Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen Bronckhorst


Event agenda

  Aantal stemmen Aantal zetels    Aantal zetels 2014
  CDA 4506 7 – 8
  VVD 3110 4 – 5
  GBB 4126 6 – 4
  PvdA 1602 2 – 3
  D66 1555 2 – 3
  GroenLinks 2210 3 – 2
  ChristenUnie/SGP  865 1 – 0

  Blanco      94
  Ongeldig    33

  Opkomst 2018:  61,21%
  Opkomst 2014:  58,09%

  Op 23 maart na de openbare zitting van het centraal stembureau maken wij de definitieve uitslagen bekend.

  Referendum Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv):
  Opkomst: 57,76%
  Voor: 8816
  Tegen: 7275
  Blanco:  794
  Ongeldig:    53