Verslag raadsvergadering CDA 22 december


Normaal!
Wat is heden ten dage normaal? Soms krijg je het idee dat het ordelijk verlopen van een raadsvergadering niet meer zo normaal is. Regelmatig komt het de laatste tijd voor dat een raadsvergadering elders in Nederland ruw verstoord wordt door boze burgers en relschoppers. Raadsleden die persoonlijk bedreigd worden. Steen door de ruit, auto in de brand. Je zult daar maar raadslid zijn! Gelukkig verlopen de raadsvergaderingen in Oost Gelre zo als het hoort, ordelijk, met een goed en scherp debat zonder last of ruggespraak. Zo ook de raadsvergadering van 22 december jl. en dat willen we graag zo houden!

Postbode
‘Postbode, goa mien huus veurbi’j, al dee rekkeningen maakt mien neet bli’j’, zong Bennie Jolink al begin jaren 80 van de vorige eeuw. Maar in 2016 hoeft de gemeentelijke belastingaanslag geen reden te zijn tot grote on-blijheid. Tijdens de laatste raadsvergadering van 2015 werden maar liefst zeven verordeningen vastgesteld die te maken hebben met gemeentelijke belastingen. Mede dankzij onze wethouder financiën; Marieke Frank, staat Oost Gelre er financieel goed voor. Ook dat willen we graag zo houden. Omdat we er goed voorstaan hoeven de belastingen zoals de OZB niet omhoog. Hier heeft het CDA zich hard voor gemaakt. Sommige partijen wilden nu op voorhand al gaan ‘brassen’. Het CDA niet. Het CDA staat voor zorgvuldig en gedegen financieel beleid, waar de mens centraal staat. In 2016 staan ons weer grote opgaven te wachten, met name in het sociaal domein. Nu wat ‘vet op de botten’ is dan erg plezierig. Begin 2016 maken we in de raad een goede afweging waaraan/waarin we extra gaan investeren. Het CDA zal daarin koersen op het sociaal domein en de herstructurering van de Dijkstraat in Lichtenvoorde.

Ni’j-bouw blues
De ‘Ni’j-bouw blues’; een mooi opzwepend nummer van Normaal op de live-LP ‘Spring-leavend’. Nog opgenomen in de bedrijfshal van Wessels in Lichtenvoorde , met de Lichtenvoordse gitaarvirtuoos Alan Gascoigne. Wanneer je de omgeving van de Dijkstraat bekijkt, krijg je wel een beetje een blues-gevoel. Waar ooit supermarkt ‘Weijnberg’ en warenhuis ‘Brons’ floreerden is nu de omgeving ernstig aan het verpauperen. Nieuwbouw zal hier zeker geen ‘blues’ opleveren. Dat er wat moet gebeuren is iedereen duidelijk. CDA heeft aangegeven dat er voor de Dijkstraat een dijk van een plan moet komen, dat onderdeel moet zijn van het programma ‘Keisterk Lichtenvoorde’. Het college gaf aan dat er vergevorderde plannen zijn voor de Dijkstraat. Het CDA kijkt daar naar uit en heeft ingestemd met het voorbereidingsbesluit voor de Dijkstraat zodat straks de plannen ook juridisch gezien uitgevoerd kunnen worden.

Afscheid
En zo hebben we als Achterhoekers 19 december jl. afscheid genomen van Normaal. Een band die voor de Achterhoek in veel opzichten baanbrekend werk heeft verricht. Een band die ‘plat proat’n’ tot de normaalste zaak van de wereld maakte. Iets woar ‘t CDA Oost Gelre ok veur steed! We zullen de live-optredens missen. Maar Normaal zal nog regelmatig uit de Achterhoekse speakers schallen en tot in lengte van jaren zal op menig Achterhoeks feestje ‘Vrouw Haverkamp’ massaal ingezet worden. Normaal bedankt!
We hebben afscheid genomen van 2015, waar op wereldschaal zeer veel is gebeurd, mooie maar ook heel veel minder mooie gebeurtenissen. Het CDA gaat vol vertrouwen 2016 in en blijft zich inzetten voor de lokale belangen van Oost Gelre. Wij wensen u allen, ook namens het CDA-bestuur, een succesvol en gezond 2016 toe!

Fractie CDA Oost Gelre:
Theo Donderwinkel 0544-376566
Niek Bragt, n.bragt@oostgelre.nl
Carla Heming 0544-465506
Toon Hulshof 06-50227949
Theo Krabben 06-10731186
Walter Leemreize 06-22540413
Yvonne Winkel 0544-353282

Gepubliceerd op