Meer dan duizend mensen maken Passion Lichtenvoorde mee


LICHTENVOORDE – De allereerste editie van Passion Lichtenvoorde trok dinsdagavond 22 maart volle pleinen in Lichtenvoorde. Op het marktplein omringde een menigte van een dikke duizend mensen het kruis dat door twintig dragers met hulp van de fakkeldragers voor het podium voor even werd neergelegd. Daar opende burgemeester Annette Bronsvoort de passie voor Passion Lichtenvoorde. Vervolgens namen de dragers na het zingen van het eerste poplied door koor NOIR het kruis van 160 kilo op hun schouders en droegen deze door de centrumstraten naar het schoolplein van Marianum. Een lange stoet mensen sloten aan bij de stille tocht met fakkels.

In de aula ging het schouwspel verder. Wie geen entreekaart had kunnen bemachtigen, kon buiten op een groot videoscherm de Passion Lichtenvoorde meemaken. Het schoolplein stond tot aan het fietspad dat tussen de twee Marianum-gebouwen doorloopt, vol met mensen die van de Passion Lichtenvoorde genoten.

Burgemeester Annette Bronsvoort stond nadrukkelijk stil bij de aanslagen in Brussel. “Op zo’n moment is het belangrijk om te laten blijken dat je meeleeft met de slachtoffers en dat we blijven staan waar ons land en Europa zo sterk in zijn. En dat is vrijheid van democratie, vrijheid ook van geloof.” Ze trok een verbinding met het lijdensverhaal van Jezus dat buiten de kerkmuren nog steeds actueel is. “Mensen kunnen hun eigen verhaal erin leggen en uit het verhaal kracht of passie vinden om verder te gaan. En het is ook mooi dat passie zoveel met Lichtenvoorde te maken heeft: passie voor evenementen, passie voor bedrijvigheid en passie voor plezier.” Ze doelde met haar woorden er onder meer op dat er zoveel eigen mensen zich hebben ingespannen om er een betekenisvol evenement van te maken. Een evenement in een eigentijdse vorm dat mensen raakt. En daarin lijken de organisatoren van de gezamenlijke kerken en het Marianum in geslaagd.

Passion Lichtenvoorde werd naar zeggen van de bezoekers en de vele reacties die op sociale media te lezen en te zien waren een indrukwekkend schouwspel. Gerechtigheid en vrede Bij het grote kruis (7 meter hoog en 3 meter breed) dat rechtop was gehesen met een hoogwerker, plaatsten mensen lichtjes of legden bloemen met een intentie. Enkele kruisdragers liepen mee omdat ze in het afgelopen jaar zelf een kruis hebben gedragen. De religieuze thema’s in het lijdensverhaal van Jezus als verlossing en vergeving hebben in deze eigentijdse opzet bij mensen een plek gekregen in de vorm van aandacht voor gerechtigheid en vrede. Wat aanspreekt is dat de door koor NOIR en de Marianum-schoolband gezongen Nederlandstalige popnummers, het Bijbelverhaal van Pasen herkenbaar in de context van de actualiteit zetten. De bijdrage van de plaatselijk bekende hoofdrolspelers brengen de essentie van het verhaal dichterbij.