is maakt de oversteek nu een scherpe bocht naar rechts (de donkerbruine en lichtbruine arcering), richting Parallelweg. Gebruikers van de oversteek moeten dus een klein stukje omrijden. De bocht die met name auto’s en tractoren moeten maken is niet echt ideaal. Maar het verkeer kan in ieder geval veilig oversteken en dat was het uiteindelijke doel. Mochten we in de (nabije) toekomst de grond toch kunnen kopen, dan wordt de oversteek alsnog aangelegd zoals oorspronkelijk de bedoeling was (zie de paarse lijnen op de bijgevoegde tekening).

Fases in de uitvoering
Volgens de planning van Rijkswaterstaat beginnen ze in week 47 met de werkzaamheden. De verkeerslichten worden vervangen en de kruising wordt aangepast. Dat is de eerste fase.

De tweede fase, de aanleg van de oversteek Heringsaweg, wordt pas later in 2016 opgepakt. De aannemer van Rijkswaterstaat moet nog een aantal onderzoeken uitvoeren, zoals een archeologisch onderzoek en een wateronderzoek. Daarnaast moet de aannemer nog enkele vergunningen aanvragen.

Dat traject zal zeker enkele maanden duren. Tot die tijd blijft de huidige oversteek bestaan. Rijkswaterstaat neemt wel tijdelijke maatregelen om de oversteek zo veilig mogelijk te maken tot het moment dat de nieuwe oversteek wordt aangelegd.