Dalende lijn WW in de Achterhoek


Eind augustus telt de Achterhoek 7.457 WW-uitkeringen. Dat is 4,8% van de beroepsbevolking, precies gelijk aan het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van juli is het aantal WW-uitkeringen slechts enkele tientallen gedaald (-0,3%). Daarmee is de daling in juli minder sterk dan landelijk. Op jaarbasis is de ontwikkeling in de Achterhoek juist gunstiger dan landelijk.

Landeliijk een stijging van de WW met 1,7% en in de Achterhoek een daling van 2%. Dat het aantal WW-uitkeringen lager is dan een jaar geleden, komt vooral door het gestage economische herstel.
WW daalt in augustus het sterkst in bouw en horeca, stijging in onderwijs
In de seizoengevoelige sectoren bouw en horeca daalde de WW in augustus nog relatief sterk, net als in juli. Bij de uitzendbedrijven is nog wel sprake van een afname, maar minder sterk dan in de afgelopen maanden, en in de landbouw blijft het aantal WW-uitkeringen vrijwel gelijk.

Een van de weinige sectoren waar de WW in augustus toeneemt is het onderwijs. Dit is een normale ontwikkeling in deze periode, omdat veel tijdelijke contracten aan het eind van het schooljaar worden beëindigd. In het begin van het nieuwe schooljaar zal een deel van deze WW’ers weer in het onderwijs aan het werk gaan. Lichte toenames van het aantal WW-uitkeringen zijn er ook in de industrie en de handel.

Vergeleken met augustus 2015 komt de daling in de WW vooral voor rekening van de industrie, bouw, handel en horeca, maar ook in het onderwijs. Stijgingen zijn er vooral in gezondheidszorg & welzijn.