Hans Kienhuis Koninklijk onderscheiding


LICHTENVOORDE – Zondag 18 oktober heeft loco – burgemeester Marieke Frank een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Hans Kienhuis (62) wonende in Lichtenvoorde. De heer Kienhuis is gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats aan het eind van het concert van het Beltrums mannenkoor in samenwerking met het Goors mannenkoor in de Bonifatiuskerk te Lichtenvoorde.

De heer Kienhuis is iemand die zich vrijwillig, buitengewoon heeft ingezet voor cultuur en educatie. Zowel op plaatselijk als regionaal niveau heeft hij zich geruime tijd voor de samenleving ingespannen.

“Dit lintje komt toe aan het thuisfront, vrienden en vriendinnen, dank je wel koor”, zegt een bescheiden en beduusde Hans Kienhuis. “Ik zou het lintje in stukjes moeten knippen omdat ik dit verdiend heb door heel veel mensen. Ik waardeer het zeer, dank je wel, dank je wel”, vervolgde hij.

Hieronder volgt een opsomming van zijn vrijwilligerswerk.

1975 -1984 Dirigent jongerenkoor Bonifatiuskerk Lichtenvoorde

Het Jongerenkoor van de Bonifatiuskerk te Lichtenvoorde sloeg met Hans Kienhuis een moderne nieuwe richting in de kerkmuziek in. In december 1979 werd er een LP uitgebracht, waarvan meer dan 1000 stuks zijn verkocht. Het Jongerenkoor bestond uit 45 jongeren. In de plaatselijke kerk, maar ook in kerken in de omgeving werden vieringen met hun zang opgeluisterd.

1981 – 1989 Dirigent Gemengd Koor Excelsior Aalten

Hans Kienhuis was vooruitstrevend en er werden zangavonden verzorgd in buurtdorpen van Aalten en bejaardentehuizen. Hij ging naar korencontactavonden om het niveau nog beter te maken.

1983 – 1996 Fermate Vocalgroup

Dirigent van Fermate Vocalgroup, een close harmony koor van 12 dames. Repetities werden bij Hans thuis gehouden. Het repertoire was moderne lichte muziek. Voor veel bijzondere gelegenheden, huwelijken, kerkvieringen en concerten werden liederen ingestudeerd.

1987 – 1992 Rhumtas Zangvereniging

In 1987 werd Hans Kienhuis dirigent van het voormalig jeugdkoor Rhumtas van Beltrum. Het koor kreeg 60 leden in de leeftijd van 10-25 jaar. Hans Kienhuis kon met jeugd omgaan en het koor onderging een boost. Rhumtas luisterde de kerkdiensten in de plaatselijke RK kerk op. De moderne liederen zorgden voor een andere sfeer en spraken ook de jeugd aan.

1989 – 1999 Dirigent “Inter Nos” mannenkoor

Hans Kienhuis was de stuwende kracht bij de Mannenzangvereniging in Groenlo. Hij inspireerde tot het zingen van nieuwere stukken, anders dan het traditionele voor mannenkoren geschreven repertoire. Elk jaar verzorgde Inter Nos 6 á 7 concerten voor een regionaal publiek. Internationale contacten worden geïntensiveerd.

1997 – heden Dirigent Beltrums Mannenkoor

Hans Kienhuis laat het Beltrums Mannenkoor kennismaken met vele verschillende vormen van koormuziek. De koorklank van het Beltrums Mannenkoor is bijzonder en mede door Kienhuis’ inspanningen uniek te noemen. Hans Kienhuis heeft een grote inbreng in het jaarlijks repertoire.

2004 – heden Goors Mannenkoor

Dirigent bij het Goors mannenkoor. Hij is een perfectionist en weet zijn enthousiasme over te brengen op de koorleden. Optredens worden jaarlijks verzorgd tijdens kerst, eventueel bij een uitvaart, huwelijken.

2008 en 2013 Beatmis Roomse Herrie

In 2008 en in 2013 is in Oost Gelre het evenement Roomse Herrie georganiseerd. Een festival met terugkeer van plaatselijke bands en (oud) plaatselijke muzikanten. Dit evenement begon op de zondag met de zgn. “Beatmis”. In samenwerking met de parochie werd een mis gehouden waarbij diverse koren optraden. Hans Kienhuis zat in de werkgroep en heeft binnen de organisatie een belangrijke rol gespeeld..

1999 – heden Musicals op basisschool De Regenboog/ dirigent LIMA Koor

Naast zijn gewone werk is hij de stuwende kracht achter het jaarlijks project, de eindmusical voor de schoolverlatende leerlingen.

Ook is hij dirigent van het LIMA-koor. Bij de stichting LIMA werken zijn collega’s en hij heeft een koor van 25 leden geformeerd en dirigeert hen bij schoolgelegenheden, zoals afscheidsrecepties en nieuwjaarsrecepties.

Gepubliceerd op


2 gedachten over “Hans Kienhuis Koninklijk onderscheiding”

  1. hans proficiat met het behaalde succes tis heel geweldig maar dat wist ik wel, nou de groetjes van je tante riny xxx

Reacties zijn gesloten.