Lentekriebels op basisscholen


Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, organiseert van 14 t/m 18 maart  voor de elfde keer de Week van de Lentekriebels op basisscholen. Tijdens de projectweek leren kinderen van groep 1 t/m 8 over hun lichaam, relaties, omgaan met sociale media en over zelfbeeld en seksuele weerbaarheid. GGD Noord en Oost-Gelderland ondersteunt scholen en ook de ouders bij de voorbereiding en uitvoering van de projectweek.

Docententraining en ouderavond
Tien basisscholen uit Noord- en Oost-Gelderland doen mee aan de Week van de Lentekriebels. Op een aantal van de deelnemende scholen heeft de GGD een docententraining en een ouderavond gegeven. De GGD vertelt daarin over het belang van relationele- en seksuele vorming, de seksuele ontwikkeling bij kinderen en de seksuele opvoeding. Ook was er geruime tijd voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen door casuïstiekbespreking.

Relationele en seksuele vorming
De Week van de Lentekriebels geeft scholen de gelegenheid om te proeven aan lessen over relationele en seksuele vorming. Door de lessen van het lespakket Relaties en Seksualiteit hebben kinderen een positieve attitude ten aanzien van respectvol gedrag en heerst een prettiger leefklimaat in de klas. Kinderen vinden de lessen leuk, leerzaam en relevant.

Vignet Gezonde School

Scholen die structureel aandacht besteden aan relaties en seksualiteit kunnen het Vignet Gezonde School aanvragen. Hiermee kunnen ze zich profileren als gezonde basisschool. Een Gezonde School-adviseur van de GGD kan meedenken op welke manier relationele- en seksuele vorming een structurele plek kan krijgen binnen de school.