Grote opkomst eerste BuurtWhatsApp avond


Gepubliceerd op

GROENLO – Maandagavond 15 februari is de eerste informatiebijeenkomst geweest voor het oprichten van een BuurtWhatsApp. Initiatiefnemers zijn Rianne Emaus en Nicole Kaak. De avond kwam tot stand met medewerking van ‘Groenlo Veilig Buurtpreventie, gemeente Oost Gelre en Politie.

Rianne Emaus was blij met de grote opkomst in een bovenzaaltje in cultureel centrum de Bron. “We hadden zo’n dertig belangstellenden verwacht maar dit is het dubbelde”, vertelt ze en kondigde Freek Meekes aan van de politie.

Freek Meekes is hoofdagent en had ‘Buurtpreventie’ als afstudeerproject’. Hij legde onder andere uit wat BuurtWhatsApp is. BuurtWhatsApp is bedoeld om woninginbraken en andere criminaliteit in de buurt tegen te gaan. Bewoners spelen daarbij een belangrijke rol. Je hebt daar een smartphone voor nodig en Whatsapp. Via BuurtWhatsApp worden verdachte situaties gemeld nadat eerst het landelijke alarmnummer 112 is gebeld.
wijkindeling_groenlo_Page_1
Het is de bedoeling dat Groenlo wordt onderverdeeld in 12 wijken. Elke wijk heeft een whatsappgroep die wordt beheerd door twee beheerders. Om deel uit te maken van een whatsappgroep moet je 18 jaar en ouder zijn. Daar waar BuurtWhatsApp groepen worden gevormd gaat gemeente Oost Gelre op strategische plekken buurtpreventieborden plaatsen.

Deelnemen op een BuurtWhatsApp gaat volgens de ‘SAAR-Methode’.

S = Signaleren: Let altijd op het gedrag van een persoon; wat is (niet) normaal in de buurt op dat het tijdstip? Een ‘onderbuikgevoel kan een belangrijke aanwijzing zijn.
A = Alarmeren: Signaleer je een verdachte situatie of persoon? Bel dan 112. Vermeld bij de meldkamer dat je in een WhatsApp-groep zit in het kader van inbraakpreventie.
A = Appen: Nadat je 112 hebt gebeld, stuur je je wijkgroep een WhatsAppbericht met een beschrijving van de situatie. Begin een bericht altijd met het feit dat je de 112 al gebeld hebt. Dat voorkomt overbelasting van de meldkamer.
R = Reageren: Reageren betekent dat je, als het mogelijk is, naar buiten gaat en in gesprek gaat met de persoon in kwestie. Hij weet dan dat hij in de gaten wordt gehouden. Doe dit alleen als dit veilig kan, zonder risico. Noteer een signalement

Voor meer informatie http://www.oostgelre.nl/buurtwhatsapp. Aanmelden voor de BuurtsWhatsApp kan door een e-mail te sturen naar n.kaak@live.nl. Vermeld daarbij de volgende gegevens.

Naam: ………………….
Voornaam – M/V: ………………….
Adres: ………………….
Postcode: ………………….
Woonplaats: ………………….
Mobiel Nummer: ………………….
E-mail: ………………….
Geboortedatum: ………………….
Beheerder: Ja of nee