Alzheimer café Zutphen


Dementie is een ziektebeeld waarbij iemand steeds verder achteruit gaat en steeds meer functies verliest. Het is daardoor onvermijdelijk dat mensen met dementie door – of in ieder geval mét – deze ziekte, sterven. Veel mensen vrezen een toestand van dementie, zijn bang voor het verlies van waardigheid en verlies van hun eigen ik en een groeiend aantal van hen wil dit niet meemaken. Het is verstandig om in een vroeg stadium met elkaar, uw huisarts en andere behandelaars te spreken over de laatste fase van dementie. Er zijn namelijk veel ingrijpende beslissingen die op u af zullen komen.

Een gevoelig en moeilijk onderwerp waarover nog veel onduidelijkheid bestaat. Mevr. Anna Jansonius, specialist ouderengeneeskunde, is te gast om te spreken over de zorg rond het levenseinde bij mensen met dementie en om vragen die hierover leven te beantwoorden.

Schroom niet om met uw vragen te komen!
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, kinderen en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Dit Alzheimer café is elke derde woensdagavond van de maand en heeft elke maand een ander thema. Tijdens deze bijeenkomst is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen met elkaar in gesprek te gaan.

De toegang is gratis net als het eerste kopje koffie / thee. Aanmelden is niet nodig.

Het programma ziet er als volgt uit;
19.00 uur Welkom met koffie en thee
19.30 uur gesprek met mevr. Anna Jansonius
20.00 uur Pauze,
20.30 uur Gelegenheid tot stellen van vragen en discussie
21.00 uur Informeel samenzijn

Voor meer informatie 06 46540141 of www.alzheimer-nederland.nl/zutphen

U kunt ons ook volgen op ons community-Facebook:
Alzheimer Nederland afd. Zutphen, Lochem en Vorden
Twitter:AlzheimerZutphe

Gepubliceerd op