Henk Kamp blij verrast met Nozem Oil!


“Ik heb in al die jaren al vele cadeautjes mogen ontvangen, maar dit is bij uitstek de meest originele!” riep Henk Kamp spontaan uit nadat Theo Hek, voorzitter VVD Achterhoek hem de 1 liter container Nozem Oil overhandigde aan het einde van het Ondernemersevent dat plaatsvond op 23 januari jl. “Als dank voor jouw inspirerende inbreng met betrekking tot De Kracht van de Achterhoek, geven wij jou deze Nozem Oil waarvan bewezen is dat je er energie van krijgt. De kans is groot dat jij na 15 maart weer wordt benoemd tot informateur of formateur voor het nieuwe Kabinet. Deze smeerolie kan helpen om het proces te versnellen zodat wij jou maar ook Mark Rutte ontspannen kunnen begroeten op de Zwarte Cross in juli in Lichtenvoorde!”

Tijdens het Achterhoeks Ondernemersevent gaf Minister Kamp aan dat het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheden de handen nog meer ineen moeten slaan om de vraag naar ICT’ers en technici in de Achterhoek goed in te kunnen vullen en zo de economische groei te versterken. Henk Kamp: “Er is een tekort aan ICT-ers en technisch personeel in heel Nederland en de Achterhoek kan daarin een belangrijke rol vervullen door het personeel van de toekomst te leveren”.

Ondernemer Wilco Rensing: “Krimp heeft een negatief beeld en stoot juist mensen en bedrijven af in plaats van dat het mensen aantrekt en jongeren behoudt. We zitten hier met veel ondernemers, kortom mensen die aan willen pakken. Het gedachtegoed van een ondernemer staat haaks op de term ‘krimp’. Daartegenover staat ‘groei en kracht’ door te blijven denken in kansen en dat is wat ik doe”.
Minister Kamp sloot zich volmondig aan bij deze woorden: “Het woord ‘Krimpregio’ zegt mij niet veel. Heel Nederland dus ook de Achterhoek ligt centraal ten opzichte van de rest van de wereld. Laten we met zijn allen dus juist de kracht benadrukken. We staan wereldwijd heel goed bekend om onze kennis en kunde, ook die van de Achterhoek. We grenzen aan Duitsland en de universiteit van Twente ligt heel dichtbij. Denk in kansen in plaats van bedreigingen!”

“Inderdaad, de Achterhoek mag meer opscheppen! Er gebeuren hier veel mooie dingen maar we verkopen het vaak nog niet goed genoeg, kom gewoon op voor je zaak”, aldus VVD Tweede Kamerlid Remco Dijkstra.
“Door meer naar de onderlinge overeenkomsten te kijken en door de politiek in een eerder stadium te betrekken, wil VVD Achterhoek de slagkracht van de vele samenwerkingsverbanden en initiatieven in onze mooie regio vergroten”, aldus Theo Hek die tevreden terugkijkt op het drukbezochte event.

Gepubliceerd op