VVD en D66 stellen vragen over aanleg Slingepad


Gepubliceerd op

GROENLO – Bart Porskamp (VVD) en Jerry van der Meulen (D66) hebben vragen gesteld over de aanleg van het Slingepad midden door de groenstrook van de Schaepmanstraat. Bewoners voelen zich niet serieus genomen en de indruk leeft dat gemeente Oost Gelre haar plan doordrukt. Wethouder Marieke Frank belooft de zaak met de buurt te evalueren wanneer het Slingepad is aangelegd. “We zijn het niet eens geworden en ik vind dat jammer. En ook dit kan een uitkomst zijn van burgerparticipatie”, verweerde de wethouder zich.

Het liefst wil de buurt dat de fietsverbinding van de toeristische fietsroute onderlangs de Slinge wordt aangelegd zoals dat verderop in de richting van de gemeente Winterswijk ook is gebeurt. Ze voelen zich niet gesteund door Oost Gelre omdat het waterschap beweert dat de Slinge een aantal keren per jaar overstroomt en dat is niet het geval. Volgens wethouder Frank is er veel overlegd en veel mailverkeer geweest tussen de buurt en de gemeente. “Met piketpaaltjes hebben we een route op de rand van het talud uitgewerkt, maar het is een onveilige oplossing die extra kosten met zich meebrengt”, herhaalde ze. Bovendien staan er langs de rand aan de zijde van de groenstrook grotere bomen en struiken waardoor je meer schade toebrengt aan de ecologie. De route door de groenstrook zoals we die nu gaan aanleggen, is in het belang van de meerwaarde van het toerisme, de ecologie en het kostenaspect. Het waarborgt ook de privacy waarop de buurtbewoners gesteld zijn. Het college blijft bij haar eerder genomen standpunt, aldus de wethouder. “Daarom is het collegebesluit om het Slingepad door de groenstrook langs de Schaepmanstraat, een weloverwogen aangelegenheid geweest. “We hebben een langdurig en tegelijkertijd een intensief traject doorgelopen.” De wethouder erkende dat participatie een leerproces is van twee kanten; van de kant van de inwoners als voor de gemeente. ‘Verwachtingen managen en evenwicht vinden tussen tegengestelde belangen en in dat spanningsveld tot een oplossing komen die ook nog eens op een breed draagvlak kan rekenen’, is volgens Frank geen gemakkelijk proces om door te lopen.

Jerry van der Meulen merkte op dat burgers ‘vanzelf wel participeren’, maar graag communiceren en graag een antwoord van de gemeente wil hebben. Wethouder wimpelde dat argument af. Ze belooft een evaluatieverslag aan de raad te doen toekomen.