Stichting Doen schenkt € 20.000,– subsidie


MARIENVELDE – Stichting Doen heeft de BMV Marienvelde € 20.000 gesubsidieerd. Stichting DOEN is er van overtuigd dat een sociale en creatieve samenleving mogelijk is. We zien dat er veel mensen zijn die vanuit ondernemerschap actief werken aan innoverende oplossingen voor een betere wereld. Deze mensen zijn niet zomaar ondernemers maar helden! Zij lopen voorop, durven risico te nemen en veroorzaken verandering. Ook doorbreken zij oude structuren en zorgen ervoor dat er nieuwe perspectieven ontstaan op bestaande problemen.

DOEN ondersteunt mensen en organisaties die:
a) sterk gericht zijn op het bedenken, ontwikkelen en uitvoeren van vernieuwende initiatieven in duidelijke samenhang met hun omgeving;
b) in staat zijn verschillende bronnen van financiering aan te boren; en
c) bereid en in staat zijn hun werkwijze aan te passen als blijkt dat iets anders beter werkt.

Voor alle door DOEN ondersteunde initiatieven geldt dat ze onvoorwaardelijk zijn in hun doel om een bijdrage te leveren aan de groene, sociale en/of creatieve samenleving. Dat is de reden waarom stichting Doen de BMV Marienvelde tot haar projecten heeft geadopteerd.

Wij zijn bijzonder blij dat met zij ons waarderen. Met dit geld komen ons plannen steeds dichter bij de realisatie.