Judith Kadee nieuwe directeur Villa Mondriaan


Gepubliceerd op

WINTERSWIJK – Villa Mondriaan in Winterswijk krijgt per 1 september een nieuwe directeur: Judith Kadee.  Het bestuur kiest opnieuw voor een jong talent. Evenals de huidige directeur, Anne Kremers, werd Judith Kadee deels opgeleid in Villa Mondriaan. Kadee vervulde de eerste helft van vorig jaar de functie van junior directeur op uitstekende wijze.

Jongste museumdirecteur van Nederland
Anne Kremers (27) is gedurende drie jaar directeur geweest van Villa Mondriaan. Destijds werd ze vanuit de positie van junior directeur door Wim van Krimpen (Kunsthal Rotterdam, Gemeentemuseum Den Haag, Amsterdam Art Fair) voorgedragen voor deze functie. De jongste museumdirecteur volgde daarmee de oudste op. Met grote ijver, creativiteit en doorzettingsvermogen heeft zij Villa Mondriaan een gezicht gegeven, het museum verbonden met musea in binnen- en buitenland en een programma ontwikkeld met uiteenlopende activiteiten gericht op educatie, lezingen en cursussen. In 2014 breidde ze het museum uit met een Paviljoen, speciaal voor Hedendaagse Kunst. Ze was verantwoordelijk voor een aantal spraakmakende tentoonstellingen. Hoogtepunt was wel de tentoonstelling ‘Mondriaan en Nolde in de natuur’ in de zomer van 2015. Zij verzamelde een grote groep vrijwilligers en gaf daar leiding aan. Anne Kremers heeft er zeer toe bijgedragen dat Winterswijk met Mondriaan op de kaart staat. Ze heeft het bestuur laten weten in september haar functie te willen neerleggen. Anne kijkt terug op een enerverende periode waarin ze een stevige basis heeft gelegd voor de toekomst van het museum.

Judith Kadee veelbelovende opvolger
Het bestuur van Villa Mondriaan heeft het volle vertrouwen dat in Judith Kadee een enthousiaste, en veelbelovende waardige opvolger is gevonden. Het bestuur heeft de nieuwe directeur geworven uit de junior directeuren die de kans hebben gekregen om een half jaar stage te lopen in het museum. Kadee vervulde in de eerste helft van het vorig jaar de functie van junior directeur op een uitstekende manier. Ze wordt in september 24 jaar en heeft voor haar Bachelor gestudeerd aan Amsterdam University College (Liberal Arts and Science) en voor haar Master Museum Studies aan University College London. Judith Kadee heeft onder andere gewerkt bij de Saatchi Gallery in Londen en EYE Filmmuseum in Amsterdam. Zij zal zich bij de opening van de wintertentoonstelling ‘Mondriaan meets Komrij’ op 9 september a.s. presenteren. Het bestuur verwacht dat zij de lijn die door Anne Kremers is ingezet zal voortzetten, verdiepen en uitbouwen. Wim van Krimpen blijft aan het museum verbonden als adviseur.

Villa Mondriaan
Villa Mondriaan in Winterwijk is een museum dat in en om het vroegere woonhuis van de familie Mondriaan het vroege werk van Piet Mondriaan toont. Hier maakte de jonge Mondriaan zijn eerste werken. Het werd in mei 2013 geopend door Prinses Beatrix. Het museum wil een centrum voor ontwikkeling zijn en geeft daarom ook aandacht aan jonge talentvolle kunstenaars.