Groenlo in het verleden


GROENLO – Medio februari is het Cultuur & Erfgoedpactproject ‘Groenlo in het verleden’ op energieke wijze gestart. Aan dit project werd deelgenomen door bewoners van woonzorgcentrum De Molenberg (Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé) en studenten van het Graafschapcollege (studierichting Medewerker Maatschappelijke Zorg).

Fotoproject
Ter introductie brachten maar liefst 16 studenten, 2 docenten en ca. 20 senioren incl. mantelzorgers allereerst samen een bezoek aan de stadsboerderij in de Noteboomstraat. Na een korte rondleiding in de stadsboerderij werden oude foto’s van de binnenstad en haar bewoners bekeken. Tijdens vervolgbijeenkomsten in zaal ’t Kormelink van De Molenberg werden opnieuw oude foto’s en films bekeken op laptops die de studenten hadden meegenomen. De senioren maakten op deze wijze kennis met moderne apparatuur. Ook de techniek van het fotograferen was onderwerp van gesprek. Fotograaf Joop Koopmanschap nam dit onderdeel voor zijn rekening. Henny Waanders van museum De Scheper uit Eibergen liet de camera’s zien waarmee vroeger foto’s werden gemaakt.
Woensdag 9 maart stond in het teken van het opnieuw fotograferen van de locaties die op de oude foto’s te zien waren. De senioren deden dit samen met de studenten. Begin april waren de oude en nieuwe foto’s in besloten kring te zien in een expositie bij het Graafschapcollege. Deze was op vernieuwende wijze ingericht door studenten en docenten van de opleiding en daarnaast  waren sommige foto’s met moderne technieken bewerkt.

Expositie in woonzorgcentrum De Molenberg
Op maandag 6 juni a.s. om 15.00 uur wordt de expositie in de hal bij het Grand Café en de gang van woonzorgcentrum De Molenberg geopend. Deze expositie is voor iedereen gratis toegankelijk en duurt tot donderdag 16 juni. Van harte welkom!

Verbinden van generaties
Het Cultuur & Erfgoedpact Achterhoek, een initiatief van acht Achterhoekse gemeenten en provincie, streeft naar bewustwording van de culturele identiteit van de regio. Daarnaast is het verbinden van generaties, jong en oud, en samen met cultuur en erfgoed bezig zijn (participatie) een belangrijk kerndoel binnen het pact.