Landelijke ‘Week van de Toegankelijkheid’ bij De Mattelier

GROENLO – In de landelijke ‘Week van de Toegankelijkheid’ die dit jaar van 2 tot 7 oktober gehouden wordt, vragen mensen met beperkingen of een chronische ziekte aandacht voor een toegankelijke samenleving. Het thema van dit jaar is: ‘Uitgaan voor iedereen!’ “We willen toegankelijke cafés, restaurants, clubs en evenementen”, aldus BOOG, Belangen Organisatie Oost Gelre voor mensen met beperkingen.

Stichting BOOG test dit jaar de toegankelijkheid van het nieuwe multifunctionele gebouw De Mattelier in Groenlo. In dit gebouw kun je onder andere elkaar ontmoeten. Ook hebben daar diverse clubs en verenigingen hun bijeenkomsten.

Jan Troost, landelijk ambassadeur van de toegankelijkheid, en zelf afhankelijk van een rolstoel heeft op uitnodiging van BOOG samen met zijn kompaan en begeleider Broeder Tuck die blind is, een bezoek gebracht aan De Mattelier.

Er werd in het nieuwe (bestaande) gebouw een rondje gemaakt in een rolstoel en Troost ging in gesprek met Tonnie Zieverink, directeur van De Mattelier. Het gebouw binnen komen in een rolstoel is volgens Jan Troost goed te doen. Wel werden er door Jan her en der tips gegeven voor verbetering.

De gemeente stelt sinds 2015 jaarlijks 100.000 euro beschikbaar om de toegankelijkheid van openbare gebouwen en de inrichting van openbare ruimte te verbeteren.

De gemeente is dit jaar begonnen met het opstellen van een regeling om eigenaren, beheerders of gebruikers van bestaande openbare gebouwen (winkels, cafés, restaurants enz.) éénmalig subsidie te verlenen in de meerkosten van het aanpassen van het gebouw. De voorzieningen, bijvoorbeeld automatische deuren, invalidentoilet, moeten voldoen aan de eisen van het handboek voor toegankelijkheid. Van deze kosten wordt 75% vergoed met een maximum van 10.000 euro.

Oost Gelre loopt voorop in de Achterhoek op het gebied van toegankelijkheid en is een voorbeeld voor andere gemeenten die nog niet zover zijn.