Mogelijk sluiting van de onderbouw Ni’je Veste Wheme  


Gepubliceerd op

GROENLO – De politiek van Oost Gelre heeft haar zorgen geuit over een mogelijke sluiting van het onderbouwdeel van basisschool de Ni’je Veste aan de Wheme. Volgens Kees Porskamp (VVD) hebben ouders na een ouderavond een brief ontvangen waarin de school mededeelt dat nieuwe aanmeldingen van leerlingen verwezen wordt naar de andere vestiging van de Ni’je Veste aan de Buitenschans. In een reactie heeft voorzitter Beekhuizen van het schoolbestuur Delta medegedeeld ‘dat niet de financiën, maar de kwaliteit van onderwijs voorop moet staan, aangezien het niet wenselijk is dat er een school komt met drie combinatieklassen’. De reactie van de schoolbestuurvoorzitter heeft zorgen gewekt over krimp en de andere basisscholen in de omgeving van Groenlo. “Een dergelijke situatie zou binnen afzienbare tijd bijvoorbeeld op de Ludgerusschool in Zwolle kunnen ontstaan”, merkte Kees Porskamp op.

Wethouder Hoijtink gaf de raad te kennen dat er in november een gesprek plaatsvindt met het schoolbestuur Delta, maar zei de raad dat de beslissingsbevoegdheid voor een sluiting of een gedeeltelijke sluiting van een school, ligt bij de schoolbesturen en niet bij de gemeente. “Dat de school de ouders doorverwijst, is mij niet bekend”, zei de wethouder. “Kijkend naar het behoud van de kwaliteit van het onderwijs en de financiën dan denk ik dat niemand zit te wachten op een ‘huisje op de prairie-school’. Dat kan niet de bedoeling zijn.” Wel speelt de verspreiding van de schoolgebouwen een belangrijke rol. “Een punt van zorg is dat er waarschijnlijk een witte vlek ontstaat” Op 16 november praat de wethouder met Delta.

Foto: Marcel Houwer