Meekenesch al een jaar duurzaam verwarmd


Gepubliceerd op

LICHTENVOORDE = Ruim een jaar wordt zwembad Meekenesch nu verwarmd met duurzame energie geleverd door
EnergieK b.v. Duurzame energie, want EnergieK maakt gebruik van de restwarmte van de BIR. BIR is
een samenwerking van GMB en Waterstromen en zet afval om in duurzame warmte en elektriciteit.
Door BIR wordt biogas geproduceerd. Dat gas wordt vervolgens in een kleine elektriciteitscentrale
gebruikt voor de opwekking van groene stroom. De generatoren, die zorgen voor de opwekking van
stroom, moeten worden gekoeld. Die koeling veroorzaakt een extra energiestroom in de vorm van
proceswater met een temperatuur van 80 graden Celsius. Deze energiestroom is restwarmte en werd
tot voor kort de lucht ingeblazen. Een win-winsituatie dus, waarbij het zwembad Meekenesch de
restwarmte gebruikt die door EnergieK wordt geleverd en BIR BV die energie niet hoeft te vernietigen.
De restwarmte komt via een leiding bijna recht vanaf de BIR naar het zwembad.

Zoals bekend is het Meekenesch de eerste aansluiting van de stadsverwarming in deze vorm. In een
volgende fase is het de bedoeling dat het gemeentehuis en Antoniushove gaan volgen.
Naast het feit dat we het belangrijk vinden dat we gebruik maken van duurzame energie zorgt het voor
een lagere energierekening voor het Meekenesch. Zo kunnen we het Meekenesch ook financieel
goed blijven exploiteren.

Het eerste jaar was een jaar van opstarten, inregelen en zorgen dat de installatie zo goed mogelijk
gaat werken. Een proces dat continue aandacht blijft vragen. Ook organisatorisch zijn de puntjes op
de i gezet. Hetgeen onlangs geresulteerd heeft in de ondertekening van het definitieve contract. Een
moment om samen met EnergieK en BIR even bij stil te staan. Antoon Peters, bedrijfsleider BIR, Ton
van de Giessen, directeur EnergieK en Frits van Lochem, voorzitter Stichting Exploitatie Meekenesch
hebben niet alleen symbolisch de handen ineen geslagen.