Acht Achterhoekse gemeenten starten inkoop zorg en ondersteuning

ACHTERHOEK – De acht Achterhoekse gemeenten zijn gestart met de aanbesteding van zorg en ondersteuning voor de Wmo en de Jeugdwet voor 2017 en 2018. De uitgangspunten bij deze regionale inkoop zijn dat de kwaliteitseisen strakker worden gehanteerd zonder dat de kosten stijgen.

Planning
Vanaf 26 augustus 2016 kunnen aanbieders zich voor vaste maximumprijzen inschrijven voor de aanbesteding. Op 26 september sluit de aanbesteding waarna begin november duidelijk is welke organisaties contracten krijgen. Vanaf 1 januari 2017 gaan de gecontracteerde aanbieders aan de slag.

Uitgangspunt: continuïteit van zorg en ondersteuning
De verwachting is dat een groot deel van die partijen nu ook al zorg en ondersteuning in de gemeente biedt. Het centrale uitgangspunt bij de aanbesteding is dat continuïteit van zorg en ondersteuning gegarandeerd wordt. De cliënt kan, net als nu, zelf kiezen van welke gecontracteerde aanbieder hij of zij gebruik maakt, na het verkrijgen van een toewijzingsbesluit van de gemeente. Keuzevrijheid blijft, ook in de nieuwe situatie, voorop staan.

Vier keer per jaar aanbestedingsronde
Dit najaar is niet het enige aanbestedingsmoment. Vier keer per jaar zullen er dergelijke aanbestedingsrondes volgen en kunnen aanbieders zorgcontracten krijgen. Op die manier willen de gemeenten flexibiliteit creëren om er voor te zorgen dat iedere inwoner passende zorg en ondersteuning krijgt.

Vernieuwing en verbetering van kwaliteit
Bij sde aanbesteding letten de gemeenten niet alleen op kwaliteit, kosten en continuïteit. Van de organisaties die een contract krijgen voor het leveren van zorg en ondersteuning wordt ook geëist dat ze, om te komen tot een efficiënte werkwijze, een gemeenschappelijk administratief systeem gebruiken. Met de gecontracteerde partijen gaan de gemeenten bovendien in gesprek om te komen tot vernieuwing en een verdere verbetering van de kwaliteit.    Bron: www.streekgids.nl - Heb je nieuws en/of tips.