Algeheel verbod gebruik oppervlaktewater

Deel dit bericht

REGIONAAl – Donderdag 12 juli heeft Waterschap Rijn en IJssel een algeheel verbod ingesteld op het onttrekken van oppervlaktewater. Dat betekent dat er in het hele beheergebied van het waterschap geen water mag worden gehaald uit beken, rivieren, vijvers en sloten. Dit verbod geldt voor zowel bedrijven als particulieren, grote en kleine hoeveelheden.

<

div class=”us_share”>Het waterschap ziet scherp toe op naleving van het verbod. Illegale onttrekkers riskeren een boete tot 2.000 euro. Wettelijk is geregeld dat de brandweer altijd gebruik mag maken van oppervlaktewater voor blusdoeleinden. Er geldt geen verbod op het onttrekken van grondwater

Tot nu toe konden mensen of bedrijven met vergunning nog water onttrekken in die gebieden waar water over de stuw stroomde. Het oppervlaktewater wordt nu zo schaars dat we goed moeten kijken naar de verdeling van het beschikbare water. Een tekort aan water in het stedelijk gebied kan leiden tot problemen met de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Om dit te voorkomen is besloten het algehele verbod in te stellen. Een algeheel verbod zorgt daarnaast voor duidelijkheid en rechtsgelijkheid voor onttrekkers.

Voor het onttrekken van grondwater geldt geen beperking, al is het verstandig om zuinig te zijn met het beschikbare grondwater. Bij de huidige weersverwachting is de voorspelling dat waterpeilen van zowel grond- als oppervlaktewater de komende weken met ongeveer één centimeter per dag zullen dalen. Maatregelen zijn erop gericht om het beschikbare water zo lang mogelijk vast te houden en het water de goede kant op te sturen. Zo wordt in de sluizen in de Oude IJssel alleen nog groepsgewijs geschut, zijn vispassages en enkele zijtakken van beken afgesloten en wordt voor zover mogelijk extra water ingelaten vanuit de Oude IJssel (voor Doesburg) en het Twentekanaal (voor onder andere Lochem en Zutphen). Een algeheel verbod op het onttrekken van oppervlaktewater biedt het waterschap meer ruimte om met het beschikbare water de schadelijke gevolgen van de droogte zoveel mogelijk te voorkomen.

Waterkwaliteit
Door de droogte stagneert de doorstroming van beken, sloten en grachten en neemt de waterkwaliteit af. In warm water zit minder zuurstof, wat nadelig is voor dieren in het water. Bacteriën en planten daarentegen gedijen goed onder deze omstandigheden, waardoor de kans op extreme (blauw)algengroei en botulisme toeneemt. Het water kan er hierdoor vies uitzien en gaan stinken. We verwachten bij aanhoudende droogte een toename van dergelijke problemen met de waterkwaliteit, ook in stedelijk gebied.

Wees zuinig met water. Ziet het water in uw omgeving er minder fris uit, vermijd dan contact met het water, ook door (huis)dieren. Ziet u dode vis, dode (water)vogels of vermoed u blauwalg, meld dit dan bij het waterschap. Wie wil gaan zwemmen, doet dit op één van de officiële zwemlocaties. Daar wordt namelijk regelmatig de waterkwaliteit gecontroleerd. Men vindt deze op www.zwemwater.nl.

    Advertenties
    Deel dit bericht