Informatieavond kavelruil nabij de N18


LIEVELDE – Op dinsdag 27 oktober 2015 organiseert de Stichting Effectief Verkavelen in Gelderland (STEVIG) een informatieavond over kavelruil aan weerszijden van het tracé van de N18 in Berkelland, Oost Gelre en Oude IJsselstreek.

De aanpak van Verkavelen voor Groei wordt toegelicht en tevens wil STEVIG nagaan of er draagvlak is voor kavelruil en of er ruilgrond beschikbaar kan komen. Uiteraard is er gelegenheid voor discussie en vragen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in Erve Kots, Eimersweg 4 te Lievelde en is bedoeld voor eigenaren en andere belangstellenden in het gebied.

STEVIG start in opdracht van de provincie Gelderland met kavelruil nabij de N18 volgens de methode Verkavelen voor Groei. Deze aanpak beoogt de verkaveling van agrarische bedrijven in dit gebied te verbeteren, doordat de belanghebbende eigenaren en gebruikers in het gebied samen een verbeteringsplan voor de verkaveling opstellen. Hierbij worden ook doelen van gemeenten, waterschappen en terreinbeherende organisaties meegenomen. Grondverwerving is daarbij cruciaal. Deze manier van herverkavelen gebeurt op vrijwillige basis en heeft een doorlooptijd van ongeveer één jaar. STEVIG begeleidt deze aanpak.

Aanleg N18
LTO Noord nam destijds, op voorstel van de lokale afdelingen Oost Achterhoek, Berkelland en Haaksbergen, het initiatief om de verkaveling van agrarische bedrijven in het gebied, dat wordt beïnvloed door de aanleg van de N18, te verbeteren. Bedoeling is dat de kavelruil agrarische structuurverbetering, vergroting van de huiskavels, minder veldkavels, afstandverkorting en samenvoeging van percelen oplevert. Efficiënte agrarische bedrijfsvoering met aaneengesloten kavels levert voor de ondernemers aanzienlijke milieu-, tijd- en kostenbesparingen op.

Ook in Overijssel vindt nabij de N18 een soortgelijk project plaats vanuit Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel. Kennis en ervaring gebied De aanpak van STEVIG steunt op de kennis en ervaring van de ondernemers in het gebied. In november en december wordt met eigenaren aan de keukentafel verder gesproken over de eigen verkavelingspositie en over het beschikbaar komen van ruilgrond. Vervolgens brengt STEVIG advies uit aan de provincie. Als het advies van STEVIG en vervolgens het besluit van de provincie beide positief zijn, komt er daarna een startavond met de vraag aan de grondeigenaren en gebruikers om akkoord gaan met de voorgestelde aanpak en volgen dan de werksessies met de deelnemers. In gezamenlijke werksessies maken de eigenaren en grondgebruikers vervolgens zelf een verbeteringsplan voor de verkaveling in hun gebied.

Elders in Gelderland is deze aanpak succesvol gebleken. Voorwaarde voor succes is de actieve deelname van alle betrokken grondeigenaren en grondgebruikers en voldoende grond om te ruilen.