Laagste aantal WW-uitkeringen in Achterhoek sinds 2011


ACHTERHOEK – In 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek met 27% afgenomen tot 5.062. Dat is het laagste aantal WW-uitkeringen sinds 2011. De aanhoudende economische groei levert meer kansen op voor werkzoekenden. Hierdoor daalt de werkloosheid. Keerzijde is dat werkgevers een deel van hun vacatures moeilijker vervuld krijgen.

Eind 2017 ruim een kwart minder WW-uitkeringen in de Achterhoek
Eind 2017 waren er in de Achterhoek 5.062 WW-uitkeringen. Dat zijn er 1.900 minder dan een jaar geleden en komt neer op een daling van meer dan een kwart (27%). Die daling was sterker dan landelijk en brengt het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek op het laagste niveau sinds 2011.

Het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking bedraagt 3,3%. Dat is lager dan het landelijke WW-percentage van 3,7%. In Gelderland heeft alleen regio FoodValley met 2,8% een lager WW-percentage dan de Achterhoek.

Meer kansen voor werkzoekenden
De sterke daling van de WW weerspiegelt de toegenomen kansen voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt. In de Achterhoek daalde het aantal WW-uitkeringen in 2017 in alle sectoren, behalve bij banken.

De afname is het sterkst in de bouw, waar de productie vooral door de toegenomen vraag op de woningmarkt stijgt. Ook bij uitzendbedrijven is de daling van WW-uitkeringen groter dan gemiddeld. Deze daling doet zich vooral voor bij technisch personeel en bouwpersoneel. Ook de zorg draagt duidelijk bij aan de daling in 2017. Omgekeerd ervaren werkgevers dat het voor deze en andere functies moeilijker wordt om vacatures te vervullen.

Gepubliceerd op