Extra geld voor welzijn bewoners bij zorgorganisatie Careaz


LICHTENVOORDE – Afgelopen week kregen alle zorgteams van Careaz een verrassing overhandigd van de Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Bestuurder. Tijdens een ronde langs alle woonzorglocaties in Borculo, Dinxperlo en Lichtenvoorde werden cheques uitgereikt voor meer leefplezier van bewoners en mogelijkheden voor medewerkers om dit, in overleg met mantelzorgers en vrijwilligers, te organiseren. De reacties waren zeer enthousiast!

In februari 2015 presenteerde Staatssecretaris Van Rijn zijn plan “Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor ouderen” met als doel de ouderenzorg in Nederland te verbeteren door de ogen van bewoners, met de deur wagenwijd open voor mantelzorgers, met trotse zorgverleners en ruim baan voor verpleeghuizen met ambitie. De extra middelen die uit dit plan vrijkomen, moeten bijdragen aan een zinvolle daginvulling voor bewoners en de deskundigheid van zorgprofessionals op dit terrein versterken.

Samen aan de slag
Omdat een zinvolle daginvulling voor iedere bewoner(sgroep) anders kan zijn, laten de Centrale Cliëntenraad, OR en Bestuurder van Careaz de invulling ervan aan de teams en direct betrokkenen over. Zo wordt het beste ingespeeld op activiteiten in relatie tot bijvoorbeeld de zorgzwaarte van een bewoner(sgroep). Ook wordt zo het gesprek over wat een zinvolle daginvulling is, gestimuleerd. Careaz stelt via de cheques in 2016 € 400,- per bewoner en 4 uur per medewerker extra beschikbaar. Met de cheque in handen ontstonden al snel de eerste ideeën. Vooral de combinatie geld en tijd bleek erg aan te spreken, evenals de mogelijkheid om het geld individueel of in een groepsactiviteit voor bewoners in te zetten.

Veranderingen in de zorg
Careaz kiest bewust voor deze vorm om de extra gelden te besteden. Er ontstaan op die manier belangrijke raakvlakken met andere projecten binnen de organisatie. Zo wordt met het project informele zorg getracht om de familieparticipatie te bevorderen en de inzet van vrijwilligers te verhogen. En met behulp van het project zelforganisatie ontstaat meer ruimte binnen teams om samen de zorg zo te organiseren dat deze optimaal aansluit bij wat cliënten/bewoners wensen en nodig hebben. Allemaal veranderingen die als doel hebben de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren, dat samen met anderen te doen, zorgen dat medewerkers deskundig zijn, nieuwe dingen willen leren en vooral gemotiveerd blijven om het mooie werk in de ouderenzorg te kunnen doen.

professionals. Omdat die zinvolle daginvulling voor iedere bewoner(sgroep) anders kan zijn, laten de Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad en de bestuurder van Careaz de invulling ervan over aan de teams. In samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers kunnen ze in 2016 maar liefst € 400,- per bewoner en 4 uur per medewerker extra besteden aan liefdevolle zorg voor onze ouderen. De reacties op deze verrassing waren dan ook heel enthousiast!Zorgorganisatie Careaz

Careaz is een Oost-Achterhoekse zorgorganisatie. Afhankelijk van de wensen van de klant wordt optimale zorg- en dienstverlening op maat geboden, thuis of dichtbij huis. Vanuit Careaz Thuiszorg staan kleinschalige teams met deskundige medewerkers dag en nacht klaar met persoonlijke verzorging en verpleging. De woonzorgcentra Careaz Antoniushove, Careaz Patronaatshof en Careaz Hof van Flierbeek in Lichtenvoorde, Careaz Dr. Jenny in Dinxperlo en Careaz J.W. Andriessen in Borculo bieden verschillende vormen van wonen zoals zelfstandig wonen in een eigen appartement met zorg en

ondersteuning daar waar nodig, maar ook kleinschalig wonen in een verpleegunit met behandeling. Verder zijn er appartementen voor mensen die tijdelijk zorg nodig hebben. Voor nog thuiswonende mensen zijn er dagzorg en diverse diensten zoals personenalarmering en maaltijdservice. Careaz biedt daarnaast diverse mogelijkheden voor ontmoeten en activiteiten.

Meer informatie is te vinden op www.careaz.nl

Gepubliceerd op