Bijeenkomst ‘Versterking van de positie van de cliënt: onafhankelijke cliëntondersteuning’


Gepubliceerd op

VARSSEVELD – Op woensdag 22 april organiseert het Achterhoeks Netwerk een bijeenkomst met als thema: ‘’Versterking van de positie van de cliënt: onafhankelijke cliëntondersteuning’’
De bijeenkomst vindt plaats in Zalencentrum De Radstake, Twenteroute 8 in Heelweg en duurt van 19.00 tot 21.30 uur.
Iedereen is van harte welkom!

Zowel in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) als in de Wet Langdurige Zorg (Wlz) is het recht van cliënten op onafhankelijke ondersteuning vastgelegd.

Wat betekent dat recht? In hoeverre is deze ondersteuning onafhankelijk van de belangen van zorgaanbieders? Wie kan deze ondersteuning bieden?

Het gaat hierbij om:
* informatie en advies
* vraagverheldering
* kortdurende ondersteuning
* activering van de cliënt en diens netwerk
* bemiddeling en verwijzing
* ondersteuning bij crisis in geval van interventie
* hulp bij monitoring en evaluatie van de dienstverlening
* hulp bij klachten en (voorkomen van) bezwaar en beroep

Programma
18.45 uur
Ontvangst met koffie en thee
19.00 uur
– Opening door avondvoorzitter Antoinette Meys, projectleider bij Zorgbelang Gelderland en adviseur programma Aandacht voor Iedereen
– Inleiding door Henk Beltman, adviseur en kennismakelaar programma Aandacht voor Iedereen
– Gelegenheid tot het stellen van vragen over de inleiding
– Voorstellen panelleden en formuleren van vragen voor de paneldiscussie
20.15 uur
Pauze
20.30 uur
Gesprek tussen zaal en panel
21.30 uur
Afsluiting en gelegenheid tot napraten

Voor wie?
– Vertegenwoordigers van lokale en regionale organisaties in de Achterhoek die opkomen voor de belangen van mensen die gebruik maken van zorg en welzijn
– Wmo-raden
– Beleidsmakers van gemeenten in de Achterhoek
– Professionals van zorginstellingen
– Ouderenadviseurs
– Overige belangstellenden

Meer informatie
Neem contact op met Antoinette Meys van Zorgbelang Gelderland via telefoonnummer 026 384 28 52 of antoinettemeys@zorgbelanggelderland.nl.

Aanmelden
Om uw komst te bevestigen, vragen we u vóór 18 april 2015 hierover een mailtje te sturen naar tessabeemer@zorgbelanggelderland.nl

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos.

Het Achterhoeks Netwerk
Het Achterhoeks Netwerk wil belangenbehartigers op de terreinen van zorg en welzijn met elkaar in contact brengen en hen voorzien van actuele informatie over ontwikkelingen op deze terreinen. Hierdoor kunnen belangenbehartigers beter en gerichter invloed uitoefenen op het zorg- en welzijnsbeleid. Ook helpt het hen bij het nemen of ondersteunen van initiatieven die leiden tot een betere kwaliteit van zorg- en dienstverlening, meer eigen regie op zorgverlening en een grotere maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen.

Voor meer informatie zie: www.loc.nl, www.sbog.nl en www.zorgbelanggelderland.nl