Kruiswegstaties in muur langs kerkhof en pastorietuin gezet


HARREVELD –  Net voor de zomervakantie in 2015 begonnen vrijwilligers met de fundering voor een muur met nissen voor de oude staties uit de toenmalige kapel van het internaat. De kapel is in 1893 gebouwd en in de jaren ’80 gesloopt. De staties zijn mogelijk nog eens honderd jaar ouder. Ze komen uit een gesloopte kerk uit Duitsland.

De veertien staties die samen de Kruisweg en het lijdensverhaal van Jezus vertolken, hebben meer dan dertig jaar op de zolder van de plaatselijke Rabobank gelegen. Ze waren zwaar beschadigd en door de tand des tijds aangetast. En ook daarmee gingen vrijwilligers uit Harreveld met hun expertise aan de slag. Het was een hele puzzel, aldus Jan Harbers. Zo was de 7e statie het meest gehavend: alle hoofden waren eraf en het beeldenschild was in brokken uit elkaar gevallen.

Met de financiële steun van de Stichting Gemeenschapsbelang Harreveld zijn met de hulp van vele Harrevelders de staties in ere hersteld. Ze hebben een plaats gekregen in een muur die het kerkhof en de pastorietuin omsluit. Een hardglazen voorzetraam beschermt de staties tegen weersinvloeden. De figuren zijn van gips en zijn bewerkt met bitumen en een laklaag. “Wat we zeker wisten is dat er op kleine beschadigingen na, geen enkel stukje van de staties weg was”, vertelt Esther Toebes. Met fijn schuurpapier, een dremel en een kleine spatel hebben de vrijwilligers de staties weer kunnen herstellen. Naar de muur en de pastorietuin leidt een fiets-wandelpad. In de nabije toekomst maakt de statiemuur deel uit van de Kerkepaden. Fons Krabben van de stichting zei dat de statiemuur van belangrijke cultuur-historische waarde zijn voor het dorp Harreveld. Het verhaal achter de staties zegt veel over het ontstaan van het dorp, aldus de Harrevelder.