Boeken- en platenbeurs ook voor uzelf een goed doel!

LICHTENVOORDE – Het is inmiddels een grote traditie: de Boeken- en Platenbeurs van de Vrienden van Antoniushove. Tijdens de Zomermarkt op zondag 1 juli kunt u de Boeken- en Platenbeurs bezoeken in woon- en zorgcentrum Antoniushove. En wie een boek of een muziek-cd koopt, geeft zichzelf betaalbaar leesplezier cadeau en draagt bovendien bij aan veel leefplezier voor de ouderen in de woonzorgcentra in en rondom Lichtenvoorde. Bezoekers doen er dus goed aan de Boeken – en Platenbeurs te bezoeken. Er is voor jong en oud een hoop gezelligheid te beleven in dit grand café van Antoniushove. Vanaf 11 uur is de Boeken- en Platenbeurs geopend.

Meer donateurs
Mede door de opbrengsten uit deze boekenbeurzen kunnen de Vrienden van Antoniushove veel voor de ouderen realiseren om hun leven veraangenamen. In het afgelopen jaar zijn er veel wensen ingewilligd. Daarnaast hebben de vrienden bijna 100 bedrijven in Lichtenvoorde bereid gevonden donateur te worden. “De reden die zij geven is dat de ouderen van nu in Antoniushove, Hof van Flierbeek of de Patronaatshof Lichtenvoorde hebben opgebouwd en welvaart hebben gebracht, waarvan wij genieten”, licht voorzitter Frans Ticheloven de wervingsactie toe.

Nieuw projecten
Inmiddels zijn de activiteiten en de projecten die de Vrienden van Antoniushove helpen financieren voor ouderen te volgen op Facebook en op de website van Careaz. Nieuwe projecten zijn: de aanschaf van moestuintafels voor kleinschalig wonen, tuinmeubelen met een parasol voor Klinkerhofje, rolstoelen met duwondersteuning en Qwiek-up voor de juiste prikkels waarmee mensen kunnen ontspannen. Dergelijke investeringen maken voor de ouderen in de woongroepen van deze woonzorghuizen net het verschil in de kwaliteit van leven. Zoals een donateur omschreef: “Ik gun ouderen eenzelfde manier van leven zoals ze die vroeger geleefd hebben.”

De Boeken- en Platenbeurs wordt opgeluisterd met een aantal activiteiten, zoals een verloting en muziek. Locatie: Careaz Antoniushove, Rapenburgsestraat 33. De Boeken- en Platenbeurs is van 11.00 uur – 17.00 uur.