Pilot Klimaat Klaor van start in Oost Gelre


Gepubliceerd op

LICHTENVOORDE – Door klimaatverandering nemen extremen in het weer toe. Niet alleen is er soms teveel water; er komen ook meer periodes met hitte en droogte. Ook het gebied rond Lichtenvoorde, Vragender en Lievelde heeft steeds meer te maken met klimaatverandering. Daarom zijn Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Oost Gelre, provincie Gelderand en LTO Noord – Oost Achterhoek gezamenlijk de pilot Klimaat Klaor gestart.

Klimaat Klaor is een vervolg op de succesvolle Dag van de Sneeuwbal die in 2017 werd gehouden. Het gebied rond Lichtenvoorde, Lievelde en Vragender staat bekend vanwege haar mooie landschap, evenementen zoals de Zwarte Cross en prachtige fietspaden. Maar ook om haar hoogteverschil en weersextremen. Droogte en wateroverlast wisselen elkaar af en het veranderende klimaat vraagt om een actieve houding. Daarvoor is gebiedsmakelaar Richard Trenning aangesteld.

Een klimaatvriendelijk gebied richting de toekomst
Vanuit de pilot wordt samengewerkt aan water- en klimaatbewustzijn. Doelgroepen zijn onder andere de inwoners (met het oog op het vergroenen van hun tuin), ondernemers op de bedrijventerreinen, het onderwijs en agrariërs. Tegelijkertijd start een zoektocht naar snelle, concrete acties en (voorbeeld)projecten. Initiatieven die het gebied nog mooier maken om er te wonen, werken en recreëren. En die gaan bijdragen aan een duurzaam klimaatvriendelijk gebied richting de toekomst.

Op zoek naar de energie in het gebied
Gebiedsmakelaar Richard Trenning nodigt iedereen in het gebied van harte uit om mee te doen: “We zijn op zoek naar de energie in het gebied, op zoek naar de dromen en ambities van inwoners en ondernemers om samen de kansen te ontdekken op het gebied van bodem, water en klimaat. Waar kunnen we functies zo slim mogelijk combineren? Dat is maatwerk en mensenwerk. We hebben allemaal een aandeel in de ontwikkeling van het gebied richting een klimaatvriendelijke toekomst. Dus laat je horen en neem contact op. Als je vandaag belt, heb je morgen een gesprek met me!”

Meer informatie Richard Trenning is te bereiken via tel. 06 – 23 46 56 29 of r.trenning@klimaatklaor.nl. Op www.klimaatklaor.nl verschijnt de komende tijd meer nieuws over de pilot.